EKOŠKOLKA POHÁDKA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

"Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky

příjemnější,

demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu."

♣ Charakteristika projektu

V tomto projektu se zabýváme třemi tématy, která jsme si postupně vybrali. Nejprve jsme rozpracovali téma Jídlo a Prostředí. Na základě zpracování těchto témat jsme zažádali o titul Ekoškola, který nám byl udělen v loňském školním roce.

Ve školním roce 2017/2018 jsme se rozhodli pro další téma

Odpady 

♣ Ekotým

Náš ekotým se  skládá z dětí,  pedagogů, rodičů a zástupce z města.

Děti v ekotýmu zastupují vždy dva jedinci z každé třídy. Ti pak veškeré informace ve své třídě předají ostatním dětem a své paní učitelce na třídě.

 

                                     ♣ Ekokodex

                 1. Zbytečně nesvítíme - šetříme elektrickým proudem

                 2. Umíme se postarat o zvířátka, naši Lízu, ptáčky na zahradě

                 3. Šetříme vodou - dodržujeme kapičkové pravidlo

                 4. Třídíme odpad - využíváme nádoby na třídění

                 5. Jsme šetrní k přírodě - staráme se o školní zahradu a její okolí

                                                    

 

 

♣ Analýza

Vybrané otázky z témat jsme s dětmi vypracovávali pomocí obrázků a  smajlíků

    

Otázky k tématu Prostředí

 • Máme ve školce a na školní zahradě rostliny o které se můžeme starat?

 • Co potřebují rostlinky k životu a jak se o ně staráme?

 • Můžeme vypěstovat něco pro paní kuchařky do kuchyně?

 • Máme na školní zahradě nějaký prostor vyhrazený pro bio odpad a co to vlastně je?

 • Máme nějaká pravidla při pobytu na školní zahradě?

 • Co by vám udělalo největší radost na školní zahradě?

 • Máme ve školce a na školní zahradě zvířátka o která se můžeme starat?

 • Jak se můžeme starat o králíka Lízu?

 • Máme v okolí mateřské školy nepořádek?

 • Napadá vás, jak to můžeme změnit?

 • Máme na školní zahradě nějaké prvky přírodní zahrady?

Otázky k tématu Jídlo

 • Využíváme ve školce (jídelně) suroviny z místních zdrojů?

 • Víte, co je surovina a co potravina? (co roste na poli, zahrádce?)

 • Máme v naší školce možnost vypěstovat si vlastní bylinky, nebo jiné rostlinky použitelné v kuchyni?

 • Můžeme jimi dochutit třeba pomazánku, nebo vodu??

 • Máme ve školce možnost pít čistou vodu?

 • Máme ve školce možnost si například s mamkou, nebo babičkou něco uvařit?

 • Kdo vám čte, co bude k obědu?

 • Mají rodiče přehled o jídelníčku ve školce?

Otázky k tématu Odpady

 • Jak můžeme v Mš předcházet vzniku odpadu?

 • Co vyhazujeme do žlutého, zeleného, modrého odp. koše?

 • Víme, kde máme ve školce a v jejím okolí koše a nádoby na tř. odpady?

 • Využíváme ve školce odp. materiál a jak?

 • Jaké věci nakupuje školka ve velkém balení?

 • Dá se využít papír z jedné strany potištěný?

 • Co jde udělat s oblečením, které nám již není?

 

♣ Plán činností 2017/2018

 • Vytvořit a zpracovat s dětmi analýzu k tématu odpady

 • Ve spolupráci s městem Planá nad Lužnicí uspořádat III. kolo olympiády ve třídění odpadu

 • Uspořádání velikonoční výstavy- recyklace odpadového materiálu

 • Uspořádat burzu dětského a sportovního oblečení v mš

 • Zrealizovat ve spolupráci s rodiči sbírku starších odložených (funkčních) telefonů pro dětské domovy

 • Snížit celoškolkově spotřebu papíru - využívat papíry oboustranně

 • Osázet vyvýšené záhony na školní zahradě

 • Vyčistit a doplnit smyslový chodníček

 • Zprovoznit mrkvovník - naplnit hlínou a vysít mrkev

 • Vytvořit květinový záhon na školní zahradě

 

♣ Informování a spolupráce

 V loňském školním roce jsme naplánovali setkání mateřských škol, které by se chtěly zapojit do programu Ekoškolka.

Jak funguje letošní EKOTÝM?

 

Akce říjen  Ekoškolka

 

Příklady dobré praxe v MŠ Pohádka - aneb co se nám již podařilo:)

 

Houbaření

 

Sběr žaludů pro zvířátka na zimu

 

Naše plány do budoucna: Broukoviště

 

Co bychom si přáli :) 

___________________________________________________________________

Děkujeme za pomoc při společné akci:)

 "Aby i holčičky měly své království"

 

"A tak vznikla venkovní kuchyňka - Pojďme na to"

 

"Na Sv. Martina"

 

"Miss Kompost"

 

 

 "A všichni dohromady uděláme moc."

  

"Ten dělá to a ten zase tohle." 

 

 "A jdeme do finále."

 

 "Zkouška na boso."

 

 Setkání mateřských škol  2018 "EKOškolí" myšlenky

 

 

 

Ocenění Ekoškolka:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/3b3fd09427a69a14656873df1c6c91fb.pdf