10. třída

  

U RÁKOSNÍČKA

 

Charakteristika třídy:

 

            Naše třída U Rákosníčka je třídou heterogenní. Věkové složení dětí je od čtyř do šesti let.  Do třídy dochází 21 dětí.

            Třída se nachází v horním patře MŠ, poslední vpravo. Má tvar do „L“.Třída je prostorná, světlá, tvoří podkroví školky, které působí velice útulně. Podlaha je pokryta zčásti kobercem, zčásti marmoleem. První část tvoří poměrně prostorná herna, která je otevřená pro mnohé aktivity dětí. Jak pro společnou hru, tak pro možnosti volné hry a tvoření dětských koutků, které si děti tak rády staví. Část druhá je tvořena ze stolků a židliček, kde má každé dítě své pevné místo. Jsou zde také koutky malých kutilů, pokusníků, přírodovědců, výtvarníků. Pro hudební chvilky využijeme elektronický klavír. Ze třídy je přístup do umývárny. Před třídou je šatna, kde má každý své místo na oblečení a kde jsou také nástěnky s informacemi pro rodiče a prostor na výtvarné a jiné práce dětí.

Materiální podmínky:

            Materiální vybavení je velmi pestré, dostačující hračky jsou dětem dostupné, využíváme ke hře různé šátky, deky, velké dřevěné kostky, záclony, látky, odpadový materiál, který se dá různými způsoby dotvářet i přetvářet. Do přírodovědném koutku si nasbíráme přírodniny (šišky, kamínky, větvičky, a další zajímavosti).      Třída je nově vybavena dětským nábytkem. Prostory třídy jsou vyzdobeny produkty a obrázky dětí. Nechybí zde i náš Rákosníček. 

 Společně s dětmi vytváříme společná pravidla, která všichni respektujeme. Pravidlo zdravého stravování, pravidlo o pomoci a kamarádství, pravidlo respektování, pravidlo o sebeobsluze, pravidlo zacházení s hračkou a uklízení. Slouží nám k jejich připomínání obrázkové piktogrami. Děti jsou pravidelně upozorňovány na možná nebezpečí, na co si mají dávat pozor. Vedeme děti k povědomí o vlastním zdraví. Prostory třídy jsou uspořádány tak, aby zde mohlo docházet k volnému pohybu dětí.

 

Organizace vzdělávání:

            Děti se od šesté hodiny ráno scházejí ve třídě U KRTKA.Od sedmé hodiny do půl osmé jsou ve třídě U FERDY. Od půl osmé do patnácti hodin jsou děti ve své třídě. Odpoledne  děti  přecházi k FERDOVI, pak ke KRTKOVI a po šestnácté  hodině se rozcházi od MAKOVÉ PANENKY. Během dne střídáme aktivity jak rušné, tak klidové. Snažíme se vyvarovat zbytečnému spojování a suplování jiných učitelek. V některých situacích, kdy dochází ke změnám organizace  dne, jsou děti vždy seznámeny předem. Při stolování, hygieně a oblékání se snažíme o samostatnost dětí, samozřejmě s naší dopomocí. Děti se obsluhují  při nalévání čaje. Nesou zodpovědnost za použití toalet a splachování, zastavení vody.

           Dodržování pitného režimu, během dne mají děti ve třídě svoje vlastní hrníčky, do nichž si buď samy, nebo s naší dopomocí nalévají pití. Respektujeme individuální potřeby dětí ohledně jídla. Každé dítě si může samo přidat, do jídla, které dětem nechutná, nikoho nenutíme, k jídlu se chováme s úctou a vždy za něj paní kuchařce poděkujeme. O jídle špatně nemluvíme. Co se týká odpoledního odpočinku, po obědě si na molitánkách s vlastními polštářky na chvilku odpočineme. Čteme si pohádky, zpíváme ukolébavky, posloucháme relaxační hudbu, využíváme pohádky na CD. Při odpočinku necháme spáče usnout, při dodržení odpoledního klidu si můžeme prohlížet knížky, malovat, stavět stavebnice tak, abychom nikoho neprobudili. Při používány toalety respektujeme soukromí dětí, učíme je samostatnosti. Když někdo potřebuje pomoc, rádi pomůžeme. Potřeba pohybu odpovídá uspořádání třídy. V části mezi stolečky neběháme, z důvodů bezpečnosti. Část třídy na koberci využíváme k  volnému pohybu dětí a pohybovým aktivitám. Při pohybu venku docházíme jak na školní zahradu, tak na oblíbené sportovní hřiště. Za pěkného počasí pořádáme dlouhé výlety do přírody.

 

Třídní pedagogové pro rok 2020/2021: Romana Kinclová, Bc. Klára Štenclová

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Jarní výzva

Vážení rodiče, milé děti,

zveme Vás do JARNÍ VÝZVY v rámci ekoškolky. Týkat se bude především smyslového vnímání přírody. Pojďme se společně pustit do smyslového ekohraní. Více informací zde:jarní výzva  

 

 

 

 Distanční výuka

 Duben 2021

HEJ HEJ HEJ, BUDE ČARODĚJNICKÝ REJ

26.4.- 30.4.

 

„Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých sto dvacet sedm let, a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlila hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. Ten kouzelnický domek měla pro sebe, nebyl proto zvlášť velký. Ale malé čarodějnici stačil, krásnější kouzelnický domek by si ani nebyla mohla přát. Měl báječně zborcenou střechu, křivý komín a rozvrzané okenice.

Malá čarodějnice měla havrana, který uměl mluvit a velice si na něm zakládala. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran, vždycky jí ke všemu řekl, co si o tom myslí, a nikdy nedržel zobák.

Asi šest hodin denně, trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla, to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat.“

Úryvek z knihy „Malá čarodějnice“

 

Tak už je Vám milé děti jasné, o čem si tento týden budeme povídat?

Už jste někdy takovou čarodějnici viděli? Dokázali byste jí popsat? A koho jiného by mohla čarodějnice po svém boku mít kromě havrana?

A PROČ vůbec budeme mít takové kouzelné téma?

 

„Štve mě,“ řekla malé čarodějnice „že je dneska filopojakubská noc. To se na Skalnaté hoře sejdou všecky čarodějnice v kouzelném reji.“

 

A právě tahle ta noc se blíží! Pálení čarodějnic patří k doposud k velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. květen bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy. Proto se této noci říká „noc čarodějnic". Čarodějnice se slétávaly a vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podařilo lidem natropit. Jídla na čarodějnické hostině vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé vážili. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A VÝSTUPY

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí)

 

ČINNOSTI:

Let na koštěti

-postavte si slalom, překážkovou dráhu a nezapomeňte na zaklínadlo:

Neptej se, koště, proč a rychle k nebi skoč!

-koštětem můžeme také házet na cíl či do dálky

-koště lze vyměnit za pytel a slalom či překážkovou dráhu absolvovat v něm

Sběr smrdutých vajec

-rozmístěte např. Drátěnky po místnosti/po dvoře a nechte je dítě na čas sesbírat. Do sběru se samozřejmě můžete zapojit celá rodina.

Hod kuřecím pařátem do hrnce

-ten lze samozřejmě opět zaměnit za cokoliv jiného

-k hodu na cíl můžete využít i vyrobené klobouky -stačí sehnat kroužky (pokud nemáte, můžete si je vyrobit např. z barevných chlupatých drátků)

Stavba kouzelnického domku pro malou čarodějnici

-využijte kostky, látky, přírodniny apod., nezapomeňte, že takový domek nemusí být úhledný ale právě naopak!

Navlékání korálů pro malou čarodějnici na filopojakubskou noc

-procvičujte počet a barvy

Grafomotorické cvičení

1) „Čaroděj čaruje“ (dítě se promění v čarodějnici a krouživými pohyby paží čaruje)

2) Pracovní list- https://drive.google.com/file/d/1P9wvqVKoYkJ92TVYJjZ7K-bM9VU0IYkD/view?usp=sharing

 

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

ČINNOSTI:

Společně se zamyslete:

-Jak vypadá čarodějnice? (má koště, potrhané šaty, bradavice, dlouhé drápy, klobouk, zacuchané vlasy,…)
-Co všechno umí? (čarovat, vařit kouzelné lektvary, měnit podoby,…)
-Jsou zlé nebo hodné? (hodné - léčí, věští, pomáhají, zlé - jenom škodí,…)
-Jaká zvířátka ji pomáhají? (černý kocour, had, krysa, pavouk, žába, havran, netopýr, můra,…)
-Jaké používá kouzelné věci? (létající koště, kouzelná hůlka, křišťálová koule,...)
-Co bys vykouzlil/a, kdybys uměl/a čarovat?

Naučte se básničku „Ježibaby“

 

Ježibaby, kamarádky,

krouží vzduchem tam a zpátky.

Šaty mají od sazí,

snad se v letu nesrazí.

Na nose dvě bradavice,

jsou to prostě krasavice.

Na mýtinu už se blíží,

nepřistanou bez potíží.

Jako hrušky na zem sletí!

„Křach“ a už je po koštěti.

-přidejte libovolný pohybový doprovod!

Tématická písnička

Pometlem si zametá, všude kolem práší,
hlava šátkem zakrytá, malé děti straší.

My ji známe, kroužek uděláme, zkusíme to,
bábu zavoláme:

-zakončíme hlasitým výkřikem: BÁBO, KDE JSI! BÁBO, UKAŽ SE!

 

Zde přikládáme odkaz s kompletním večerníčkem „Malá čarodějnice“ :-)

https://www.youtube.com/watch?v=ERKJTEfYpeI&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dkyapoh%C3%A1dky

Můžete si samozřejmě příběh o malé čarodějnici přečíst! V knize najdete spoustu obrázků k popisu. Pokus knížku doma nemáte, knihovna je již otevřená!

 

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

ČINNOSTI:

Najdi rozdíly

https://drive.google.com/file/d/1UHu1lZkD_msvnRtsHnRHNp3efFXq1xQH/view?usp=sharing

Najdi dvě stejné kočky

https://drive.google.com/file/d/1smeyqKPtlGprNmD0EHjmpyPeCLaApMGm/view?usp=sharing

Hledej a spočítej

https://drive.google.com/file/d/1iJdOpiI7jg8R8BdGS3Ce699Aw_fyCzyE/view?usp=sharing

Křížovka pro chytré hlavičky

https://drive.google.com/file/d/1-zq4LLMhChxFvsUBaATZvQ-hRQ7QIyiV/view?usp=sharing

Sestav obrázek

https://drive.google.com/file/d/1spCtV0yPk1_niOpewX0DsqKOqCJngsXz/view?usp=sharing

Lektvarování

-vyrobte si čarodějné lektvary (můžete využít potravinářské barvy- míchání odstínů, vytvořte si výstavku (nápoje ve sklenicích, doplněné štítky s jejich názvy, které vymyslíte společně s dětmi podle barev- např. Čarodějný sen, Ohnivá voda, Ropuší sliz)

-do sklenic můžeme také dát i dětské pochoutky - gumové medvídky, žížaly, lékořicové pendreky

-dalším nápadem na čarodějný lektvar je využití vody, jaru/pěny do koupele a brčka (lektvar nebude pouze různobarevný ale i bublinkatý)

-nezapomeňte na zaklínadlo:

Muší ucho, kus žabince, trochu medu dej do hrnce,
kousek křenu, hrst přesličky,přidej sůl a tři mušličky.

Žrádelníček pro malou čarodějnici

Zkuste vymyslet různá jídla, na kterých by si čarodějka určitě pochutnala

-zde je pár nápadů:

Snídaně: Špinavý rohlík s netopýří pomazánkou, čaj z červotoče

Svačinka 1: Shnilé ovoce, miska z pavučin a sušený lopuchový list

Oběd: Polévka z babského ucha, Slimáci se zelím a kozími bobky, česneková šťáva

Svačinka 2: Salátek z motýlích křídel

Večeře: Ještěrkový závin a ochucená voda z louže

 

 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

ČINNOSTI:

Výroba klobouku

Z černých papírů si vyrobte kornouty, které po stranách slepte aby držely tvar. Poté je nalepte na již vystřižená černá kole. Libovolně ozdobte, například barevnou sponou!

Vyplétání pavučiny

Moje čarodějnice!

-vyrobte si svojí čarodějnici, například z plata na vajíčka (libovolná barva pleti, vlasy, klobouk)

-nezapomeňte na správné čarodějnické jméno!

Modelování

-vymodelujte pomocníky čarodějnic (např. hada, pavouka, apod.)

Čarodějova zahrada soch

-tancujte na oblíbenou písničku, když přijde čaroděj, hudba náhle ztichne a všichni tanečníci musí zůstat stát jako sochy (lze doplnit o různé pokyny na změny poloh a legračních postojů)

Kresba neviditelným inkoustem

Budete potřebovat: směs mléka, citronové šťávy a šťávy z cibule (=neviditelný inkoust), svíčku, zápalky a kancelářský papír

-štětcem namočeným do neviditelného inkoustu nakreslete libovolný obrázek, kresbu nechte zaschnout a poté jí z rubové strany nad svíčkou zahřívejte a sledujte, co se bude dít!

 

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

ČINNOSTI:

-věříme, že budete mít příležitost se setkat se svou rodinou a kamarády a tím naplnit tento očekávaný výstup! :-)

 

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)

ČINNOSTI:

Vystoupení dětí- písnička „Ježibaba s ježibabou“

https://www.youtube.com/watch?v=Mn9GdFuPKik&ab_channel=AndreaSabolov%C3%A1

-podívejte se na vystoupení, dětem zatleskejte a přidejte se k nim!

Ježibaba s ježibabou

na kopečku za Jihlavou

radily se, radily,

jak by nejlíp řádily!

ČÁRY MÁRY BASTA FIDLI,

KOŠŤÁTKO NÁS PONESE!

POLETÍME JAKO VÍTR,

BOJTE SE NÁS, BOJTE SE!

Ježidědek vstal ze židle,

že poletí vzal si vidle!

Jenže vidle neletí,

proto sláva koštěti!

ČÁRY MÁRY BASTA FIDLI,

KOŠŤÁTKO NÁS PONESE!

POLETÍME JAKO VÍTR,

BOJTE SE NÁS, BOJTE SE!

-seznamte děti s lidovou tradicí „čarodějnic“ a zvyky konanými v této době

 

 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

ČINNOSTI:

S lidovou veselicí zvanou pálení čarodějnic je spojeno stavění hranice. Na mnoha místech lidé zapalují symbolické ohně. Pálení čarodějnic probíhá jak v rámci rodiny, sousedů či přátel, tak jako organizované akce určené především dětem.

Myslíme si, že je vhodné dětem připomenout několik rad o bezpečnosti. Každý totiž ví, co oheň dokáže. Je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Děti by měly vědět, že si s ním nemají zahrávat.

 

DŮLEŽITÉ JE:

-správně umístit ohniště (nesmí být blízko hořlavých předmětů- víš co hoří a co ne?- nesmí být blízko stromů, domů, hospodářských budov apod.)

-mít dobré počasí (nemělo by příliš foukat ani pršet)

-používat pouze dřevo! (nepoužívat vysoce hořlavé látky- benzín, líh apod.)

-přítomnost dospělé osoby, oheň nesmí zůstat bez dozoru, při odchodu oheň musíme důkladně uhasit (víš čím?)

-nepřeskakovat oheň! (pokud by se stalo, že začne hořet oblečení/vlasy a pokud není po ruce dostatek vody/jiné hasební tekutiny, je důležité znát pravidlo „Zastav se, lehni si, kutálej se!“ (můžete si vyzkoušet) a hlavně neutíkat!

-zákaz pálení pneumatik a jiných škodlivých materiálů, protože tím bychom moc ublížili naší planetě Zemi

 

A na závěr jedna důležitá otázka:

VÍŠ NA JAKÉ TELEFONNÍ ČÍSLO ZAVOLAT, POKUD BY ZAŽALO HOŘET?

 

Tématická omalovánka a čarodějnické vysvědčení

https://drive.google.com/file/d/1aB7A0PuVosmqSn7LZs3jSerT2GjfGoyp/view?usp=sharing

 

https://drive.google.com/file/d/1jhwaByfjnvcloHGtsjz97D7ivvboJP_a/view?usp=sharing

 

 

POVÍM VÁM PŘÍBĚH KRATIČKÝ,

O CESTĚ VODNÍ KAPIČKY

19.4.- 23.4. 2021

Povím Vám příběh kratičký
o cestě vodní kapičky.

V potůčku se prohání,
když ji slunce zahřeje,
na páru se promění,
kam se potom poděje?

Stoupá vzhůru do mraků.
je to cesta zázraků.

Až má mráček plné bříško,
zahromuje “stačí!”
Kapička se změní v deštík,
pláštěnku ti smáčí.

Tenhle příběh nemá konec,
není za ním tečka,
kapka steče do potůčku
a zas dokolečka.

@predskolaci.cz

Ve čtvrtek 22. 4. oslavíme den Země. Tahle planeta, na které žijeme, je totiž to nejdůležitější, co máme. Je potřeba vědět, jak se k ní máme chovat, aby byla čistá a zdravá, protože podle toho budeme zdraví i my ostatní. V tomto tématickém celku se zaměříme (jak už úvodní básnička napovídá) na tajemství vody. Kde se tu vlastně bere, k čemu a kde všude vodu potřebujeme a hlavně proč a jak vodou šetřit? S tím nám poradí kapička Anička!

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

 

 • rozvoj a užívání všech smyslů

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)

ČINNOSTI:

-poslouchání rozdílů

Zkus se zaposlouchat do tekoucí vody. Nejprve pusť vodu v umyvadle/ve dřezu/spláchni/napusť sklenici/kýbl apod. Zní to všechno stejně? Pokud ne, tak proč? (množství vody, materiál, na který dopadá, apod.)

-“skleněná harfa“

https://www.youtube.com/watch?v=y7DQmXKtghc&ab_channel=%C5%A1%C3%A1rkapelik%C3%A1nov%C3%A1

pusťte si video s návodem a zkuste si doma zahrát! :-)

-rozlišení tvarů se zavázanýma očima (hledání kapičky Aničky)

Poproste rodiče aby vám vystřihli různé tvary z různě barevných papírů (čtverec, obdélník, trojúhelník, hvězdičku, srdíčko, houbu ale hlavně kapičku). Nejprve si je společně prohlédněte a pojmenujte, určete barvy. Poté si zavažte oči a zkuste pouze pomocí ručiček najít kapičku Aničku.

-"Kudy teče voda"

Co všechno na své cestě potká? Pomocí hmatu si zkuste být vodou. Osahejte si kamení, trávu, mech, kořeny, větve, písek, bahno, apod. Po čem se asi vodě teče příjemně a naopak? Na své cestě může potkat i živočichy ale i věci, které do vody určitě nepatří. Které by to mohly být a kam s nimi?

 

 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

ČINNOSTI:

-“Kde všude vodu najdeme a k čemu všemu jí potřebujeme?“

Nejprve se s dětmi zaměřte na domácnost. Nechte děti samostatně přemýšlet a formulovat myšlenky a nápady- v jednoduchých větách :-) !!! A když nebudou vědět, ukažte jim obrázky, které jsme pro Vás vytvořily s kapičkou Aničkou. Na závěr se zamyslete, kde takovou vodu vůbec nepotřebujeme. (Např. skříň, televize, postel, apod.)

 

-Z krátké úvodní básničky se dozvíte něco málo o koloběhu vody

K básničce lze využít obrázek pro názornou představu

@Studánka víly Rozárky

-Přikládáme i tematickou pohádku, o které si následně můžete povídat, zkontrolovat pozornost dítěte pomocí otázek, doplňovaček apod. (hlavní otázka: Co by se všechno stalo, kdyby sluníčko vodu nevrátilo?)

https://www.youtube.com/watch?v=1fa7tjPX7Ms&ab_channel=FILMY%C4%8CESKYAZADARMO

-Rozdíl lze znázornit na pracovním listu

PRACOVNÍ LIST- krajina

@Studánka víly Rozárky

 

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

ČINNOSTI:

-Voda pitná/voda užitková

Nejprve si obrázky prohlídněte a popište, co na nich děti dělají.

Věděli jste, že lidé k vyobrazeným činnostem většinou používají tu nejčistší a nejvzácnější vodu- pitnou. Rozhodněte k jakým z nich by ovšem postačila voda dešťová- přesněji užitková. Tím bychom totiž moc pomohli planetě Zemi!

-“voda silák“

Naplňte skleněnou misku vodou a poté na hladinu zkoušejte dávat drobné předměty. Pozorujte, zda budou plavat, nebo se potopí.

(Na hladinu vody opatrně pokládejte kousky papírků, ořechovou skořápku, piliny apod. a sledujte, jak se tyto lehké předměty drží na hladině a zlehka se pohybují. Stejně tak uvidíte, jak ihned spadnou ke dnu předměty těžší, například kovový šroubek, kamínek apod.)

-pracovní list „Dodělej…“

PRACOVNÍ LIST- dodělej

 

 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, např. z přírodních krás

ČINNOSTI:

-dobrodružství kapičky Aničky

„Já jsem malá cestovatelka a nikdy nevydržím dlouho na jednom místě. Ráda si plavu s mými kamarádkami v potůčcích, řekách, mořích i oceánech. Někdy se zas ráda proletím v podobě páry nahoru na nebe. Když už mě to nahoře nebaví, spojím se s ostatními, vytvořím mrak a letím zase rychle zpátky na zem. Někdy vytvořím louži a někdy se vsáknu do suché půdy. Prosakuji se hluboko a hluboko, až ke kořenům stromů. Tím vždycky ráda posloužím. Stejně jako vy, musí totiž i stromy pít…“

-Chcete se o tom přesvědčit? Díky tomuto pokusu to krásně uvidíte. Z kartonu vystřihnete strom a na ten nalepte provázky tak, aby dole alespoň 5 cm koukaly. Strom zavěste a pod něj umístěte nádobu s obarvenou vodou a sledujte, jak strom vodu nasává.

-to, že se voda nachází i v rostlinách, můžete potvrdit i pomocí dalšího pokusu

-po poslouchání písně „Chválím tě Země má“ (viz níže) se zaměřte na své dojmy a náladu a tu pak přeneste na papír. A jak? Namočte čtvrtku vodou a k vyjádření dané emoce využijte barvy- ty do vody zapusťte.

(Které barvy jste použili? Proč? Která převládá?)

 

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • spolupracovat s ostatním

ČINNOSTI:

-pokus s odpařováním vody

Tento pokus lze udělat dvojím způsobem. 1) Vodu nalijeme do hrnce a přivedeme k varu- pozorujeme změnu skupenství. 2) Do misky nalijeme malé množství vody a položíme ji na topení. Během pár dnů by měla voda „zmizet“ :-).

-rodinný koncert

Vytvořte si jednoduché hudební nástroje z malých PET lahví. Napusťte je trochou vody- jednu nechte čistou, do druhé přidejte kamínky, do třetí písek. Pořádně je rozehrajte a společně si zazpívejte písničku „Čistá voda“.

Jaké další písničky či básničky, ve kterých se voda nachází, znáš? (Prší, prší, Holka modrooká, Kočka leze dírou, Dešťové kapičky, Ťuká ťuká deštík, apod.)

(hudební nástroj lze využít i jako činku a společně si zacvičte- zdvih, hod, válení nohou apod. + zařadit cviky se „Svět nekončí za vrátky, sportujem se zvířátky“)

-po cvičení si pusťte relaxační písničku „Chválím tě Země má“

https://www.youtube.com/watch?v=OpNN-reD66M&ab_channel=sobullmaker

-nezapomeňte se s dětmi kouknout i na video :-)

 

 • vytvoření základů aktivních postojů a pozitivních vztahů ke světu, k životu, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

ČINNOSTI:

-tvořeníčko „kapička Anička a její kamarádi“

Vezměte čtvrtku a poťupejte ji odstíny modré barvy (využijte kuchyňskou houbičku). Poté vezměte štětec a mezi barvu zapusťte malé kapičky vody. Barvy nechte zaschnout a poté vystříhejte kapičky. Z těch vytvořte závěs!

@pinterest

-„Cesta potůčku“

Na větším kartonu vytvořte z různých přírodnin a stavebnic cestu pro míček= potůček. Nezapomeňte udělat dva břehy (míček pojede mezi nimi) a také si dejte záležet, ať je cesta pořádně klikatá. Následně dostaňte míček pomocí foukání brčkem z bodu A do bodu B.

Tento úkol lze přenést i na papír jako grafomotorické cvičení.

-využijte modelínu a vytvořte naší planetu Zemi (nejprve si můžete ukázat obrázek pro lepší představu+ správně použití barev)

Víte, co znázorňuje modrá/zelená? Popř. žlutá/hnědá, kterou můžeme najít v atlasu či na glóbusu.

@pinterest

-nápad na omalovánku s předlohou

 

 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

ČINNOSTI:

-zkoumání čistoty vody

Při procházkách naberte vzorky vody z různých míst. Čistotu vody porovnejte. Kde jste našli vodu nejčistší a kde naopak nejvíce špinavou?

-výroba čističky

K tomuto pokusu můžete použít znečištěnou vodu z předešlého úkolu a do ní přidejte ještě trochu hlíny, mech či listí. K výrobě čističky pak budete potřebovat:

 • 2 zavařovací sklenice

 • PET lahve

 • filtrační papír

 • písek+ kamínky

Doma i ve školce potřebujeme, aby nám z kohoutku tekla čistá voda, ale jak to zařídit? K čištění špinavé a kalné vody slouží čistička a my si ji vyrobíme, abychom viděli, jak funguje a zda umí vodu skutečně vyčistit. Připravíme si 2 sklenice, do nichž dáme uříznuté PET láhve úzkým koncem dolů a vložíme do nich filtrační vložku. Do jedné láhve nasypeme písek, do druhé hrubší kamínky. Do sklenice s kamínky nalijeme špinavou vodu a sledujeme, jak voda protéká, přičemž na kamíncích zůstanou hrubší nečistoty - kousky listí, mechu... Voda, která proteče do láhve, nebude už tak špinavá ale pouze kalná. Poté kalnou vodu nalijeme ještě do láhve s pískem a uvidíme, že je voda opět o něco čistší. Takto vodu můžeme ještě několikrát prohnat naší čističkou, až bude voda téměř čistá.

Na závěr: planetě Zemi opravdu velmi pomůžeme pravidelným úklidem okolí a správným tříděním.

A o to my se společně celý rok snažíme a proto Vám přikládáme Sluníčkový diplom, který si zasloužíte!

DIPLOM k vytisknutí

 

MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA, POZNÁŠ JEJICH MLÁĎÁTKA?

12.4.- 16.4.

„Kdopak říká, že zvířata mezi sebou nemluví? Jeden pán napsal pohádku o svém kocourovi Zrzkovi, který se domluvil se všemi kocoury a kočkami na celém světě! Stačilo, když zamňoukal. A také o svém psu Bojarovi, který se domluvil se všemi psy na celém světě! Stačilo, když zaštěkal. Tahle pohádka je vlastně velmi pravdivá, protože všechna zvířata se mezi sebou dorozumívají, jenom se jejich řeč vůbec nepodobá té naší…“

(úryvek z knihy Malovaný svět a já ho chci uvidět)

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • uvědomění si vlastního těla

 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

ČINNOSTI:

-pohybová chvilka s básničkou:

1. Slepičko kdákalko, kuřátka voď.

Děti chodí malými krůčky jako slepičky v podřepu.


2. Husičko kejhalko, s housaty choď.

Děti chodí kolébavou chůzi v podřepu.


3. Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej.

Stojí ve stoji roznožném, ruce v bok a hýbou trupem na strany.


4. Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej.

Ruce mají jako růžky na hlavě a hýbají hlavou.


5. Koníčku běloušku, hopsá, běž,

Poskakují v cvalu s rukama v bok.

6. s hříbátkem pro oves pojedeš.

Děti sednou na zem a představí si, že jedou na koni.

-přídejte další zvířátka a k nim příslušné mládě (opakování)+ libovolný libovolný doprovod

-zvířecí překážková dráha

Vytvořte různá stanoviště s úkoly spojenými se zvířátky z farmy.

Využijte cviků z projektu "Svět nekončí za vrátky, sportujeme se zvířátky"

-grafomotorické cvičení "Koulím, koulím, klubíčko, pojď si pro něj kočičko!"- motorika ruky

Na velký papír nechte dítě kreslit velké klubko a doprovázejte ho do rytmu touto krátkou říkankou.

-kreslení housátka

Nejprve všechny kroky dítěti ukažte, poté ho nechte v doprovodu básničky samostatně kreslit.

Udělám si kapičku,

na ní malou hlavičku.

Pod kapičku hrabičky,

malé hbité nožičky.

Na hlavičku očko dám,

také zobák udělám!

A pak je tu zakrátko,

malé krásné housátko!

 

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

ČINNOSTI:

-s dětmi obrázek popište- vše, co vidí, co se na farmě děje, zvířata pojmenujte, poté přejděte k počítání, nezapomeňte na procvičení prostorových pojmů

-společně můžete vymyslet i krátkou pohádku

-zkus správně složit slova pomocí tohoto bludiště

-pohádky za odměnu: Teo na farmě a Jak štěňátko chtělo malé pejsky

https://www.youtube.com/watch?v=4XsPm7z_OQo

https://www.youtube.com/watch?v=giQhXHl8f20

-o příběhu si můžete popovídat, otázkami ověřit pozornost dítěte

 

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti

 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

ČINNOSTI:

-seznámení s básničkou pro rozvoj paměti „Šel kozel do Lhoty“

Šel kozel do Lhoty,
koupil tam SLEPIČKU.
Slepička na dvoře:
Kokokodák!
Šel kozel do Lhoty,
koupil tam HUSIČKU.
Husička: Ga, ga, ga.

(a zopakujeme)
Slepička na dvoře:
Kokokodák!
Šel kozel do Lhoty,
koupil tam OVEČKU.
Ovečka: Bé, bé, bé.

(a zopakujeme)
Husička: Ga, ga, ga.
Slepička na dvoře:
Kokokodák!
Šel kozel do Lhoty,
koupil tam KRAVIČKU.
Kravička: Bú, bú, bú.

(a zopakujeme)
Ovečka: Bé, bé, bé.
Husička: Ga, ga, ga.
Slepička na dvoře:
Kokokodák!
Šel kozel do Lhoty,
koupil tam KONÍČKA.
Koníček: Hy, hy, hy.

(a zopakujeme)
Kravička: Bú, bú, bú.
Ovečka: Bé, bé, bé.
Husička: Ga, ga, ga.
Slepička na dvoře:
Kokokodák!

Ke každé „řeči“ zvířátek můžeš použít jednoduchý „hudební“ doprovod, který se bude stále opakovat (Kokokodák – ťukání dvěma kamínky, gagaga – cinkání lžičkama…) – důležitá je rychlá reakce změny v rytmu básničky!

-„Co zmizelo?“

Některá zvířátka z farmy jsou velmi užitečná. Ty už to ovšem všechno znáš!

Zkuste si společně zahrát hru, díky které si vše zopakujete a ještě procvičíte paměť!

Můžete použít reálné věci (vajíčko, mléko, vlnu, maso) nebo obrázky. Dítě si produkty prohlédne, po chvíli je zakryjte, jeden odeberte a nechte dítě hádat. Pokud uhodne ztracený předmět, určí také zvíře, díky kterému tento produkt doma máme.

-tematické puzzle

-hádanky

Teď ještě malé je, ještě si hraje,

ale když vyroste, v zimě tě hřeje

-pletený svetr, šála a čepička,

co je z jeho vlny upletla babička. (jehňátko)

 

Ihned jak se narodilo,

na nožky se postavilo.

Potom na svět zařehtalo,

kopýtkem si vyhodilo. (hříbátko)

 

Maličká mláďátka od matky pijí,

jsou celá růžová, v chlívku si žijí.

Zdobí je maličký kulatý rypáček

a vzadu zkroucený tenounký ocásek. (selátko)

 

Fousky plotem prostrčilo,

na myšku se zaculilo.

Zatím je maličké, nemusíš se myško bát,

až však trochu vyroste, na útěk se musíš dát. (koťátko)

 

Kouše boty, hračky trhá, 

pak se někde v koutě schová.

Stáhne uši, svěší uši,

tohle mládě totiž tuší, 

že až přijde domů pán,

bude lumpík potrestán! (štěňátko)

 

Na louce lesem pase se stádo,

s ním malé mláďátko, trávu má rádo.

Když žízeň dostane, upije z vemínka

mlíčko, co pro něj nosí si maminka.

Strakatá maminka na mládě zabučí,

že až bude velké, všechno se naučí. (telátko) 

 

Na louce s přáteli vesele skotačí,

tu trkne, tu mekne, tu stranou poskočí. (kůzlátko)

 

Malé žluté ptáčátko,

kvokat bude zakrátko. 

Jmenuje se... (kuřátko)

 

-časová posloupnost

 

 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

ČINNOSTI:

-krmení zvířátek na farmě

Pověz mamince/tatínkovi, čím bys zvířátka z farmy nakrmil. Poté si z papíru vytvořte koule a „nakrmte“ slepičky= hod koulí na cíl.

-výroba mrkvičkové girlandy – Komu by na farmě mohla chutnat?

-tvoření: koňská hlava (vázání uzlíků)

-pokus „dojení kravičky“

Budete potřebovat:

Gumovou rukavici, mléko/vodu obarvenou na bílo, gumičku, špendlík, lavor, obrázek krávy

https://www.youtube.com/watch?v=hLEV__bF0tw

-„Kráva, to je dobytek, z něhož máme užitek. Na louce se popásává, pak nám sladké mléko dává .“

Vymyslete pokrm, který bude obsahovat mléko. Připravte a ochutnejte. Nezapomeňte vyfotit a fotku zaslat na emailovou adresu p. učitelky. :-)

-pokud máš doma umělohmotná zvířátka, můžeš se je naučit nakreslit novou metodou!

-vytvořte seznam zvířat, které jste již naživo viděli (práce s obrázky, lepidlem-koláž dle vlastních představ)

+jaké se ti nejvíc líbilo, proč

 

 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

ČINNOSTI:

-„Lidé a zvířátka“

O mláďata se starají jejich maminky, stejně jako my se staráme o své děti. Zkuste se dětí zeptat, zda

by našly nějaké podobnosti v chování dospělých lidí i zvířat ke svým dětem a mláďatům (ochrana,

krmení, pomoc, zahřívání). Dále s dětmi můžete probrat, v čem se mláďata liší od dospělých (hrají si,

jsou živější, běhají, kňourají, pláčou, apod.).

-hra "Kuřátko, pípni"

Do této hry se zapojí celá rodina. Jeden člen je slepice, která musí najít své kuřátko. Ostatní si potají zvolí kuřátko, které bude pípat. Skloní hlavu do kolen a čekají až přijde slepička. Ta už pak poslouchá a snaží se uhodnout, které kuře pípá.

-obrázek 2x vytiskněte, rozstříhejte a zahrajte si tematické pexeso

 

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

ČINNOSTI:

-seznamte se s píničkami „Když jsem já sloužil…“ a „Jak si vlastně povídáte...“

https://www.youtube.com/watch?v=FRDH1VT0Ogs

https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0&t=87s

-znáte I jiné písničky, kde vystupuje nějaké zvíře?

-využijte jednoduché hudební nástroje či věci denní potřeby k vyťukávání rytmu

-zkuste si známé písničky (Kočka leze dírou, Skákal pes, apod.) zazpívat zvířecí řečí: například psí- haf haf haf/kočičí- mňau mňau mňau/kachní- ga ga ga

-rytmizace slov:

Všechna mláďata, o kterých si budete povídat, si společně vytleskejte nebo k rytmizaci použijte

jednoduché hudební nástroje- slabiky můžete zkusit spočítat

 

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý

ČINNOSTI:

-řazení podle velikosti

Nechte dítě seřadit vybraná zvířata dle velikosti. Lze použít různě velké obrázky. Nebo nechte dítě zapřemýšlet o jejich reálné velikosti!

PES- KUŘE- PRASE- KŮŇ- KRÁVA

-přiřazování

Každý jsme jiný a tak je to i u zvířat. Neliší se pouze velikostí. Zkusíš správně přiřadit zvířátka do obrázku?

@pinterest

-popiš, čím vším se liší- barvou, kopyta, zobák,…

 

-nebo takhle :-)

 

-pracovní list „Přiřaď mládě“

 

-poslechová činnost -poznej zvuky zvířat

https://www.youtube.com/watch?v=8O6_Zv2XZ0k

Na tento úkol potřebuješ POUZE uši! Zkus uhodnout, které zvíře na tebe právě mluví. A pozor! Možná uslyšíš i zvířata, která na farmě nenajdeme! Poznáš je? A víš, kde bychom je našli?

 

                                                     Poslové jara

                                                                                                         ( 6 . 4 . – 9. 4. 2021)

 

                                                                                            

Ahoj děti, tento týden si budeme povídat, kdo jsou poslové jara. Co myslíte? Dáme vám na výběr.  Jsou to kytičky, stromy, pejskové, kočičky anebo ptáci? Určitě jste to uhodly. Jsou to ptáčci. Některé z nich se naučíte poznávat podle jejich zpěvu a některé podle toho, jak vypadají. Dozvíte se ještě, který pták se vrací jako první po zimě, a který pták v březnu a dubnu nejvíce zpívá. Máme pro vás připravený návod na pokus, pracovní listy a nápady na výtvarné čarování. Naučíme se novou básničku a nezapomeneme ani na písničku. Při vycházce do přírody si zahrajete na detektivy. Hned na začátek vám dnes maminky nebo tatínkové přečtou příběh o Vlaštovce. Tak si hezky sedněte nebo lehněte, jako když čteme ve školce a pšššššš už poslouchejte.

 

O vlaštovce

                                   

Byla jednou jedna vlaštovka. Každý rok na podzim odlétala do teplých krajin, kde se opalovala na sluníčku a jedla chutné tropické červíčky. Když nastalo jaro, vracela se domů, do svého hnízda, které si každý rok stavěla pod střechou staré, polorozpadlé stodoly.

Když se takhle na jaře znovu vracela domů, těšila se, až si upraví své hnízdečko, zaleze si do něho a odpočine po dlouhé cestě. Proletěla přes les a kolem známého stromu, a když už byla na dohled staré stodole, překvapením skoro spadla na zem. Stodola tam nebyla. Vlaštovka přiletěla blíž a opravdu. Stodola byla pryč a nezůstalo po ní nic.

Vlaštovka nevěděla, co má dělat. Kde si teď má postavit své hnízdečko? Všechna místa už jsou přece zabraná ostatními vlaštovkami! Rozhodla se prozkoumat terén. Prohlédla si každý dům a každý komín v okolí, ale nenašla žádné místo, kde by si mohla své hnízdo postavit. Smutná se posadila na strom.

„Co se děje, vlaštovko?“ ozvalo se vedle ní. Byl to špaček se špačicí, kteří měli na tomhle stromě hnízdo.

„Nemám si kde postavit své hnízdečko.“ postěžovala si vlaštovka.

„Můžeš bydlet s námi,“ nabídli jí a vlaštovka souhlasila. Zabydlela se u nich.

Uplynulo trochu času a špačkovým se vyklubala ptačí miminka. Špačkovi létali sem a tam, aby našli dostatek potravy pro své děti a tak byly dětičky v hnízdě samy.

Jednou, když se vlaštovka vracela do domů ke špačkům, uviděla, jak se jedno z dětiček vyklonilo z hnízda ven. Najednou ho další špačí miminko šťouchlo, a špaček z hnízda vypadl. Vlaštovka se polekala. Pustila housenku, kterou nesla v zobáčku, a nejrychleji jak dokázala, sletěla k vypadlému špačkovi a kousíček nad zemí ho zachytila za ocásek. Ještě chviličku, a špačí miminko by spadlo na zem. Vlaštovka je vynesla zpátky do hnízda právě ve chvíli, kdy se vraceli špačí rodiče. Byli vylekaní stejně jako všechna špačí miminka, ale když viděli, že je jejich děťátko v pořádku, oddechli si. Byli moc rádi, že vlaštovku ubytovali.

 

Vzdělávací cíle

 

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

  

Očekávané výstupy

 

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • spolupracovat s ostatními
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat a přizpůsobovat se

 

Nabídka činností

Tyto činnosti přispívají k rozvoji správné výslovnosti, ovládání dechu, tempa a intonace řeči a ke schopnosti vnímat text, odpovídat a správně reagovat na otázky. Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách), učit se nová slova a aktivně je používat.

Otázky k článku: Jak se jmenuje pták, o kterém je příběh?                     

                         Kde tráví zimu?

                         V jakém ročním období se k nám vrací?

                         Kde si staví vlaštovky hnízda?

                         Co se stalo s hnízdem vlaštovky z našeho příběhu?

                         Kdo a jak vlaštovce pomohl?

Na závěr nechte děti dovyprávět konec příběhu…

 

 •  Nácvik básně:                Jiří Žáček - KALUŽE

                                                                Haló, děti, povězte mi,
                                                                jakpak je to s kalužemi?
                                                                To je krátká pohádka:
                                                                jsou to ptačí zrcátka.

 

 • Najdi dvojice obrázků, které začínají na stejnou hlásku.

          Počáteční hláska

 • Grafomotorické cvičení – učí děti ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, držet správně tužku, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím.

           Ptáci - grafomotorika

           Cviky na uvolnění zápěstí

 

Těmito činnostmi budete učit děti chápat jednoduchou hádanku, základní číselné pojmy a procvičovat základní matematické souvislosti, rozvíjet představivost, logické uvažování, rozlišování velikosti pomocí dvou předmětů, pojmy (malý, velký).

 Hádanky

Vlasy nemá, hřeben nosí,
ostruhy má, chodí bosý.
I bez hodin vstává včas,
zatroubí a vzbudí vás.
(kohout)

Znám jednoho ptáčka,
dobrého zpěváčka,
černý nosí fráček,
žlutý má zobáček.
(kos)

Bílá jsem, den nejsem,
černá jsem, noc nejsem,
zelená jsem, tráva nejsem,
ocas mám a kráva nejsem.
Co tedy jsem?
(straka)

Koruna na hlavě,
andělský šat,
zlodějský krok,
ďábelský křik.
(Páv)

 

 

 

 

 

 • Spočítej ptáčky podle návodu

          Ptáci - počty

 

 • Spoj zvířátka se stejným počtem puntíků

          Spojování zvířátek

 

 • Stejné nebo jiné zvířátko

          Zvířátka - stejné, jiné

 

 • Spoj stejné ptáčky

          Spojovačka

 

 • Pomůžeš ptáčkovi najít cestu do budky?

          Cesta

 

 • Spoj čápa se svým stínem

          Čáp - stíny

 

Poznávací činnost – učí děti vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení, experimentovat.

Pokus „kouzlo zabarvování"

Do tří sklenic dáme vodu, v jedné bude čirá voda, v ostatních dvou je voda zabarvená do červena a modra. Do každé sklenice umístíme sněženky. Pozorujeme, jak se začnou květy zabarvovat dle vody ve sklenici. Dětem vysvětlíme celý proces. Květy změnily barvu, protože květina do sebe nasála obarvenou vodu. Voda se rozvádějícími kanálky dostala až do květu.

                                                                                     

Tato činnost učí děti poznat a pojmenovat základní druhy ptáků podle jejich vzhledu a zpěvu.

 •   Ten ptáček je takový, tamten zase makový – pozorně si prohlédni ptáčky, zbarvení jejich peříček, velikost zobáku, nauč se je poznávat

                   

 • Děti, teď jste se učily rozeznávat ptáčky podle vzhledu, ale teď to ještě zkuste podle jejich zpěvu.

          https://www.youtube.com/watch?v=fL5R6PRrQ1U

 

Zajímavosti z ptačí říše

První pták, který se vrací od Středozemního moře, je skřivan a také hejna racků.

Pomocí kroužkování se zjistilo, odkud k nám přilétají a kam zase mizí, k nám přilétají ze Švýcarska – ukažte dětem na mapě.

                                                       

 

V březnu a v dubnu ptáci nejintenzivněji zpívají, např. kos černý

                            

 

 

Vysvětlete dětem, proč se ptáci kroužkují. Na obrázku je noha okroužkovaného racka.

                     

 

Tyto činnosti budou u dětí rozvíjet představivost a fantazii, schopnost výtvarně vyjádřit svoje jednoduché nápady.

 • Co znamená, když se řekne, že někdo má na hlavě "vrabčí hnízdo"? Nechte v dětech probudit jejich fantazii a slovně ji vyjádřit. Potom ať si vezmou pastelky nebo jakýkoli kreslící materiál a vrabčí hnízdo na hlavě zkusí nakreslit. 

                                                                                      

 

 • Nechte děti namalovat ptáčka třeba jednoduchou metodou obtiskování dlaní.

                                     

          Pomůcky: temperové nebo prstové barvy, štětec, čtvrtka

          Postup: dětem pomůžeme nabarvit a obtisknout dlaně, samy si pak domalují zobák a nohy, očičko si nalepí nebo dokreslí

 

 • Zeptejte se dětí, jak se jmenuje ptačí domeček. Při vycházce nechte děti podle jejich fantazie postavit ptačí hnízdo. Využít mohou klacíky, mech, suché listí, trávu, kamínky, šišky…

                                                                            

 

 • Hnízdo a rovnou i s ptáčky si děti mohou vytvořit i doma.

            

            Pomůcky: papírový talíř nebo kruh vystřižený z tvrdšího papíru, peříčka (můžete sebrat při procházkách), barevný papír na zobáčky a trávu. Očička děti dokreslí, a nebo nalepí.

 

Tato činnost bude u dětí rozvíjet schopnost spolupracovat a učit se podle pokynů a instrukcí.

 • Zkuste s mamkou nebo taťkou složit ptáčka z papíru. Návod je v odkazu.

           

           Origam - návod

         

Tato činnost v dětech probudí schopnost doprovázet pohyb zpěvem, provést   jednoduchý pohyb podle vzoru.

 • Ptačí tanec

          https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo

 

 • Poslechněte si písničku Čížečku, čížečku, ptáčku maličký a zkuste se ji společně naučit.

          Písnička

 • Ptačí písnička – o jakých ptácích byla písnička?

           https://www.youtube.com/watch?v=05SO9woyiKk

 • Naučte se novou písničku Ptačí ráno – nácvik

           https://www.youtube.com/watch?v=5_4wAxviMQk

 • Ptačí ráno – celá

          https://www.youtube.com/watch?v=AlwM8cIreTA

 

Tyto činnosti budou u dětí rozvíjet schopnost soustředěně poslouchat, umět se zklidnit, umět výtvarně vyjádřit to, co prožívá, důvěřovat vlastním schopnostem.

 

 • Pohádku o Nenasytném vrabci pusťte dětem před usínáním nebo při odpočinku po rušnější činnosti. Nechte je nakreslit obrázek k pohádce podle jejich fantazie.

           pohádka na poslech O nenasytném vrabci

           https://www.youtube.com/watch?v=rse4fumxe5M

 

 • Naučili jste se písničku o sýkorce, teď si ji zkuste vybarvit podle předlohy

          Sýkora koňadra - omalovánka

 

Tyto činnosti učí děti porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat a přizpůsobovat se. Učí je tvořivě využívat přírodní materiál při pracovních i výtvarných činnostech.

 

 • Při vycházce venku hledejte stará ptačí hnízda, zkoumejte, z čeho je ptáci postavili. Poslouchejte zvuky přírody a zpěv ptáčků. Třeba už nějakého poznáte J

 

 • Naučili jste se básničku Kaluže od Jiřího Žáčka. Pozorujte ptáčky u louže (pokud nějaké budou), zda ji používají skutečně jako zrcátko nebo k jiným činnostem.

 

 • Jarní detektivka – co všechno můžete najít při jarní vycházce.

          Jarní detektivka - pracovní list

 

 

 Březen 2021

       

                                   Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček

                                                                                                        ( 29.3. – 2.4.2021)

Již nám začalo jaro. Počasí venku je teplejší, a tak toho využijte a posilujte hrubou motoriku a koordinaci při procházkách. Pomocí grafomotorických listů posílíme jemnou motoriku.  Pozorujte změny v přírodě, kvetoucí stromy a jarní kytičky v zahrádkách. Zazpívejte si písničku ,,Jaro dělá pokusy“. Před blížícími se Velikonoci si s maminkami vyzdobte vaše pokojíčky a povídejte si o zvycích tohoto svátku. Zapojte se do velikonočního vyrábění a tím podpořte tvořivost a fantazii. Společně si upečte velikonočního beránka, nabarvěte vajíčka, vysejte osení a nesmíte zapomenout ani na pomlázku, která je nedílnou součástí Velikonoc. Tématem nás bude provázat pohádka.

                                                                                                     

 

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Očekávané výstupy:

 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
 • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

 

 

Pyšný kohout

Eduard Petiška

 

U sousedů malovali. Malíři přivezli na vozíčku barvy a žebřík. Pomohli stěhovat nábytek a některé věci vynesli na dvůr. Slepice kdákaly a divily se. Nikdy nebyly v domě, a proto se ptaly kočky:

„Kokodák, co pak je tohle?“

A kočka říkala:

„To jsou židle.“

„Kokokoko – a copak je tohleto?“

„Mňau, to je stůl.“

Slepice vrtěly hlavami a ptaly se:

„A nač jsou židle a nač je stůl?“

Kočka jim to pověděla:

„Na židlích lidé sedí a u stolu jedí. Na stole bývá v hrnečku mléko.“

Slepice se nestačily divit. Kočka zatřepala zadní prackou, protáhla se a šla chytat myši. Ale slepice stály na dvoře před stolem a před židlemi, kvokaly a kdákaly.

Mezi nimi si pyšně vykračoval kohout. Neptal se na nic. Dělal, že všechno ví, ale že nikomu nic neřekne. Do domu chodila jen kočka a jen ta věděla, nač je stůl a židle.

„Čimčarara čim, čim, čim, smáli se vrabci kohoutovi, „podívejte se, jak se kohout nafukuje!“

Kohout si vrabců nevšímal. Byl pyšný na své peří, na svůj červený hřebínek a na svoje kokrhání.

„Kikirikí!“ zakokrhal a rozhlédl se, aby ukázal, kdo je na dvoře pánem. A jak se tak rozhlíží, uvidí okno a za tím oknem kohouta. Hned se tam rozběhl.

„Co tu chceš?“ vykřikl na cizího kohouta a načepýřil se. Ale kohout za oknem se také načepýřil a rozkřikl se.

„Snad si nemyslíš, že jsi tak krásný jako já?“ zakokrhal kohout na cizího kohouta a naklonil hlavu. Ale cizí kohout také naklonil hlavu a nic neodpověděl. Tu zavolal kohout slepice a křičel:

„Podívejte se na toho cizího kohouta. Myslí si, že je krásný jako já. Chudák, má hřebínek červený jako ředkvičku na jedno pero v ocase má zlomené. Na nohách má bláto a myslí si, že je krásný.“ Slepice mlčely. Viděly, že se kohout zloví, a bály se ho.

„Ty ošklivý kohoute!“ zakokrhal kohout na cizího kohouta a zle se na něho podíval. Cizí kohout se také podíval zle na domácího kohouta.

„Počkej, já ti dám na pamětnou,“ rozkřikl se domácí kohout, rozběhl se na cizího kohouta a klovl jednou, dvakrát, třikrát…

Vtom vyběhl z domu Jiřík s Helenkou: „Kšš, jdeš pryč, kohoute, od toho zrcadla, ještě nám je rozbiješ!“ – kohout utekl před dětmi až ke kurníku.

„Čimčararara čim, čim, čim,“ smáli se vrabci, „to se povedlo!“ A volali na polekaného kohouta:

„Máš hřebínek červený jako ředkvičku, jedno pero v ocase máš zlomené, na nohách máš bláto a myslíš si, že jsi krásný.“ Pyšný kohout mlčel. Cožpak to o sobě nepovídal sám? Sklonil hlavu a dělal, že hledá zrníčka. Už nebyl ani trochu pyšný.

 

                                                                                    

  

 

Nabídka činností

 

Touto činností budete děti učit porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách), učit se nová slova a aktivně je používat.

 • Zkuste se dětí zeptat, jaká zvířátka v příběhu vystupovala, napoví jim obrázky, a jaké zvuky vydávají.

 

 

 Tyto činnosti učí děti chápat  elementární časové pojmy (jaro, léto, podzim, zima, rok), částečně se orientovat v čase.

 • Zeptejte se dětí, jaké máme roční období. Povídejte si, co všechno vidí na obrázku.

 

 

 • Říkejte si s dětmi novou básničku – děti se učí zpaměti krátké texty

 

Zaječí říkadlo

Jiří žáček

My jsme malí ušáci,         

Nemáme nic na práci.                             

Trénujeme běh a skoky,      

Přes pařezy, přes potoky.

Učíme se kotouly,                

Nekoukáme na bouli.

 

 

Hádanky

Na lenochy stačím sám,

rád je k práci budívám.

Kykyryký kykyryký,                       

probuďte ty nezbedníky.

(kohout)

Chodí panna po městě,

má sukýnek na dvě stě.

Když vítr foukne,

všechny je rozfoukne.

(slepice)

 

Malý zobáček, žlutá peříčka,

právě se vylíhlo z bílého vajíčka.

(kuře)

 

Kulatý dům bez dveří,

bílý jako pápěří.

Klepneš na něj maličko,

hned vyběhne sluníčko.

(vajíčko)   

  

Tyto činnosti učí děti chápat prostorové pojmy (nahoře, dole), orientovat se v prostoru i v rovině, orientovat se v číselné řadě 1 – 3, soustředit se na činnost a její dokončení, logické myšlení, procvičování barev.

 • Maminky, nechte děti ukazovat, kde je v domečku kluk, holka, kočička, babička, komín, pampeliška. Učte je, co je nahoře (komín) a co je dole (pampeliška).

          Dům

 • Domaluj správný počet vajíček do koše – malujte pouze do počtu 3

          Správný počet

 • Vybarvi správný počet vajíček – vybarvujte pouze do počtu 3

          Vajíčka - čísla

 • Spoj vajíčka podle čar, vajíčka vybarvi stejnou barvou

           Spojování vajíček

 • Zajíce rozstříhej a nalep správně na čistý papír

          Zajíc

 • POKUS

          Co budete potřebovat? Vajíčko a ponožku.

Tak tu máme zase Velikonoce a proto se sluší připomenout si několik fyzikálních experimentů s tradiční rekvizitou – slepičím vejcem. Než vejce uvaříme tzv. natvrdo, tak je dobré si je otestovat v centrifuze. Tu si vyrobíme ze staré ponožky, do které vejce vložíme a pořádně roztočíme. Žloutek vajíčka podrobený vzniklé velké odstředivé síle nedokáže dlouho vzdorovat a svoji strukturu si dál neuchová. Po uvaření tohoto vejce natvrdo, oloupání skořápky a nakrájení vajíčka na kousky zjistíme, že se žloutek s bílkem ve vajíčku dokonale promíchaly.

 

Tyto činnosti ve vašich dětech budou podporovat estetické vnímání, tvořivost, fantazii, spolupráci, soustředit se na činnost a její dokončení.

 • Vyplétaná kraslice (provlékání vlny)

          Připravte si: šablonu kraslice (viz níže), dírkovač, vlnu nebo stuhu, pastelky a barvy (vodové) na dozdobení

          Z tvrdšího papíru si vystřihněte větší vajíčko. Celou kraslici si děti vybarví podle své fantazie.

          Po obvodu vajíčka dírkovačem prorazte otvory. Děti pak budou vyplétat okraj kraslice stuhou, bavlnkou, nebo vlnou a na konci spojí mašličkou.

                                              

 •  Vytvořte si z vizovického těsta velikonoční zajíce

           Vizovičtí zajíčci - postup

         

 

 

 • Zkuste si vytvořit obtiskáváním slepičku s kuřátky

          Pomůcky: temperové nebo prstové barvy

          Postup: děti obtiskávají ruku a prsty, zbytek domalují

               

 

 • Barvíme vajíčka – můžeme využít přírodní barviva

 

Tyto činnosti u dětí podporují muzikálnost, schopnost cítit rytmus a doprovázet pohyb zpěvem.

 • Zazpívejte si a zatančete na písničku Pásla ovečky a Travička zelená

          Pásla ovečky

          Travička zelená

 

Pohybové činnosti u dětí upevňují pohybovou koordinaci a podporují fyzický rozvoj.

 • Cvičení O velikonočním zajíci

          https://www.youtube.com/watch?v=Tg9vCUXRB_E

 • Básnička s pohybem

 

Kuřátko má malé nožky,               děti se drží za ramena a dělají křidélka

po dvorku si cupitá.                      cupitají na místě

Za ním slípka hop, hop, hop,         skáčou na místě snožmo

a pak kohout skok, skok, skok.     skáčou do prostoru

 

Tyto cviky rozvíjí u dětí jemnou motoriku a koordinaci ruky a oka.

 • Grafomotorické cvičení – na velký formát papíru nakreslete dětem slepičku a nechte je kreslit různobarevná vajíčka (podle vzoru), barvy pojmenujte. Z velkého formátu zkuste přejít na formát A4

          Grafomotorika vajíčka - vzor

          Grafomotorika vajíčka – pracovní list

 

Tyto činnosti vedou ke vzájemné spolupráci a učí děti domlouvat se na společném řešení.

Beránek nesmí chybět na velikonočním stole, tak vám posíláme recept k vyzkoušení. Přejeme dobrou chuť!  

 

Pokud letos nebudete péct beránka, můžete si s dětmi vyzkoušet vyrobit Veselé zajíce z ponožek.

 

 

 Tyto činnosti učí děti umět odpočívat při klidových činnostech.

 • Pusťte dětem pohádku Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily

          ://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

 

Tyto činnosti pomáhají dětem vážit si přírody a být k ní citlivý.

 • Než vyrazíte do přírody, můžete si zkusit s dětmi vyrobit dalekohled.

          Co budete potřebovat?  2 ruličky od toaletního papíru, provázek, lepidlo. Dalekohled si děti dozdobí podle vlastní fantazie.

                                       

 

 • Hotový dalekohled vám třeba pomůže při splnění dalšího úkolu:

          Jarní vycházka - pracovní list

 

 

 

 

                                         Mezi mláďátky na dvorku

                                                                                                      (22. 3. – 26. 3. 2021)

Tento jarní čas věnujeme poznávání zvířat. Téma "Mezi mláďátky na dvorku" nám nabízí mnoho možností, jaké činnosti a aktivity zařadit. Použijeme obrázky z knih a encyklopedií a naučíme se správně pojmenovat zvířata. Popisujeme, určujeme barvy, velikosti, tvary. Povíme si s dětmi, k čemu jsou nám zvířata užitečná, jaký vydávají zvuk, kde žijí, čím se živí. Naučíme se novou básničku.

 

    

                                                                                              

 

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou

 

 Očekávané výstupy:

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci – házet a chytat míč
 • učit se nová slova, aktivně je používat, umět popsat situaci podle obrázku
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý

 

Nabídka činností

 

Těmito činnostmi budete u dětí rozvíjet řečové schopností a jazykové dovednosti - vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování, umět popsat situaci podle obrázku .

 

 • Přečtěte dětem krátkou pohádku – nechte děti místo teček doplnit správné výrazy

 

To, co já vám dneska povím, bude krátká pohádka a my se v ní naučíme, jakpak mluví zvířátka. Byl vám jednou jeden statek, plný rodin od zvířátek. Byli tu pejskové, kočky, slepice, ovce, krávy, dokonce i prasátka, a teď když to všechno víte, začne naše pohádka. Pejsek Bobík u boudy stál, …(štěňátka) svá k sobě zval. A jak na ně zavolal? No přece…(zaštěkal). Kousek opodál Micka na sluníčku spala a pak, když se probudila, na …(koťátka) zavolala. A jak na ně zavolala? No přece…(zamňoukala). V chlívku zase prasátko pořád by se cpalo, když na chvíli přestalo, na …(selátka) volalo. A jak na ně zavolalo? Přece pěkně…(zachrochtalo). Ovečka za humny travičku spásala, a když se dost napásla, na …(jehňátka) volala. Jenže byla daleko, a tak trochu ječela. A jak? Přece…(bečela). Zrovinka okolo slepice běžela, najednou se zastaví, svoje děti vidí stěží. Jen plakat je slyšela. A jak na ni její děti volaly? No přece…(kdákaly – kvokaly). Ještě v maštali kráva stála. A…(telátko) v koutě? Teprv stát se učí. A co přitom povídá? Inu prostě…(bučí).

 

 • Maminka hledá své děťátko

          Pojmenuj mláďata od těchto zvířátek: kráva/tele, slepice/kuře, ovce/jehně, prase/sele, kůň/hříbě, pes/štěně, kočka/kotě, husa/house, kachna/kachně, koza/kůzle, krůta/krůtě, králík/králíček

 

 • Správně vyslovuj hlásky: nazlobená husa syčí – SSSSSSSS

                                               včela bzučí – BZZZZZZZ

                                               čmelák bzučí – BŽŽŽŽŽŽ

                                               na kočku voláme – ČIČIČI

 

 • Hádanka: (hádanku se můžete naučit jako básničku)

          Mlíčko dávám, nejsem kráva,

          k snídani mi chutná tráva.

          Rohy mám a nejsem čert,

          tohle není žádný žert.

          Přesto, že jsem ještě mladá,

          zdobí mě už bílá brada.

                     (koza)

 

Tyto činnosti budou rozvíjet tvořivost - tvořivé myšlení, řešení problémů, logické uvažování

 • Spoj zvířecí maminku s mládětem:

          Spojování

 

 • Pomůžeš zvířátkům spojit tečky:

          Tečky - spojování

 

 • Srst, peří, šupiny:

          Povídejte si o tom, že každé zvíře má jinou pokrývku těla. Některé má srst, některé peří, jiné třeba šupiny apod. Najděte si na obrázku zvířata, která mají různou pokrývku těla…

          Jaký povrch těla mají zvířátka na obrázku? Obrázky rozstříhej a nalep zpět do správného sloupečku

          Pokrývka těla

 

 • Všechno lítá, co peří má:

          Říkejte si různá slova. Pokud dítě uslyší slovo, které označuje něco, co létá, např. pták, letadlo, sova apod., zvedne ruku. Pokud jmenujete něco, co nelétá, např. skříň, auto, nechá ruce dole.            V říkání slov se můžete střídat.

 

 • Podle počtu zvířátek vybarvi správné číslo.

          Číslice - zvířata

 

 • Najdi a spoj zvířátka, která k sobě patří

          Najdi a spoj

 

 • Farma nebo ZOO - rozstříhej obrázky zvířátek a nalep je kam patří.

          Farma - ZOO

 

 • K čemu jsou nám zvířátka užitečná? Spoj obrázky.

          Spoj obrázky

 

 • Obrázky ve spodní polovině rozstříhej a nalep je ve správném pořadí podle čísel do rámečků. Obrázek vybarvi.

          Zvířata - čísla

 

 Tyto činnosti budou napomáhat k vyjádření představivosti pomocí různých výtvarných dovedností a technik – používat barvy, tvořit z papíru

 

 • Vytvoř si kočičku z novinového papíru

          Kočky

 

 • Kuřátka – obtiskování
 •                                                    

 

Tyto činnosti budou děti učit umět se vyjádřit prostřednictvím hudebních činností, zvládat základní hudební dovednosti – zazpívat píseň, sledovat rytmus.

 

 • Písnička skákal pes ve zvířecí řeči:

          Na známou melodii písničky „Skákal pes“ zazpívej melodii jako pejsek – haf, haf, haf, jako kočka, had, kachna – ga, ga, ga, včela – bzbzbz,…

          Písničku doprovázejte hrou na tělo – tleskání, dupání, plácání o stehna, luskání, třením dlaní o sebe – šustění

 

 • Zazpívejte si s dětmi písničku Když jsem já sloužil

          https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww

 

Tyto činnosti budou rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky - koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí .

 • Prstové cvičení:

          Z dlaní obou rukou vytvoříme mističku.

          Pro svoji kočičku

          Udělám mističku.

          Dobrotu ji přichystám,

          dobré mlíčko do ní dám.

 

         Zatneme ruce v pěst.

         Střídavě natahujeme a krčíme prsty – kocouří drápky

 

        Či, či, či, či, či, či,

        to je život kočičí.

        Ale když mě někdo zlobí,

        Nebo když se leknu,

        naježená srst mě zdobí

        a drápkem ho seknu.

    ·  Cvičení s Hankou Kynychovou: s míčkem

       Učte děti házet a chytat míč

       https://www.youtube.com/watch?v=Mf8FYm9NnVM&t=2s

 

 • Nakresli klubíčka pro kočičku -grafomotorika

          Klubíčka

 

 • Ptáčkové zobají:

          Co potřebujeme: kolíčky – ptačí zobáčky, víčka – zrníčka

          Dítě (ptáček) s pomocí kolíčku přemisťuje víčka do hnízda (např. sklenice).

 

Tyto činnosti budou děti učit spolupráci, přizpůsobení se, umět se domluvit na společném řešení.

 

 • Kuchařská výzva! – zkuste s dětmi připravit zdravý talíř ke svačince. Z jídla se dají připravit malé zázraky a ne nadarmo se říká, že jíme i očima. Vaše umělecká díla nafoťte a pošlete nám je mailem. Moc se těšíme! Z fotek vytvoříme na stránkách MŠ malou galerii! Mnoho zdaru! Posíláme několik obrázků pro rozehřátí vaší fantazie. 

                                                   

 

 

Tato činnost bude v dětech rozvíjet klid na samostatné uvažování a nezávislost.

 

Přečtěte dětem pohádku o zvířátkách, a nebo jim pusťte Pohádky z lesa

https://www.youtube.com/watch?v=IS-FFLudvyM

Nechte děti, ať nakreslí, co se jim na pohádce nejvíc líbilo.

 

 Tyto činnosti budou v dětech pěstovat úctu k přírodě, vnímat, že svět přírody je pozoruhodný, rozmanitý, nekonečně pestrý a různorodý.

 

 • Nabídka činností při vycházkách

         I přes mrazivé počasí posledních dní se k nám nezadržitelně blíží jarní období. Nastává tedy příhodná chvíle k zahájení pozorování změn v přírodě v průběhu roku.  Vyjděte s dětmi ven a                   nechte je vnímat probouzející přírodu zrakem, sluchem, čichem, ale i hmatem.

        Poslouchejte přírodu

        Na vycházce zavřete s dětmi oči a dvě minuty pouze poslouchejte okolní zvuky. Po otevření očí si můžete povídat, co jste slyšeli. Možná budete žáci překvapeni, co všechno můžete slyšet,                  pokud se úplně ztišíte a zaposloucháte se do zvuků okolního světa. Tuto aktivitu můžete opakovat také v dalších ročních obdobích a zkusit poslechy v jednotlivých ročních obdobích navzájem              porovnávat.

        Přivoňte k přírodě


       Většina jarních květin příjemně voní a s přičichnutím lze poznat, o kterou květinu se jedná. Zajímavé pro děti je jen tak si ke květinám přivonět a o vůních si povídat. Komu voní která květina           nejvíce, která nejméně, připomíná vám ta vůně něco jiného? Další zajímavou činností je pojmenovávání květin podle vůně. Aby měly všechny děti stejné výchozí podmínky a opravdu                         rozhodoval dobrý čich, je dobré nejprve děti s květinami, jejich názvy a jejich vůní seznámit a až následně představené květiny poznávat se zavázanýma očima.

      Dotýkejte se přírody 


      Nechte děti všechny přírodniny co nejvíce osahat. Děti mohou záměrně poznávat přírodniny se zavázanýma očima podle hmatu, ale mohou se květin, trav … dotýkat bezděčně při různých hrách.        Vždy však dbejte na to, aby děti přírodu záměrně neničily.

 

                                                                               

 

                                                           

                                  O neposlušných kůzlatech

                                                                               15.  -19. 3. 2021

 

Venku začíná být pěkné počasí, které nabádá k procházce. Pozorujte s dětmi probouzející se přírodu, někde vyrážejí ze země sněženky, někde začínají kvést kočičky… Vyprávějte si s dětmi o tom, co se na jaře v přírodě mění. Pozorujte ptáčky, kteří si pomalu budou stavět hnízda, vykukující jarní kytičky a třeba i někde potkáte první zvířecí mláďata (kůzlata, jehňata, selata)a tím procvičíte znalost domácích zvířat a jejich mláďat.

V tomto týdnu si budeme povídat právě o kůzlátkách. Přečtete si s rodiči pohádku O neposlušných kůzlátkách. Příběh si pak zkuste společně převyprávět a vymyslete jiný závěr pohádky. Povídejte si s dětmi o tom, že všichni lidé nejsou hodní a o tom, jak reagovat v situaci, když je osloví někdo neznámý…Hlavičky si procvičíte u pracovních listů a tělo protáhnete při cvičení. Nezapomene ani na prstíky, které budou stříhat, lepit, vybarvovat. Příjemnou zábavu..

 

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 

Očekávané výstupy:

 • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)
 • spolupracovat s ostatními
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc

 

Nabídka činností:

Motivační pohádka

O neposlušných kůzlátkách aneb co by se stalo kdyby...

 

                                                                     

V chaloupce na kraji města bydlela koza se svými šesti kůzlátky. Pět bylo bílých a to nejmenší šesté byl černý kozlík. Jednoho dne musela maminka koza odejít na louku na pastvu, a tak kůzlátka napomínala, aby si tiše hrála a nikomu neotvírala. Kůzlátka slíbila, že budou poslušná, ale jen koza odešla, začala se prát a křičet, až se to daleko rozléhalo.

V lese žil vlk, a když uslyšel, že kůzlata zůstala sama doma, běžel k chaloupce a zabouchal na dveře: „Kůzlátka, kůzlátka, otevřete vrátka, já jsem vaše maminka a nesu vám mlíčko!“ Hrubý hlas však vlka prozradil, černý kozlík povídá: „Ty nejsi naše maminka, ta má jemný hlásek!“ Vlk zamířil ke kováři a nechal si upilovat jazyk z obou stran, aby měl hlas tenký a vysoký. Tentokrát na dveře chaloupky jemně zaťukal. „Kůzlátka, kůzlátka, otevřete vrátka, já jsem vaše maminka a nesu vám mlíčko!“ lákal kůzlátka tenkým hlasem. Kůzlátka chtěla otevřít, ale kozlík je zarazil: „Jestli jsi naše maminka, ukaž kousek nožky oknem!“ Vlk strčil do okna černou pracku, kůzlátka se polekala: „Ty nejsi naše maminka, ta má kůži bílou jako sníh,“ mečela kůzlátka a vlkovi neotevřela. Vlk se sebral a odešel k mlynáři, namočil si pracky do mouky, aby je měl bílé, a vrátil se k domečku kůzlátek: „Kůzlátka, kůzlátka, otevřete vrátka! Já jsem vaše maminka a nesu vám mlíčko,“ a oknem ukázal bílou packu.

„Naše maminka přišla, otevřeme!“ radovala se kůzlátka. To není naše maminka, neotevřeme!“ bránil jim černý kozlík. Ale to už kůzlátka otevírala dvířka, vlk skočil dovnitř a hrozivě vycenil tesáky. Kůzlátka se strachy rozutekla do všech stran. Naštěstí se právě vracela maminka z pastvy. Začala vlka trkat co největší silou a ten utíkal, jak mohl nejrychleji a už se nikdy v chaloupce neukázal.

 

Těmito činnostmi budete rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování). Dále pak také uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc.

Otázky pro děti, zda-li dávaly při čtení pozor.

 • Vyjmenuj hlavní postavy.
 • Charakterizuj jednotlivé postavy.
 • Co přikázala maminka kůzlátkům?
 • Jak se snažil vlk obelstít kůzlátka?
 • Uposlechly kůzlátka maminku?
 • Jak se měly kůzlátka zachovat?
 • Co se stalo s kůzlátky?

  

Maminka koza se vrátila zrovna v čas z pastvy a vlka vyhnala, ale co by se stalo, kdyby nepřišla v čas? Zkuste s dětmi vymyslet jiný závěr pohádky….

Povídejte si s dětmi o tom, kdyby byly samy doma a někdo zazvonil u dveří, jak by se měly zachovat? Otevřít dveře, nebo je nechat zavřené? Co by se mohlo stát, kdyby otevřely a u dveří stál někdo neznámý?

Povídejte si s dětmi o tom, že by je mohl někdo cizí lákat na něco dobrého, aby jim ublížil. Povídejte si o tom, jak se v takovéto situaci zachovat (nebavit se s cizími lidmi, rychle vyhledat známého dospělého, nepřibližovat se k cizímu autu, když zastaví,…)

Vyzkoušejte si hru „Na policii“ – zkuste si navzájem telefonovat a naučte děti, co mají říct policistovi do telefonu, když by se cítily v ohrožení.

155, 158, 150 jsou čísla, která by měly znát.

Zeptejte se dětí, jestli se jim někdy stalo, že Vám něco slíbily a nedodržely to? Co se potom stalo?

Jak to je chovat se tiše?

Kam šla koza na pastvu? Co vše kvete na louce? Co ještě na ní můžeme najít?

 

obrázkové čtení (CTRL+ kliknutí)  

obrázkové čtení (CTRL+ kliknutí)  

 

Tímto cvičením budete posilovat koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.)

cvičení s hudbou (CTRL+ kliknutí)

relaxační dechové cvičení (CTRL+ kliknutí)

bludiště (CTRL+ kliknutí)

omalovánka (CTRL+ kliknutí)

 

Těmito činnostmi budete rozvíjet tvořivost (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření). Dále také budou děti vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) a chápat základní číselné a matematické pojmy.

dějová posloupnost  (CTRL+ kliknutí) – nechte děti jednotlivé obrázky rozstříhat a pak je nalepí ve správném pořadí, podle děje pohádky, na čistý papír

pracovní list (CTRL+ kliknutí)

Kimova hra 1. část (CTRL+ kliknutí)

Kimova hra 2. část (CTRL+ kliknutí)

 

Nechte doma děti postavit z čehokoli, například z různých druhů stavebnic, dek, prostěradel, polštářů, židlí….. DOMEČEK pro kůzlata

 

                                          

 

 

Těmito činnostmi budou děti vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.).

zpívání (CTRL+ kliknutí)

vystřihovánka (CTRL+ kliknutí) – vystřihovánku si vystřihni, nalep na špejle a zahraj loutkové divadlo třeba pro rodiče, sourozence nebo také můžeš udělat radost babičce, dědovi nebo také nám a poslat s pomocí rodičů krátké video s tvou pohádkou

veršovaná pohádka -dramatizace (CTRL+ kliknutí) – zde je veršovaná pohádka k dramatizaci anebo si můžeš vymyslet vlastní a použít tak fantazii a to co si pamatuješ z motivační pohádky

vlk (CTRL+ kliknutí)

Pomůcky: noviny, papír, nůžky, lepidlo, fixy

Postup: natrhejte si noviny na kousky a poskládejte do tvaru vlka (dle fantazie dětí), nalepte na papír. Z čistého papíru vystřihněte zuby a nalepte je vlkovi do tlamy a nakonec fixou namalujte vlkovi oko

 

Básnička

Já jsem koza rohatá                                            

ročně mám dvě kůzlata.

Žeru ráda lupení,

keře, stromy, osení.

Jsem prý mlsná velice,

občas okusuji i střevíce.

Za dobré v chlívku bydleníčko

nadojím Vám čerstvé mlíčko.

 

Tyto úkoly vás učí vzájemné spolupráci.

Jak jistě víte, kozy mají rády hlávkové zelí, a proto si můžete s maminkou připravit salát z hlávkového zelí a mrkve.

Ingredience: hlávkové zelí, mrkev, sůl, olivový olej a pro tatínka špetka pepře

Postup: očištěné hlávkové zelí a mrkev nahrubo nakrouháme, osolíme a nakonec zakápneme trochou olivového oleje…

                               

 

Dobrou chuť J

Hra ,,Na uklizený chlívek“  J

 • jeden den by si s tatínkem, sourozenci mohl (a) mamince pomoci s úklidem vašeho příbytku (chlívku) – slovo chlívek berte prosím s rezervou
 • Jaro už se směje, sluníčko nás hřeje. Vydejte se na společnou procházku s úkoly. Úkoly si vytiskněte, a pokud nemáte tiskárnu, nevadí! Úkoly si přečtěte a při vycházce pak můžete soutěžit, kdo si zapamatoval víc úkolů. J

 Jarní procházka s úkoly  (CTRL + klik nebo otevřít hypertextový odkaz)

 

 

                                      Byl jednou jeden život  

                                                                                              (1. 3. 2021 – 5. 3. 2021)

        

                                                    

       

Charakteristika 

 V tomto týdnu budou děti poznávat své tělo, pojmenovávat jeho jednotlivé části, seznámí se s možnostmi prevence úrazu a nemocem, uvědomí si hodnotu vlastního zdraví. Budeme se snažit vzbuzovat v dětech pocit potřeby sportovat a zdravě se stravovat.

Motivační příběh

Vítek se bojí

Před vyučováním vešla do třídy paní v bílém plášti. ,, Dobrý den. “pozdravila ,,Zvu chlapce na návštěvu.“,, A kde prosím bydlíte?“ ptal se Vítek, který hrozně rád chodí na návštěvy. ,,Své hosty přijímám v zubní ordinaci.“ Vítek protáhl obličej. ,,V ordinaci? To prosím nepřijdu, protože mě bolí noha. “,, Odneseme tě tam na zádech,“ ozvaly se hlasy ze třídy. A tak ať Vítek chtěl nebo nechtěl, přece jen šel s ostatními. Cestou se přiznal Markovi. ,, Myslím, že se bojím.“,, Prosím tě, čeho?“ ,,No, bojím se.“ Do ordinace vstoupil Vítek zároveň s Markem. Marek hup na křeslo a otevřel pusu jako hroch. ,, Nespolkni mě,“ zaprosila paní doktorka. A hned Marka pochválila, protože měl zoubky v pořádku. A Vítek? Jenom vstoupil do ordinace a hup pod stůl! Marek se rozesmál. ,,Dnes už se ani před školák nebojí!“,,Ale bojí, “povídá paní doktorka. ,,To když já jsem byla malá a přišla jsem k panu doktorovi, vlezla jsem pod otoman. A když jsem měla dostat první injekci, vylezla jsem na skříň, takový jsem měla strach.“ ,,Tak proč dnes mučíte děti?“ ozval se smutně Vítek. ,,Odkud víš, že je mučím?“ usmála se paní doktorka. ,, Ještě ses ani neposadil, uděláme spolu takovou úmluvu: jestli tě to bude bolet, tak můžeš křičet, jak budeš chtít. Souhlasíš?“ A Vítek v té chvíli nedovedl říci ne. Posadil se do křesla, zavřel oči, dlaně stiskl v pěst a otevřel pusu. Vrtačka se rozjela a Vítek ani nepípl. Ozval se teprve až, měl v zoubku plombu a stál už ve dveřích. Zakřičel do čekárny: ,, Kluci nebojte se! Vůbec to nebolelo!“,,Tak proč křičíš?“ smála se paní doktorka. ,,Přece jsme si řekli, že nebudeš křičet, když tě to nebude bolet.“

 

Náměty na činnosti

Těmito činnostmi budete učit děti pojmenovávat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji.

 

 • Časová posloupnost- kluk a holka- od narození po stáří (obrázky vystřihni a nalep na čistý papír dle dějové posloupnosti, obrázky si můžeš vybarvit).

          časová posloupnost holka (CTRL+ kliknutí)

          časová posloupnost kluk (CTRL+ kliknutí)

 • Naučte děti znát základní orgány v lidském těle: mozek, srdce, plíce, žaludek, střevo, močový měchýř, kost, sval, žíla.

           lidské tělo - orgány (CTRL+ kliknutí)

 • Pokus s bramborou.

          Pomůcky: 2 čisté oloupané brambory, 2 sterilizované sklenice s víčky

          Postup:  Děti si zašpiní ruce a osahají s nimi jednu oloupanou bramboru. Pak ji zavřou do sklenice se značkou špinavé ruce. Pak si děti ruce umyjí a osahají druhou                                        oloupanou bramboru. Opět ji zavřou do sklenice se značkou čisté ruky. Brambory v průběhu několika dní pozorují. 

 

 

                                                                                  

 

Těmito činnostmi budete rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování).

 

 • Přečtěte dětem příběh: Vítek se bojí

 • Povídejte si formou otázek s dětmi o příběhu, aby se zjistilo, jestli děti pohádku vnímaly a zvládnou vám odpovědět na jednoduché otázky např. Jak se jmenoval chlapec, který se bál? Jakého doktora navštívil? Víte, co znamená otoman? Kdo šel s Vítkem do ordinace? Co dělala paní doktorka u lékaře, když byla malá? Co znamená slovo –mučit? Jak příběh dopadl?

 • Básnička.

          Bylo jedno tělo, to dvě nohy mělo.

          Každá noha prstů pět, věděl o tom celý svět.

          A když budeš chvíli potichu, uslyšíš, jak ve tvém hrudníku,

          srdíčko se skrylo, aby ti tam bilo !

          Nad srdíčkem ramena, co to ale znamená ?

          Z ramen nám dvě ruce trčí, na konci se prsty krčí.

          A pak ještě velká koule, a v té kouli hned dvě boule.

          Je to hlava, co se točí, a ty boule, to jsou oči.

          Stále je tam místa dost, aby se tam vešel nos.

          A pod nosem zuby v puse, co se smějí v jednom kuse !

 

 • Najdi k daným slovům antonyma: zdraví, velký, hubený, krátký, hořký, studený, tmavý, zavřený, noc, veselý, mladý.

 • Pokus se utvořit jednoduchý rým: pes, sluníčko, kočička, nos.

 

 

Těmito činnostmi budete rozvíjet tvořivost – vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech.

          Sestrojte z vatových tyčinek popřípadě špejlí, klacíků apod. lidskou kostru dle odkazu.

 • Zahrajte si s dětmi na zubaře, vyrobte si domácí modelínu dle odkazu, z které poté můžete modelovat zuby.

          recept na modelínu (CTRL+ kliknutí)

 • Výtvarná činnost – Špinavé ruce.

          Pomůcky: čtvrtka nebo papír, vodové barvy, tužka.

          Postup: obkreslete dlaň, vybarvěte barvou, která připomíná špínu (výběr nechte na dětech), nad ruku nakreslete bacil dle dětské fantazie.

 

                                                                 

 

 

Tyto činnosti umožní dětem vyjádřit získané dojmy, prožitky a pocity.

 • Zazpívejte a zatančete si dle videa písničku Doktora se nebojíme

          Doktora se nebojíme (CTRL+ kliknutí)

 • Hlava, ramena, kolena, palce- na protáhnutí těla

          Hlava, ramena, kolena, palce (CTRL+ kliknutí)

 

Těmito činnostmi budete posilovat přirozené poznávací city, zvídavost, zájem, radost z objevování.

 • Umožněte dětem prohlédnout si knihy a encyklopedie o zdraví, lidském těle.

 • Při nepříznivém počasí můžete dětem pustit seriál: Byl jednou jeden život.

           Zuby (CTRL+ kliknutí)

           Mozek (CTRL+ kliknutí)

 

Touto činností budete posilovat jemnou motoriku.

       

Závěrem posíláme několik témat pro povídání si s dětmi:

 • Jak přemůžeme bacily?

 • Máme rádi ovoce a zeleninu?

 • Jak jsem se cítil při nemoci?

 • Baví mě být v posteli?

 • Jak se léčí nachlazení?

 • Kdo nám pomáhá udržet zdraví?

 • Chtěl bych být lékařem?

 • Co dělají doktoři?

 • Znáte nějaké nemoce?

 

 

 

                                                        Táhni zimo pryč, vezmu na tě klíč!

                                                                                           (8. 3. – 12. 3. 2021)

Přichází jaro, sluníčko hřeje o něco víc. Paprsky nás bude lákat ven, ale zrovna v téhle době si bohužel nemůžeme dovolit moc cestovat. Spíše se musíme držet v blízkosti svého bydliště.  Přesto aspoň na vycházkách do přírody můžeme pozorovat velké množství změn, které nám příroda nachystala. Snažte se v dětech probouzet kladný vztah k přírodě, k lidem a našemu okolí. Všímejte si prvních kytiček v zahradách, zkuste je s dětmi pojmenovat. Připravili jsme pro vaše děti úkoly na procvičování mluvního projevu, paměti, logického myšlení, zpěvu, protažení těla, výtvarného tvoření. Nechte děti starat se doma aspoň o jednu pokojovou květinu. Povídejte si, co taková kytka potřebuje ke svému životu a co naopak je důležité pro lidi, aby mohli žít. Povídejte si o hlavních znacích jara.

                                                                        

 

 

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • koordinace ruky a oka

 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 • rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • získání relativní citové samostatnosti

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

 Očekávané výstupy:

 • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj)

 • sluchově rozlišovat začáteční hlásky ve slovech

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat

 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků při setkávání se s uměním

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • spolupracovat s ostatními

 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny

 

 

 

První sněženka

Sluníčko už pěkně hřeje, lechtá snížek a ten taje. Sluneční paprsek odkrývá travičku. A co nevidí? Malinkatou bílou hlavičku. „Hola, hola, vstávej, panenko. Jaká jsi bílá! Jako sníh. Budu ti říkat sněženko.“ Sněženka se protáhla, na sluníčko zamrkala, lístečky si urovnala. Ale jak tak lístky rovná, na sluníčko spustí zrovna. „Nechci bílá býti. Chtěla bych mít spoustu barev, jako luční kvítí.“ Sluníčko se trochu diví, ale proč ne, říká si. A zavolá na malíře, zda své štěstí nezkusí. Skřítek malíř štětce chystá, na palouček pospíchá. Všechny barvy z celé louky na paletu namíchá. Od každé pak malý puntík sněženka má na květu. Celý les jen němě zírá na tu malou popletu. Sněženka se pyšně těší, že má barev nejvíce, strakatá je přitom jak rozmytá kraslice. Do lesa se vypravila zrovna třída dětí, rozprchly se po mýtině, je jich jako smetí. Chtějí najít sněženku, první jarní květ. Naše kytička se těší. Volá na ně: „Já jsem tady!“ Jak ji ale můžou nevidět? Děti smutně odcházejí. I na kytičku padl smutek. Co že si mě nevšimly? Jak to, že mě neviděly? Sněženka si láme hlavu a nechápe záhadu. „Tolik krásných barev mám, jak pro celou zahradu!“ Navečer se snesla rosa, po ní přišel děšť. Sněženka se vykoupala, všechny barvy voda vzala. A kytička byla ráda. Bez těch cizích barev snad zas ji budou poznávat.

                                                                                      

 

 

 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ

 

Těmito činnostmi budete sledovat, aby dítě umělo zachytit hlavní myšlenku pohádky, posoudit slyšené, samostatně a smysluplně odpovědět na otázky. Bude si procvičovat paměť, pozornost a soustředění, učit se poznávat první hlásku ve slově, rozvíjet slovní zásobu, představivost a fantazii, myšlenkové operace. Děti si také procvičují  vizuomotorickou koordinaci v doprovodu básničky.

 

 • Přečtěte dětem příběh o sněžence.

 • Zkuste se zeptat dětí na otázky k textu. 

           - Jak se jmenuje roční období, kdy začínají kvést kytky a zvířata se probouzejí

             ze zimního spánku?

           - Jakou kytku sluníčko svým paprskem odkrylo?

           - Podle čeho sluníčku květinu pojmenovalo?

           - Jaké přání měla sněženka?

           - Na koho sluníčko zavolalo?

           - Jak se sněženka změnila?

           - Kdo šel do lesa na návštěvu?

           - Proč byla sněženka smutná?

           - Jak pohádka dopadla?

 

 

 • Básnička s kreslením (říkejte básničku a slova doprovázejte kreslením)

          Nejdřív hůlka vyrostla,

          kdo má oči, ať se dívá.

          Vždyť na jejím horním konci

          čepička se kývá!

          A z čepičky – tři slzičky,

          hůlka patří do travičky.

          A máme tu za chvilku,

          první jarní květinku.

 

               

 

 

 • Vytleskejte s dětmi názvy květin a podle počtu slabik děti vybarví stejný počet koleček a určí počáteční hlásku v názvu.

          Jarní květiny slabiky

 

 • Co vidí na jaře slunce? (nechte děti povídat, co vše může slunce vidět na jaře z oblohy)

          „Z nebe slunce vidí svět,  povězte děti, co všechno může uvidět?“ (zvířátka, kytičky, lidi, děti, auta)

 

 • Grafomotorické cvičení

           Děti kreslí na velký arch papíru připevněný na zemi spodní oblouky. Doprovázejí slovy „CINK – CINK“

              

 

 

Těmito činnostmi budete učit děti chápat jednoduchou hádanku, základní číselné pojmy a procvičovat základní matematické souvislosti.

 • Hádej, hádej hadači, co to je?

           Zelená se travička,

           a z ní kouká kytička.

           Copak se to děje?

           Sluníčko víc hřeje!

           Věděl by snad někdo z vás,

           Jaký je teď roční čas? (jaro)

 

 • Sněženky a bledule jsou první jarní kytičky. Můžeme je najít po zimě ještě pod zbytky sněhu. Zakroužkuj všechny stíny sněženky. Pak je spočítej a pak stejný počet puntíků napiš do kroužku. Nakonec spočítej všechny stíny bledule a stejný počet puntíků napiš do kroužku pod bleduli.

          https://drive.google.com/file/d/1c89SnkD0VMMAVoewhoIf67W3QUS0BA1L/view?usp=sharing

 • Spoj čísla, vznikne obrázek květiny. Jaké?( děti spojují čísla podle číselné řady)

          Květiny - spojování čísel 

 • Spoj květinu se správným stínem.

          Stíny květin - spojování

 • Kolik květin do vázy nakreslíš?

           Květiny ve váze

 • Jarní sudoku

           https://drive.google.com/file/d/1kqtuknZCbGr6d-3r-SpqJfooOkOlxOXk/view?usp=sharing

 • Jaký název květiny se ukrývá v tajence?

           https://drive.google.com/file/d/1VT0qxmT7MHuUMzswdayZ35uhQl1Jspi6/view?usp=sharing

 

Tyto činnosti budou u dětí rozvíjet fantazii, představivost, umět pracovat podle slovních instrukcí, budou si procvičovat znalost základních barev a jejich odstínů. Tímto si také procvičují trpělivost a schopnost dokončit úkol, umět si připravit pomůcky na činnost a uklidit po sobě pracovní místo.

 • Pokud vám ještě zbyla domácí modelína z minulého týdne, nechte děti vymodelovat jarní květiny.

 • Malování deštěm

          Pokud tento týden bude pršet, vyzkoušejte tuto techniku, pro kterou je déšť nezbytný.

          Pomůcky: čtvrtka, potravinářské barvy, mírný déšť

          Postup: papír posypeme barvami, nedělejte tlusté vrstvy, ale spíš prášek trochu rozetřete. Pak papír nejlépe na podložce přeneste na mírný déšť. Počkejte, až kapky                        dodělají práci za vás. Až bude obrázek dostatečně propršený, přeneste ho i s podložkou do vany. Tam ho nechte vyschnout. Nakonec sesypte z obrázku do vany                                nerozpuštěné barvy. Hotový obrázek připomíná krásně rozkvetlou louku.

               

 

 Tato činnost bude u dětí rozvíjet estetické vnímání

 • Zazpívejte si s dětmi písničku.

          Jaro dělá pokusy

 

Tento úkol učí děti sladit pohyb těla s rytmem hudby, provádět jednoduché pohyby podle vzoru rodiče doprovázené básničkou.

 • Cvičeníčko na protažení těla s Míšou Růžičkovou

          Cvičení s Míšou

 • Básnička s pohybem

           V zemi malé semínko      dřep

           spinká jenom malinko.

           Když sluníčko zasvítí,

           začne pěkně klíčiti.         pomalu děti zvedají ruce nad hlavu

           Klíčí stále výš a výš,       zvednou se do stoje

           až poupátko uvidíš.        ruce sepnuté nad hlavou

           A pak z toho poupěte

           nádherný květ vykvete.  roztáhnout ruce

 

Tyto úkoly vás učí vzájemné spolupráci.

 • Zahrajte si s dětmi hru Jaro našlo kytičku:

           Postup: Říkejte říkanku: Jaro našlo kytičku, jakou měla barvičku, měla barvu barvičku……, zvolíte jakoukoli barvu a dítě ji musí v místnosti najít. Vzájemně se střídejte.

 • Poklad ze staré truhly (čtěte dětem příběh, děti doplňují slova místo obrázků ve správném tvaru)

          Obrázkové čtení

 • Upečte si s dětmi zdravou svačinku:

          Recept

          Ingredience: - 2 hrnky ovesných vloček

                                - 1 hrnek (220 g) bílého řeckého jogurtu

                                - 2 zralé banány

                                - ¼ hrnku mléka

                                - 4-5 lžic medu (nebo agáve, javorového sirupu)

                                - 2 ČL prášku do pečiva

                                - 2 vejce

                                - kousky hořké čokolády, ořechy, rozinky (dle chuti)

           Postup: Ovesné vločky rozmícháme s rozmačkanými banány a se všemi ostatními surovinami. Vzniklé těsto dávkujeme do formiček na muffiny. Muffiny pečeme 20 – 25                              minut na 200 °C dozlatova.

           Přejeme dobrou chuť!

 

 • Namalujte společnými silami obrázek s jarní tematikou

          Pomůcky: tempery, barevná čtvrtka

          Postup: pomozte dětem nakreslit větvičku, na kterou pak budete prstem ťupat kočičky, záleží pouze na vás, jak kočičky dotvoříme.

            

              Užijte si fajn zábavu!

 

Tyto úkoly vedou děti k uvědomění si vlastní samostatnosti, učí je zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je.

 • Omalovánka – nechte děti vymalovat omalovánku podle jejich nálady, fantazie a představivosti

          Omalovánka - jaro

 • Pusťte dětem před spaním relaxační hudbu

          Relaxační hudba před spaním

Tyto úkoly děti učí vážit si životního prostředí a pečovat o něj. Jednoduché pěstitelské činnosti je učí pracovním návykům a získávají povědomí o základních podmínkách života na Zemi. Utvářejí si názorné myšlení a posloupnost jednotlivých činností vedoucích ke splnění cíle.

 • Vyrobte si s dětmi hmyzí domeček z prázdné plechovky podle návodu. Domeček pak můžete umístit na zahradu a nebo třeba do lesa.

           Hmyzí domeček

 • Vypěstujte si řeřichu, je plná vitamínů a ty na jaře potřebujeme pro naše zdraví. Řeřichu si můžeš nasypat na namazaný chleba s máslem ke svačině. 

           Postup: Na výsev postačí polystyrenový či plastový tácek nebo nehluboký kelímek. Pokud nemáte žádnou zeminu, vezměte třeba dvě až tři papírové utěrky nebo ubrousky,                          případně silnější vrstvu vaty.  

                        Tento „substrát“ složte na tácek a vydatně zalijte vodou, teprve až se voda řádně vsákne, hustě vysévejte řeřichu. Semena nesmí v žádném případě zaschnout. 

                        Pro váš klid a méně starostí přetáhněte přes nádobku fólii na potraviny nebo strčte tácek do mikroténového sáčku. Řeřicha spolehlivě vyklíčí do druhého dne,                                  bude-li mít teplotu nad dvacet stupňů.  

                        Ani naklíčené rostliny nesmí přeschnout – pokud by se tak stalo, využijete je jedině do salátu (co nejdříve, jinak jsou na vyhození). Proto je lépe nedávat výsevní                            tácek přímo na slunce, kde se voda odpařuje mnohem rychleji.