4. a 5. třída

 

U RUMCAJSE A MANKY 

 

 

Charakteristika třídy

Třída se nachází v přízemí budovy mateřské školy.  Jedná se o třídu studiového typu, kterou navštěvuje celkem 30 dětí ve věku 3 až 5 let. Pracují zde soustavně dvě učitelky a jedna asistentka pedagoga. Třída je vybavena a uzpůsobena věkové skupině dětí. Je rozčleněna na několik zákoutí, v nichž se děti mohou věnovat určitým aktivitám. Protože se jedná o třídu studiovou, využívají pedagogové zatahovací dveře při řízených činnostech tak, aby mohly pracovat samostatně se svojí skupinou dětí. Třída je bohatě vybavena stavebnicemi, skládačkami, společenskými hrami a také výtvarné vybavení je velice bohaté a volně přístupné dětem. K námětovým hrám dětí slouží také kuchyňský a kadeřnický koutek. Součástí třídy je i relaxační kout, kde děti mohou odpočívat nebo si prohlížet knihy a časopisy. Na třídu navazuje umývárna s WC a šatna. 

Provoz třídy "U Rumcajse a Manky" je od 6.45 hod do 15.30 hod. Do 6:45 hod se děti scházejí ve třídě "Maková panenka a motýl Emanuel" a od 15.30 hod se odtud také rozcházejí domů.

 

Organizace vzdělávání

6:45 - 8:15 spontánní činnosti

8:15- 8:30 ranní cvičení

8:30 - 8:45  hygiena, svačina

8:45 - 9:30 řízená činnost

9:30- 11:30 hygiena, pobyt venku

11:30 - 12:00 hygiena, oběd

12:00 - 14:00 odpolední odpočinek

14:00 - 14:30 hygiena, odpolední svačina

14:30 - 15:30 spontánní činnosti, odchod dětí domů

 

Charakteristika vzdělávání

Třídní vzdělávací program naší třídy vychází ze ŠVP a RVP PV. Je vytvořený tak, aby rozvíjel děti ve všech pěti oblastech dle RVP PV a plně přitom respektoval jejich věk a individuální zvláštnosti. Způsob plánování výchovně - vzdělávacího procesu nabízí všem dětem činnosti jim blízké, ve kterých se mohou realizovat. Rodiče jsou o konkrétním tématickém celku podrobně informováni na nástěnce, která je umístěna v šatně dětí.

 

Třídní pedagogové pro školní rok 2022/2023

Bc. Klára Štenclová, Ing. Lucie Blažková

Asistent pedagoga 

Bc. Veronika Lešková

 

 

 

Rituální básničky

 

Přivítací                                          Svolávací                                  Na mytí rukou                  Před jídlem                         Pro uklízení

Dobrý den ty, dobrý den já.                        Haló, haló, všichni sem,                     Celý den si ruce hrají,                Na talíři jídlo máme,                     Uklízíme, ať to máme,

A kdo to tady s námi není,                          kluci, holky, rychle sem.                     všechno možné osahají.            aspoň trochu ochutnáme.              všechno na své místo dáme.

tomu pošleme pozdravení.                         Na sebe se podíváme,                         Hračky, písek, botičky,               Pusinko už tiše buď                       Kam to patří, to já vím,

Enik, beniky, kluci, holky,                           zatleskáme, zadupáme.                      špinavé jsou ručičky.                 a všem přeji dobrou chuť.              ostatním rád poradím.

těšíme se do své školky.                             Když se všichni sejdeme,                   Copak ručkám pomůže

Láry, fáry, třesky, plesky,                           za ruce se chytneme.                          a tu špínu přemůže?

ať je nám tu spolu hezky.                                                                                   Voda, mýdlo, umyvadlo.

                                                                                                                        To je správné zaklínadlo.

 

 

 

Na ztišení

Myšky chodí tuze tiše,

mají packy jako z plyše.

Tiše myši, ši ši ši,

ať nás kočky neslyší.