Dokumenty

Školní psycholog

Rozpočet na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021

 Rozpočet na rok 2019 a Sřednědobý výhled na rok 2020 - 2021

 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

Zveřejnění výsledků zápisy 2018/2019

Kritéria přijetí dítěte do MŠ

Vyjádření lékaře

Přihláška ke stravování

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

   Školní řád pro školní rok 2017/2018

 ŠKOLNÍ ŘÁD

Konkretizované očekávané výstupy - KOV:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv

RVP PV - Rámcový vzdělávací program - předškolní vzdlávání:

 

Projekty EU 

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/efa053b24665accc23ae14c34778c37a.pdf

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/37332cee03ceb2113b416144a5e4c247.pdf

 

 

     Zmocnění k vyzvednutí dítěte

 

 

     Ostatní

 Co potřebuje Vaše dítě do Mš

 Pravidla pro rodiče