7. třída

U VÍLY AMÁLKY

Motto naší třídy 

"Já a ty – každý jsme jiný a přece jedineční."

 

Charakteristika prostředí a podmínek třídy:

Naše třída se nachází v prvním patře MŠ. Třída je ve tvaru písmena L a je uspořádána do jednotlivých center tak, aby děti mohly pohodlně a nerušeně vykonávat různé druhy činností.

Při příchodu do třídy se v chodbičce po levé straně nachází umývárna a WC pro děti. Třída je půdorysem dělena na přední a zadní část. V přední části po pravé straně je umístěno výtvarné a pracovní centrum. Děti mají možnost samostatně využívat výtvarný materiál. Máme k dispozici výtvarný stůl, který skýta možnost tvoření během celého dne. K výtvarným i pracovním materiálům mají děti zcela volný přístup. Na levé straně jsme vytvořili centrum společenských her. Děti mohou u stolečků i na koberci hrát hry, skládat puzzle i využívat didaktické pomůcky. Mezi těmito centry jsou stolečky pro děti ke stravování i hrám. Přední část třídy po levé straně uzavírá hudební centrum. Zde mají děti možnost využívat hudební nástroje i elektrické piano. To je uzpůsobeno barevnými značkami na klapkách tak, aby si děti mohly vyzkoušet zahrát jedoduché melodie z barevných not.

Za hudebním centrem je po pravé straně centrum "knihy a písmena" a na něj navazuje logopedický koutek. Po levé straně se nachází centrum "kostky". Nechybí zde ani prostor pro stavebnice a hry s auty.

Třída je koncipována tak, aby každé dítě mělo možnost vlastní seberealizace ve všech oblastech činností dle vlastního výběru. Výhodou jednotlivých center - kromě zajištění soukromí a dostatečného prostoru ke hře, je také snadnější udržování pořádku ve třídě a orientace v prostoru. K tomu napomáhá tzv. strukturovaný prostor - označení jednotlivých center a značení pro uložení her, stavebnic a hraček na své místo.

Materiální vybavení je velmi pestré, hračky i pomůcky jsou dětem během celého dne dostupné. Třídu si budeme postupně dotvářet vhledem k ročnímu období a tématickým celkům.

 

Třídní učitelky: Mgr. Věra Hradilová, Bc. Petra Petrová

asistentka: Jana Finková

 

Vážení rodiče, rádi bychom vás informovali o akcích, které připravujeme pro vás a vaše děti v mateřské škole:

 

             Třída víly Amálky Vám přeje VESELÉ VÁNOCE  a těšíme se v novém roce.                ♥

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________