8. třída

 U KRTKA 

Charakteristika třídy:

Třída U Krtka se nachází v prvním patře budovy MŠ. Tato třída je rozdělena do herních koutků, které nabízí dětem opravdu pestrou škálu vyžití. Děti mohou využívat- kuchyňský koutek, čtenářskou a relaxační část, didaktický koutek, koutek konstruktivních her. Třída nabízí také prostorný ateliér, dětskou dílnu pro malé kutily, koutek s kostkami a stavebnicemi. V pohybovém koutku se nachází horolezecká stěna a žebřiny. Všechny herní koutky na sebe navazují a nabízí dětem opravdu velké množství zábavy, kreativity, poznání, odpočinku, atd. Nechybí zde ani prostor s kobercem pro hry i odpočinek a stolečky pro stravování. 

Stravování probíhá u stolečků ve třídě. Děti mají připravené talíře na polévku, příbory a skleničky s nápoji na tácech. Děti si chystají příbory samy, polévku jim rozlévají  učitelky, děti talíře samy odnášejí a přinášejí si druhé jídlo. Mají možnost určit si množství jídla i to, co jíst nechtějí. Pití během jídla si děti dolévají samy. Při svačinách si děti samostatně berou tácky, skleničky i jídlo ze servírovacího vozíku a odnášejí si je ke stolkům.

Oblečení a obuv si děti ukládají v šatně, která navazuje na třídu. Každé dítě zde má označené místo značkou pro svoje oblečení a obuv. Na stěnách šatny jsou umístěny nástěnky, které jsou využívány k výstavě prací dětí a k předávání informací rodičům.

Třídní pedagogové pro školní rok 2021/2022

Bc. Jana Skaláková
Petra Vobořilová

asistentka pedagoga-Lada Steinerová

 

Organizace dne:

6.00 - 8.00 scházení dětí, nepřímo řízená činnost

8.30 - hygiena, svačina

9.00 - řízená činnost

9.45 - hygiena a odchod ven (v případě nepříznivého počasí volná hra na třídě)

10.00 - 11.30 pobyt venku

11.30 - 12.00 hygiena,oběd

12.00 - odchod dětí po obědě domů

12.15 - 13.45 odpolední odpočinek

14.00 - hygiena, svačina

14.00 - 16.30 odchod dětí domů, odpolední hry

16.30 - končí provoz MŠ

 

 

Rituály:

 

Ranní „scházecí“ rituál

Velké kolo uděláme,

kamarády zavoláme,

málo nás, málo nás,

pojďte všichni mezi nás / „Jméno“ pojď mezi nás.“

 

Týnom, tánom,talianom, hezký den a hezké ráno,

týnom, tánom, třesky plesky, ať je nám tu spolu hezky.

 

Pro odchod do umývárny

To jsou prsty, to jsou dlaně,

mýdlo s vodou patří na ně,

po mýdle dobré jídlo

a po jídle zase mýdlo.

 

Před jídlem (obědem)

Byla jedna sestřička, a ta měla bratříčka.

U jednoho stolu, sedávali spolu.

Za ruce se chytili, dobrou chuť si popřáli.

 

Všechno, co roste ze země, voní a chutná příjemně.

Sluníčko s deštěm den co den vytahují rostlinky ze země ven.

Děkujeme ti, sluníčko, že uzrálo zrníčko,

děkujeme ti, země milá, žes to zrnko v sobě skryla.

 

Pro ztišení

Vyklepeme povídání,

zamotáme klubíčko

a už ani slovíčko.

 

Při odchodu ven

Myši chodí tuze tiše, mají tlapky jako z plyše.

Tiše, tiše, kocour spí, ať ho nikdo nevzbudí.

Ani holka, ani kluk a ve školce ani muk.

 

Před rozcvičkou

Dobrý den, dobrý den,

dneska máme krásný den.

Dobrý den slunce, dobrý den země,

dobrý den kameny, rostliny, květiny, stromy,

zvířátka ušatí, beránci rohatí,

ptáci co v povětří létají,

ryby co ve vodě plavají a dělají malé vlnky, velké vlny.

Dobrý den ty,

dobrý den já,

a kdo tady s námi není,

tomu pošleme pozdravení… AHOJ

 

                   

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

HEJ HEJ HEJ, BUDE ČARODĚJNICKÝ REJ

26.4.- 30.4.

„Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých sto dvacet sedm let, a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlila hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. Ten kouzelnický domek měla pro sebe, nebyl proto zvlášť velký. Ale malé čarodějnici stačil, krásnější kouzelnický domek by si ani nebyla mohla přát. Měl báječně zborcenou střechu, křivý komín a rozvrzané okenice.

Malá čarodějnice měla havrana, který uměl mluvit a velice si na něm zakládala. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran, vždycky jí ke všemu řekl, co si o tom myslí, a nikdy nedržel zobák.

Asi šest hodin denně, trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla, to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat.“

Úryvek z knihy „Malá čarodějnice“

Tak už je Vám milé děti jasné, o čem si tento týden budeme povídat?

Už jste někdy takovou čarodějnici viděli? Dokázali byste jí popsat? A koho jiného by mohla čarodějnice po svém boku mít kromě havrana?

A PROČ vůbec budeme mít takové kouzelné téma?

 

„Štve mě,“ řekla malé čarodějnice „že je dneska filopojakubská noc. To se na Skalnaté hoře sejdou všecky čarodějnice v kouzelném reji.“

A právě tahle ta noc se blíží! Pálení čarodějnic patří k doposud k velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. květen bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy. Proto se této noci říká „noc čarodějnic". Čarodějnice se slétávaly a vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podařilo lidem natropit. Jídla na čarodějnické hostině vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé vážili. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A VÝSTUPY

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí)

ČINNOSTI:

Let na koštěti

-postavte si slalom, překážkovou dráhu a nezapomeňte na zaklínadlo:

Neptej se, koště, proč a rychle k nebi skoč!

-koštětem můžeme také házet na cíl či do dálky

-koště lze vyměnit za pytel a slalom či překážkovou dráhu absolvovat v něm

Sběr smrdutých vajec

-rozmístěte např. Drátěnky po místnosti/po dvoře a nechte je dítě na čas sesbírat. Do sběru se samozřejmě můžete zapojit celá rodina.

Hod kuřecím pařátem do hrnce

-ten lze samozřejmě opět zaměnit za cokoliv jiného

-k hodu na cíl můžete využít i vyrobené klobouky -stačí sehnat kroužky (pokud nemáte, můžete si je vyrobit např. z barevných chlupatých drátků)

Stavba kouzelnického domku pro malou čarodějnici

-využijte kostky, látky, přírodniny apod., nezapomeňte, že takový domek nemusí být úhledný ale právě naopak!

Navlékání korálů pro malou čarodějnici na filopojakubskou noc

-procvičujte počet a barvy

Grafomotorické cvičení

1) „Čaroděj čaruje“ (dítě se promění v čarodějnici a krouživými pohyby paží čaruje)

2) Pracovní list- https://drive.google.com/file/d/1P9wvqVKoYkJ92TVYJjZ7K-bM9VU0IYkD/view?usp=sharing

 

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

ČINNOSTI:

Společně se zamyslete:

-Jak vypadá čarodějnice? (má koště, potrhané šaty, bradavice, dlouhé drápy, klobouk, zacuchané vlasy,…)
-Co všechno umí? (čarovat, vařit kouzelné lektvary, měnit podoby,…)
-Jsou zlé nebo hodné? (hodné - léčí, věští, pomáhají, zlé - jenom škodí,…)
-Jaká zvířátka ji pomáhají? (černý kocour, had, krysa, pavouk, žába, havran, netopýr, můra,…)
-Jaké používá kouzelné věci? (létající koště, kouzelná hůlka, křišťálová koule,...)
-Co bys vykouzlil/a, kdybys uměl/a čarovat?

Naučte se básničku „Ježibaby“

Ježibaby, kamarádky,

krouží vzduchem tam a zpátky.

Šaty mají od sazí,

snad se v letu nesrazí.

 

Na nose dvě bradavice,

jsou to prostě krasavice.

Na mýtinu už se blíží,

nepřistanou bez potíží.

Jako hrušky na zem sletí!

„Křach“ a už je po koštěti.

 

-přidejte libovolný pohybový doprovod!

Tématická písnička

Pometlem si zametá, všude kolem práší,
hlava šátkem zakrytá, malé děti straší.

My ji známe, kroužek uděláme, zkusíme to,
bábu zavoláme:

-zakončíme hlasitým výkřikem: BÁBO, KDE JSI! BÁBO, UKAŽ SE!

Zde přikládáme odkaz s kompletním večerníčkem „Malá čarodějnice“ :-)

https://www.youtube.com/watch?v=ERKJTEfYpeI&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dkyapoh%C3%A1dky

-můžete si samozřejmě příběh o malé čarodějnici přečíst! V knize najdete spoustu obrázků k popisu. Pokus knížku doma nemáte, knihovna je již otevřená!

 

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

ČINNOSTI:

Najdi rozdíly

https://drive.google.com/file/d/1UHu1lZkD_msvnRtsHnRHNp3efFXq1xQH/view?usp=sharing

Najdi 2 stejné kočky

https://drive.google.com/file/d/1smeyqKPtlGprNmD0EHjmpyPeCLaApMGm/view?usp=sharing

Hledej a spočítej

https://drive.google.com/file/d/1iJdOpiI7jg8R8BdGS3Ce699Aw_fyCzyE/view?usp=sharing

Křížovka pro chytré hlavičky

https://drive.google.com/file/d/1-zq4LLMhChxFvsUBaATZvQ-hRQ7QIyiV/view?usp=sharing

Sestav obrázek

https://drive.google.com/file/d/1spCtV0yPk1_niOpewX0DsqKOqCJngsXz/view?usp=sharing

Lektvarování

-vyrobte si čarodějné lektvary (můžete využít potravinářské barvy- míchání odstínů, vytvořte si výstavku (nápoje ve sklenicích, doplněné štítky s jejich názvy, které vymyslíte společně s dětmi podle barev- např. Čarodějný sen, Ohnivá voda, Ropuší sliz)

-do sklenic můžeme také dát i dětské pochoutky - gumové medvídky, žížaly, lékořicové pendreky

-dalším nápadem na čarodějný lektvar je využití vody, jaru/pěny do koupele a brčka (lektvar nebude pouze různobarevný ale i bublinkatý)

-nezapomeňte na zaklínadlo:

Muší ucho, kus žabince, trochu medu dej do hrnce,
kousek křenu, hrst přesličky,přidej sůl a tři mušličky.

Žrádelníček pro malou čarodějnici

Zkuste vymyslet různá jídla, na kterých by si čarodějka určitě pochutnala

-zde je pár nápadů:

Snídaně: Špinavý rohlík s netopýří pomazánkou, čaj z červotoče

Svačinka 1: Shnilé ovoce, miska z pavučin a sušený lopuchový list

Oběd: Polévka z babského ucha, Slimáci se zelím a kozími bobky, česneková šťáva

Svačinka 2: Salátek z motýlích křídel

Večeře: Ještěrkový závin a ochucená voda z louže

 

 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

ČINNOSTI:

Výroba klobouku

Z černých papírů si vyrobte kornouty, které po stranách slepte aby držely tvar. Poté je nalepte na již vystřižená černá kole. Libovolně ozdobte, například barevnou sponou!

Vyplétání pavučiny

Moje čarodějnice!

-vyrobte si svojí čarodějnici, například z plata na vajíčka (libovolná barva pleti, vlasy, klobouk)

-nezapomeňte na správné čarodějnické jméno!

Modelování

-vymodelujte pomocníky čarodějnic (např. hada, pavouka, apod.)

Čarodějova zahrada soch

-tancujte na oblíbenou písničku, když přijde čaroděj, hudba náhle ztichne a všichni tanečníci musí zůstat stát jako sochy (lze doplnit o různé pokyny na změny poloh a legračních postojů)

Kresba neviditelným inkoustem

Budete potřebovat: směs mléka, citronové šťávy a šťávy z cibule (=neviditelný inkoust), svíčku, zápalky a kancelářský papír

-štětcem namočeným do neviditelného inkoustu nakreslete libovolný obrázek, kresbu nechte zaschnout a poté jí z rubové strany nad svíčkou zahřívejte a sledujte, co se bude dít!

 

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

ČINNOSTI:

-věříme, že budete mít příležitost se setkat se svou rodinou a kamarády a tím naplnit tento očekávaný výstup! :-)

 

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)

ČINNOSTI:

Vystoupení dětí- písnička „Ježibaba s ježibabou“

https://www.youtube.com/watch?v=Mn9GdFuPKik&ab_channel=AndreaSabolov%C3%A1

-podívejte se na vystoupení, dětem zatleskejte a přidejte se k nim!

Ježibaba s ježibabou

na kopečku za Jihlavou

radily se, radily,

jak by nejlíp řádily!

ČÁRY MÁRY BASTA FIDLI,

KOŠŤÁTKO NÁS PONESE!

POLETÍME JAKO VÍTR,

BOJTE SE NÁS, BOJTE SE!

Ježidědek vstal ze židle,

že poletí vzal si vidle!

Jenže vidle neletí,

proto sláva koštěti!

ČÁRY MÁRY BASTA FIDLI,

KOŠŤÁTKO NÁS PONESE!

POLETÍME JAKO VÍTR,

BOJTE SE NÁS, BOJTE SE!

-seznamte děti s lidovou tradicí „čarodějnic“ a zvyky konanými v této době

 

 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

ČINNOSTI:

S lidovou veselicí zvanou pálení čarodějnic je spojeno stavění hranice. Na mnoha místech lidé zapalují symbolické ohně. Pálení čarodějnic probíhá jak v rámci rodiny, sousedů či přátel, tak jako organizované akce určené především dětem. Myslíme si, že je vhodné dětem připomenout několik rad o bezpečnosti. Každý totiž ví, co oheň dokáže. Je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Děti by měly vědět, že si s ním nemají zahrávat.

DŮLEŽITÉ JE:

-správně umístit ohniště (nesmí být blízko hořlavých předmětů- víš co hoří a co ne?- nesmí být blízko stromů, domů, hospodářských budov apod.)

-mít dobré počasí (nemělo by příliš foukat ani pršet)

-používat pouze dřevo! (nepoužívat vysoce hořlavé látky- benzín, líh apod.)

-přítomnost dospělé osoby, oheň nesmí zůstat bez dozoru, při odchodu oheň musíme důkladně uhasit (víš čím?)

-nepřeskakovat oheň! (pokud by se stalo, že začne hořet oblečení/vlasy a pokud není po ruce dostatek vody/jiné hasební tekutiny, je důležité znát pravidlo „Zastav se, lehni si, kutálej se!“ (můžete si vyzkoušet) a hlavně neutíkat!

-zákaz pálení pneumatik a jiných škodlivých materiálů, protože tím bychom moc ublížili naší planetě Zemi

 

A na závěr jedna důležitá otázka:

VÍŠ NA JAKÉ TELEFONNÍ ČÍSLO ZAVOLAT, POKUD BY ZAŽALO HOŘET?

Tématická omalovánka a čarodějnické vysvědčení

https://drive.google.com/file/d/1aB7A0PuVosmqSn7LZs3jSerT2GjfGoyp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jhwaByfjnvcloHGtsjz97D7ivvboJP_a/view?usp=sharing

 

 

POVÍM VÁM PŘÍBĚH KRATIČKÝ,

O CESTĚ VODNÍ KAPIČKY

19.4.- 23.4. 2021

Povím Vám příběh kratičký
o cestě vodní kapičky.

V potůčku se prohání,
když ji slunce zahřeje,
na páru se promění,
kam se potom poděje?

Stoupá vzhůru do mraků.
je to cesta zázraků.

Až má mráček plné bříško,
zahromuje “stačí!”
Kapička se změní v deštík,
pláštěnku ti smáčí.

Tenhle příběh nemá konec,
není za ním tečka,
kapka steče do potůčku
a zas dokolečka.

@predskolaci.cz

Ve čtvrtek 22. 4. oslavíme den Země. Tahle planeta, na které žijeme, je totiž to nejdůležitější, co máme. Je potřeba vědět, jak se k ní máme chovat, aby byla čistá a zdravá, protože podle toho budeme zdraví i my ostatní. V tomto tématickém celku se zaměříme (jak už úvodní básnička napovídá) na tajemství vody. Kde se tu vlastně bere, k čemu a kde všude vodu potřebujeme a hlavně proč a jak vodou šetřit? S tím nám poradí kapička Anička!

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

 

 • rozvoj a užívání všech smyslů

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)

ČINNOSTI:

-poslouchání rozdílů

Zkus se zaposlouchat do tekoucí vody. Nejprve pusť vodu v umyvadle/ve dřezu/spláchni/napusť sklenici/kýbl apod. Zní to všechno stejně? Pokud ne, tak proč? (množství vody, materiál, na který dopadá, apod.)

-skleněná harfa

https://www.youtube.com/watch?v=y7DQmXKtghc&ab_channel=%C5%A1%C3%A1rkapelik%C3%A1nov%C3%A1

pusťte si video s návodem a zkuste si doma zahrát! :-)

-rozlišení tvarů se zavázanýma očima (hledání kapičky Aničky)

Poproste rodiče aby vám vystřihli různé tvary z různě barevných papírů (čtverec, obdélník, trojúhelník, hvězdičku, srdíčko, houbu ale hlavně kapičku). Nejprve si je společně prohlédněte a pojmenujte, určete barvy. Poté si zavažte oči a zkuste pouze pomocí ručiček najít kapičku Aničku.

-"Kudy teče voda"

Co všechno na své cestě potká? Pomocí hmatu si zkuste být vodou. Osahejte si kamení, trávu, mech, kořeny, větve, písek, bahno, apod. Po čem se asi vodě teče příjemně a naopak? Na své cestě může potkat i živočichy ale i věci, které do vody určitě nepatří. Které by to mohly být a kam s nimi?

 

 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

ČINNOSTI:

-“Kde všude vodu najdeme a k čemu všemu jí potřebujeme?“

Nejprve se s dětmi zaměřte na domácnost. Nechte děti samostatně přemýšlet a formulovat myšlenky a nápady- v jednoduchých větách :-) !!! A když nebudou vědět, ukažte jim obrázky, které jsme pro Vás vytvořily s kapičkou Aničkou. Na závěr se zamyslete, kde takovou vodu vůbec nepotřebujeme. (Např. skříň, televize, postel, apod.)

 

-Z krátké úvodní básničky se dozvíte něco málo o koloběhu vody

K básničce lze využít obrázek pro názornou představu

@Studánka víly Rozárky

-Přikládáme i tematickou pohádku, o které si následně můžete povídat, zkontrolovat pozornost dítěte pomocí otázek, doplňovaček apod. (hlavní otázka: Co by se všechno stalo, kdyby sluníčko vodu nevrátilo?)

https://www.youtube.com/watch?v=1fa7tjPX7Ms&ab_channel=FILMY%C4%8CESKYAZADARMO

-Rozdíl lze znázornit na pracovním listu

PRACOVNÍ LIST- krajina

@Studánka víly Rozárky

 

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

ČINNOSTI:

-Voda pitná/voda užitková

Nejprve si obrázky prohlídněte a popište, co na nich děti dělají.

Věděli jste, že lidé k vyobrazeným činnostem většinou používají tu nejčistší a nejvzácnější vodu- pitnou. Rozhodněte k jakým z nich by ovšem postačila voda dešťová- přesněji užitková. Tím bychom totiž moc pomohli planetě Zemi!

-“voda silák“

Naplňte skleněnou misku vodou a poté na hladinu zkoušejte dávat drobné předměty. Pozorujte, zda budou plavat, nebo se potopí.

(Na hladinu vody opatrně pokládejte kousky papírků, ořechovou skořápku, piliny apod. a sledujte, jak se tyto lehké předměty drží na hladině a zlehka se pohybují. Stejně tak uvidíte, jak ihned spadnou ke dnu předměty těžší, například kovový šroubek, kamínek apod.)

-pracovní list „Dodělej…“

PRACOVNÍ LIST- dodělej

 

 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, např. z přírodních krás

ČINNOSTI:

-dobrodružství kapičky Aničky

Já jsem malá cestovatelka a nikdy nevydržím dlouho na jednom místě. Ráda si plavu s mými kamarádkami v potůčcích, řekách, mořích i oceánech. Někdy se zas ráda proletím v podobě páry nahoru na nebe. Když už mě to nahoře nebaví, spojím se s ostatními, vytvořím mrak a letím zase rychle zpátky na zem. Někdy vytvořím louži a někdy se vsáknu do suché půdy. Prosakuji se hluboko a hluboko, až ke kořenům stromů. Tím vždycky ráda posloužím. Stejně jako vy, musí totiž i stromy pít…“

-Chcete se o tom přesvědčit? Díky tomuto pokusu to krásně uvidíte. Z kartonu vystřihnete strom a na ten nalepte provázky tak, aby dole alespoň 5 cm koukaly. Strom zavěste a pod něj umístěte nádobu s obarvenou vodou a sledujte, jak strom vodu nasává.

-to, že se voda nachází i v rostlinách, můžete potvrdit i pomocí dalšího pokusu

-po poslouchání písně „Chválím tě Země má“ (viz níže) se zaměřte na své dojmy a náladu a tu pak přeneste na papír. A jak? Namočte čtvrtku vodou a k vyjádření dané emoce využijte barvy- ty do vody zapusťte.

(Které barvy jste použili? Proč? Která převládá?)

 

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • spolupracovat s ostatním

ČINNOSTI:

-pokus s odpařováním vody

Tento pokus lze udělat dvojím způsobem. 1) Vodu nalijeme do hrnce a přivedeme k varu- pozorujeme změnu skupenství. 2) Do misky nalijeme malé množství vody a položíme ji na topení. Během pár dnů by měla voda „zmizet“ :-).

-rodinný koncert

Vytvořte si jednoduché hudební nástroje z malých PET lahví. Napusťte je trochou vody- jednu nechte čistou, do druhé přidejte kamínky, do třetí písek. Pořádně je rozehrajte a společně si zazpívejte písničku „Čistá voda“.

Jaké další písničky či básničky, ve kterých se voda nachází, znáš? (Prší, prší, Holka modrooká, Kočka leze dírou, Dešťové kapičky, Ťuká ťuká deštík, apod.)

(hudební nástroj lze využít i jako činku a společně si zacvičte- zdvih, hod, válení nohou apod. + zařadit cviky se „Svět nekončí za vrátky, sportujem se zvířátky“)

-po cvičení si pusťte relaxační písničku „Chválím tě Země má“

https://www.youtube.com/watch?v=OpNN-reD66M&ab_channel=sobullmaker

-nezapomeňte se s dětmi kouknout i na video :-)

 

 • vytvoření základů aktivních postojů a pozitivních vztahů ke světu, k životu, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

ČINNOSTI:

-tvořeníčko „kapička Anička a její kamarádi“

Vezměte čtvrtku a poťupejte ji odstíny modré barvy (využijte kuchyňskou houbičku). Poté vezměte štětec a mezi barvu zapusťte malé kapičky vody. Barvy nechte zaschnout a poté vystříhejte kapičky. Z těch vytvořte závěs!

@pinterest

-"Cesta potůčku"

Na větším kartonu vytvořte z různých přírodnin a stavebnic cestu pro míček= potůček. Nezapomeňte udělat dva břehy (míček pojede mezi nimi) a také si dejte záležet, ať je cesta pořádně klikatá. Následně dostaňte míček pomocí foukání brčkem z bodu A do bodu B.

Tento úkol lze přenést i na papír jako grafomotorické cvičení.

-využijte modelínu a vytvořte naší planetu Zemi (nejprve si můžete ukázat obrázek pro lepší představu+ správně použití barev)

Víte, co znázorňuje modrá/zelená? Popř. žlutá/hnědá, kterou můžeme najít v atlasu či na glóbusu.

@pinterest

-nápad na omalovánku s předlohou

 

 

 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

ČINNOSTI:

-zkoumání čistoty vody

Při procházkách naberte vzorky vody z různých míst. Čistotu vody porovnejte. Kde jste našli vodu nejčistší a kde naopak nejvíce špinavou?

-výroba čističky

K tomuto pokusu můžete použít znečištěnou vodu z předešlého úkolu a do ní přidejte ještě trochu hlíny, mech či listí. K výrobě čističky pak budete potřebovat:

 • 2 zavařovací sklenice

 • PET lahve

 • filtrační papír

 • písek+ kamínky

Doma i ve školce potřebujeme, aby nám z kohoutku tekla čistá voda, ale jak to zařídit? K čištění špinavé a kalné vody slouží čistička a my si ji vyrobíme, abychom viděli, jak funguje a zda umí vodu skutečně vyčistit. Připravíme si 2 sklenice, do nichž dáme uříznuté PET láhve úzkým koncem dolů a vložíme do nich filtrační vložku. Do jedné láhve nasypeme písek, do druhé hrubší kamínky. Do sklenice s kamínky nalijeme špinavou vodu a sledujeme, jak voda protéká, přičemž na kamíncích zůstanou hrubší nečistoty - kousky listí, mechu... Voda, která proteče do láhve, nebude už tak špinavá ale pouze kalná. Poté kalnou vodu nalijeme ještě do láhve s pískem a uvidíme, že je voda opět o něco čistší. Takto vodu můžeme ještě několikrát prohnat naší čističkou, až bude voda téměř čistá.

Na závěr: planetě Zemi opravdu velmi pomůžeme pravidelným úklidem okolí a správným tříděním.

A o to my se společně celý rok snažíme a proto Vám přikládáme Sluníčkový diplom, který si zasloužíte!

 

 DIPLOM k vytisknutí

 

Společně si ještě prodloužíme téma o zvířátkách na statku. O jejich užitečnosti a mláďátkách. Níže najdete nové, zajímavé činnosti k tématu.

MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA, POZNÁŠ JEJICH MLÁĎÁTKA?

12.4.- 16.4.

„Kdopak říká, že zvířata mezi sebou nemluví? Jeden pán napsal pohádku o svém kocourovi Zrzkovi, který se domluvil se všemi kocoury a kočkami na celém světě! Stačilo, když zamňoukal. A také o svém psu Bojarovi, který se domluvil se všemi psy na celém světě! Stačilo, když zaštěkal. Tahle pohádka je vlastně velmi pravdivá, protože všechna zvířata se mezi sebou dorozumívají, jenom se jejich řeč vůbec nepodobá té naší…“

(úryvek z knihy Malovaný svět a já ho chci uvidět)

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • uvědomění si vlastního těla

 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

ČINNOSTI:

-pohybová chvilka s básničkou:

1. Slepičko kdákalko, kuřátka voď.

Děti chodí malými krůčky jako slepičky v podřepu.


2. Husičko kejhalko, s housaty choď.

Děti chodí kolébavou chůzi v podřepu.


3. Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej.

Stojí ve stoji roznožném, ruce v bok a hýbou trupem na strany.


4. Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej.

Ruce mají jako růžky na hlavě a hýbají hlavou.


5. Koníčku běloušku, hopsá, běž,

Poskakují v cvalu s rukama v bok.


6. s hříbátkem pro oves pojedeš.

Děti sednou na zem a přdstaví si, že jedou na koni.

-přídejte další zvířátka a k nim příslušné mládě (opakování)+ libovolný libovolný doprovod

-zvířecí překážková dráha

Vytvořte různá stanoviště s úkoly spojenými se zvířátky z farmy.

Využijte cviků z projektu "Svět nekončí za vrátky, sportujeme se zvířátky"

-grafomotorické cvičení "Koulím, koulím, klubíčko, pojď si pro něj kočičko!"- motorika ruky

Na velký papír nechte dítě kreslit velké klubko a doprovázejte ho do rytmu touto krátkou říkankou.

-kreslení housátka

Nejprve všechny kroky dítěti ukažte, poté ho nechte v doprovodu básničky samostatně kreslit.

Udělám si kapičku,

na ní malou hlavičku.

Pod kapičku hrabičky,

malé hbité nožičky.

Na hlavičku očko dám,

také zobák udělám!

A pak je tu zakrátko,

malé krásné housátko!

 

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

ČINNOSTI:

-s dětmi obrázek popište- vše, co vidí, co se na farmě děje, zvířata pojmenujte, poté přejděte k počítání, nezapomeňte na procvičení prostorových pojmů

-společně můžete vymyslet i krátkou pohádku

-zkus správně složit slova pomocí tohoto bludiště

 

-pohádky za odměnu: Teo na farmě a Jak štěňátko chtělo malé pejsky

https://www.youtube.com/watch?v=4XsPm7z_OQo

https://www.youtube.com/watch?v=giQhXHl8f20

-o příběhu si můžete popovídat, otázkami ověřit pozornost dítěte

 

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti

 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

ČINNOSTI:

-seznámení s básničkou pro rozvoj paměti „Šel kozel do Lhoty“

Šel kozel do Lhoty,
koupil tam SLEPIČKU.
Slepička na dvoře:
Kokokodák!
Šel kozel do Lhoty,
koupil tam HUSIČKU.
Husička: Ga, ga, ga.

(a zopakujeme)
Slepička na dvoře:
Kokokodák!
Šel kozel do Lhoty,
koupil tam OVEČKU.
Ovečka: Bé, bé, bé.

(a zopakujeme)
Husička: Ga, ga, ga.
Slepička na dvoře:
Kokokodák!
Šel kozel do Lhoty,
koupil tam KRAVIČKU.
Kravička: Bú, bú, bú.

(a zopakujeme)
Ovečka: Bé, bé, bé.
Husička: Ga, ga, ga.
Slepička na dvoře:
Kokokodák!
Šel kozel do Lhoty,
koupil tam KONÍČKA.
Koníček: Hy, hy, hy.

(a zopakujeme)
Kravička: Bú, bú, bú.
Ovečka: Bé, bé, bé.
Husička: Ga, ga, ga.
Slepička na dvoře:
Kokokodák!

Ke každé „řeči“ zvířátek můžeš použít jednoduchý „hudební“ doprovod, který se bude stále opakovat (Kokokodák – ťukání dvěma kamínky, gagaga – cinkání lžičkama…) – důležitá je rychlá reakce změny v rytmu básničky!

-„Co zmizelo?“

Některá zvířátka z farmy jsou velmi užitečná. Ty už to ovšem všechno znáš!

Zkuste si společně zahrát hru, díky které si vše zopakujete a ještě procvičíte paměť!

Můžete použít reálné věci (vajíčko, mléko, vlnu, maso) nebo obrázky. Dítě si produkty prohlédne, po chvíli je zakryjte, jeden odeberte a nechte dítě hádat. Pokud uhodne ztracený předmět, určí také zvíře, díky kterému tento produkt doma máme.

-tematické puzzle

-hádanky

Teď ještě malé je, ještě si hraje,

ale když vyroste, v zimě tě hřeje

-pletený svetr, šála a čepička,

co je z jeho vlny upletla babička. (jehňátko)

 

Ihned jak se narodilo,

na nožky se postavilo.

Potom na svět zařehtalo,

kopýtkem si vyhodilo. (hříbátko)

 

Maličká mláďátka od matky pijí,

jsou celá růžová, v chlívku si žijí.

Zdobí je maličký kulatý rypáček

a vzadu zkroucený tenounký ocásek. (selátko)

 

Fousky plotem prostrčilo,

na myšku se zaculilo.

Zatím je maličké, nemusíš se myško bát,

až však trochu vyroste, na útěk se musíš dát. (koťátko)

 

Kouše boty, hračky trhá, 

pak se někde v koutě schová.

Stáhne uši, svěší uši,

tohle mládě totiž tuší, 

že až přijde domů pán,

bude lumpík potrestán! (štěňátko)

 

Na louce lesem pase se stádo,

s ním malé mláďátko, trávu má rádo.

Když žízeň dostane, upije z vemínka

mlíčko, co pro něj nosí si maminka.

Strakatá maminka na mládě zabučí,

že až bude velké, všechno se naučí. (telátko) 

 

Na louce s přáteli vesele skotačí,

tu trkne, tu mekne, tu stranou poskočí. (kůzlátko)

 

Malé žluté ptáčátko,

kvokat bude zakrátko. 

Jmenuje se... (kuřátko)

 

-časová posloupnost

 

 

 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

ČINNOSTI:

-krmení zvířátek na farmě

Pověz mamince/tatínkovi, čím bys zvířátka z farmy nakrmil. Poté si z papíru vytvořte koule a „nakrmte“ slepičky= hod koulí na cíl.

-výroba mrkvičkové girlandy – Komu by na farmě mohla chutnat?

@časopis Rozmarýnka

-tvoření: koňská hlava (vázání uzlíků)

-pokus „dojení kravičky“

Budete potřebovat:

Gumovou rukavici, mléko/vodu obarvenou na bílo, gumičku, špendlík, lavor, obrázek krávy

https://www.youtube.com/watch?v=hLEV__bF0tw

-„Kráva, to je dobytek, z něhož máme užitek. Na louce se popásává, pak nám sladké mléko dává .“

Vymyslete pokrm, který bude obsahovat mléko. Připravte a ochutnejte. Nezapomeňte vyfotit a fotku zaslat na emailovou adresu p. učitelky. :-)

-pokud máš doma umělohmotná zvířátka, můžeš se je naučit nakreslit novou metodou!

-vytvořte seznam zvířat, které jste již naživo viděli (práce s obrázky, lepidlem-koláž dle vlastních představ)

+jaké se ti nejvíc líbilo, proč

 

 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

ČINNOSTI:

-„Lidé a zvířátka“

O mláďata se starají jejich maminky, stejně jako my se staráme o své děti. Zkuste se dětí zeptat, zda

by našly nějaké podobnosti v chování dospělých lidí i zvířat ke svým dětem a mláďatům (ochrana,

krmení, pomoc, zahřívání). Dále s dětmi můžete probrat, v čem se mláďata liší od dospělých (hrají si,

jsou živější, běhají, kňourají, pláčou, apod.).

-hra "Kuřátko pípni"

Do této hry zapojíme všechny v rodině. Jeden člen je slepice, která musí najít své kuřátko. Ostatní se potají domluví, kdo bude pípat. Skloní hlavu do kolen a čekají až přijde slepička. Ta už pak poslouchá a snaží se uhodnou, které kuřátko pípá.

-obrázek 2x vytiskněte, rozstříhejte a zahrajte si tematické pexeso

 

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

ČINNOSTI:

-seznamte se s píničkami „Když jsem já sloužil…“ a „Jak si vlastně povídáte...“

https://www.youtube.com/watch?v=FRDH1VT0Ogs

https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0&t=87s

-znáte I jiné písničky, kde vystupuje nějaké zvíře?

-využijte jednoduché hudební nástroje či věci denní potřeby k vyťukávání rytmu

-zkuste si známé písničky (Kočka leze dírou, Skákal pes, apod.) zazpívat zvířecí řečí: například psí- haf haf haf/kočičí- mňau mňau mňau/kachní- ga ga ga

-rytmizace slov:

Všechna mláďata, o kterých si budete povídat, si společně vytleskejte nebo k rytmizaci použijte jednoduché hudební nástroje- slabiky zkuste spočítat.

 

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý

ČINNOSTI:

-řazení podle velikosti

Nechte dítě seřadit vybraná zvířata dle velikosti. Lze použít různě velké obrázky. Nebo nechte dítě zapřemýšlet o jejich reálné velikosti!

PES- KUŘE- PRASE- KŮŇ- KRÁVA

-přiřazování

Každý jsme jiný a tak je to i u zvířat. Neliší se pouze velikostí. Zkusíš správně přiřadit zvířátka do obrázku?

@pinterest

-popiš, čím vším se liší- barvou, kopyta, zobák,…

 

-nebo takhle :-)

 

-pracovní list „Přiřaď mládě“

-poslechová činnost -poznej zvuky zvířat

https://www.youtube.com/watch?v=8O6_Zv2XZ0k

Na tento úkol potřebuješ POUZE uši! Zkus uhodnout, které zvíře na tebe právě mluví. A pozor! Možná uslyšíš i zvířata, která na farmě nenajdeme! Poznáš je? A víš, kde bychom je našli?

 

TÉMA: ZVÍŘATA NA STATKU

6.4. - 11.4.2021

 

Po velikonočních svátcích nás čeká další zajímavé jarní téma a to je o zvířatech na statku. Co je to statek a co se na něm děje? Jaká zvířata můžeme na statku či farmě chovat? Poznáš všechna domácí zvířata? Jaký z nich máme užitek?.... a mnoho dalších otázek a odpovědí se pojí s tímto tématem. Naučíte se pěkně pojmenovat všechna domácí zvířata a jejich mláďata, zahrajete si trio pexeso a vyrobíte si moc hezkou ovečku a pejska z materiálů, které jsou doma běžně dostupné. Tak pojďme se do toho společně pustit….

(Celé téma s popisem činností, postupy a včetně záměrů a výstupů bylo zasláno všem rodičům na e-mailové adresy).

ŘÍKANKA:

NA FARMĚ

KOHOUTEK KOKRHÁ,

SLEPIČKA KDÁČE,

PANÍMÁMA DO KOMŮRKY

PRO VAJÍČKA SKÁČE.

KRAVIČKA BUČÍ A KOZA MEČÍ

VČELKA SI VESELE U ÚLU BZUČÍ.

 

Zahraj si pexetrio (hledej tři obrázky, které svým významem k sobě patří): https://drive.google.com/file/d/15XIqYTeeGxiRD5j05b9XpKjBlBjuHr5u/view?usp=sharing

Tvoření - kachna (vyrob si kachničku dle postupu z materiálů doma běžně dostupných): http://krokotak.com/2021/03/napkin-duck/ 

 Zazpívej si veselou písničku a zapamatuj si všechny zvířata: https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY 

Jak dělají zvířata: https://www.youtube.com/watch?v=DUWibhmMAOM

Tvoření - ovečka: https://drive.google.com/file/d/1CTNuJcFXSuxt-NHkKg2PfXM6uuIgvX6K/view?usp=sharing 

Cvičení s prasátkem Pigy: https://www.youtube.com/watch?v=QQ8LtBjd_yo 

Origami pes: https://drive.google.com/file/d/1F2xso2NWZcoUTacj8xExvz50jO7Q8VSx/view?usp=sharing 

 

Pracovní list zvířata a mláďata: https://drive.google.com/file/d/1GLT5DAUWW23Anfyilw7lZZOaEhBlx1_g/view?usp=sharing

Pracovní list nářadí: https://drive.google.com/file/d/1OGAzbLuk_dRDiDKxfvwxe7ot18_94kRY/view?usp=sharing 

Vyjdi si na procházku do přírody a najdi kamínek, který svým tavrem připomíná zvířátko. Pomaluj ho a budeme se těšit na tvé fotečky! 

GALERIE UMĚNÍ K TÉMATU ZVÍŘATA NA STATKU: 

 

 

   

    

  

  

TÉMA: "VELIKONOCE PŘICHÁZÍ, POHODA JE PROVÁZÍ"

29.3 - 5.4. 2021

V tomto tématu vás čekají veselé jarní svátky, a to jsou VELIKONOCE. Tyto významné svátky sice letos všichni strávíme trochu odlišně, ale věřím, že i tak si je můžeme užít. Velikonoce patří k nejkrásnějším svátkům v roce, oslavuje se narození jara. Pro jaro je typické rození mládat, jak jste se dozvěděly minulý týden. Rodí se kuřata, jehnata, zajíčci a z vajíček, která zahřívají ptáci, se vyklubou ptáčata. A když na vejcích sedí slepička, vylíhne se z něj kuřátko. Vajíčko je tedy symbolem narození, nadějí na nový život, a proto také patří k hlavním symbolům Velikonoc. Tímto tématem, vás, děti, provede velikonoční povídka "O štastném Plivnkovi". Prostřednictvím různorodých aktivit se seznámíte s lidovými tradicemi, zvyky a symboly, které jsou s tímto svátkem spojeny. Na velikonoční svátky vás čeká spoustu zábavných aktivit např. nazdobit vajíčka, uplést pomlázku, společně s maminkou udělat velikonoční dobrotu, nebo třeba vyrobit přáníčko pro svojí babičku. Tak co, děti, těšíte se?...

(Celé téma, včetně pracovních listů, záměrů a výstupů, bylo rozesláno všem rodičům na e-mail)

 

 VELIKONOČNÍ KOLEDA PRO KLUKY

UPLETL JSEM POMLÁZKU, JE HEZČÍ NEŽ Z OBRÁZKU,

VŠECHNY HOLKY, KTERÉ ZNÁM, NAVŠTÍVÍM A VYMRSKÁM.

NEŽ MI DAJÍ VAJÍČKO, VYPLATÍM JE MALIČKO.

 

 

VELIKONOČNÍ ŘÍKANKA PRO HOLKY

V OŠATCE MÁM VAJÍČKA, CO MI SNESLA SLEPIČKA.

JSOU TAM KRÁSNĚ MALOVANÁ, TAKY PĚKNĚ BÍLÁ,

JEN SI VEMTE, KOLEDNÍCI, KTERÁ VÁM JSOU MILÁ.

 

VELIKONOČNÍ BAREVNÉ DNY A ZVYKY S NIMI SPOJENÉ: https://drive.google.com/file/d/1NrjiLafW9FptH3IgCXlZQ-BwicLfHwEj/view?usp=sharing
VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ PRO BABIČKU: http://pesleri.blogspot.com/2018/03/jak-na-velikonocni-prani-podruhe.html


 

PLETENÍ JEDNODUCHÉ POMLÁZKY...ZVLÁDNETE TO I VY, DĚTI! https://drive.google.com/file/d/1hY5re1rSdkDgMwI745AngQjTwmyNEFIb/view?usp=sharing
VELIKONOČNÍ HNÍZDO Z ODPADOVÉHO MATERIÁLU: https://drive.google.com/file/d/1sVjxm0AZhm5bffb3HMSmh-UbDI5gyv3T/view?usp=sharing

HOP, VAJÍČKA, DO PLATÍČKA! https://drive.google.com/file/d/1LToHTxGwILHWlfIiWfjW89SK0gBYejxr/view?usp=sharing
ZÁBAVNÉ A KREATIVNÍ TVOŘENÍ VELIKOOČNÍHO VAJÍČKA Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU: https://sproutingwildones.com/nature-easter-eggs/?fbclid=IwAR1AV1RBBb2z8MxvyebhGawhN_WYbMzCJzU9iwFuKT2L7bR1iB8Ygsbuno0

 

ZÁBAVNÉ ZDOBENÍ VAJÍČEK DĚTMI: https://www.isotra.cz/blog/7-tipu-na-velikonocni-barveni-vajicek-ktere-zvladnete-s-detmi


VELIKONOČNÍ BARVENÍ VAJÍČEK TÍM, CO NABÍDNE PŘÍRODA - PODLE VZORU "STARÝCH BÁBINEK": https://primanapady.cz/clanek-33429-tipy-na-prirodni-barveni-vajicek

 

VELIKONOČNÍ DOBROTA: https://livewithanny.cz/velikonocni-vajicka-raw/
O ZVÍŘATECH SE ZVÍŘATY: https://www.youtube.com/watch?v=AA41uGBsAxw

 

  VŠEM VÁM PŘEJEME VESELÉ VELIKONOCE!

 

 

 

GALERIE UMĚNÍ "VELIKONOCE PŘICHÁZÍ, POHODA JE PROVÁZÍ"

 

    

   

            

 

 

JARNÍ SMYSLOVÉ EKOHRANÍ

Vážení rodiče, milé děti,

zveme Vás do JARNÍ VÝZVY  v rámci ekoškolky. Týkat se bude především smyslového vnímání přírody.

Více informací k výzvě zde: Jarní výzva 

VYTVOŘ SI SVOJE LEPORELO - vystřihni si každý čtverec, nakresli nebo nalep svůj obrázek, svaž všechny obrázky z leporela provázkem:

LEPORELO

 

 DISTANČNÍ VÝUKA

Téma: JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA.....

22.3.2021 - 28.3.2021

Není to tak dlouho, co nám venku za okny poletoval bílý snížek a teď jen stačilo pár slunečních paprsků a příroda se nám začala probouzet. Země začíná vonět mokrou hlínou a prvními jarními květy a také se nám začínají probouzet zvířátka ze zimního spánku. Na jaře se rodí nová mláďata a oslavují se jedny z nejkrásnějších svátků - Velikonoce. Ve školce bychom společně pozorovali přírodu, opakovali si zvířátka, která nám šla na podzim spát a nyní se probouzí. Připomněli bychom si, jaká mláďata to jsou, která se na jaře rodí a jaká zvířata jsou pro nadcházející Velikonoce typická. Také bysme zase potrénovali sluchové rozlišování hlásek, počty, grafomotoriku a vše ostatní, co má budoucí školák vědět. 

(Celé téma včetně pracovních listů, záměrů a výstupů bylo rozesláno všem rodičům na jejich e - mailové adresy.)

JARO

VŠICHNI Z JARA RADUJÍ SE,
JEN ŽÁBY SE TRÁPÍ?
K RYBNÍKU JIM PŘILETĚLI
LETOS ČTYŘI ČÁPI!

JE TU JARO ŠPAČEK HVÍZDÁ,
KOTĚ HONÍ BĚLÁSKA,
MÁME KOŠÍK PLNÝ VAJEC,
BRZY BUDE POMLÁZKA.

PETRKLÍČE VYTRUBUJÍ:
JEDNA VČELA STŮNĚ!
ŽE PRÝ VČERA PŘEPILA SE
FIALKOVÉ VŮNĚ. 

Pohádka O Jirkovi a malých vlaštovkách:  https://drive.google.com/file/d/1yshsqBNRxgQdMS4V-uqFubzV_xhzAnyD/view?usp=sharing

"Spojovačka" čáp: https://drive.google.com/file/d/1wXgT0Bj4mDy0lLBKHwG0dozr7R8wQFm8/view?usp=sharing 

Dokážeš správně pojmenovat zvířata a jejich mláďata? Víš jak se chovat v lese, když najdeš např. malého zajíčka? Můžeš si to vyzkoušet: https://drive.google.com/file/d/10Wv_O83wvSdp6dTtVdhHA3waEe3_heQL/view?usp=sharing 

 

Zajíček z ponožek

 

Máš doma staré ponožky, co už ti nejsou? nebo se ti jedna ponožka zatoulala a druhá zůstala samotná? Zkus si vyrobit veselého zajíčka, který je za chvilku hotový a udělá ti radost. Můžeš klidně zkusit celou zaječí rodinku. 

Postup na výrobu zajíčka: https://drive.google.com/file/d/1Cm6tI-5YOd3jIbU8PaCJ5FSZKmM-zcyA/view?usp=sharing 

Písnička: https://www.youtube.com/watch?v=u0CH5o_by7A&t=37s (na písničku můžeš vymyslet i jednoduchý taneček)

S přicházejícím jarem si zkus udělat doma malou výstavku modelářských výrobků k jarní tématice. Co zkusit z modelíny různá zvířátka, broučky, žížaly, šnečky... A pokud doma modelínu nemáš, tak si ji můžeš vyrobit.

Domácí modelína: https://mamadodeste.cz/recept-na-domaci-modelinu/ 

       

Na jaře se dělá velký úklid. Určitě také doma pomáháš mamince. Zkus se podívat, jak takový jarní úklid vypadal u Hurvínka a Spejbla.

Jarní úklid: https://www.youtube.com/watch?v=RrsqaWyqyBI 

A po  práci je třeba také nějaká sladká odměna. Co třeba zkusit "snečkové" palačinky: https://drive.google.com/file/d/1SlMcwDVhUR28IT7KEABnRRrGi86vFHjI/view?usp=sharing

Na závěr tématu se podívej na moc hezkou pohádku od pana Karafiáta. Broučci - A bylo jaro: https://www.youtube.com/watch?v=u44s7-4Sa1c 

 

GALERIE UMĚNÍ K TÉMATU: JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA...

      

     

      

     

     

    

 

 

TÉMA: "VOLÁME JARO"

15. 3. - 19. 3. 2021

BŘEZEN, DUBEN, ZLATÝ MÁJ, ROZKVETE NÁM CELÝ KRAJ!

Měsic BŘEZEN je v plném proudu a pomalu se blíží první jarní den. Venku to spíše vypadá, že ZIMA ne a ne odejít, ale příroda se už přece jen pomaloučku začíná probouzet. Tu a tam venku narazíme na první sněženky, a také ptačí zpěv nám oznamuje, že jaro už přichází. Prostřednictvím pohádky "O sněženkové víle" děti seznámíte s prvními posly jara. Společně s vílou budou děti poznávat další jarní květiny, které mohou na jaře venku vidět. Dozví se také, co potřebuje takové semínko či rostlinka ke svému životu. Společně se můžete zabavit u pokusu s rozkvétajícími papírovými květy a vyzkoušet si malý experiment s barvami. Popovídejte si s dětmi nad obrázkem jara, který jim pomůže uvědomit si znaky jara a popsat změny, ke kterým v tomto ročním období v přírodě dochází. Vydejte se společně do probouzející se přírody, posílíte tak své ZDRAVÍ - POSLOUCHEJTE JI, DOTÝKEJTE SE JÍ, PŘIVONTE K NÍ a hledejte tajná znamení, že se blíží JARO!

(Celé téma, včetně cílů a výstupů, bylo všem rodičům rozesláno na jejich e-mailové adresy)

SNĚŽENKA

Na jaře taje sníh, země se budí,

sněženka vykoukne: "Brr, to to studí".

Sluníčko, sluníčko, zima je velká,

ještě se nevzbudí ani ta včelka.

Slunce se usmálo, pomalu hřeje,

na celou přírodu se už jen směje.

 

Relaxační hudba "OSPALÁ SNĚŽENKA" https://www.youtube.com/watch?v=NA28VBFoFmQ

 

DOMÁCÍ KOČIČKY Kočičky jsou významným zdrojem nektaru pro včely, proto je nesmíme ve volné přírodě trhat. Můžeš si je vyrobit doma

 

   

 https://nabytek-dekorace.bydleniprokazdeho.cz/bytove-doplnky-a-dekorace/vyrobte-si-vlastni-velikonocni-dekorace-a-zapojte-i-deti.php

 

 

SNĚŽENKA Z PAPÍRU   http://krokotak.com/2019/01/snowdrops/

VONAVKA Z PŘÍRODY - "Zkus si nachytat vůně z tvojí zahrady, parku nebo lesa " https://www.youtube.com/watch?v=-LOsvjkMakI

EXPERIMENT KOUZELNÉ PAPÍROVÉ KVĚTY ... "Vykvetou i tobě barevné květy?"  https://www.youtube.com/watch?v=K4UkYPoxsz8

 


KLÍČENÍ A RŮST ROSTLIN ..."Komu budou malé klíčky vykukovat dřív?"  https://www.youtube.com/watch?v=lwUBqTrAEqc

 

PROTÁHNI SI TĚLÍČKO, PROBUD SE MALIČKO   https://www.youtube.com/watch?v=_EGqYIfE7HY

KVĚTINOVÉ ŘADY  https://drive.google.com/file/d/1qvB6Y4SbdYcN9FrkLsTyefu6G-1ZcP7p/view?usp=sharing

PRVNÍ JARNÍ KVĚTINY  https://drive.google.com/file/d/1hZnXYgj6JRfrM3YSn3kEC57-YlhRIPJN/view?usp=sharing

 

 

 

GALERIE UMĚNÍ "VOLÁME JARO"

 

    

 

  

 

 

 

 

 

Fotogalerie k tématu moje tělo:

    

  

          

        

   

  

 

 

GALERIE UMĚNÍ :-)

          

      

 

  

 

 

 

 8.3. - 14.3.2021

Téma: MOJE TĚLO

Další tématický celek, který nás provede posledním zimním obdobím, je zaměřený na zdravý životní styl. Každý předškolák by měl znát a umět ukázat části svého těla (kde je např. krk, paže, pata, ....) a také některé vnitřní orgány (srdce, plíce, mozek,..). Také by děti měly vědět, že naše tělo se skládá z kostry, svalů a orgánů a je celé pokryté kůží. Každý jsme sice vzhledově jiní, ale o své zdraví bychom měli dbát všichni. A co je na konci zimy a v předjaří pro naše tělo důležité? Dostatek pohybu, zdravá strava, správně se oblékat. A o tom všem bychom si společně povídali ve školce. Teď si o tom popovídáte společně doma.

(Všem rodičům dětí od Krtka jsme materiály k tématu zaslaly na e-mailové adresy. Těšíme se na Vaše výrobky, které rády umístíme do naší galerie).

 ŘÍKANKA PRO PRSTY

VÍŠ, CO UMÍ MOJE PRSTY?

SCHOVAJÍ SE TŘEBA V HRSTI.

TKANIČKY MI ZAVAZUJÍ,

RUKAVICE NAVLÉKAJÍ.

DRŽÍ TUŽKU, TLESKAJÍ,

TAKY MÁMĚ MÁVAJÍ.

SPOČÍTEJ JE SE MNOU TEĎ!

JEDEN, DVA TŘI, ČTYŘI, PĚT.

 

Ovoce a zelenina jsou pro naše tělo důležité. Obsahují vitamíny a minerální prvky. Vytiskni si pracovní list a správně vybarvi obrázky. Zakroužkuj zeleninu zeleně a ovoce červeně. Zkus třeba i "ovocnou sudoku".

Ovoce a zelenina: Pracovní list ovoce a zelenina

Ovocné sudoku: pracovni list sudoku 

Naše tělo drží pohromadě díky kostře. Ta také chrání naše orgány. Zkus si doma vyrobit kostlivce a podívej se na zajímavé video o našich kostech. 

   

video: Kosti a kostra

 

Nezapomeň se protáhnout a zároveň protrénovat části těla. Pomůžou ti k tomu následující písničky:

Hlava, kolena, ramena, palce

Ouky kouky

 

Na závěr se můžeš podívat na pohádku, jak Mach a Šebestová "bojovali" s bacily: Kropáček má angínu 

 

 

 

1.3. -5.3.2021

TÉMA: DĚTI, ŠKOLA VÁS VOLÁ!

V tomto tématu nás čeká příprava na základní školu. Každé dítě by mělo umět znát svoje jméno, příjmení ,adresu a mnoho dalšího. Celým tématem Vás provede Maxipes Fík, který šel také do školy.Děti si společně s Fíkem a Ájou procvičí např. předmatematické dovednosti, časovou posloupnost, geometrické tvary a také se seznámí s tím, co jsou to školní potřeby a obohatí tak svoji slovní zásobu. Každé dítě bude mít možnost uplatnit svou fanztazii a představivost při výrobě školního batohu. Hlavním cílem tohoto tématu je motivace dětí ke škole, vyvolávat v dítěti pozitivní pocit ze školy, vést s dětmi rozhovory o nákupu školních potřeb. Po zvládnutí "školních úkolů" bude čas rozdat dětem  "vysvědčení" ...

(Celé téma, včetně návodů a cílů bylo všem rodičům zasláno na e-mailové adresy).

 

DESATERO PŘEDŠKOLÁKA 

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/35e5a61b283ce8b63b01ee45fd0b9a60.docx 

 

BÁSNIČKA

Aktovku mám přichystanou,
zatím, mami, nashledanou.
Čeká na mě totiž škola, 
slyšíš, zvonění už volá. 

 

ŘÍKADLO:

KŘÍŽEM - KRÁŽEM, KLIKYHÁKEM,

VE ŠKOLCE JSEM PŘEDŠKOLÁKEM,

ZA CHVÍLI JÍ PODÁM RUČKU,

A ZAMÁVÁM NA ROZLUČKU.

 

ČEKÁ MĚ UŽ PRVNÍ TŘÍDA,

VELKÁ ŠKOLA, BÍLÁ KŘÍDA.

PO LÉTĚ PRÝ PŘIJDE DEN,

KDY SE STANU ŠKOLÁKEM.

 

 

Výroba stojanu na tužky: - https://colormadehappy.com/diy-paper-roll-craft-pencil-holder/

 

 Melodie z pohádky o Maxipsovi Fíkovi:  https://www.youtube.com/watch?v=Y7JK3yfvtiU

 

Geometrické tvary: https://www.youtube.com/watch?v=_eihjrLK50I

 

 

 MAXIPES FÍK VE ŠKOLE:

https://www.youtube.com/watch?v=CVqMBcCLu6Q#utm_content=organic&utm_term=maxipes fík ve škole&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Maxipes Fík - 04 - Maxipes Fík ve škole - YouTube

 

Informace pro předškoláky

Blíží se čas zápisů do ZŠ a tak v měsíci lednu a únoru budou probíhat individuální konzultace s rodiči. Termín a čas si společně domluvíme. Více informací rády poskytneme a také informace najdete v sekci aktuality - Než půjdu do školy. 
Těšíme se na Vás.

p. učitelky Lucie a Simona

MASOPUSTNÍ VESELÍ

Dne 18.2.2021 nás ve třídě U Krtka čeká K A R N E V A L. Děti už od rána mohou být ve třídě v maskách a nalíčené. Mohou si přinést i drobné občertvení (ovoce, džus nebo sušenky - baleno dle hygienických předpisů).

 

 Za zimními sporty, aneb my máme zimu rádi....

Hádala se lyže s lyží,

co se stane, když se zkříží.

Kdyby šlo jen o lyže!

Vznikly jiné potíže!

Sníh se zvedl jako mrak,

z lyžaře je sněhulák.

  Grónská písnička: https://www.youtube.com/watch?v=qwIeibV5lYw

 

 

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM...

NA TŘI KRÁLE ZA VESNICÍ,
BLOUDÍ SNĚHEM KOLEDNÍCI.
ŠLAPY - ŠLAPY, ŠLÁPOTY,
PLETOU SE JIM DO NOTY.
ŤUKY - ŤUKY, UŽ TU JSOU,
ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ VINŠUJOU.

 

 

 

Vánoce, Vánoce přicházejí, aneb těšíme se na Ježíška

VÁNOČNÍ STROMEČEK

Zelenej se, jedličko,
narovnej se maličko,
líbíš se mi, vezmu si tě
budeš vonět v našem bytě.
Dám ti hvězdu na čelo,
večer bude veselo.
Můžu ti to předem slíbit
bude se ti u nás líbit.
Dám ti hvězdu na čelo.

METODA DOBRÉHO STARTU (MDS)

V měsíci prosinci začínáme s MDS. První lekce nás čeká v úterý 8.12. v 8.00 hod. Prosíme rodiče, aby děti měly pytlíčky s kroupami a dorazily do školky před osmou hodinou. Děkujeme.

 

 Čertoviny, aneb my se čerta nebojíme. 

Děti si velmi oblíbily písničku s tanečkem Čertoviny. Možnost zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=niMSMPU4vxo

Čertík

Já jsem malý čertíček, vystrkuji jazýček.

Na hlavě dva růžky mám, k čemu?

Ani nevím sám.

Rameno mi pytel zdobí

na děti, co nejvíc zlobí.

Do peklíčka hop a skok

přijdu zase příští rok.

 

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD,
TAK SE UMÍ PODZIM SMÁT.

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD,
TO SE MUSÍ PROZKOUMAT......

        JEŽEK V LESE                          NEPOSLUŠNÉ BRAMBORY

Já jsem ježek malinký,                                              Žily, byly na poli, 

mám na sobě bodlinky.                                              Nepolsušné brambory.

I když malé nožky mám,                                            Líné byly od kosti.

rychle s nimi utíkám.                                                      dělaly jen hlouposti.

A pak, až se unavím,                                                     Přišla na ně motyčka,

do listí se posadím.                                                        Putovaly do bříška.

 

 

ABECEDA
Abeceda, to nic není-
kdo by se jí děti bál?
Po létě jdem do učení
Á, bé, cé , dé a tak dál.
Z písmenek se složí slova,
z vět se složí celý svět.
Ten, kdo umí abecedu,
bude všemu rozumět.