9. třída

U FERDY MRAVENCE

motto: „Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“

 

 

CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ A PODMÍNEK TŘÍDY

Třída Ferdy mravence se nachází v prvním patře mateřské školy mezi třídou u Krtka a třídou u Rákosníčka. Je prostorná a uspořádaná do jednotlivých koutků tak, aby děti mohly pohodlně a nerušeně vykonávat různé druhy činností.

Na pravé straně třídy je umístěn hudební koutek, kuchyňský koutek, prostor pro stavebnice a hry s auty. V další části třídy je poznávací magnetická tabule, kde děti najdou každý týden demonstrační obrázky a informace k aktuálnímu tématu. Navazuje čtenářský koutek, který nabízí nerušený prostor k prohlížení knih. Na levé straně třídy je výtvarná část, kde mají děti možnost kdykoliv během dne využít velkou nabídku výtvarných potřeb. Dále pak navazuje přírodovědný koutek vybaven lupami a zajímavými přírodninami včetně schránek různých živočichů, zejména hmyzu. Velmi oblíbený a využívaný je pracovní ponk umístěný na konci třídy. Dále je ve třídě koutek společenských her a zásobník her didaktických. K vybavení třídy patří i žebřina a pomůcky k pohybovým aktivitám. 

Třída je koncipována tak, aby každé dítě mělo možnost vlastní seberealizace ve všech oblastech činností dle vlastního výběru. Výhodou jednotlivých koutků - kromě zajištění soukromí a dostatečného prostoru ke hře, je také snadnější udržování pořádku ve třídě a orientace v prostoru. K tomu napomáhá tzv. strukturovaný prostor - označení jednotlivých částí a značení pro uložení her, stavebnic a hraček na své místo.

Do třídy u Ferdy mravence dochází ve školním roce 2023/2024 celkem 26 dětí, 16 chlapců a 10 děvčat. Věkové složení dětí je 4 - 6 let. Třída je zapojena do programu Ekoškola.

 

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

Interiér třídy je účelně a vkusně vybaven nábytkem, který plně naplňuje potřeby dětí. Nábytek je zdravotně nezávadný, bezpečný a estetický. Děti mají možnost, vytvořit si hrací koutky, které poskytují soukromí při hrách a zároveň umožňují průběžně udržovat pořádek. Ve třídě máme přírodovědný koutek, který budeme společně obměňovat přírodninami charakteristickými pro dané období. Také koutek pro kutily je dětmi velmi využíván.

Pro ukládání lůžkovin je třída vybavena vyvýšeným balkonkem nad kuchyňkou, kde jsou otevřené police, z nichž každá je označena značkou daného dítěte. Tam si vždy každý schovává polštářek a prostěradlo. Matrace pro odpočinek jsou uchovány ve skříni ve výtvarné třídě, do které je vstup v zadní části třídy. Ke třídě patří prostorná šatna, také s označenými skříňkami značkou. Umývárna, toalety a kuchyňka na přípravu jídla a pití pro děti je samozřejmostí.

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY A REŽIM DNE

Provoz třídy u Ferdy mravence začíná v 6:45 a končí v 15:45, poté děti odchází do třídy u Krtka, kde provoz mateřské školy v 16:30 končí. Každé ráno se děti budou scházet v 6:00 ve třídě u Krtka, odkud si je paní učitelky v 6:45 odvedou do svých tříd.

6:45 – 8:00 volná hra dětí

8:00 – 8:30 pohybová chvilka

8:30 – 8:45 svačina

8:45 – 9:30 řízená činnost

9:30 - hygiena a příprava na pobyt venku

9:45 - 11.45 pobyt venku

11:45 – 12:15 oběd

12:15 – 14:00 odpočinek, svačina

14:00 - 16:30 doplňková řízená činnost, volná hra, odchod dětí domů

Třídní pedagogové pro šk. rok 2023/2024: Mgr. Lenka Macháčková, Bc. Karolína Vodáková
Asistentka pedagoga: Linda Tomášková

 

Každou nepřítomnost omluvte na emailové adrese msplanaomluvenky@seznam.cz nebo na tel. čísle 739 091 843, děkujeme za spolupráci :-)

 

CO NÁS ČEKÁ

 

 

22.5. Besídka ke Dni maminek

28.5. Pohádka O Smolíčkovi 65 Kč - platba přes online pokladnu

29.5. Mravenčí olympiáda - předškolní děti, program v ZŠ

31.5. Den dětí "Malá plánská olypiáda" - dopolední sportovní program pro děti

6.6. Cesta pohádkou - pro předškolní děti

13.6. Stužkování předškoláků - odpolední akce s rodiči

20.6. Školní výlet na Čapí hnízdo - s doprovodným programem

25.6. Lesní pedagogika

 

 

 

NAŠE RITUÁLNÍ ŘÍKANKY

 

SVOLÁVANÍ DO KRUHU

 

Dobré ráno, krásný den,

dneska si to užijem.

Jedna, dva, tři, čtyři, pět,

podej mi svou ruku hned.

Holka, kluk, holka, kluk

a je z nás hned velký kruh.

 

UKLÍZECÍ

 

Uklízíme, ať to máme,

všechno na své místo dáme.

Kam to patří, to já vím,

ostatním rád poradím.

Ať to zítra najdeme,

až si zas hrát přijdeme.

 

PŘED JÍDLEM

 

Ke stolu se posadím,

s příborem si poradím.

Na talíři jídlo mám,

aspoň trochu ochutnám.

Pusinko už tiše buď

a všem přeji dobrou chuť!

 

MYTÍ RUKOU

 

Celý den si ruce hrají,

všechno možné osahají,

Copak ručkám pomůže

a tu špínu přemůže?

Voda, mýdlo, umyvadlo,

to je správné zaklínadlo!

 

PŘED ODPOČÍVÁNÍM

 

Oběd leží v bříšku,

přečteme si knížku.

Veselou pohádku,

popředu i pozpátku.

A než skončí vyprávění,

už k nám přijde sladké snění...