2. a 3. třída

U MAKOVÉ PANENKY A MOTÝLA EMANUELA

CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ A PODMÍNEK TŘÍDY

Třída U Makové panenky a Motýla Emanuela se nachází v přízemí MŠ. Jedná se o třídu studiového typu, věkové složení této třídy je  3-4 roky. Pracují zde soustavně dvě paní učitelky. Vzhledem k tomu, že se jedná o třídu studiovou, využívají pedagogové při řízených činnostech zatahovací dveře, aby mohli nerušeně a samostatně pracovat se svojí skupinou dětí. Na každém konci třídy je herna, která slouží jak při volných hrách, tak při řízených činnostech. Uprostřed třídy jsou stolečky se židličkami, kde má každé dítě své místo. Tato třída je uzpůsobena tak, aby děti měly více prostoru pro volný pohyb a hru.
V průběhu loňského roku zde byl zakoupen nový funkční nábytek , který respektuje specifika potřeb dítěte a umožňuje dětem samostatnou volbu hračky a její následný úklid. Hračky jsou uspořádány tak, aby na ně děti samy dosáhly a zároven si neublížily. Dominantou třídy je dřevěný domeček s patrem, který nabízí prostor nejen k různým hrám, ale i k relaxaci a odpočinku. Třída je dále rozčleněna na další hrací koutky, jako je například kuchyňský koutek, čtenářský koutek nebo také koutek přírodovědný. Nechybí zde ani výtvarný koutek, kde mají děti volně k dispozici různý výtvarný materiál a náčiní. Třída disponuje klavírem, který využíváme nejen při hudebních činnostech, ale také během pohybových chvilek. Do třídy děti vstupují přes prostornou šatnu, kde má každé dítě své místo na oblečení označené značkou. Nachází se zde i nástěnka, která slouží jako informační zdroj pro rodiče. Ze šatny se také prochází do umývárny, která je propojena s toaletami pro děti. Zde má každé dítě svoji značku a svůj ručník. Třídu si budeme pravidelně dotvářet vzhledem k probíhajícímu ročnímu období a tematickým celkům.
 

BIOLOGICKÉ PODMÍNKY

Dbáme na dodržování pitného režimu, snažíme se být dětem příkladem a vzhledem k jejich věku jim pití během dne často nabízet. Každé dítě má svůj vlastní hrneček z domova, do něho si buď samo, nebo s naší dopomocí  nalévá pití. Při stolování a hygieně vedeme děti k samostatnosti. Paní kuchařky připravují dětem pestrou a vyváženou stravu. Vhodnou motivací a vlastním příkladem se snažíme, aby každé jídlo děti ochutnaly. Vytváříme dětem klidné prostředí při stravování a dbáme na zásady správného stolování. Na odpolední odpočinek využíváme dětské postýlky, které jsou součástí třídy a každé dítě má své ložní prádlo. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, důležitý je pro nás také pohyb. Nabízíme dětem dostatek prostoru a možností k pohybovým činnostem jak spontánním, tak řízeným, a to ve třídě i venku.

 

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

 • děti se od šesté hodiny ráno scházejí ve třídě U Makové panenky a Motýla Emanuela, odtud se také rozcházejí domů
 • provoz v mateřské škole končí v 16:30 hod.
 • každý den se s dětmi setkáváme u opakovaných rituálů, které jsou nezbytné pro naplnění potřeby bezpečí a jistoty dítěte, nabízejí společné chvilky a sdílení
 • při výchovně-vzdělávacích činnostech dbáme na střídání rušných a klidových aktivit
 
Třídní pedagog pro školní rok 2021/2022:   Věra Katrušinová  (2.třída - Maková panenka) 
Třídní pedagog pro školní rok 2021/2022:   Bc. Simona Cimburková, DiS. (3.třída - Motýl Emanuel) 
Asistent pedagoga: Markéta Prachařová, DiS

  

 

RITUÁLY PRO TENTO ROK:

 

SVOLÁVACÍ RITUÁL

Hola, hola, hej,

dej mi ruku, dej!

Do kola se postavíme,

za ruce se podržíme.

Do očí se koukneme,

HEZKÝ DEN si přejeme.

 

UVÍTACÍ RITUÁL

Dobré ráno! Dobrý den! Začneme ho s úsměvem.

Ať už slunko je či není, není důvod pro mračení.

Dobré ráno, dobrý den, dneska si to užijem!

 

ÚKLID HRAČEK

Písnička v doprovodu klavíru"Uklízejme, prosím"

 

RITUÁL PŘI STRAVOVÁNÍ

Byla jedna sestřička a ta měla bratříčka.

U jednoho stolu, sedávali spolu.

Za ruce se chytili, dobrou chuť si popřáli.

DOBROU CHUŤ!!!

 

RITUÁL PŘI ODCHODU DO UMÝVÁRNY

Mydli, mydli, mydlinky,

z mýdla dělám bublinky.

V dlaních už mám spoustu pěny,

která na nich krásně voní.

 

ŘÍKANKY - ZKLIDNĚNÍ DĚTÍ

Vyklepeme povídání,

zamotáme klubíčko,

a už a ani slovíčko.

 

Kuře zobe zob, zob, zob,

vrabec skáče hop, hop, hop.

Datel ťuká ťuky, ťuk

a už pšššt - ani muk.

 

Ťuky, ťuky, ťuk,

v lese stojí buk,

na tom buku kukačka,

má střapatá peříčka.

Ťuky, ťuky, ťuk,

a už ani muk.

 

RITUÁL PŘI ODCHODU VEN

Myšky chodí tuze tiše,

mají tlapky jako z plyše.

Tiše myši ši ši ši,

ať nás kočka neslyší.

 

 VYBĚHANÍ, VYKOUPANÍ,VRACÍME SE

Z LUK A STRÁNÍ.

U VODY NÁM DOBŘE BYLO,

SLUNÍČKO NÁS OPÁLILO.

SBÍRALI JSME HOUBY V LESE.

TED DO ŠKOLKY TĚŠÍME SE!

 

 

 

 

 

 

JARNÍ SMYSLOVÉ EKOHRANÍ

Vážení rodiče, milé děti,

zveme Vás do JARNÍ VÝZVY  v rámci ekoškolky. Týkat se bude především smyslového vnímání přírody.

Více informací k výzvě zde: Jarní výzva 

VYTVOŘ SI SVOJE LEPORELO - vystřihni si každý čtverec, nakresli nebo nalep svůj obrázek, svaž všechny obrázky z leporela provázkem:

LEPORELO

 

 

 

 

 

                                                    3.5. -7.5.

  

                                    Kdo je ta nejkrásnější květinka?
                                          No přece naše maminka!  

                                                                   

 

Charakteristika:

Co má na starost maminka? Co ostatní členové rodiny? Jak jim pomáháme? 
Jak dáme najevo maminkám svou úctu a lásku?
Svátek maminek je také příležitostí pro téma „rodina“ a uvědomění si, kdo všechno rodinu tvoří
(maminka, tatínek, sourozenci, prarodiče) a také zamyšlení se nad vzájemnými vztahy, chováním, uvědomováním si svého místa v rodině i své identity.
 

Vzdělávací cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky, vnímání barev
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)
  i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

Očekávané výstupy:

 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit
  po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se
 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
  (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném)
  a cizím prostředí
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně,
  mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

 

 

     Pohádka o mamince:       

Bylo, nebylo, žila, byla jedna maminka.
Protože byla milá a stále se usmívala, všichni kolem ji měli rádi.
Maminka velmi ráda chodila se svými dětmi na procházky do parku
nebo na dětské hřiště a často sebou brávala i děti svých sousedů.
Tam pak pro všechny vymýšlela různé úkoly a soutěže, aby získaly obratnost, vytrvalost a sílu.
Nezapomínala samozřejmě všechny za jejich výkony odměnit.
Nejčastěji doma pečenými koláči. A ty povidlové uměla nejlépe na světě.
Když bylo špatné počasí, hrála s dětmi jejich oblíbené – Člověče, nezlob se!
Nebo si sedla ke klavíru. Hrála a učila děti zpívat české písničky.
Děti pak bez reptání mamince pomohly s úklidem.
Vynesly smetí nebo utřely nádobí. Nejraději však pomáhaly při pečení koláčů.
To měly povidla až za ušima.
A večer před spaním maminka nikdy nezapomněla vyprávět pohádky,
z nichž si mnohé i sama vymýšlela.
Ale ona to vlastně není pohádka. 

Vždyť je to naše MAMINKA

                                                                                              

* spontánně převyprávět přečtený příběh, mluvit zřetelně a v přiměřeném tempu
* rozvoj myšlení, paměti

 

Aby měla maminka radost, můžeš jí vybarvit obrázky kytiček,
nebo kytičkové sluníčko i spočítat počet lístků:

          

 

 

 

               

 

https://www.google.com/search?q=kyti%C4%8Dka+omalov%C3%A1nka&sxsrf

* rozvoj jemné a hrubé motoriky, vnímání barev
* rozvoj početních dovedností

                     Básničky pro maminku:   

 

                        

 

* vlastními slovy převyprávět, o čem a pro koho je básnička
* rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)
* rozvoj prosociálních vztahů v rodině

 

Náhrdelník pro maminku:

Vezmi si pastelky a pokračuj ve vybarvování korálků pro maminku
– pozor, ať pravidelně střídáš barvy

                                

                        

* rozvoj pozornosti, jemné motoriky, umět se soustředit na úkol, sled barev 

 

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/0d9681387d623a84602d86291106c39b.docx

 

 

Také můžeš mamince vyrobit přáníčko
– RADOSTNÝ OBLÁČEK s mašličkou:

Pomůcky: bílá čtvrtka, nůžky, černý fix nebo pastelku, růžový(červený) barevný papír,
růžovou nebo barevnou mašličku, špejli, lepidlo-lepící páska

Postup: na bílou čtvrtku nakresli obláček – nebo popros tatínka, staršího sourozence, dědečka),
 aby ti ho nakreslil. Obláček vystřihni a dokresli mu oči a pusu.
Z barevného papíru vystřihni 2 kolečka a nalep je jako tvářičky.
Pokud to zvládneš, tak ještě z proužku barevného papíru, nebo stužky můžeš na mráček nalepit mašličku.
Ze zadní strany přilep špejli. A radostný obláček je hotový.

 

             

 

* rozvoj a osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
* rozvoj fantazie, tvořivosti
* mít radost z vlastního výrobku

Pojďte si s námi zazpívat a zatancovat.                                                                                       
Kdo si zpívá, tancuje a hraje si, nezlobí.

Písnička pro maminku a o mamince "Naše máma"                   

 https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I

 

                          

                                               

* rozvoj pohybového aparátu                                                                    
* rozvoj pro melodii a rytmus        

         

Obrázkové cvičení s maminkou:

 

 

 

https://www.google.com/search?q=obr%C3%A1zkov%C3%A9+cvi%C4%8Den%C3%AD&sxsrf

* protažení celého těla, rozvoj pohybového aparátu  
* předmatematická gramotnost – počítání cviků do 6ti
* rozvoj fantazie – vymýšlení pořadí cviků i jiných cviků                                          

 

Zkusíš poskládat obličeje tak, aby z nich byly maminky?

Napřed celý obrázek rozstříhej a pak poskládej stejné poloviny k sobě.
Pokud chceš maminky vybarvi.

 

https://www.google.com/search?q=C4%8Dka+omalov%C3%A1nka&sxsrf

* vědomě si všímat změněného, chybějícího, zaměření na detail
* umět popsat svoji maminku, jak vypadá – co se jim nejvíce líbí.
* jaké vlastnosti má tvoje maminka
* jaký má obličej, když se zlobí a jaký, když má radost – rozvoj citového vnímání

                                                          

 

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/0d9681387d623a84602d86291106c39b.docx

* rozpoznat odlišnosti v detailech, najít stejný tvar – trpělivost, pozornost

 

Jistě víš, co všechno maminka dělá a je to hodně práce.
Mohl bys jí pomoci třeba i takto. Co myslíš, zvládneš to?

 

                     

 

 

http://www.uploads/documents/425d849bd2d450e78c2a64a4222ccd94.docx

 * vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc
(chovat se citlivě a ohleduplně, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

 

 

 

                       Milé děti a maminky,
             hezky si spolu užijte sváteční den.

                                                                              

       

 

 

 

 

 

 

 

                                26.4. - 30.4.

 

                  HEJ, HEJ, HEJ, BLÍŽÍ SE ČARODĚJNICKÝ REJ.....

 

Říká se, že 30. dubna mají kouzelné síly největší moc. Čarodějnice létají na Temný vrch, kde provádějí svoje reje.

Proto se stalo zvykem pálit ohně, aby se zabránilo jejich kouzlům a zlomily se tak jejich čáry.                                                     

 Charakteristika:

Popovídáme si o čarodějnicích…

 • Jak vypadá čarodějnice? Může být hezká i ošklivá. (má koště, potrhané šaty, bradavice, dlouhé drápy, klobouk, zacuchané vlasy,…)
  • Co všechno umí? (čarovat, vařit kouzelné lektvary, měnit podoby,…)
  • Jsou zlé nebo hodné? (hodné - léčí, věští, pomáhají, zlé - jenom škodí,…)
  • Jaká zvířátka ji pomáhají? (černý kocour, had, krysa, pavouk, žába, havran, netopýr, můra,…)
  • Jaké používá kouzelné věci? (létající koště, kouzelná hůlka, křišťálová koule,...)
  • Co bys vykouzlil/a, kdybys uměl/a čarovat?

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

Očekávané výstupy:

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
 • koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb a přizpůsobit jej podle pokynu

Pro pravou čarodějnickou atmosféru si můžeš poslechnout písničky:

PĚT JEŽIBAB  a  JEŽIBABA

Petr Skoumal – Pět ježibab https://www.youtube.com/watch?v=jH1iGx8VR8s
Dáda Patrasová - Ježibaba https://www.youtube.com/watch?v=xh6l3dOMh5Q

*koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou                     

    

* rozvoj pozornosti a pochopení příběhu                                   
* rozvoj slovní zásoby,vyjadřování

 

https://www.google.com/search?q=%C4%8Darod%C4%9Bjnice+pracovn%C3%AD+listy

 

* rozvoj pozornosti
* rozvoj myšlení

 

Děti, rozstříhejte si čtverečky a přiřaďte stejnou barvu k pavoučkovi:

 

                                 

 

 *rozvoj  smyslového vnímání, poznávání barev

 

Zkus také spočítat čarodějné klobouky, kočky......a můžeš je i vybarvit:

                     

 * Rozvoj matematické pregramotnosti           

                                      

 

http://www.tvorivepracky.cz/wp-content/uploads/2015/10/pracovni-listy11.jpg

* Rozvoj jemné motoriky, rozvoj koordinace oko - ruka

 

Čarodějnice si rády zpívají.....                                              

 

    

https://www.google.com/search?q=%C4%8Darod%C4%9Bjnice

* rozvoj kladného vztahu k hudbě
* rozvoj sluchového vnímání

 

       

 

 

 

https://www.google.com/search?q=%C4%8Darod%C4%9Bjnice

* rozvoj jemné motoriky, grafomotorická cvičení

 

Můžeš si vyrobit i čarovný lektvar...na který budeš potřebovat:

 • sklenice
 • prášek do pečiva
 • potravinářské barvy
 • vlažnou vodu

 

 

                   

 

* radost z objevování, zkoumání
* poznávání barev

 

Zakroužkuj stejné kočičky, jako je kočička  dole v rámečku…

 

                           

* poznávání stejného tvaru, rozvoj pozornosti 

 

Můžeš poprosit rodiče a společně si můžete vyrobit čarodějnický klobouk
nebo malou čarodějku:

                               

 

https://www.google.com/search?q=%C4%8Darod%C4%9Bjnick%C3%BD+klobouk+v%C3%BDroba&tbm
- výroba čarodějnického klobouku

* Rozvoj kognitivních znalostí, fantazie, jemné motoriky.
* Dítě si na základě zkušenosti osvojí druhy různých materiálů.

 

MILÉ DĚTI ......PŘEJEME  VÁM.........

 

         

       

 

 

 

   

 

 

 

                            12.4. - 23. 4. 2021

                        Téma: Další nová mláďátka

 

Milé děti, tento týden si povíme o dalších mláďátkách.
Příroda to zařídila chytře, a tak se většina mláďat se rodí na jaře.
Kdyby na svět vykoukla jen o pár týdnů dříve, pravděpodobně by nepřežila.
Na jaře se vše kolem nás probouzí k životu, potravy je dostatek, a tak mají i ti malí tvorečkové spoustu času nabrat síly i zkušenosti do své první zimy.
Mláďata neoplývají takovými zkušenostmi jako dospělí, ještě se musí všemu učit, tak jako vy děti. Také se naučíte nové básničky, zacvičíte si a zazpíváte.
Povíme si o různých povoláních a vytvoříte si podkovu. Zahrajete si hru „Tajemný košík“.
Budete kreslit do mouky, vytvoříte cestu a pokud budete chtít, postavíte si domeček z přírodnin.

 

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,

   porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky

  vyjádřit

 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,

   přizpůsobivosti apod.)

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Očekávané výstupy:

 • zachovávat správné držení těla
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se

ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb a přizpůsobit jej podle pokynu
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,

   výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)

 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

 

      

 

MOTIVAČNÍ POHÁDKA:
Přečtěte si společně s rodiči obrázkovou pohádku O třech kůzlátkách.
Rodiče Vám budou číst písmenka, vy budete číst obrázky. Poté si o pohádce popovídejte.

http://www.sylvafrancova.com/Animacek_pohadky.php?jzk=0

 

HRY S RODIČI
Dítě spolu s Vámi sleduje text. Učí se klidnému soustředění, cvičí oční pohyby a sleduje příběh, zároveň rozšiřuje slovní zásobu. Před začátkem čtení je dobré s dětmi jednotlivé obrázky pojmenovat. Po přečtení si řekněte, o čem pohádka byla.

Otázky k textu: Kam šla máma koza? Kdo je kovář? Co takový kovář dělá? Jaká chtěl mít vlk hlas? A jaký ho měl dřív? Kam strčil vlk pracku? Víte, jaké máme druhy mouky? Z čeho se taková mouka dělá a jak? Jak by příběh dopadl, kdyby se maminka koza nevrátila?

* rozvoj pozornosti na sledování děje pohádky a dokázat odpovědět na otázky.

 

Zde je přiložen odkaz na pohádky O třech kůzlátkách - k relaxaci, před spaním, pro společné chvilky a povídání.

audio pohádka: https://www.youtube.com/watch?v=AHEKUMTVv8E

hraná pohádka: https://www.youtube.com/watch?v=VwrGXu9mHzM

loutkové divadlo: https://www.youtube.com/watch?v=bn76tVIfjew

 

NÁVAZNOST NA TÉMA – Kůzlátka jsou mláďátka od kozy. Jak se jmenují mláďátka od koníka, kravičky, ovečky, pejska, prasátka…?

MLÁĎÁTKA:
Najděte doma knihu, kde jsou vyobrazená jakákoliv zvířátka. Jednotlivě si je pojmenujte, řekněte si, kdo je maminka. Zvířátka si popište: jak vypadají, jak jsou velká či malá, jakou mají srst (chlupy, peří, šupiny…), jakou mají barvu (jedna barva, skvrny, fleky…), co mají na hlavě (rohy, tvar uší…), kolik má končetin, co mají na končetinách (kopyta…), co mají na zadečku (ocas, jak dlouhý), jaký má nos (rypáček, chobot, zobák…)

    

 

   

HRY S RODIČI
Až si s dětmi budete povídat o jednotlivých zvířátkách, zkuste si s dětmi krátkou logopedickou chvilku. Vyzkoušejte si, jaké zvuky dělají s různou intenzitou hlasu (šeptáme, zavoláme…).

TIP: https://www.youtube.com/watch?v=KOi2FA-sStM                                

*Dítě si osvojí nové poznatky, provádí výcvik mluvního a pěveckého projevu.

POHYBOVÉ BÁSNIČKY A PÍSNIČKY-naučíme se nové:

Káčátko
Děti, víte, jak dělá káčátko? A myslíte, že umí plavat? Tak si na takové káčátko zahrajeme.

 

                           

 

Teče voda voděnka, přes kameny skáče (skoky na místě)
A já chodím po louce, jako malé káče (jdeme jako kačenka-v podřepu)
Káčátko si chodí trávou, střídám nohu levou, pravou.
Stoupnu si a ruce v bok (stojíme a máme ruce v bok)          

K potůčku už ani krok. (stojíme, ruce v bok a kroužíme v pase nebo se přetáčíme střídavě doleva a doprava).              
Pak si lehnu na záda do lučního kvítí (lehneme si na záda a „jedeme na kole“)
A zamávám sluníčku, že nám pěkně svítí.

TIP: https://www.youtube.com/watch?v=OGhyP_yFkmA

* Protažení těla, zapamatování si krátkého textu, rozvoj hrubé motoriky

TAJEMNÝ KOŠÍK:
Pamatujete si, jak to bylo na začátku v pohádce?
Kam maminka koza odešla a proč? Společně s rodiči si zahrajte hru, co vše byste si chtěly koupit, kdybyste šly na nákup samy.
Koukněte se mamince do lednice nebo do spíže, co máte doma. Co vám chutná a co ne?

Můžete hledat obrázky v knihách či starých letácích.
Obrázky z letáků vystřihněte nebo vytrhněte a nalepte na papír a popovídejte si, co tam máte.

HRY S RODIČI
Do košíku nebo krabice dejte několik potravin – ať vás děti nevidí (například jablko, mrkev, rohlík apod.),
zakryjte šátkem a nechte ať dítě do košíčku sáhne, hlavně se nesmí koukat, osahá si jednu libovolnou věc a řekne vám, co nahmatal.
Poté předmět vyndá z košíku a uvidíte, jestli je to správně.

* Rozvoj hmatového vnímání, rozvoj fantazie a pozornosti.
* Dítě je schopno vyhledat obrázky dle zadání.

 

KOVÁŘ:
Pamatujete si, ke komu běžel vlk, aby mu vykoval jazyk? Řekněte si s rodiči o tomto povolání.
Jistě dojdete k závěru, že kovář kuje i podkovy. A vy si jí můžete vymodelovat z plastelíny.

Také si vytvořte podkovu technikou tupování.

Pomůcky: bílý papír, vytištěnou a vystřiženou šablonu, temperu zvolené barvy, kousek kuchyňské houbičky.

Postup: Vystřiženou šablonu zajíčka si přiložíte na papír, v barvě namočenou houbičkou budete ťupat přes okraje na papír po celém obvodu šablony. Je důležité šablonu pevně držet na místě, aby se nepohnula a barva se nedostala pod ni. Poté šablonu zvednete a na jejím místě zůstane bílá podkova.

HRY S RODIČI
Vystřihněte dětem šablonu a dávejte pozor, pomozte jim s pevným držením šablony a ťupání okolo barvou. Houbička by měla půlkou zasahovat na šablonu a půlkou na papír, aby vznikl hezký obtisk a bílý zajíček.

* Rozvoj jemné motoriky, rozvoj koordinace.
* Dítě je schopno provést činnost na základě zadání dospělého.

   https://pin.it/5E0ERSF

 

MOUKA:
Určitě jste už viděly maminku v kuchyni pracovat a moukou.
Kde se mouka bere? Jistě, koupíme jí v obchodě. Ale z čeho vznikla?

Poproste maminku, ať vám nasype různé druhy mouky do misky a osahejte si jí.

HRY S RODIČI
Nasypejte dětem do hlubokého pekáče dětskou krupičku a nechte ho,
ať si nakreslí například kolečko – jako sluníčko apod.

Básnička s pohybem – prstové cvičení.
Prsty obou rukou propleteme do sebe a palce „melou“.

 

Mlýnek plný zrní mám,

mouku si z něj udělám.

Koláč si pak upečeme,

to se ale pomějeme.

* Rozvoj kognitivních znalostí, fantazie, jemné motoriky.
* Dítě si na základě zkušenosti osvojí druhy různých materiálů.

CESTA MAMINKY KOZY:
Ve školce jsme stavěly z různých kostek cesty a překážkové dráhy, ukažte to i doma rodičům. Najděte si nějaké kostky a zkuste postavit cestu, kterou asi šla maminka koza na nákup.

HRY S RODIČI
 Zkuste dětem doma nebo venku vytvořit překážkovou dráhu.
Rozložte na zem papíry-po kterých půjdou, delší provázek – jako když jdou po laně, židli – kterou podlezou nebo přelezou. Také ať si zkusí poskok snožmo, lezení po kolenou, plazení, převaly – „válení sudů“, pomalou či rychlou chůzi, běh apod.

*Rozvoj motoriky, orientace v prostoru.

 

PROCHÁZKA ZA MLÁĎÁTKY:
Pamatujete si, kudy maminka koza a vlk putovali? Vypravte se s rodiči na procházku do lesa nebo do parku. Nejen, že společně strávíte příjemné chvilky na čerstvém vzduchu, ale také zapojíte fantazii a hlavně oči. Zkuste hledat různá zvířátka a řekněte si, jak se říká mamince, tatínkovi a mláděti. Zkuste si z přírodnin postavit domeček pro kozu a kůzlátka.

*Rozvoj paměti, fantazie a představivosti. Rozvoj hrubé motoriky.

Tvoření
Zkus z kostek nebo z lega postavit ohradu pro zvířátka
Vytvoř si svoji farmu – zvířátka, která znáš i jejich mláďátka

 

 

Které mláďátko k mamince patří? Můžeš si i vybarvit.

 

https://www.google.com/search?q=zv%C3%AD%C5%99ata+a+jejich+ml%C3%A1%C4%8Fata+pracovn%C3%AD+listy&sxsrf


*Rozvoj fantazie a představivosti. Rozvoj jemné motoriky.

 

 

 

 

 

 

 

 

             5.4.-9.4.2021

     Na našem dvoře už to krákoře a nejen to...

 

 

Je jarní čas, příroda se už probouzí, kvetou kytičky a mláďátka se začínají klubat na svět. Jaká zvířátka myslím? Například všechna farmářská zvířátka,
o kterých si budeme povídat a navštívíme je na jejich farmě, naučíme se je rozeznávat a řekneme si, k čemu jsou nám užitečná.

Kdo má doma jaké zvířátko?
Mohlo by žít na farmě?
Jaká další zvířátka známe z farmy?
Jak nazýváme jejich mláďátka?
K jakému užitku chováme daná zvířátka?
Jak se o ně postarat? 

 

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj smyslu pro melodii a rytmus
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 

 Očekávané výstupy:

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • vědomě si všímat svého okolí a změn v něm
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • učit se nová slova, aktivně je používat, umět popsat situaci podle obrázku
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci – nahoře, dole, uprostřed, vedle, před sebou, za sebou

 

Bumtarata na vrata, (tleskáme do rytmu) máme čtyři koťata.
První mňouká, (pošimráme se na jedné dlani a zamňoukáme)
druhé přede, (pošimráme se na druhé dlani a napodobíme předení kotěte)
třetí hajat nedovede. (pošimráme si jedno chodidlo a zakroutíme hlavou)
A to čtvrté prská, (pošimráme druhé chodidlo a napodobíme prskání kotěte)
ocáskem si mrská. (zavrtíme zadečkem).

*rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky
(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.)
*ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Zpívejte s námi - Když jsem já sloužil

https://www.youtube.com/watch?v=dhedg_B5Wsc

  D                A
1. Když jsem já sloužil to první léto, 
                D
  vysloužil jsem si kuřátko za to.
                A
  A to kuře krákoře běhá po dvoře,
          D  A  D
  má panenka pláče doma v komoře.

2. Když jsem já sloužil to druhé léto,
  vysloužil jsem si kachničku za to.
  A ta kačka bláto tlačká
  a to kuře krákoře běhá po dvoře,
  má panenka pláče doma v komoře.

3. ... husičku ...
  A ta husa chodí bosa, ...

4. ... vepříka ...
  A ten vepř jako pepř, ...

5. ... telátko ...
  A to tele hubou mele, ...

6. ... kravičku ...
  A ta kráva mléko dává, ...
 
7. ... botičky ...
  A ty boty do roboty, ...

 * porozumět slyšenému, učit se novému, rytmická improvizace

 

Pohádka – O neposlušných kůzlátkách

Stará koza žila se svými kůzlátky u lesa v malé chaloupce. Jednoho dne se koza vypravila na trh do města. A přikázala kůzlátkům: „Buďte hodná a nikomu neotvírejte vrátka, dokud můj hlas neuslyšíte. Přinesu vám mlíčka plná vemínka.” Koza už byla daleko od domova, když tu náhle, kde se vzal, tu se vzal, u chaloupky stojí vlk. Hrubou tlapkou zabušil na vrátka a svým drsným hlasem zvolal: „Kůzlátka, děťátka, otevřete vrátka. To jsem já, vaše maminka!” Kůzlátka se podivila a přestala se prát o lupení, hlas se jim zdál divný, hlas maminky to nebyl, ale hlas vlka ano. „Neotevřeme ti, jsi vlk, ne naše maminka. Naše maminka má jiný hlásek.” Vlk usoudil, že malá kůzlátka jen tak neoklame, a rozběhl se ke kováři: „Kováři, kováři, ukovej mi jemný hlásek, nebo tě sežeru!” Kovář se vlka bál, a tak mu hlásek ukoval. A už vlk peláší k chaloupce a jemným hláskem volá: „Kůzlátka, děťátka, otevřete vrátka! To jsem já, vaše maminka!” Kůzlátka ale byla opatrná a vrátka neotevřela. „Jsi-li naše maminka, budeš mít bílou tlapku. Ukaž nám ji!” Vlk se hned pustil za mlynářem: „Mlynáři, mlynáři, pomoučni mně tlapky, nebo tě sežeru!” Mlynář se vlka bál, a tak mu nejlepší moukou tlapky nabílil. Za chvíli vlk opět klepe na vrátka: „Kůzlátka, děťátka, otevřete vrátka! To jsem já, vaše maminka.” Kůzlátka si dodala odvahy a přistoupila blíže k okénku. A co nevidí! Za oknem stojí vlk! Kůzlátka rychle zavřela okenice a pevně zamkla vrátka. Vlk byl velice rozzlobený nechtěl si připustit, že prohrál. Zlostně zavrčel, stáhl ocas a běžel zpátky k lesu. Brzy se vrátila stará koza domů. Kůzlátka se ještě strachy třásla a o zlém vlkovi mamince vyprávěla. Ta byla na své hodné děti pyšná! A vlk? Ten už se u chaloupky nikdy neukázal.

* rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)
i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 

Vlka i kůzlátka s maminkou si můžeš vybarvit, podle své fantazie:

 

 

                         

 

 

* učit se nová slova, aktivně je používat, umět popsat situaci podle obrázku
* rozvoj fantazie a představivosti -barevné provedení

 

Ještě si můžeš poslechnout a podívat se na  hudební provedení této pohádky:

Hudební příběh O třech kůzlátkách
https://www.youtube.com/watch?v=OTvBYwNQII4

 

Výroba hrací kostky a následná hra

Po vytištění této předlohy si ji děti vystřihnou, nalepí na tvrdý papír, opět vystřihnou a složí. Následující hra může vypadat tak, že dítě hodí kostkou. Dalším úkolem bude předvěst zvuk zvířete, pojmenovat samce, samici a mládě.

https://cz.pinterest.com/pin/68742557787/

* Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
* Rozvoj jemné motoriky

 

Dětské knihy, encyklopedie či obrázky daných zvířat si můžete prohlédnout v tomto odkazu.

Děti mohou každé zvíře pojmenovat + pojmenovat samce, samici a mládě. V přiloženém odkazu naleznete obrázky zvířat a jejich mláďat.

https://www.skola-jirice.cz/assets/File.ashx?id_org=100186&id_dokumenty=1644

* vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

 

 

 Už je hezky, tak si zde můžete tuto pohybovou chvilku zkusit venku.

Zvířátka a mláďátka (pohybová chvilka)

1. Slepičko kdákalko, kuřátka voď.
2. Husičko kejhalko, s housaty choď.
3. Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej.
4. Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej.
5. Koníčku běloušku, hopsá, běž,
6. s hříbátkem pro oves pojedeš.

1. Děti chodí malými krůčky jako slepičky v podřepu.
2. Děti chodí kolébavou chůzi v podřepu.
3. Stojí ve stoji roznožném, ruce v bok a hýbou trupem na strany.
4. Ruce mají jako růžky na hlavě a hýbají hlavou.
5. Poskakují v cvalu s rukama v bok.
6. Děti sednou na zem a představí si, že jedou na koni.

* vnímat radost z pohybu, rozvoj hrubé motoriky

 

 

https://cz.pinterest.com/pin/89298005102046415/

 

K jaké mamince patří mláďátko?
Můžeš pospojovat k sobě.

 

 

 https://www.google.com/search?q=zv%C3%AD%C5%99ata+a+jejich+ml

 

Máš dobrá ouška? - Sluchový diktát

https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo

Dětem je možné pustit zvuky zvířat, aby poznaly, které zvíře slyší.

* Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace

 

Překážková dráha na farmě

 

 1. Válení sudů na žínce – prasátka se válí v bahně
 2. Chůze po nataženém švihadle – slepičky chodí po bidýlku – rovnováha
 3. Obruče – kůň skáče přes překážky – z obruče do obruče
 4. Slalom – krávy nahánějí svá telátka – slalomový běh
 5. Tyče – kozy se prochází po paloučku – po čtyřech

 

Tvoření

Zkus z kostek nebo z lega postavit ohradu pro zvířátka.
Vytvoř si svoji farmu – zvířátka, která znáš i jejich mláďátka.

 

Doplňování zvuků zvířat:

Pejsek ......... do daleka
Kráva ........., až to hučí
Slípka ......... na sedláka
Ovce .......... ovčí řečí
Kozlík ........., že je větší,
Kočka ........., sova ......
Prase ........., jen to kvičí
Oslík .......... na oslíka

* Vyjadřovat smysluplně své nápady a myšlenky, improvizovat, porozumět slyšenému
* Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 

Zkuste si poskládat zvířátko z papíru a domalovat kočičku:

           

https://cz.pinterest.com/pin/414612709447656821/

* rozvoj představivosti, jemné motoriky, pohyb oko-ruka

 

Kde je moje maminka?

https://www.google.com/search?q=zv%C3%AD%C5%99ata+a+jejich+ml

 * rozvoj představivosti, jemné motoriky, pohyb oko-ruka

 

 TĚŠÍME SE NA VÁS A DALŠÍ PŘÍJEMNÉ TVOŘENÍ VÁM PŘEJÍ

VĚRA A JANA

 

 

 

 

 

 29. 3. – 2. 4. 2021

 

Hurá, jsou tu Velikonoce!

Není to tak dlouho, co nám venku za okny poletoval bílý snížek a teď již stačilo pár teplých slunečních paprsků a příroda se nám začíná probouzet.Minulý týden jste si povídali a také i vyráběli růrné druhy kytiček a tento týden vás budou provázet přípravy na Velikonoce, nejvýznamnější svátky, které jsou obdobím nového života. S jarem přichází všechno to pěkné, milé a příjemné, probouzí se příroda a svět kolem nás je barevný. Rodí se nová mláďátka, roste nová tráva, květiny, rostlinky a procházky přírodou voní svěžím vzduchem…Velikonoce, jsou spojené s tradicemi, zvyky a znaky, které si dětskou formou budeme snažit přiblížit.

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Očekávané výstupy:

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

Milé děti,

než se pustíte do všech úkolů, které jsme si pro vás připravili, popovídejte si s rodiči o symbolech Velikonoc. Co všechno do tohoto svátku patří a jak se říká dnům před „Pomlázkou“. Je to týden, který hýří BARVAMI.

Každý den si můžeš splnit ještě jeden malý úkol z BAREVNÉHO TÝDNE...

MODRÉ PONDĚLÍ

Dneska si zkus vzít modré tričko a najít doma vše modré. Když dáš bílé vajíčko do nakrájeného červeného zelí a poliješ horkou vodou, přidáš sůl a ocet, mělo by chytnout světle modrý nádech. Jen to zkus, protože vajíčka se barví až na Bílou sobotu. Maminka by ti mohla také vystřihnout na každý den jedno velké vejce z čtvrtky, a ty ho nabarvíš vodovými barvami. 

 ŠEDIVÉ ÚTERÝ

V tenhle den se traduje velký úklid. Společně s maminkou nebo tatínkem vymeť všechny pavučiny a prach za všech koutů. Můžeš si také udělat pořádek ve svých hračkách. Vzpomeň si na našě „ Koštátkové pravidlo“a uklízecí píseň „Skončil dneska hraní čas, do poličky ukliď nás…..“

ŠKAREDÁ STŘEDA

Dnešní úkol zní- usmívat se! Od rána do večera se nesmíš zamračit, zvládneš to? Mamince pomáhej s dnešním úklidem a také by bylo hezké, uklidit si svůj pokojíček.Za odměnu vám může maminka upéct jidáše, které jsou symbolem velikonoc.

 Zdravý recept

http://receptydetem.cz/recepty/jidase-s-celozrnnou-moukou/

ZELENÝ ČTVRTEK

Dnešní úkol zní- s nikým se nepohádat, a jestli máš řechtačku, pořádně s ní zařechtej, až mámě prasknou uši., a až půjdete na procházku a najdete kočičky, přineste si je domů do vázičky. Víš, jaké kočičky?

 

Dneska si oblékni něco zeleného a jez jenom zelené věci- špenát, nebo zelí, hrachovou nebo brokolicovou polévku, avokádo, jablíčko, okurku. Co z toho si měl poprvé v životě? Můžete si jednu zelenou rostlinku vypěstovat i doma, ŘEŘICHU a posypat si jí na namazaný chlebíček.

    

VELKÝ PÁTEK

Dnešní úkol zní- nejíst ani masíčko, mléčko, ani vajíčka. Dneska už neuklízejte, neperte prádlo a hlavně nehýbejte s půdou. Víš, že se dneska otevírají hory, které vydávají svoje poklady. Horo, horo, otevři se, své poklady vydej!!!! Máš odvahu vydat se za pokladem? Rodiče ti  můžou nějaký poklad (sladkost, kamínek, hračku apod.) schovat doma, nebo na zahradě a můžete si společně zahrát hru „Přihořívá, hoří“.

 BÍLÁ SOBOTA

Kromě malování vajec se pekly mazance, beránci a kluci si pletli pomlázky. Už máte pomlázku? Víš, co to je? Jaké má pentličky? (červená pentle je symbol lásky, a zelená přátelství).

Pletení pomlázky

https://www.youtube.com/watch?v=E2oMLzDl9KU

Jak pečou tatínkové-odkaz

https://www.youtube.com/watch?v=QVHawt9l31E

Recept na beránka

120 g másla, 4 vejce, 200 g cukru krupice, 1 vanilkový cukr, 200 ml mléka, 300 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, trochu šťávy z citronu

 1. Tuk, žloutky a cukry utřeme do pěny. Postupně přidáváme vlažné mléko a mouku smíchanou s práškem do pečiva. Zakapeme šťávou z citronu a nakonec pomalu vmícháme sníh z bílků.
 2. Vymažeme formu, vysypeme hrubou moukou a pečeme v předehřáté troubě asi 1/2 až 3/4 hodiny.

Upečeného beránka si můžeme polít čokoládou, zavázat mu mašli kolem krku a místo očí mandličky…Dobrou chuť!!!

Nejdůležitější dnešní úkol je zdobení vajíček – už víš, komu je dáš, a jakou budou mít barvu? Víš, že nabarvené vajíčko se jmenuje kraslice?

 

 

NEDĚLE = BOŽÍ HOD

Dnešní úkol zní- dosyta se najíst. Sníst mazance, jidáše, beránka. Co ti chutnalo víc?

Podle tradice byste na Boží hod velikonoční měli mít na sobě oblečené něco nového, to proto, aby vás „nepokakal beránek." Rodiče by vám mohli koupit něco nového, třeba...

 

VELIKONOČNÍ nebo ČERVENÉ PONDĚLÍ

Dnešní úkol je jasný- Kluci chodí vyšupat holky, aby byly krásné a zdravé celý příští rok. (To by bylo hezké, kdyby to fakt fungovalo) a holky dávají klukům barvená, ale i jinak zdobená vajíčka a barevné mašle na pomlázku. Na řadě míst se říká, že pokud žena není řádně proutkem vyšlehána, tak uschne…

Barvy mašlí

 • červená stuha – náklonnost
 • modrá – naděje
 • žlutá – odmítnutí
 • zelená – sympatie

 

MOTIVAČNÍ PŘÍBĚH

 

Rodiče, přečtěte dětem příběh a nechte je, aby příběh samostatně převyprávěly. Společně si o příběhu popovídejte, o čem to bylo a poté pokládejte otázky. Také si můžete příběh společně přečíst…nechte děti číst (říct slovo) podle obrázku (dbejte na správné skloňování SLUNÍČKO, ZAJÍČKA, UŠI….) a nechte děti slova vytleskat (můžete využít skořápky, lžíce, tyčky, tělo…)

Otázky k porozumnění textu

Koho vytáhlo sluníčko? Co posnídal zajíček? Koho uviděl? Co viděl v trávě? Kdo ho ztratil? Kdo bydlí u rybníčka? S kým se koupala? Na co se jí zeptali? Komu patří? S čím běžely děti? Na co běžely? Proč je malují a jak jim říkají? 

 

Milé děti,

když už jste tak šikovné a umíte číst, určitě se lehce naučíte krátkou básničku, kterou můžete doprovodit i pohybem, rodiče vám jistě pomohou cviky ukázat.

BÁSEŇ „KUŘÁTKO“

Zobáčkem ťuká,……….(dřep,prstem ťukáme do podlahy)

skořápka praskne,……..(z dřepu do stoje)

chvíli se načeká.……….(stoj,otáčíme se ze strany na stranu)

než chmíří zaschne…….(stoj, otáčíme se ze strany na stranu)

Máma ho zahřívá,……..(stoj, vytleskáme)

aby měl sílu,…………..(stoj, ukazujeme svaly na rukou)

pod křídlem hlavičkou..(stoj, ukazujeme na hlavu)

vyhledá škvíru………...(stoj, spojíme ukazováček a palec)

Krásný to tvoreček,……(stoj, vytleskáme)

žlutý jak poupátko,…….(stoj, vytleskáme)

z vejce se vylíhlo………(z dřepu do stoje)

mamince kuřátko.

Báseň spojená s pohybem- pohyb pomáhá dětem zapamatovat si text básně. Navíc je poměrně složité zapamatovat si text a zároveň se soustředit na správné provedení pohybu dle předlohy (rodič předvádí pohyb a dítě napodobuje). Toto napomáhá k propojování mozkových center!

Záměr: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

Očekávaný výstup: naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky), sledovat a vyprávět příběh, sluchově rozlišovat slabiky a hlásky.

 Přílohy:

https://www.youtube.com/watch?v=lgUXv7GMOmc

https://www.youtube.com/watch?v=giQhXHl8f20

 

Před grafomotorikou  je velice důležité se uvolnit a procvičit ramena a zápěstí!

Rozcvič si ruku - říkej si říkanku 

Mává křídly slepička

Mává křídly slepička,                        pohyby rukama „křidýlek“                           

snesla právě vajíčka.                        krouživý pohyb pokrčených paží                  

                                                      před tělem – „mlýnek“

Kohoutek k ní rychle běží,                 kruhy pokrčenýma rukama                             

pyšný je, tak čechrá peří.                 otočka s třepáním zapažených paží              

 

Do grafomotorického cvičení na uvolnění zápěstí, patří i modelování. Udělejte si domácí modelínu a můžete trénovat.

Zde je odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=sc8tJp6Kdrw

 

GRAFOMOTORIKA „VELIKONOČNÍ VAJÍČKO“

Milé děti,

zkuste obtahovat vajíčko jedním tahem bez zastavení a potom se pokuste jedním tahem obtáhnout čáry ve vajíčku. Rodiče, hlídejte správný úchop tužky, správné sezení a správný náklon papíru(,,Zobáček si udělej, do zobáčku tužku dej, prostředníčkem podpírej“), děti si můžou vykreslit obrázek pastelkami.(můžete vyzkoušet děti ze znalostí barev)

Odkaz na stažení šablony na velikonoční vajíčko:

https://wiki.rvp.cz/Kabinet/0.0.0.Kliparty/Velikonoce

 

ČASOVÁ POSLOUPNOST – LÍHNUTÍ  KUŘÁTKA

Děti, obrázky si nejprve vystřihněte a poté je seřaďte vedle sebe. Co bylo dříve a co později? Nakonec obrázky nalep do rámečku.

 

Záměr: chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat. Posilování přirozených poznávacích citů, využití již získaných zkušeností.

Očekávaný výstup: orientace v počtech od 1 do 5. Umět uplatnit již získané dovednosti, zkušenosti. Mít zájem o získáváních nových poznatků.

 

Milé děti,

na jaře se k nám vracejí  ptáci, ale také se rodí spousta mláďát. Dokážeš přiřadit každé zvířecí mamince mládě a dobře je pojmenovat?

NAJDI MLÁĎÁTKU MAMINKU

https://cz.pinterest.com/pin/476537204311017083/

 

Milé děti,

až uhodnete hádanky, pokuste se najít správný obrázek.(rodiče vám jistě pomohou)

NAJDI SPRÁVNÝ OBRÁZEK

 

Hádanky

„V kurníku ho slípka hlídá,

než ho dáme do ošatky,

jedno, druhé, třetí přidá,

hospodáři, vrať se zpátky.“ (vajíčko)

 

 

 

„Kuře se ztratilo, odešlo zrána,

kokodák, celý den, volá ho máma.“ (slepička)

 

„Ruce a pár dlouhých proutků,

k tomu tenký drátek,

pletu si ji na koledu,

jaro slaví svátek .“ (pomlázka)

 

„Barvička chtěla by potěšit nás,

natírá trávu i listy.

Jenom list papíru utekl včas,

na tebe počká si čistý.“ (zelená)

 

„Vejce jako obrázek,

malované z lásky,

komu radost udělá

zítra u pomlázky? (kraslice)

 

Milé děti,

až uhodnete hádanky, pokuste se najít správný obrázek.(rodiče vám jistě pomohou)

NAJDI SPRÁVNÝ OBRÁZEK

 

 

 

 

 

ZAJÍČEK UŠÁČEK

Milé děti,

další zvířátkem, které je spojováno s Velikonocemi a také s příchodem jara, jsou zajíčkové. Chcete si jednoho malého „Ušáčka“ vyrobit? Všechno, co budete na výrobu potřebovat, najdete určitě doma. Takové ponožky, zvané „Lichožrouti“ jistě maminka najde.

Inspirace na výrobu

https://www.youtube.com/watch?v=GXyln0D7slg

 

 

Záměr: rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření). Zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky.

Očekávaný výstup: vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech. Ovládat koordinaci ruka - oko. Zvládnout jemnou motoriku.

 

POSLECH PÍSNIČEK

Milé děti,

myslím si, že činností bylo už dost a proto je čas odpočívat. Nejlepší odpočinek, který znám já… je hezká písnička a třeba to bude ta, kterou znáte i vy. (kdo by měl chuť tančit, jedině chválím a určitě přizvěte k tanci mamku a taťku. Rytmus si můžete vytleskávat, nebo vyťukávat)

Odkaz

https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs

https://www.youtube.com/watch?v=t1Cri9zp0Sk&list=PLB269F0FDDEE20863

https://www.youtube.com/watch?v=gvZ7JB69hNw&list=PLB269F0FDDEE20863&index=5

A na konec něco na poslech pro relax

https://www.youtube.com/watch?v=ksdVrwCILuo

Záměr: vytváření základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky.

Očekávaný výstup: rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus, zachytit a vyjádřit své prožitky pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací.

 

POJĎTE TANČIT A HÝBAT SE

Milé děti,

pohyb je pro naše zdraví velmi důležitý a vy dobře víte, že v naší třídě ROZCVIČKOU začínáme každý den. Cvičíme na básničky, písničky, ale také s různými pomůcky (guma, míčky, bačkůrky atd.). Naše MŠ se zapojila do projektu Cvičení se Sokolem a vždy po splnění cvičení si nalepíte zvířátka (vzpomínáte…už máme KOBYLKU a JEŽEČKA)

Odkazy na cvičení

Culinka – Jarní výlet

https://www.youtube.com/watch?v=ixZeXJRUDFE

Jarní jóga pro děti s Katkou

https://www.youtube.com/watch?v=xmF4bQLU64Y

Cvičení se Sokolem

https://www.youtube.com/watch?v=SEz_QtgSIOM

 Záměr: osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Uvědomění si vlastního těla.

Očekávaný výstup: koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla. Podporovat koordinaci ruka – oko. Podpora hrubé a jemné motoriky.

 

SPOLEČNÁ HRA A TVOŘENÍ S RODIČI

Milé děti a rodiče,

tak a teď je čas na společně strávenou chvilku. Můžete si zahrát nějakou hru, upéct beránka podle návodu, obarvit uvařená vajíčka, vyrobit si obrázek. Záleží na vás, co si vyberete.

Inspirace

Líhnutí kuřátek 

Povídáme si s rodiči o tom, jak se vylíhnou kuřátka z vajíček. Pak děti zavřou oči a poslouchají. Ťuknutí dřívky znamená, že skořápka praskla a kuřátko se vylíhlo. Děti poslouchají, kolik kuřátek se vylíhne, kolikrát maminka ťukne. Můžeme doplnit básničkou:

„Na skořápku ťuky ťuk – a pak chvíli ani muk.

Najednou však buchy buch – ve skořápce velký ruch.

Křáp a rup! Kuřátko se vyklubalo.

Křičí, co to práce dalo.“

 

Pečení beránka podle obrázkového návodu

 

Tvoření

 

Odkazy

https://www.tvorivedeti.cz/

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/tvorime-s-detmi-3

https://www.alik.cz/ 

https://www.detskestranky.cz/

https://www.detsky-web.cz/online_vyukove_materialy_pro_deti 

Záměr: rozvoj kooperativních dovedností. Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

Očekávaný výstup: spolupracovat s ostatními  - dospělým i dětmi. Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu jedinci, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

 

RELAXAČNÍ CHVILKA „ POEZIE “

Milé děti,

poproste rodiče, aby vám pustili hezkou pohádku, nebo film. Udělejte si chvilku pro sebe a relaxujte.

Broučci - A bylo jaro

https://www.youtube.com/watch?v=u44s7-4Sa1c

Prasátko Pepa – Velikonoční vejce  

Zaječí škola-strážci zlatého vejce (doporučuji, moc pěkná)

https://www.youtube.com/watch?v=iP--Szok0wg

https://www.youtube.com/watch?v=OMN_gd6K2xg

 Záměr: vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

Očekávaný výstup: pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební) 

 

HURÁ VEN

Milé děti,

nejlepší a nejdůležitější činnost, která prospívá vašemu tělu, jsou procházky na čerstvém vzduchu. Přeji hezkou procházku a všímejte si změn. Co se to děje s přírodou po zimě? Vše začíná rašit a pučet. Objevují se první včeličky, broučci. Pokud máš doma zahrádku, tak určitě vidíš mnoho změn a můžeš rodičům pomoct s vyséváním prvních semínek a vysazováním sazeniček a kytiček.

 

 

JARNÍ PROCHÁZKA

 

 • Obejmi strom, má teď hodně síly
 • Najdi zvířátko, které je menší, než tvůj palec
 • Přivoň si ke kytičce
 • Poslouchej…slyšíš ptáčky? Zazpívej si s nimi
 • Sáhni si na hlínu
 • Zavři oči a nech se hladit slunečními paprsky
 • Schul se do trávy a pomalu vstávej, jako když klíčí semínko

Ukaž, co: 

 → létá

 → leze

→ plave

→ běhá

 

Záměr: rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání. Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

Očekávaný výstup: těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás. Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí.

 

Otázky ke shrnutí tematu

 1. Jak se jmenuje mládě slepičky, a jak slepička dělá?
 2. Jak dělá beránek, a jak se jmenuje jeho rodina?
 3. Ukaž, jak skáče zajíček.
 4. Kolik má zajíček nohou, a co rád papá?
 5. Kdy Velikonoce slavíme, na jaře, na podzim, v zimě?
 6. Co se na Velikonoce peče?
 7. Řekni nějakou koledu.
 8. Co se na Velikonoce dělá? Aspoň jeden zvyk.
 9. Co je to kraslice?
 10. Znáš nějakou koledu?

KOLEDA

Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody,

nesl kopu vajíček.

Potkala mě koroptvička,

chtěla jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka,

a já řekl:"Ne, ne, ne!"

Na dvorečku za potokem,

mám já strýce králíčka,

tomu nosím každým rokem

malovaná vajíčka.

Hody, hody, doprovody

já jsem malý zajíček,

dojdu-li tam bez nehody,

dám mu kopu vajíček.

 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ A POKLIDNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKU A DĚTEM BOHATOU POMLÁZKU. MOC SE NA VÁS TĚŠÍME

JANA A VĚRKA