MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

 

  

Dokument ČŠI: Inspekční zpráva 2024

 

Naším společným cílem je vytvářet pro děti prostředí pohody, veselí a radosti z prožité činnosti společně se svými kamarády a učitelkami.

Vychovávat je v autentickou rozvinutou osobnost na základě jejich věkových a individuálních zvláštností, s plným využití fantazie, zájmů a nadání. 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Naše mateřská škola je v současné době jediné zařízení svého druhu ve městě s 4 500 obyvateli. Historie předškolního zařízení v Plané nad Lužnicí sahá až k 1.9.1945. Stávající budova je v provozu od roku 1978.

Současná kapacita školy je 210 dětí, s možností členění na 11 tříd. Součástí školy je školní jídelna.

Od 1.1.2003 je škola samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací, což je jedinečný přínos pro její autonomii.

Architektonické řešení budovy se zásadním způsobem změnilo v roce 1998, kdy škola prodělala rozsáhlou rekonstrukci a přístavbu dvou tříd. V roce 2006 pak došlo k rozšíření o další třídu přestavbou bytu, který byl součástí školy. Znova se škola rozšířila v roce 2009 o třídu v prostorách ZŠ a v roce 2010 o další třídu z bytu v budově MŠ. V roce 2013 došlo ke změně vzhledu budovy přístavbou dalších 2 tříd a zateplením celé mateřské školy. V roce 2022 byla v prvním patře zřízena a vybavena nová třída ze stávajících bytů.

Specifikou školy je její dispoziční řešení interiérů tak, aby přineslo kvalitnější způsob práce s menší skupinou dětí. Toto řešení je velmi přínosné pro děti samé, neboť se nám tak lépe daří naplňovat požadavky individuálního přístupu. Zajištění funkčnosti školy dle našich představ a plánů je velice náročné na organizaci práce všech zaměstnankyň.

Příjemné řešení interiéru umocňuje jeho vybavení dětským nábytkem, rozmístění a vytvoření zázemí a koutků pro děti, doplnění výzdobou především z vlastních výtvorů a výrobků dětí. Obměna nábytku, aby splňoval veškeré parametry dané předpisy, je předmětem plánu čerpání rozpočtu zřizovatele. Díky nemalým investicím je naše škola v současné době moderním, dobře vybaveným zařízením, plně vyhovujícím pro rozvoj dětí předškolního věku s ohledem na jejich individuální potřeby. Zřizovatelem tohoto zařízení je město Planá nad Lužnicí.

Provozní doba:

 Po - Pá 6:00 - 16:30

 

KDE NÁS NAJDETE?

 

    Operační program Jan Amos Komenský

 

  

                              Výsledek obrázku pro šablony mš

  

BOS | Bez obav spolu     

 

 Klokanovy školky 

 

 ŠABLONY III