2.  Integrovaný blok

 

MALÍŘ PODZIM ČARUJE, BARVIČKAMI MALUJE 

 

 

Časový rozvrh: přibližně 8 týdnů

Činnostní charakteristika:

Podzimní blok úzce souvisí s přírodou, pohybem a zdravím. Budeme se zabývat změnami v přírodě - barvami, tvary listů, plodů apod. - dary přírody - sklizní ovoce a zeleniny - výlovy rybníků, zvířaty, jejich ukládáním k zimnímu spánku. Nejlepší příležitostí poznávání budou výlety do přírody. Nasbírané přírodniny budeme dále výtvarně zpracovávat, výrobky využijeme k výzdobě MŠ. Zaměříme se i na pozorování podzimních prací lidí, případně i na stroje, které ke své práci využívají.

Procvičíme si jazýčky, povíme si o zdraví, vitamínech, provedeme ochutnávku ovoce a zeleniny. Popovídáme si o vhodném oblečení v souvislosti s počasím.

Budeme podporovat tělesný rozvoj a zdraví dětí pohybem na školní zahradě a vycházkami do přírody.

Součástí tohoto bloku bude i pokračování adaptačního období.

Naše záměry:

 • pobytem na zahradě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dítěte
 • zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci přetrvávání adaptačního procesu
 • podpoříme systematický rozvoj řeči intenzivním prováděním preventivní logopedické péče
 • povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě
 • maximálně budeme podporovat vytváření kladného vztahu k přírodě a jejím zákonitostem
 • podpoříme rozvoj tvořivosti, fantazie a poznání při práci s přírodninami
 • budeme u dětí nadále rozvíjet schopnost spolupodílet se na činnostech  a spolupracovat
 • podpoříme rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb
 • postupně povedeme děti k poznání, že tak, jak se svobodně rozhodnu, ponesu za své rozhodnutí odpovědnost

 Závazné činnosti:

 • výlety do přírody
 • sběr přírodnin, tvoření a hry s nimi

 Doporučené činnosti:

 • pozorování práce v zahradách a na polích
 • výroba a pouštění draků společně s rodiči
 • cyklistický výlet s rodiči
 • hrabání listí na zahradě MŠ
 • pečení brambor na ohni
 • akce s rodiči – tvoření z přírodnin
 • akce s rodiči – keramika
 • akce pro rodiče a starší sourozence – stavění ze stavebnic (lego, kostky,…)
 • divadlo v MŠ
 • návštěva výlovu rybníka