8. třída

 

U KRTKA 

 

Charakteristika třídy:

Třída U krtka se nachází v hlavní budově MŠ v prvním patře. Třídu navštěvuje celkem 2Ý dětí ve věku od pěti do sedmi let. 

Tato třída je svým vybavením přizpůsobena dětem předškolního věku. Je rozdělena na několik na sebe vzájemně propojených částí, ve kterých děti mohou vykonávat různé činnosti. Máme zde tedy část s horolezeckou stěnou, vyvýšeným patrem se skluzavkou a kobercem, část se stolečky, kuchyňkou a obchodem. Jednotlivé části se prolínají a navazují jedna na druhou. Všechny hračky a hry jsou dětem volně přístupné, děti si je samy půjčují a vracejí na určená místa. Na zdi mají děti k dispozici magnetickou tabuli. Horolezeckou stěnu a skluzavku smějí děti používat po dohodě s učitelkou. Děti mají volný přístup i k výtvarným potřebám.

 

Stravování probíhá u stolečků ve třídě. Děti mají připravené talíře na polévku, příbory a skleničky s nápoji na tácech. Polévku jim rozlévají učitelky, děti talíře samy odnášejí a přinášejí si druhé jídlo. Mají možnost určit si množství jídla i to, co jíst nechtějí. Pití během jídla si děti dolévají samy. Při svačinách si děti samostatně berou tácky, skleničky i jídlo ze servírovacího vozíku a odnášejí si je ke stolkům.

Oblečení a obuv si děti ukládají v šatně, která navazuje na třídu. Každé dítě zde má označené místo značkou pro svoje oblečení a obuv. Na stěnách šatny jsou umístěny nástěnky, které jsou využívány k výstavě prací dětí a k předávání informací rodičům.

Organizační podmínky:

Ve třídě U Krtka je provoz od  6:00  hodin do 16 :00 hodin. Děti z celého horního patra se v této třídě scházejí a v 7:00 hodin přecházejí s učitelkami do třídy U Ferdy a v 7:30 hodin do třídy U Amálky. Poté probíhá pravidelný denní režim – volná hra, dopolední svačina, řízená činnost, pobyt venku, oběd, odpočinek, odpolední svačina, volná hra a rozcházení dětí domů. V 16:00 hodin odchází děti do spodní třídy U Makové panenky, kde si je rodiče mohou vyzvednout nejpozději v 16:30 hodin. 

Třídní pedagog:   Bc. Vendula Moravová, Mgr. Kamila Šťastná