10. třída

  

U RÁKOSNÍČKA

 

Motto třídy : „Velké změny začínají od nejmenších“

 

Charakteristika třídy:

Naše třída u Rákosníčka je třídou heterogenní. Věkové složení dětí je od 4 do 6 let, děti s odkladem školní docházky dosáhnou věku 7 let během šk. roku. Do třídy dochází ve školním roce 2022/2023 celkem 20 dětí. Naše třída je zapojena do programu EKOŠKOLA. 

Třída se nachází v horním patře MŠ - poslední vpravo. Podkroví, kde je třída umístěna, působí velmi útulně. Má tvar písmene „L“, je zde dostačující prostor a světlo, okna směřují na Farský rybník a na silnici. Podlaha je pokryta zčásti kobercem, zčásti marmoleem. Krajní část třídy tvoří poměrně prostorná herna, která je otevřená pro mnohé aktivity dětí - jak pro společnou hru, tak pro možnosti volné hry a tvoření dětských koutků. V této části se nachází i tělovýchovný koutek, kde je k dispozici žebřina a pomůcky k pohybovým aktivitám. Střed třídy je prostorem pro společné stolování, kde má každé dítě své pevné místo. Zde je umístěn i pitný režim, dostupný dětem po celý den. Jsou zde také koutky malých kutilů, čtenářů, přírodovědců i výtvarníků. Pro hudební chvilky je připraven elektronický klavír. Umývárna má přímý vstup z herní části. Před třídou se nachází šatna, kde má každý své místo na oblečení a kde jsou také nástěnky s informacemi pro rodiče a prostor na výtvarné a jiné práce dětí.

 

Materiální podmínky:

Třída u Rákosníčka je esteticky a vkusně vybavena pěkným a účelovým nábytkem. Materiální vybavení je velmi pestré a dostačující. Hračky a pomůcky jsou uloženy tak, aby byly dětem dobře dostupné a mohly s nimi bezpečně manipulovat. V zadní části třídy jsou umístěny police s úložnými prostory pro molitanové matrace a deky s polštářky. Každé dítě má svůj ukládací prostor pro lůžkoviny označený svojí značkou.

Společně s dětmi vytváříme třídní pravidla, která všichni respektujeme – pravidlo pusinkové, květinkové, kapičkové, želvičkové, hračkové a ouškové. K jejich upevnění nám slouží piktogramy, které máme vyvěšené ve třídě. Děti jsou pravidelně upozorňovány na možná nebezpečí, na co si mají dávat pozor. Vedeme děti k povědomí o vlastním zdraví. Prostory třídy jsou uspořádány tak, aby zde mohlo docházet k volnému pohybu dětí.

Organizační podmínky:

Provoz třídy u Rákosníčka začíná v 6:45 a končí v 15:00 odpoledne, kdy děti odchází do třídy u Ferdy mravence a následně do třídy u Krtka, kde provoz mateřské školy v 16:30 končí. Každé ráno se děti budou scházet v 6:00 ve třídě u Krtka odkud si je paní učitelky v 6:45 odvedou do svých tříd.

 

6:45 – 8:00 volná hra dětí

8:00 – 8:15 cvičení a pohybové hry

8:30 – 9:00 svačina

9:00 – 9:45 řízená činnost

9:45 – 11:45 pobyt venku

11:45 – 12:15 oběd, rozcházení dětí

12:15 – 14:00 odpočinek, svačina, volná hra, rozcházení dětí

 

Každou nepřítomnost omluvte na emailové adrese msplanaomluvenky@seznam.cz nebo na tel. čísle 739 091 843, děkujeme za spolupráci :-)

 

Třídní pedagogové pro rok 2022/2023: Bc. Vendula Moravová, Mgr. Lenka Macháčková

Asistent pedagoga: Alena Čadilová

 

CO NÁS ČEKÁ

 

1.6. Den dětí – dopolední aktivity Se Sokolem do života

14.6. Výlet Zeměráj Kovářov

15.6. Cesta pohádkou, přespávání v MŠ – předškolní děti

21.6. Stužkování předškoláků

 

 

 

 

  

 

 

NAŠE RITUÁLNÍ BÁSNIČKY

V umývárně

Voda s mýdlem kamarádí,

umyjí nám ruce rádi.

Hned je čisté máme,

a jídlo si dáme.

 

Před jídlem

Ke stolečku sedneme,

potichoučku budeme.

Na sebe se usmějeme,

dobrou chuť si popřejeme.

Na zámek si pusu dáme,

jen na jídlo ji otvíráme.

 

Uklízecí

Zvonečkem si zazvoníme,

co teď dělat dobře víme.

Hračky všechny uklidíme,

do kruhu se posadíme.

 

Při odchodu ze třídy

Než ze třídy odejdeme,

pořádně se rozhlédneme.

Vodu zavřem, světla zhasnem,

to už přeci umíme,

energii pro planetu takhle pěkně šetříme.

Pak jdeme ven všichni rádi, jako správní kamarádi.

 

Svolávací

Chytneme se za ruce, uděláme kruh,

je to přece fajn, že tu nejsem sám.