1. Třída

 PAŘEZOVÉ CHALOUPKY

 

 

Charakteristika prostředí a podmínek třídy

Třída U Pařezové chaloupky se nachází ve spodním  patře MŠ stranou od ostatních tříd. Tato třída je svým prostorem a vybavením přizpůsobena nejmladším dětem. Ze šatny vchází děti dveřmi na školní zahradu, kde mají své pískoviště s domečkem a dostatečně velkým, dřevěným plůtkem, ohraničneným prostorem pro pobyt venku. Všechny hračky a pomůcky ve třídě jsou umístěny tak, aby na ně děti dobře viděly a mohly s nimi lépe manipulovat. Prostředí třídy je během školního roku dotvářeno podle ročních období, tématických celků a podle potřeb dětí.

Materiální podmínky

Materiální vybavení je velmi pestré, dostačující hračky jsou dětem dostupné, využíváme ke hře i různé šátky, deky, velké molitanové kostky, záclony, látky, odpadový materiál, který se dá různými způsoby dotvářet i přetvářet.

Ke třídě patří také prostorná šatna, umývárna a toalety pro děti.

Organizační podmínky

 • Děti se od šesté hodiny ráno scházejí ve třídě u Makové panenky.
 • V 7.45 hod. odcházejí děti do své domácí třídy U Pařezové chaloupky.
 • V čase 14.45 převádíme děti do třídy U makové panenky.
 • Provoz v mateřské škole končí v 16.30 hod.
 • Každý den se společně setkáváme u rituálů, které jsou pro nás velice důležité.
 • Během dne střídáme aktivity jak rušné, tak klidové.
 • Snažíme se vyvarovat zbytečnému spojování a suplování jiných učitelek. V některých situacích, kdy dochází ke změnám organizace dne, jsou děti vždy seznámeny předem.

třídní pedagog pro školní rok 2021/2022: Bc. Lenka Kačerová, Kateřina Doležalová

                                         školní asistent: Linda Tomášková

 

 

                  

 

 NAŠE RITUÁLY A BÁSNIČKY

Ranní svolávací rituál

Děti, děti pojďte sem,

dokola si sesednem.

Uvítací básnička

Dobré ráno, dobrý den,

dneska máme krásný den.

Nohy máme na dupání

a ručičky na tleskání.

Dobré ráno, dobrý den,

dneska si to užijem!

Před obědem

Talířek je kulatý,

polévka je horká,

ale já se nespálím,

do polévky foukám,

přeji dobré chutnání,

děkujeme za přání a žádné povídání.

Mytí rukou

To jsou prsty,

to jsou dlaně,

mýdlo s vodou patří na ně.

 ZÁŘÍ

Téma: V naší školce, školičce máme se jak v písničce

Časový rozvrh: 1. 9. – 18. 9. 2021

V prvních dnech a okamžicích ve školce se budeme především poznávat mezi sebou. Seznámíme se s prostředím jak ve třídě, tak i v ostatních prostorách MŠ (chodba, kuchyně, horní patro, zahrada…). Ukážeme si, kde se vše potřebné a důležité nachází.

Přiblížíme si a popíšeme průběh celého dne v MŠ, až do doby, kdy přijdou rodiče. K tomuto objasnění dne nám pomůžou piktogramy, které jsou na viditelném místě, takže děti budou vědět, co je splněno a, co nás ještě čeká, než přijdou rodiče.

Začátkem povídání a motivací bude pohádka Poprvé ve školce, kterou nás provede tygřík Karlík. V tomto příběhu se promítají všechny role a činnosti, které děti ve školce během prvních dnů také poznají.

 Naučíme se básničky a rituály, které nás budou následně provázet po celý následující školní rok. Dohodneme se na daných pravidlech, které se budeme postupem času neustále upevňovat a snažit se dodržovat. Tato pravila si vystavíme na přehledném místě a také si je vytvoříme.

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Očekávané výstupy:

 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla – respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
 • zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

 

TÉMA: V naší školce, školičce máme se jak v písničce

ČASOVÉ ROZMEZÍ: 1. 9. – 18.9. 2021

OBLAST

ŘÍZENÁ ČINNOST

NEPŘÍMO ŘÍZENÁ ČINNOST

VERBÁLNÍ

Čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory.

 

Příběh o Karlíkovi – Poprvé ve školce – rozhovory na téma mateřská škola

Rytmická hra „Ahoj, jak se jmenuješ?“ à „Jmenuji se ...“ Zopakování si jmen ostatních dětí – upevňování jmen ostatních

Hra se značkami dětí – upevňování své a ostatních značek

 1. K. – „Co jsi dělal/a o prázdninách?“

Neřízené rozhovory mezi dětmi a paní učitelkou

Prohlížení si knih v knihovničce třídy

 

LOGICKO-MATEMATICKÁ

Manipulace s předměty, bádání, pokusy, řešení logických úloh, skládanek, hlavolamů, technické zájmy.

HRA SE ZNAČKAMI – hra zaměřená na rozlišování pojmů: První X Poslední (Značky dětí

Procvičování základních barev a tvarů

Moje značka – cvičení paměti i zrakového vnímání s obměnou

Puzzle - Ježek

Pexeso – pěnové pexeso se zvířátky

Navlékání korálků

 

PROSTOROVÁ

Modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarného umění.

Tiskání razítek z brambor na čtvrtku – (EKOŠKOLA)každý si utvoří svůj obraz– barvy, umístění…

Grafomotorické cvičení – velká formát papíru – SLUNÍČKO – obkreslování kruhu – procvičení ramenního kloubu + říkanka Sluníčko

Půlené obrázky – přiřadit správně dvojici, aby utvořila celistvý obrázek

Prohlížení si ilustrace knihy, ze které je příběh Poprvé ve školce

Konstruktivní hry – Kostky, Lego

Pokračování v seznamování se se stavebnicemi ve třídě

Prohlídka školky, zahrady…

Didaktická pomůcka – vkládání zvířat

HUDEBNÍ

Zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvování během dne, poslech hudby, hra na hudební nástroj

Zpěv písně k PH – Zajíček ve své jamce

Rytmizace svého jména – slabiky, vytleskávání, dupání, pleskání…

Poslech hudby, spojený s rušnou částí, při rozcvičce

Seznámení se s hudebními nástroji – doprovod dětí k základním lidovým písním – Skákal pes, Kolo, kolo mlýnský, Pec nám spadla…

Poslech hudby – upevnění písní – úklidová (Pohádky z mechu a kapradí) a před odpoledním odpočinkem (Jarek Nohavica – Ukolébavka pro Kubu a Lenku)

Prozpěvování si a broukání během pobytu venku

Poslech písní při volné hře

TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ

Tanec, pohybové aktivity a sport, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činnosti, dotykové zkušenosti, kutilství.

Řízená rozcvička – jednotlivé zdravotní cviky, doprovázené básničkou

Pohybová hra – Zajíček ve své jamce

Pohybová hra – Pan čáp ztratil čepičku

Pohybová hra – Bum bum ratata, déšť ťuká na vrata

Opičí dráha – slalom mezi kužely, chůze, přeskoky, prolézání tunelem, válení sudů, lezení…

Pobyt venku – hra na písku, běhání

Pohybové hry na zahradě MŠ

Lego Duplo – volné hraní

INTERPERSONÁLNÍ

Vedení, organizování, shromažďování, návštěva společenských akcí, kolektivní hry, týmová práce, přátelské rozhovory.

Pravidla ve třídě – utváření pravidel v naší třídě

Kolektivní práce – Grafomotorika – společná kresba aut a květin

Kolektivní hra se značkami –

Vysvětlení a dodržování Srdíčkového a Želvičkového pravidla

Oblíbená hračka – s čím si rád hraji, co mě baví.

Rozhovory s ostatními dětmi, vzájemné poznávání se

Hraní si ve dvojicích

Spolupráce při spontánních činnostech

Námětové hry – Na rodinu, na kuchyňku…

INTRAPERSONÁLNÍ

Meditování, snění, klid na samostatné uvažování a plánování, nezávislost, vyhraněnost názorů a koníčků.

Kresba tužkou, postava – To jsem já – uvědomění si vlastního těla

Výběr kamaráda, při řazení se a pobytu venku

 

 

Samostatný výběr hraček, knih, stavebnic

Individuální prohlížení knih a výběr z nabízených činností u stolečků

PŘÍRODNÍ

Pobyt v přírodě, životní styl, který je v souladu s prapodstatou člověka, zájem o literaturu a praktiky opírající se o holistický přístup k životu a zdraví

Pokus – pozorování šišky – na suchu / ve vodě

http://www.sikovny-cvrcek.cz/siska-ve-vode

Sběr šišek na zahradě MŠ – motivace k pokusu

Vysvětlení a dodržování Kapičkového pravidla

Pobyt venku – poznávání zahrady a okolí MŠ

Hledání v knihách šišku, kterou jsme našli na zahradě