Aktuální provozní informace

 

Mateřská škola Planá nad Lužnicí, ČSLA 515, 391 11 Planá nad Lužnicí

 

♠ 

Stanovení školného na školní rok 2022/2023

Mateřská škola Planá nad Lužnicí stanovuje dle vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání takto :

 

 

       poplatek  za školné pro děti s pravidelnou docházkou  činí   350,- Kč  měsíčně

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Kateřina Burgstallerová

                                                                                                              ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

 

 

V Plané nad Lužnicí dne  28.06.2022