Aktuality

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

PAŘEZOVÁ CHALOUPKA - 705 765 990

MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL - 705 765 991

RUMCAJS A MANKA - 705 765 992

VČELÍ MEDVÍDCI - 705 765 993

VÍLA AMÁLKA - 705 765 994

BOB A BOBEK - 705 765 995

KRTEK - 705 765 996

FERDA - 705 765 997

RÁKOSNÍČEK - 705 765 998

 

Fotografování

Dne 20.5.2024 (pondělí) proběhne dopoledne fotografování dětí. Bližší informace u třídních p. učitelek.

Besídky ke Dni matek

DEN ZEMĚ

Elektronický předzápis do MŠ je zahájen

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/plana-nad-luznici

akce na březen a duben

 

Výsledky dodatečného zápisu do MŠ

Výsledky dodatečného zápisu do MŠ

Wellbeing v MŠ

 

Vážení rodiče,

zapojte se s námi v týdnu od 12.2. do 16.2.2024 do podpory Wellbeingu.

Co to vlastně je?

Wellbeing je volně přeloženo, jako stav osobní spokojenosti a pohody. V naší mateřské škole usilujeme o tento stav neustále, ale příští týden si ho chceme výrazně připomenout.

Jak nám můžete pomoci? 

Zapojte se s námi do toho týdne tím, že popdoříte jednotlivé třídy v příjemném prostředí plném klidu, spokojenosti a relaxace. To jak se konkrétně zapojit, se dozvíte od paní učitelek na jednotlivých třídách. 

Wellbeing je podporován fialovou barvou a proč právě fialová?

Je to barva, která symbolizuje uvolnění napětí, duševní pohodu a klid. 

 

Školní zralost

Dodatečný zápis do MŠ Planá nad Lužnicí 2023/2024

Dodatečný zápis do MŠ

Z důvodu navýšení kapacity MŠ bude vyhlášen dodatečný zápis pro školní rok 2023/2024 

Jedná se o šest volných míst. Správní řízení proběhne dle platné legislativy.

Dokumenty ke stažení naleznete zde: 

Žádost k předškolnímu vzdělávání

 vyjádření lékaře

Kritéria k přijetí k předškolnímu vzdělávání

Dokumenty lze vyplnit také přímo v MŠ ve stanovené dny. 

 

Zapojení se do stávky dne 27.11.2023

Vážení rodiče,

obracíme se na vás v souvislosti se stávkou pracovníků školství připravovanou na pondělí 27.11. 2023. Jako Mateřská škola Planá nad Lužnicí jsem se rozhodli do stávky zapojit.

Naším společným zájmem je, aby  děti získaly kvalitní vzdělání.V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky  a připravili jim perspektivní  budoucnost. Jsme  si vědomi složité finanční situace státu.  Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání.

Důvody zapojení se do stávky:

 

 • Nedostatek finančních prostředků ve školách, který by způsobil výrazný pokles celkové kvality vzdělávání, např. nemožnost dělení dětí do skupin, individuální vzdělávání.
 • Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Při snížení počtu nepedagogických pracovníků by bylo nemožné zajistit provoz škol.
 • Snižení nepedagogických pracovníků ve školní jídelně by mělo vliv na kvalitu  a dostupnost stravování, která je neoddělitelnou součástí vzdělávání.

 

Z těchto důvodů se zapojujeme do stávky. Chceme tím zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.

Do stávky se rozhodli zapojit všichni zaměstnanci MŠ Planá nad Lužnicí. Z tohoto důvodu nejsme schopni zajistit provoz mateřské školy. V budově mateřské školy bude tento den ředitelka MŠ a zástupkyně ředitelky. Pokud se vám z vážných rodinných důvodů nepodaří zajistit dohled pro své děti, kontaktujte nás na telefonním čísle ředitelky MŠ 731 677 214, zástupkyně ředitelky 604 906 222.

 

Děkujeme za pochopení a podporu.

 

 

ředitelka MŠ

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Plavecký výcvik

Vážení rodiče, 

od 1.12.2023 začíná plavecký výcvik u předškolních dětí. Informace, co mají mít děti sebou, v kolik hodin se odjíždí a v jakých termínech výcvik probíhá, najdete na šatnách tříd předškoláků. Děkujeme za spolupráci. 

 

Informace pro rodiče

Dítě do mateřské školy potřebuje:

 

 

 • Přezůvky (pevnou obuv)

 • Oblečení do třídy a na pobyt venku

 • Náhradní spodní prádlo

 • Náhradní tričko, tepláky

 • Pyžamo

 • Sáček na věci do šatny

 • Pláštěnku

 • Ložní prádlo dostanou děti v MŠ

  Bližší informace dostanete přímo na třídách u paní učitelky nebo na informační nástěnce v šatně.

  Hygienické potřeby - během měsíce září

  Papírové kapesníky

  Tekuté mýdlo

  Toaletní papír

   

  (Na nástěnce dostanete vždy informaci o tom, že se ložní prádlo mění. Je potřeba ho co nejdříve přinést čisté zpět)

         

      Důležité dokumenty, které rodič odevzdá před nástupem svého dítěte do MŠ: (netýká se dětí, které již mateřskou školu navštěvovaly v loňském školní roce)

 • Evidenční list dítěte, vyjádření lékaře

 • Vyplněné stravné a školné

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

 

 

                                 

 

 

 

Zapojení do projektu OPVVV - Šablony III

Cesta ke kompetencím pro život - Šablony III

Školní pokladna - registrace

Vážení rodiče,

aktuální informace budou zveřejněny v posledním týdnu měsíce srpna 2022.

Pro správu předplatného školních akcí používá naše škola program Školní program - pokladna ( skolniprogram.cz/login). Návod na registraci do tohoto programu najdete pod odkazem "registrace". Pro letošní rok je vybírána záloha ve výši 500,- Kč.  Pohyb peněž a jejich využití můžete kontrolovat ve výše zmíněném programu. 

V případě dotazů můžete kontaktovat paní Jitku Mackovou v době od 11,00 do 12,00 hodin na tel. čísle 732 113 640.

Děkujeme - Mateřská škola Pohádka

návod na registraci - registrace

 

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do školky

10 dobrých rad, které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do školky

 

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
 2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
 3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod. 
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku, šátek).
 7. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
 8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.  Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
 10. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod. 

 Autor: PhDr. Simona Hoskovcová