Další řízené činnosti

Záměrem doplňkových - řízených  programů školy je nabídnout možnost rozvinout dětský talent, či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem.

Základem je maximálně respektovat potřeby dětí, jejich zájem o nabízenou činnost. 

Záměry a vzdělávací nabídka jednotlivých řízených programů je rozpracována v jednotlivých plánech a je přílohou ŠVP.

 

Nabídka doplňkové činnosti

 
KERAMIKA

 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HRY: AEROBIK, JÓGA PRO DĚTI

 

 

 

 

 

LOGOHRÁTKY

 

 

 

 

 

NOTIČKY

 

 

 

 

  

PÍŠŤALKA 

  

SEZNAMOVÁNÍ S ANGLIČTINOU

 

ŠIKULKA

 

 PŘÍRODOVĚDA

 

 

 

 

 

TANEČNÍ KROUŽEK ATAK, CODA