2. a 3. třída

 

U MAKOVÉ PANENKY A MOTÝLA EMANUELA

 

Charakteristika prostředí a podmínek třídy

Do třídy U makové panenky a Motýla Emanuela dochází celkem 30 dětí. Věkové složení dětí je 3 – 5 let. Naše třída se nachází ve spodním patře MŠ. Třída je studiového typu a je rozdělena na dvě samostatné třídy po patnácti dětech. Na každém konci třídy je herna, kde mají děti možnost vyžití jak při volných hrách, tak při řízených činnostech. Uprostřed třídy jsou stolečky se židličkami, kde má každé dítě své pevné místo.

Materiální vybavení je velmi pestré, hračky jsou dětem dostupné.  Při přípravě třídy jsme se snažily o dětské koutky, které dětem umožní hraní ve skupinkách, příjemné prostředí i jejich soukromí.  Třídu si budeme postupně dotvářet vzhledem k ročnímu období a tematickým celkům.

Materiální podmínky

Materiální vybavení je velmi pestré, dostačující hračky jsou dětem dostupné, využíváme ke hře různé šátky, deky, velké dřevěné kostky, záclony, látky, odpadový materiál, který se dá různými způsoby dotvářet i přetvářet. V přírodovědném koutku máme velké množství přírodnin (šišek, kamínků, větviček, kůži z hada, lupu a další zajímavosti).

Ke třídě patří také prostorná šatna, umývárna a toalety pro děti, šatna a sociální zařízení pro učitelky, kde se připravuje jídlo a pití pro děti.

Organizační podmínky

  • Děti se od šesté hodiny ráno scházejí ve třídě u Makové panenky.
  • Provoz v mateřské škole končí v 16.30 hod.
  • Každý den se společně setkáváme u rituálů, které jsou pro nás velice důležité.
  • Během dne střídáme aktivity jak rušné, tak klidové.
  • Snažíme se vyvarovat zbytečnému spojování a suplování jiných učitelek. V některých situacích, kdy dochází ke změnám organizace dne, jsou děti vždy seznámeny předem.

 

Třídní pedagog pro školní rok 2017/2018:       Bc. Lucie Richterová

                                                                       (2.třída - Maková panenka) 

Třídní pedagog pro školní rok 2017/2018:       Bc. Klára Štenclová

                                                                         (3. třída -Motýl Emanuel)