9. třída

 U FERDY MRAVENCE

CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ A PODMÍNEK TŘÍDY 

Třída Ferdy mravence se nachází v prvním patře mateřské školy mezi třídou u Krtka a třídou u Rákosníčka. Je prostorná a uspořádaná do jednotlivých center tak, aby děti mohly pohodlně a nerušeně vykonávat různé druhy činností.

Na pravé straně třídy je umístěno hudební centrum, domácnost, prostor pro stavebnice a hry s auty. V další části třídy je poznávací magnetická tabule, kde děti najdou každý týden obrázky a informace o daném aktuálním tématu.

Na levé straně třídy je výtvarná část, kde mají děti možnost kdykoliv během dne využít velkou nabídku výtvarných potřeb. Dále pak navazuje přírodovědný koutek vybaven lupami a zajímavými přírodninami včetně schránek různých živočichů, zejména hmyzu. Velmi oblíbený a využívaný je pracovní ponk umístěný na konci třídy.

Dále je ve třídě centrum společenských her a zásobník her didaktických. Nakonec je zde centrum tělesné výchovy, kde je žebřina a pomůcky k pohybovým aktivitám.

Třída je koncipována tak, aby každé dítě mělo možnost vlastní seberealizace ve všech oblastech činností dle vlastního výběru. Výhodou jednotlivých center - kromě zajištění soukromí a dostatečného prostoru ke hře, je také snadnější udržování pořádku ve třídě a orientace v prostoru. K tomu napomáhá tzv. strukturovaný prostor - označení jednotlivých center a značení pro uložení her, stavebnic a hraček na své místo.

Do třídy u Ferdy mravence dochází ve školním roce 2022/2023 celkem 26 dětí, 12chlapců a 14děvčat. Věkové složení dětí je 4 - 6 let. Velká část třídy se skládá z dětí, které v loňském školním roce navštěvovaly třídu Maková Panenka. Dále zůstal jeden integrovaný chlapec a celkový počet doplnily čtyři dětí nově příchozí.

 

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

Interiér třídy je účelně a vkusně vybaven nábytkem, který plně naplňuje potřeby dětí. Nábytek je zdravotně nezávadný, bezpečný a estetický. Děti mají možnost, vytvořit si hrací koutky, které poskytují soukromí při hrách a zároveň umožňují průběžně udržovat pořádek. Ve třídě máme přírodovědný koutek, který budeme společně obměňovat přírodninami charakteristickými pro dané období. Také koutek pro kutily je dětmi velmi využíván.

Pro ukládání lůžkovin je třída vybavena vyvýšeným balkonkem nad kuchyňkou, kde jsou otevřené police, z nichž každá je označena značkou daného dítěte. Tam si vždy každý schovává polštářek a prostěradlo. Matrace pro odpočinek jsou uchovány ve skříni ve výtvarné třídě, do které je vstup v zadní části třídy. Pro věci, které si děti nosí z domova máme vedle učitelského stolu umístěn stoleček. Ke třídě patří prostorná šatna, také s označenými skříňkami značkou. Umývárna, toalety a kuchyňka na přípravu jídla a pití pro děti je samozřejmostí.

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY 

  • Děti se od šesté hodiny ráno scházejí ve třídě u Krtka.
  • Od 6:45 hod. jsou děti až do 15:45 hod. ve své domácí třídě.
  • Na konec odcházíme do třídy u Krtka, kde končí provoz v půl páté.
  • Každý den se společně setkáváme u rituálů, které jsou pro nás velice důležité.
  • Během dne střídáme aktivity jak rušné, tak klidové.
  • Snažíme se vyvarovat zbytečnému spojování a suplování jiných učitelek. V některých situacích, kdy dochází ke změnám organizace dne, jsou děti vždy seznámeny předem.
  • Při stolování, hygieně a oblékání se snažíme o samostatnost dětí, samozřejmě s naší dopomocí. Děti se samy obsluhují při nalévání čaje a při výdeji oběda. Děti stolují s příborem.

Třídní pedagogové pro šk. rok 2022/2023: Věra Katrušinová, Veronika Poulová
Asistentka pedagoga: Markéta Prachařová

 

 

 

Rituály pro letošní školní rok FERDA:

 

    Svolávání dětí       

Ať jsi holka nebo kluk,

Vytvoříme spolu kruh.

Už jsme všichni zase tady,

budeme si hrát dohromady.

Nikdo není sám, i TY PATŘÍŠ K NÁM.

 

Uvítací říkanka

„Nový den nám začíná, jakpak se jmenuje, co přinese nám…“

 

Ranní rituál

Dej mi ruku, dám ti svoji, do kola se ruce spojí.

Kolo můžem roztočit, dokola se zatočit.

Když se dáme dohromady, tak nám bude dobře tady.                                                  

Budeme si hrát, já, ty i kamarád.

 

Úklid hraček – písnička s klavírem „Uklízejme, prosím“

„Skončil dneska hraní čas, do poličky ukliď nás.

Zítra budou však to víš, tam, kam dnes je uklidíš.

Uklízejme prosím.

Nenechme se pobízet, všichni budeme uklízet.

Uklízejme prosím“.      

 

 

1.11.2022 Plánovaná akce s rodiči - podzimní tvoření z přírodnin / ve třídě /

zpíváme písně s podzimní tematikou                                                                          počítáme do pěti; využíváme různé metody pro matematické představy a občas i pracovní listy