Identifikační údaje

Název školy:                      Mateřská škola Planá nad Lužnicí

Neoficiální název:               Mateřská škola Pohádka, Planá nad Lužnicí

Adresa:                              ČSLA 515, Planá nad Lužnicí 391 11

Právní forma:                     samostatný právní subjekt - příspěvková organizace

 

Úřední hodiny MŠ:

středa 9.00 - 11.00 hod.

středa 15.00 - 16.00 hod. (jiný termín lze řešit individuálně po telefonické domluvě s vedením školy)

 

Kontakt:                             

                                       604 534 178  tel.číslo pro třídy v přízemí

                                       604 172 717  tel.číslo pro třídy v 1. patře

                                       731 677 214 (ředitelka MŠ),

                                       604 906 222 (zástupkyně ředitelky)

                                       732 113 640 (administrativní pracovnice, účetní MŠ)

                                       603 882 357 (ŠJ)                         

email:                               msplananluz@seznam.cz

internetové stránky:           www.msplananl.cz

omlouvání dětí s povinným předškolním vzděláváním: msplanaomluvenky@seznam.cz

 

IČO:                                  70 98 27 75

ID datové                          ou9b8u

 

Ředitelka školy:                   Mgr. Kateřina Burgstallerová – statutární orgán

Zřizovatel školy:                  Město Planá nad Lužnicí

Úřední hodiny: 

  Mateřská škola je zapsána do sítě škol a funguje dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jako škola  a dle §7 je součástí vzdělávací soustavy.

 Školní vzdělávací program mateřské školy je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (č.j.32 405/2004-22 ze dne 3.1.2005), který je součástí  vzdělávacích dokumentů České republiky.