6. třída

 

U VČELÍCH MEDVÍDKŮ

 Charakteristika třídy

Třída Včelích medvídků je třídou v přístavbě budovy, v přízemí. Tato třída má kapacitu 21 dětí.

Třída se nachází v přízemí MŠ, poslední vpravo. Je prostorná, světlá a působí velice útulně. Podlaha je pokryta zčásti kobercem, zčásti marmoleem. Ze třídy je přístup do koupelny a na WC. Před třídou je umístěna šatna dětí. V šatně má každé z dětí věšák, poličku a přihrádku pro obuv. U třídy je kuchyňka pro výdej stravy.

Ve třídě jsou domečky a police s hračkami, molitanové kostky, dětská kuchyňka, koutek s konstruktivními stavebnicemi, s didaktickými hrami, prostor pro výtvarné vyžití s rozmanitým materiálem a pomůckami. Jsou zde stolky s židlemi, kde má každé dítě své místo.  Pro hudební chvilky máme ve třídě elektronický klavír. Hraček, her a stavebnic mají děti dostatek a jsou jim volně k dispozici.

Dbáme na dodržování pitného režimu. Po celý den mají děti k dispozici svoje vlastní hrnečky s čajem či vodou a během dne si mohou dolévat, nebo požádat o dolití. Dítě si může určit porci jídla a může si samo přidat, nebo požádat o přidání. Ochutnat však dostane ode všeho. Snažíme se děti zapojit do přípravy jídla. Pomáhají rozdat nádobí. Při odpolední svačině si berou i jídlo z vozíku samy. Snažíme se dodržovat zásady zdravého životního stylu. Potřebu pohybu se snažíme nasytit při volné i řízené činnosti bezpečně ve třídě, na školní zahradě a atletickém hřišti. K tomu plně využíváme délky pobytu dětí venku. Občas vyrazíme na delší vycházku. Dbáme na to, aby do mateřské školy chodily děti zdravé, bez známek onemocnění.

Organizace vzdělávání

Třída je otevřena od 7.30 do 15.00. 

Mezi 6.00 a 7.00 dopoledne a mezi 15.30 a 16.30 odpoledne se děti schází 

a rozchází U MAKOVÉ PANENKY.

Mezi 7.00 a 7.30 a mezi 15.00 a 15.30 jsou děti ve třídě U RUMCAJSE.

 

Třídní učitelky pro rok 2020/2021: Bc.Vendula Moravová, Mgr. Veronika Poulová

Asistentka: Angela Jandová

 


Naše rituály

Uvítací rituál

Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den.

Ručičky jsou na tleskání, nožičky jsou na dupání.

Dobrý den, dobrý den, dneska si to užijem!

 

Svolávací rituál

Spolu jsme se potkali, ruce jsme si podali.

Teď se dáme dohromady,ať nám bude dobře tady,

budem si hráti a zpívati.

 

Když se chceme pěkně posadit do kruhu

Světem letí novina: nafoukla se bublina.

Bublina se nafukuje, nad školkou si poletuje.

Přiletěla nad náš dům, udělala prásk a bum.

 

Procvičení prstíků

Máma, táta, Jana, Pepa, Bobina,

to je celá naše rodina.

Když ráno vstávají, pusinky si dávají (každý prstík se dotkne palce).

A když jsou večer spát, pohladí se - mám tě rád (každý prstík pohladí palec).

 

Uklízení hraček

Všechny hračky za chviličku uklidím si na poličku.

 

Mytí rukou

Mydli, mydli, mydlinky, z mýdla dělám bublinky.

V dlaních už mám spoustu pěny, která na nich krásně voní.

 

Před obědem

Byla jedna sestřička a ta měla bratříčka.

U jednoho stolu sedávali spolu.

Za ruce se chytili dobrou chuť si popřáli.

Dobrou chuť!!!

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

Distanční vzdělávání

Milé děti, milí rodiče, 
zdravíme Vás v této nelehké "koronavirové" době! Velice nás mrzí, že se v současnosti nemůžeme potkávat s Vámi a Vašimi dětmi ve školce a prožívat s vámi přicházející jarní období. Budeme se snažit s Vámi být ve spojení alespoň "na dálku", formou distančního vzdělávání a každý týden Vám  pošleme nové nápady na činnosti a aktivity, které se Vám pokusíme posílat tak, aby bylo snadné zvládnout je s dětmi doma. Je nám jasné, že ne všechny činnosti jdou přenést do Vašich domovů. Doufáme, že Vám společné chvíle strávené s dětmi pomohou snadněji překlenout toto náročné období! 
 
Moc by nás potěšilo, kdybyste nám fotografie Vašich výtvorů či jakoukoli zpětnou vazbu zasílali na naše emailové adresy. Obrázky výtvorů bychom si mohli vyvěsit na naše webové stránky stejně tak, jako nám visí v šatně MŠ.
 
Přejeme Vám zejména pevné zdraví a věříme, že naše nápady Vám přinesou hodně zábavy!
 
Vendula, Verča a Angela
 
Naše emailové adresy:
moravovavendy@seznam.cz

v.poulova@centrum.cz

angela.jandova@seznam.cz

 

JARNÍ SMYSLOVÉ EKOHRANÍ

Vážení rodiče, milé děti,

zveme Vás do JARNÍ VÝZVY  v rámci ekoškolky. Týkat se bude především smyslového vnímání přírody.

Více informací k výzvě zde: Jarní výzva 

VYTVOŘ SI SVOJE LEPORELO - vystřihni si každý čtverec, nakresli nebo nalep svůj obrázek, svaž všechny obrázky z leporela provázkem:

LEPORELO

 

Galerie vašich výtvorů:

MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA, POZNÁŠ JEJICH MLÁĎÁTKA?

Radujte se, děťátka, narodí se mláďátka...

Navštíví nás zakrátko, malé žluté kuřátko...

Na svatého Řehoře...

Vrby už nám zelenají,...

Téma Bacil bacil bacila

Zdá se mi to nebo nezdá, ...

KVĚTEN 2021

Vypěstuji rostlinku pro svoji maminku...

3. - 7. 5. 2021

Charakteristika:

Příroda se probudila do jara a venku se začíná všechno pěkně zelenat. Zahradníci se už těší na radosti, které jim nová sezóna na zahrádce přinese. Čeká je ale také spoustu práce i starostí. I my si tento týden s dětmi zahrajeme na zahradníky. Řekneme si, co takový zahradník k práci všechno potřebuje. Tak jako Křemílek a Vochomůrka si nějaká semínka zasejeme a počkáme, co zajímavého a možná i dobrého nám z něj vyroste. Přesvědčíme se, jak důležité jsou pro růst rostlin například světlo a teplo nebo voda. A na závěr týdne připravíme i překvapení pro maminky k svátku.

 

Nabídka činností:

- přečteme si motivační příběh Křemílka a Vochomůrky jak zasadili semínko Křemílek a Vochomůrka, Jak zasadili semínko

- budeme si o příběhu povídat a na vybraná slova vytvoříme rýmovačky

- rozdělíme si role a pokusíme se pohádku zdramatizovat - můžete si vytvořit doma kostým a zkusit si pohádku s dětmi zahrát jako v divadle

- roztřídíme věci, které zahradník ke své práci potřebuje obrázek zahradník zde

- všimneme si rozdílů mezi dvěma obrázky a pokusíme se je popsat obrázek zde

- řekneme si k čemu má vlastně rostlina semínka, co takové semínko k růstu potřebuje a budeme klíčící semínko každý den pozorovat, vyfotíme jej a fotografie porovnáme

- během pobytu venku budeme semínka v přírodě hledat

- připomeneme si, co potřebujeme k životu my lidé a pojmenujeme důležité orgány lidského těla

- vyzkoušíme si co se stane, když semínku něco schází…(vložíme jej např. na tmavé místo, nebo jej přestaneme zalévat)

- porovnáme množství semínek a pokusíme se je přiřadit podle číslic

- potrénujeme jemnou motoriku a zasejeme semínka

- na zahradě si připravíme a zasejeme záhon, budeme se o něj společně starat a později si z vypěstovaného připravíme zdravou svačinku

- zahrajeme si hru Vstávej, semínko!

- naučíme se rozpoznávat některá semínka

- seřadíme obrázky klíčícího semínka lehčí verze zde a obtížnější varianta zde

- naučíme se rytmickou básničku Zahradník a zahradnice, další básničky zde

- pokusem se sedmikráskou a inkoustem se přesvědčíme, že rostlinka „pije“ - pokus najdete zde, můžete použít např. sedmikrásky

- procvičíme paži a zalijeme klíčící rostlinku - pracovní list zde - můžete také použít velký formát papíru a pověsit jej na svislou plochu 

- zazpíváme písničky Šel zahradník do zahrady a Vstávej semínko holala

- budeme vyhledávat písmenka ve slově Zahradník můžete použít např. tento list

- vytvoříme obrázek záhonu a přilepíme na něj skutečná semínka

- přichystáme i překvapení pro maminku -zasadíme do květináče rostlinku či semínko, květináč můžeme pomalovat dle fantazie

 

Záměry:

 • uvědomění si vlastního těla

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Očekávané výstupy:

 • pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • utvořit jednoduchý rým

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

 • zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

 • spolupracovat s ostatními

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

 

 

 

 

 

DUBEN 2021

HEJ HEJ HEJ, BUDE ČARODĚJNICKÝ REJ

26.4.- 30.4.

„Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých sto dvacet sedm let, a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlila hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. Ten kouzelnický domek měla pro sebe, nebyl proto zvlášť velký. Ale malé čarodějnici stačil, krásnější kouzelnický domek by si ani nebyla mohla přát. Měl báječně zborcenou střechu, křivý komín a rozvrzané okenice.

Malá čarodějnice měla havrana, který uměl mluvit a velice si na něm zakládala. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran, vždycky jí ke všemu řekl, co si o tom myslí, a nikdy nedržel zobák.

Asi šest hodin denně, trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla, to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat.“

Úryvek z knihy „Malá čarodějnice“

Tak už je Vám milé děti jasné, o čem si tento týden budeme povídat?

Už jste někdy takovou čarodějnici viděli? Dokázali byste jí popsat? A koho jiného by mohla čarodějnice po svém boku mít kromě havrana?

A PROČ vůbec budeme mít takové kouzelné téma?

 

„Štve mě,“ řekla malé čarodějnice „že je dneska filopojakubská noc. To se na Skalnaté hoře sejdou všecky čarodějnice v kouzelném reji.“

A právě tahle ta noc se blíží! Pálení čarodějnic patří k doposud k velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. květen bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy. Proto se této noci říká „noc čarodějnic". Čarodějnice se slétávaly a vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podařilo lidem natropit. Jídla na čarodějnické hostině vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé vážili. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A VÝSTUPY 

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí)

ČINNOSTI:

Let na koštěti

-postavte si slalom, překážkovou dráhu a nezapomeňte na zaklínadlo:

Neptej se, koště, proč a rychle k nebi skoč!

-koštětem můžeme také házet na cíl či do dálky

-koště lze vyměnit za pytel a slalom či překážkovou dráhu absolvovat v něm

Sběr smrdutých vajec

-rozmístěte např. Drátěnky po místnosti/po dvoře a nechte je dítě na čas sesbírat. Do sběru se samozřejmě můžete zapojit celá rodina.

Hod kuřecím pařátem do hrnce

-ten lze samozřejmě opět zaměnit za cokoliv jiného

-k hodu na cíl můžete využít i vyrobené klobouky -stačí sehnat kroužky (pokud nemáte, můžete si je vyrobit např. z barevných chlupatých drátků)

Stavba kouzelnického domku pro malou čarodějnici

-využijte kostky, látky, přírodniny apod., nezapomeňte, že takový domek nemusí být úhledný ale právě naopak!

Navlékání korálů pro malou čarodějnici na filopojakubskou noc

-procvičujte počet a barvy

Grafomotorické cvičení

1) „Čaroděj čaruje“ (dítě se promění v čarodějnici a krouživými pohyby paží čaruje)

2) Pracovní list- https://drive.google.com/file/d/1P9wvqVKoYkJ92TVYJjZ7K-bM9VU0IYkD/view?usp=sharing

 

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

ČINNOSTI:

Společně se zamyslete:

-Jak vypadá čarodějnice? (má koště, potrhané šaty, bradavice, dlouhé drápy, klobouk, zacuchané vlasy,…)
-Co všechno umí? (čarovat, vařit kouzelné lektvary, měnit podoby,…)
-Jsou zlé nebo hodné? (hodné - léčí, věští, pomáhají, zlé - jenom škodí,…)
-Jaká zvířátka ji pomáhají? (černý kocour, had, krysa, pavouk, žába, havran, netopýr, můra,…)
-Jaké používá kouzelné věci? (létající koště, kouzelná hůlka, křišťálová koule,...)
-Co bys vykouzlil/a, kdybys uměl/a čarovat?

Naučte se básničku „Ježibaby“

Ježibaby, kamarádky,

krouží vzduchem tam a zpátky.

Šaty mají od sazí,

snad se v letu nesrazí.

 

Na nose dvě bradavice,

jsou to prostě krasavice.

Na mýtinu už se blíží,

nepřistanou bez potíží.

Jako hrušky na zem sletí!

„Křach“ a už je po koštěti.

 

-přidejte libovolný pohybový doprovod!

Tématická písnička

Pometlem si zametá, všude kolem práší,
hlava šátkem zakrytá, malé děti straší.

My ji známe, kroužek uděláme, zkusíme to,
bábu zavoláme:

-zakončíme hlasitým výkřikem: BÁBO, KDE JSI! BÁBO, UKAŽ SE!

Zde přikládáme odkaz s kompletním večerníčkem „Malá čarodějnice“ :-)

https://www.youtube.com/watch?v=ERKJTEfYpeI&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dkyapoh%C3%A1dky

-můžete si samozřejmě příběh o malé čarodějnici přečíst! V knize najdete spoustu obrázků k popisu. Pokus knížku doma nemáte, knihovna je již otevřená!

 

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

ČINNOSTI:

Najdi rozdíly

https://drive.google.com/file/d/1UHu1lZkD_msvnRtsHnRHNp3efFXq1xQH/view?usp=sharing

Co do řady nepatří?

https://drive.google.com/file/d/19hvSsAVignYExQFKwy9-ACrxaNKQDZGs/view?usp=sharing

Hledej a spočítej

https://drive.google.com/file/d/1iJdOpiI7jg8R8BdGS3Ce699Aw_fyCzyE/view?usp=sharing

Lektvarování

-vyrobte si čarodějné lektvary (můžete využít potravinářské barvy- míchání odstínů, vytvořte si výstavku (nápoje ve sklenicích, doplněné štítky s jejich názvy, které vymyslíte společně s dětmi podle barev- např. Čarodějný sen, Ohnivá voda, Ropuší sliz)

-do sklenic můžeme také dát i dětské pochoutky - gumové medvídky, žížaly, lékořicové pendreky

-dalším nápadem na čarodějný lektvar je využití vody, jaru/pěny do koupele a brčka (lektvar nebude pouze různobarevný ale i bublinkatý)

-nezapomeňte na zaklínadlo:

Muší ucho, kus žabince, trochu medu dej do hrnce,
kousek křenu, hrst přesličky,přidej sůl a tři mušličky.

Žrádelníček pro malou čarodějnici

Zkuste vymyslet různá jídla, na kterých by si čarodějka určitě pochutnala

-zde je pár nápadů:

Snídaně: Špinavý rohlík s netopýří pomazánkou, čaj z červotoče

Svačinka 1: Shnilé ovoce, miska z pavučin a sušený lopuchový list

Oběd: Polévka z babského ucha, Slimáci se zelím a kozími bobky, česneková šťáva

Svačinka 2: Salátek z motýlích křídel

Večeře: Ještěrkový závin a ochucená voda z louže

 

 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

ČINNOSTI:

Výroba klobouku

Z černých papírů si vyrobte kornouty, které po stranách slepte aby držely tvar. Poté je nalepte na již vystřižená černá kole. Libovolně ozdobte, například barevnou sponou!

Vyplétání pavučiny

Moje čarodějnice!

-vyrobte si svojí čarodějnici, například z plata na vajíčka (libovolná barva pleti, vlasy, klobouk)

-nezapomeňte na správné čarodějnické jméno!

Modelování

-vymodelujte pomocníky čarodějnic (např. hada, pavouka, apod.)

Čarodějova zahrada soch

-tancujte na oblíbenou písničku, když přijde čaroděj, hudba náhle ztichne a všichni tanečníci musí zůstat stát jako sochy (lze doplnit o různé pokyny na změny poloh a legračních postojů)

 

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

ČINNOSTI:

-věříme, že budete mít příležitost se setkat se svou rodinou a kamarády a tím naplnit tento očekávaný výstup! :-)

 

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)

ČINNOSTI:

Vystoupení dětí- písnička „Ježibaba s ježibabou“

https://www.youtube.com/watch?v=Mn9GdFuPKik&ab_channel=AndreaSabolov%C3%A1

-podívejte se na vystoupení, dětem zatleskejte a přidejte se k nim!

Ježibaba s ježibabou

na kopečku za Jihlavou

radily se, radily,

jak by nejlíp řádily!

ČÁRY MÁRY BASTA FIDLI,

KOŠŤÁTKO NÁS PONESE!

POLETÍME JAKO VÍTR,

BOJTE SE NÁS, BOJTE SE!

Ježidědek vstal ze židle,

že poletí vzal si vidle!

Jenže vidle neletí,

proto sláva koštěti!

ČÁRY MÁRY BASTA FIDLI,

KOŠŤÁTKO NÁS PONESE!

POLETÍME JAKO VÍTR,

BOJTE SE NÁS, BOJTE SE!

-seznamte děti s lidovou tradicí „čarodějnic“ a zvyky konanými v této době

 

 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

ČINNOSTI:

S lidovou veselicí zvanou pálení čarodějnic je spojeno stavění hranice. Na mnoha místech lidé zapalují symbolické ohně. Pálení čarodějnic probíhá jak v rámci rodiny, sousedů či přátel, tak jako organizované akce určené především dětem. Myslíme si, že je vhodné dětem připomenout několik rad o bezpečnosti. Každý totiž ví, co oheň dokáže. Je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Děti by měly vědět, že si s ním nemají zahrávat.

DŮLEŽITÉ JE:

-správně umístit ohniště (nesmí být blízko hořlavých předmětů- víš co hoří a co ne?- nesmí být blízko stromů, domů, hospodářských budov apod.)

-mít dobré počasí (nemělo by příliš foukat ani pršet)

-používat pouze dřevo! (nepoužívat vysoce hořlavé látky- benzín, líh apod.)

-přítomnost dospělé osoby, oheň nesmí zůstat bez dozoru, při odchodu oheň musíme důkladně uhasit (víš čím?)

-nepřeskakovat oheň! (pokud by se stalo, že začne hořet oblečení/vlasy a pokud není po ruce dostatek vody/jiné hasební tekutiny, je důležité znát pravidlo „Zastav se, lehni si, kutálej se!“ (můžete si vyzkoušet) a hlavně neutíkat!

-zákaz pálení pneumatik a jiných škodlivých materiálů, protože tím bychom moc ublížili naší planetě Zemi

 

A na závěr jedna důležitá otázka:

VÍŠ NA JAKÉ TELEFONNÍ ČÍSLO ZAVOLAT, POKUD BY ZAŽALO HOŘET?

Tématická omalovánka a čarodějnické vysvědčení

https://drive.google.com/file/d/1aB7A0PuVosmqSn7LZs3jSerT2GjfGoyp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jhwaByfjnvcloHGtsjz97D7ivvboJP_a/view?usp=sharing

 

 

 

POVÍM VÁM PŘÍBĚH KRATIČKÝ,

O CESTĚ VODNÍ KAPIČKY

19.4.- 23.4. 2021

Povím Vám příběh kratičký
o cestě vodní kapičky.

V potůčku se prohání,
když ji slunce zahřeje,
na páru se promění,
kam se potom poděje?

Stoupá vzhůru do mraků.
je to cesta zázraků.

Až má mráček plné bříško,
zahromuje “stačí!”
Kapička se změní v deštík,
pláštěnku ti smáčí.

Tenhle příběh nemá konec,
není za ním tečka,
kapka steče do potůčku
a zas dokolečka.

@predskolaci.cz

 

Ve čtvrtek 22. 4. oslavíme den Země. Tahle planeta, na které žijeme, je totiž to nejdůležitější, co máme. Je potřeba vědět, jak se k ní máme chovat, aby byla čistá a zdravá, protože podle toho budeme zdraví i my ostatní. V tomto tématickém celku se zaměříme (jak už úvodní básnička napovídá) na tajemství vody. Kde se tu vlastně bere, k čemu a kde všude vodu potřebujeme a hlavně proč a jak vodou šetřit? S tím nám poradí kapička Anička!

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

 • rozvoj a užívání všech smyslů

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)

ČINNOSTI:

-poslouchání rozdílů

Zkus se zaposlouchat do tekoucí vody. Nejprve pusť vodu v umyvadle/ve dřezu/spláchni/napusť sklenici/kýbl apod. Zní to všechno stejně? Pokud ne, tak proč? (množství vody, materiál, na který dopadá, apod.)

-“skleněná harfa“

https://www.youtube.com/watch?v=y7DQmXKtghc&ab_channel=%C5%A1%C3%A1rkapelik%C3%A1nov%C3%A1

pusťte si video s návodem a zkuste si doma zahrát! :-)

-rozlišení tvarů se zavázanýma očima (hledání kapičky Aničky)

Poproste rodiče aby vám vystřihli různé tvary z různě barevných papírů (čtverec, obdélník, trojúhelník, hvězdičku, srdíčko, houbu ale hlavně kapičku). Nejprve si je společně prohlédněte a pojmenujte, určete barvy. Poté si zavažte oči a zkuste pouze pomocí ručiček najít kapičku Aničku.

-“Kudy teče voda“

Co všechno na své cestě potká? Pomocí hmatu si zkuste být vodou. Osahejte si kamení, trávu, mech, kořeny, větve, písek, bahno, apod. Po čem se asi vodě teče příjemně a naopak? Na své cestě může potkat i živočichy ale i věci, které do vody určitě nepatří. Které by to mohly být a kam s nimi?

 

 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

ČINNOSTI:

-“Kde všude vodu najdeme a k čemu všemu jí potřebujeme?“

Nejprve se s dětmi zaměřte na domácnost. Nechte děti samostatně přemýšlet a formulovat myšlenky a nápady- v jednoduchých větách :-) !!! A když nebudou vědět, ukažte jim obrázky, které jsme pro Vás vytvořily s kapičkou Aničkou. Na závěr se zamyslete, kde takovou vodu vůbec nepotřebujeme. (Např. skříň, televize, postel, apod.)

-Z krátké úvodní básničky se dozvíte něco málo o koloběhu vody

K básničce lze využít obrázek pro názornou představu

@Studánka víly Rozárky

-Přikládáme i tematickou pohádku, o které si následně můžete povídat, zkontrolovat pozornost dítěte pomocí otázek, doplňovaček apod. (hlavní otázka: Co by se všechno stalo, kdyby sluníčko vodu nevrátilo?)

https://www.youtube.com/watch?v=1fa7tjPX7Ms&ab_channel=FILMY%C4%8CESKYAZADARMO

 

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

ČINNOSTI:

-Voda pitná/voda užitková

Nejprve si obrázky prohlídněte a popište, co na nich děti dělají.

Věděli jste, že lidé k vobrazeným činnostem většinou používají tu nejčistší a nejvzácnější vodu- pitnou? Rozhodněte k jakým z nich by ovšem postačila voda dešťová- přesněji užitková. Tím bychom totiž moc pomohli planetě Zemi!

-“voda silák“

Naplňte skleněnou misku vodou a poté na hladinu zkoušejte dávat drobné předměty. Pozorujte, zda budou plavat, nebo se potopí.

(Na hladinu vody opatrně pokládejte kousky papírků, ořechovou skořápku, piliny apod. a sledujte, jak se tyto lehké předměty drží na hladině a zlehka se pohybují. Stejně tak uvidíte, jak ihned spadnou ke dnu předměty těžší, například kovový šroubek, kamínek apod.)

 

 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, např. z přírodních krás

ČINNOSTI:

-dobrodružství kapičky Aničky

„Já jsem malá cestovatelka a nikdy nevydržím dlouho na jednom místě. Ráda si plavu s mými kamarádkami v potůčcích, řekách, mořích i oceánech. Někdy se zas ráda proletím v podobě páry nahoru na nebe. Když už mě to nahoře nebaví, spojím se s ostatními, vytvořím mrak a letím zase rychle zpátky na zem. Někdy vytvořím louži a někdy se vsáknu do suché půdy. Prosakuji se hluboko a hluboko, až ke kořenům stromů. Tím vždycky ráda posloužím. Stejně jako vy, musí totiž i stromy pít…“

-Chcete se o tom přesvědčit? Díky tomuto pokusu to krásně uvidíte. Z kartonu vystřihnete strom a na ten nalepte provázky tak, aby dole alespoň 5 cm koukaly. Strom zavěste a pod něj umístěte nádobu s obarvenou vodou a sledujte, jak strom vodu nasává.

 

-to, že se voda nachází i v rostlinách, můžete potvrdit i pomocí dalšího pokusu

 

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • spolupracovat s ostatními

ČINNOSTI:

-pokus s odpařováním vody

Tento pokus lze udělat dvojím způsobem. 1) Vodu nalijeme do hrnce a přivedeme k varu- pozorujeme změnu skupenství. 2) Do misky nalijeme malé množství vody a položíme ji na topení. Během pár dnů by měla voda „zmizet“ :-).

-rodinný koncert

Vytvořte si jednoduché hudební nástroje z malých PET lahví. Napusťte je trochou vody- jednu nechte čistou, do druhé přidejte kamínky, do třetí písek. Pořádně je rozehrajte a společně si zazpívejte písničku „Čistá voda“.

Jaké další písničky či básničky, ve kterých se voda nachází, znáš? (Prší, prší, Holka modrooká, Kočka leze dírou, Dešťové kapičky, Ťuká ťuká deštík, apod.)

(hudební nástroj lze využít i jako činku a společně si zacvičte- zdvih, hod, válení nohou apod. + zařadit cviky se „Svět nekončí za vrátky, sportujem se zvířátky“)

-po cvičení si pusťte relaxační písničku „Chválím tě Země má“

https://www.youtube.com/watch?v=OpNN-reD66M&ab_channel=sobullmaker

-nezapomeňte se s dětmi kouknout i na video :-)

 

 • vytvoření základů aktivních postojů a pozitivních vztahů ke světu, k životu, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

ČINNOSTI:

-tvořeníčko „kapička Anička a její kamarádi“

Vezměte čtvrtku a poťupejte ji odstíny modré barvy (využijte kuchyňskou houbičku). Poté vezměte štětec a mezi barvu zapusťte malé kapičky vody. Barvy nechte zaschnout a poté vystříhejte kapičky. Z těch vytvořte závěs!

@pinterest

-„Cesta potůčku“

Na větším kartonu vytvořte z různých přírodnin a stavebnic cestu pro míček= potůček. Nezapomeňte udělat dva břehy (míček pojede mezi nimi) a také si dejte záležet, ať je cesta pořádně klikatá. Následně dostaňte míček pomocí foukání brčkem z bodu A do bodu B.

Tento úkol lze přenést i na papír jako grafomotorické cvičení.

-využijte modelínu a vytvořte naší planetu Zemi (nejprve si můžete ukázat obrázek pro lepší představu+ správně použití barev)

Víte, co znázorňuje modrá/zelená? Popř. žlutá/hnědá, kterou můžeme najít v atlasu či na glóbusu.

@pinterest

-nápad na omalovánku s předlohou

 

 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

ČINNOSTI:

-zkoumání čistoty vody

Při procházkách naberte vzorky vody z různých míst. Čistotu vody porovnejte. Kde jste našli vodu nejčistší a kde naopak nejvíce špinavou?

-výroba čističky

K tomuto pokusu můžete použít znečištěnou vodu z předešlého úkolu a do ní přidejte ještě trochu hlíny, mech či listí. K výrobě čističky pak budete potřebovat:

 • 2 zavařovací sklenice

 • PET lahve

 • filtrační papír

 • písek+ kamínky

Doma i ve školce potřebujeme, aby nám z kohoutku tekla čistá voda, ale jak to zařídit? K čištění špinavé a kalné vody slouží čistička a my si ji vyrobíme, abychom viděli, jak funguje a zda umí vodu skutečně vyčistit. Připravíme si 2 sklenice, do nichž dáme uříznuté PET láhve úzkým koncem dolů a vložíme do nich filtrační vložku. Do jedné láhve nasypeme písek, do druhé hrubší kamínky. Do sklenice s kamínky nalijeme špinavou vodu a sledujeme, jak voda protéká, přičemž na kamíncích zůstanou hrubší nečistoty - kousky listí, mechu... Voda, která proteče do láhve, nebude už tak špinavá ale pouze kalná. Poté kalnou vodu nalijeme ještě do láhve s pískem a uvidíme, že je voda opět o něco čistší. Takto vodu můžeme ještě několikrát prohnat naší čističkou, až bude voda téměř čistá.

Na závěr: planetě Zemi opravdu velmi pomůžeme pravidelným úklidem okolí a správným tříděním.

A o to my se společně celý rok snažíme a proto Vám přikládáme Sluníčkový diplom, který si zasloužíte!

 

DIPLOM k vytisknutí

 BONUS: DOMÁCÍ LUČINA :-)

 

 

Společně si ještě prodloužíme téma o zvířátkách na statku. O jejich užitečnosti a mláďátkách. Níže najdete nové, zajímavé činnosti k tématu.

MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA, POZNÁŠ JEJICH MLÁĎÁTKA?

12.4.- 16.4.

„Kdopak říká, že zvířata mezi sebou nemluví? Jeden pán napsal pohádku o svém kocourovi Zrzkovi, který se domluvil se všemi kocoury a kočkami na celém světě! Stačilo, když zamňoukal. A také o svém psu Bojarovi, který se domluvil se všemi psy na celém světě! Stačilo, když zaštěkal. Tahle pohádka je vlastně velmi pravdivá, protože všechna zvířata se mezi sebou dorozumívají, jenom se jejich řeč vůbec nepodobá té naší…“

(úryvek z knihy Malovaný svět a já ho chci uvidět)

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • uvědomění si vlastního těla

 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

ČINNOSTI:

-pohybová chvilka s básničkou:

1. Slepičko kdákalko, kuřátka voď.

Děti chodí malými krůčky jako slepičky v podřepu.


2. Husičko kejhalko, s housaty choď.

Děti chodí kolébavou chůzi v podřepu.


3. Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej.

Stojí ve stoji roznožném, ruce v bok a hýbou trupem na strany.


4. Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej.

Ruce mají jako růžky na hlavě a hýbají hlavou.


5. Koníčku běloušku, hopsá, běž,

Poskakují v cvalu s rukama v bok.


6. s hříbátkem pro oves pojedeš.

Děti sednou na zem a přdstaví si, že jedou na koni.

 

-přídejte další zvířátka a k nim příslušné mládě (opakování)+ libovolný libovolný doprovod

-zvířecí překážková dráha

Vytvořte různá stanoviště s úkoly spojenými se zvířátky z farmy.

Využijte cviků z projektu "Svět nekončí za vrátky, sportujeme se zvířátky"

-grafomotorické cvičení "Koulím, koulím, klubíčko, pojď si pro něj kočičko!"- motorika ruky

Na velký papír nechte dítě kreslit velké klubko a doprovázejte ho do rytmu touto krátkou říkankou.

-kreslení housátka

Nejprve všechny kroky dítěti ukažte, poté ho nechte v doprovodu básničky samostatně kreslit.

Udělám si kapičku,

na ní malou hlavičku.

Pod kapičku hrabičky,

malé hbité nožičky.

Na hlavičku očko dám,

také zobák udělám!

A pak je tu zakrátko,

malé krásné housátko!

 

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

ČINNOSTI:

-s dětmi obrázek popište- vše, co vidí, co se na farmě děje, zvířata pojmenujte, poté přejděte k počítání, nezapomeňte na procvičení prostorových pojmů

-společně můžete vymyslet i krátkou pohádku

-díky této krátké pohádce si zopakujeme, jak mluví zvířátka:

To, co já Vám dneska povím, bude krátká pohádka a my se v ní naučíme, jakpak mluví zvířátka. Byl Vám jednou jeden statek, plný rodin od zvířátek. Byli tu pejskové, kočky, slepice, ovce, krávy, dokonce i prasátka, a teď když to všechno víte, začne naše pohádka.

Pejsek Bobík u boudy stál, štěňátka svá k sobě zval. A jak na ně zavolal? No přece .... (zaštěkal). Kousek opodál Micka na sluníčku spala a pak, když se probudila, na koťátka zavolala. A jak na ně zavolala? No přeci .... (zamňoukala). V chlívku zase prasátko pořád by se cpalo, když na chvíli přestalo, na selátko volalo. Přece pěkně .... (zachrochtalo). Ovečka za humny travičku spásala, a když se napásla, na jehňátka volala. Jenže byla daleko, a tak trochu ječela. A jak? Přece .... (bečela). Zrovínka okolo slepice běžela, najednou zastaví, svoje děti vidí stěží. Jen plakat je slyšela. A jak na ní děti volaly? No přece .... (kdákaly/kvokaly). Ještě v maštali kráva stála- A telátko v koutě? Teprv stát se učí. A co přitom povídá? Inu, prostě .... (bučí)!

@Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima

-pohádky za odměnu: Teo na farmě a Jak štěňátko chtělo malé pejsky

https://www.youtube.com/watch?v=4XsPm7z_OQo

https://www.youtube.com/watch?v=giQhXHl8f20

-o příběhu si můžete popovídat, otázkami ověřit pozornost dítěte

 

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod

 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

ČINNOSTI:

-seznámení s básničkou pro rozvoj paměti „Šel kozel do Lhoty“

Šel kozel do Lhoty,
koupil tam SLEPIČKU.
Slepička na dvoře:
Kokodák!
Šel kozel do Lhoty,
koupil tam HUSIČKU.
Husička: Ga, ga, ga.

(a zopakujeme)
Slepička na dvoře:
Kokodák!
Šel kozel do Lhoty,
koupil tam OVEČKU.
Ovečka: Bé, bé, bé.

(a zopakujeme)
Husička: Ga, ga, ga.
Slepička na dvoře:
Kokodák!
Šel kozel do Lhoty,
koupil tam KRAVIČKU.
Kravička: Bú, bú, bú.

(a zopakujeme)
Ovečka: Bé, bé, bé.
Husička: Ga, ga, ga.
Slepička na dvoře:
Kokodák!
Šel kozel do Lhoty,
koupil tam KONÍČKA.
Koníček: Hy, hy, hy.

(a zopakujeme)
Kravička: Bú, bú, bú.
Ovečka: Bé, bé, bé.
Husička: Ga, ga, ga.
Slepička na dvoře:
Kokodák!

-„Co zmizelo?“

Některá zvířátka z farmy jsou velmi užitečná. Ty už to ovšem všechno znáš!

Zkuste si společně zahrát hru, díky které si vše zopakujete a ještě procvičíte paměť!

Můžete použít reálné věci (vajíčko, mléko, vlnu, maso) nebo obrázky. Dítě si produkty prohlédne, po chvíli je zakryjte, jeden odeberte a nechte dítě hádat. Pokud uhodne ztracený předmět, určí také zvíře, díky kterému tento produkt doma máme.

-časová posloupnost

 

 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

ČINNOSTI:

-krmení zvířátek na farmě

Pověz mamince/tatínkovi, čím bys zvířátka z farmy nakrmil. Poté si z papíru vytvořte koule a „nakrmte“ slepičky= hod koulí na cíl.

 

-výroba mrkvičkové girlandy

Komu by na farmě mohla chutnat?

@časopis Rozmarýnka

 

-pokus „dojení kravičky“

Budete potřebovat:

Gumovou rukavici, mléko/vodu obarvenou na bílo, gumičku, špendlík, lavor, obrázek krávy

https://www.youtube.com/watch?v=hLEV__bF0tw

-pokud máš doma umělohmotná zvířátka, můžeš se je naučit nakreslit novou metodou!

 

-vytvořte seznam zvířat, které jste již naživo viděli (práce s obrázky, lepidlem-koláž dle vlastních představ)

+jaké se ti nejvíc líbilo, proč

 

 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

 

ČINNOSTI:

-„Lidé a zvířátka“

O mláďata se starají jejich maminky, stejně jako my se staráme o své děti. Zkuste se dětí zeptat, zda

by našly nějaké podobnosti v chování dospělých lidí i zvířat ke svým dětem a mláďatům (ochrana,

krmení, pomoc, zahřívání). Dále s dětmi můžete probrat, v čem se mláďata liší od dospělých (hrají si,

jsou živější, běhají, kňourají, pláčou, apod.)

-obrázek 2x vytiskněte a zahrajte si tematické pexeso

 

@pinterest

 

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

ČINNOSTI:

-společně si zazpívejte písničky, které již znáte „Když jsem já sloužil…“ a „Jak si vlastně povídáte...“

https://www.youtube.com/watch?v=FRDH1VT0Ogs

https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0&t=87s

-využijte jednoduché hudební nástroje či věci denní potřeby k vyťukávání rytmu

-zkuste si známé písničky (Kočka leze dírou, Skákal pes, apod.) zazpívat zvířecí řečí: například psí- haf haf haf/kočičí- mňau mňau mňau/kachní- ga ga ga

-rytmizace slov:

Všechna mláďata, o kterých si budete povídat, si společně vytleskejte nebo k rytmizaci použijte

jednoduché hudební nástroje- slabiky můžete zkusit spočítat

 

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý

ČINNOSTI:

-řazení podle velikosti

Nechte dítě seřadit vybraná zvířata dle velikosti. Lze použít různě velké obrázky. Nebo nechte dítě zapřemýšlet o jejich reálné velikosti!

PES- KUŘE- PRASE- KŮŇ- KRÁVA

-přiřazování

Každý jsme jiný a tak je to i u zvířat. Neliší se pouze velikostí. Zkusíš správně přiřadit zvířátka do obrázku?

@pinterest

-popiš, čím vším se liší- barvou, kopyta, zobák,…

@pinterest

-lze přiřazovat i takto

-nebo takto :-)

 

-poslechová činnost -poznej zvuky zvířat

https://www.youtube.com/watch?v=8O6_Zv2XZ0k

Na tento úkol potřebuješ POUZE uši! Zkus uhodnout, které zvíře na tebe právě mluví. A pozor! Možná uslyšíš i zvířata, která na farmě nenajdeme! Poznáš je? A víš, kde bychom je našli?

 

DALŠÍ NÁVRHY ČINNOSTÍ

Omalovánka za odměnu

 

Hledání rozdílů

 

 

Ovocná zvířátka podle tety Angely :-)

 

-myšky

-pejsek

 

Radujte se, děťátka, narodí se mláďátka

6.4. - 9.4.2021

Charakteristika:
Nevím jak vy, děti, ale já mám na jaře nejraději všechen ten nový život kolem. Už to nebude dlouho trvat a všude to začne pípat a štěbetat, bečet a bučet. Tento týden budeme tvořit se zvířátky, která všichni jistě dobře znáte. Tak hurá do toho a užijte si spoustu zábavy!

Motivační příběh Jak Ferda zabránil válce z knihy Do školky za zvířátky
Tentokrát je příběh trochu delší, ale věřím že se ti bude líbit! Můžeš si ho přečíst zde:
https://drive.google.com/file/d/1WNI6486QfVV4Yu2VbbvEq_HWta4N0yAB/view?usp=sharing

Záměr: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
Očekávaný výstup: sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat

Povídej si s rodiči o příběhu....Vzpomeneš si, jaká zvířátka vystupují v příběhu? Jaké zvíře prozradilo, proč má slepička každé kuře jiné? Jak k tomu došlo a proč? Proč myslíš, že se teta husa zlobila? House umí něco, co kuře nedokáže. Víš co?

Slepička ze statku
Jakpak asi vypadala slepička s kuřátky z našeho příběhu?
Záměr: rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
Očekávaný výstup: zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)
Podle následujícího návodu si můžeš zkusit vytvořit slepičku ze statku a bylo by prima, kdybys dotvořil(a) i kuřátka, třeba bramborovým razítkem. Těšíme se na tvé výtvory!
https://cz.pinterest.com/pin/14073817572767695/

Obrázek může klidně vypadat takhle:

Rýmovačka to je hračka
Zkuste děti doplnit slova do následujících veršů! Půjde vám to jistě skvěle!
Záměr: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování
Očekávaný výstup: utvořit jednoduchý rým

Víte, kdo tak nahlas štěká, 
kdo zloděje v noci leká, 
kdo uhlídá dům i ves? 
Ano, správně ……! 

Stromy kvetou, kytky voní,
hříbátko se s mámou …….
Předhoní ji za chvilku,
tu svou mámu …………..

Když udělá ko-ko-ko, 
načechrá si peří. 
Bude vejce naměkko 
pro mě na večeři. 
Obilí i zrnko ....
hned si vezme do zobáku.
Za to snáší vajíčka.
Kdopak je to? ……………

Je to zvíře chrochtavé,
neustále špinavé.
Navíc není králem v kráse!
Poznali jste? Je to ………….

Trávu mění na mlíčko,
k tomu bučí maličko.
Poznali jste! Sláva!
Je to totiž …………..

Zvládly byste také doplnit tyto rýmovačky? Určitě ano, protože víte, co dělají následující zvířátka:
Pejsek ……… do daleka
Kráva ………, až to hučí
Slípka ……… na sedláka
Ovce ………. ovčí řečí
Kozlík ………, že je větší,
Kočka ………, sova ……
Prase ………, jen to fičí
Oslík ………. na oslíka

Hádej, kdo jsem, uhádni, svaly při tom protáhni
Bude určitě zábava, když si doma zahrajete na hádání domácích zvířátek ... vyber nějaké zvíře a zkus ho napodobit pouze pohybem...pokud nikdo nebude moci uhádnout, napověz zvukem, který tvé zvíře vydává...
Záměr: rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
Očekávaný výstup: zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)


Přijdeš na to, která zvířáta se ukryla v hádankách?
Můžeš se pak jednu hádanku naučit...myslíš, že ji uhodne třeba babička?
Záměr: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
Očekávaný výstup: chápat jednoduché hádanky a vtipy

ZVÍŘÁTKOVÉ HÁDANKY
Nejraději na práci 
přikrčená líhá, 
v očích se jí rozsvěcí,
když na myšku číhá.

Po obloze pluje,
na louce si skáče,
trká, vyhazuje,
má vlněný fráček.

Malý, velký, bílý, černý, 
svému pánu vždycky věrný,
ocáskem vrtí z radosti, 
pochutnává si na kosti.

I když nemá žvýkačku,
ustavičně žvýká,
maminku má rohačku
a tatínka býka.

Jdou, jdou, jdou
jedna za druhou,
kolem našich dveří, 
mají bílé peří. 
Jdou, jdou, jdou, v řadě za sebou.

Má hřebínek, co nečeše,
má ostruhy a nerajtuje.
Někdy se točí na střeše,
jindy si ve zdi pobrukuje.

Vesele si štěbetá,
na rybníčku vlní se.
Jejím bílým peřím
přikrývka tvá plní se.

Umíš správně pojmenovat mláďata a víš které ke komu patří?

Zvířátkům se zatoulala jejich mláďata, pomůžeš jim je najít a spojíš čarou? Poté můžeš vybarvit.
https://id.pinterest.com/pin/424605071110353756/

Záměr: rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekáváný výstup: zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě),...
K některým z nich tady máš malou nápovědu: https://www.youtube.com/watch?v=fLxlwVkPkJI

Zvířátka by jistě potěšila ohrádka z lega nebo jiné stavebnice, kterou máš doma.

Jehňátko z popcornu
https://i.pinimg.com/originals/6d/5c/10/6d5c105181d42f909eb8e3ead18dce6d.jpg

Vytvoř si veselý obrázek jehňátka a místo vlny mu nalep popcorn. Pokud ti nepůjde jehňátko nakreslit, někoho doma popros, ať ti pomůže.

Záměr: rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
Očekávaný výstup: vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k  nim
Vytvoříš také takovýhle obrázek?

Proč zvířátka chováme?
Pojmenuj jednotlivá zvířátka. Víš proč jsou pro nás užitečná? Určitě to poznáš z obrázku a pak ho můžeš pěkně vybarvit. Snaž se nepřetahovat.
https://ucimedeti.blogspot.com/2018/07/hospodarska-zvirata-uzitecnost-pracovni.html


Záměr: rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
Očekávaný výstup: mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 


Co takhle zdravou svačinku podle Angely z mléka od kravičky?
Záměr: rozvoj kooperativních dovedností
Očekávaný výstup: spolupracovat s  ostatními
Osvěžující jahodový koktejlKdyž budeš ještě chtít, můžeš s mamkou upéct lehkou šlehačkovou roládu s ovocem

 

Počítání zvířátek
Na následujícím obrázku se pokus spočítat jednotlivá zvířátka a výsledek zapiš do příslušného rámečku pomocí teček. Pokud si troufneš, můžeš napsat číslice.
Záměr: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Očekávaný výstup: orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4, chápat číslo jako počet prvků

https://cz.pinterest.com/pin/37436240642187700/

Veselý obrázek na farmě

Uměl byt rozstříhat a zpátky správně sestavit tento obrázek? Možná někomu pomohou čísla!
Záměr: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
Očekávaný výstup: kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů

https://drive.google.com/file/d/1Mf22_k_PvGccbyhrfxis63diAW_cosDX/view?usp=sharing


Pohádka O koťátku, které zapomnělo mňoukat
Popros rodiče, ať ti pustí následující pohádku.
https://youtu.be/DbWJdFTwlQ4

Záměr: vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
Očekávaný výstup: pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební)

S rodiči si pak můžeš popovídat
Proč bylo koťátko smutné? Co se ostatní zvířátka snažila udělat? Vzpomeneš si na situaci, kdy jsi i ty někomu pomohl nebo někdo pomohl tobě? Jak ses cítil?
Záměr: vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
Očekávaný výstup: vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)


Pokus se dokreslit hlavy zvířátkům
Záměr: rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
Očekávaný výstup: rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto)

https://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy/590-dokreslovani-domaci-zvirata

A tady je tvoje odměna:-) https://www.youtube.com/watch?v=JmGSCIy7-kk

Hmatová hra – poznej zvířátko

Určitě máš doma nějaká zvířátka, o kterých si "povídáme" - plyšová nebo plastová... Zkus si zahrát následující hru: tato zvířátka přines, dej ruce za záda a popros rodiče či sourozence, ať ti jedno ze zvířátek do rukou vloží. Pokus se podle hmatu uhádnout o které se jedná! Přemýšlej, jaké má toto zvíře typické znaky...má zobák? má ocas? má čtyři nohy?... to ti pomůže v hádání!
Pak může zas hádat někdo jiný!
Záměr: rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
Očekávaný výstup: mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či technice)

Zacvič si s písničkou

Určitě znáš písničku Když jsem já sloužil... Čiperkové ti ji zazpívají a zatančí a ty se k nim můžeš přidat. Vzpomeneš si na všechna zvířátka, která se v písničce objevila?
Záměr: uvědomění si vlastního těla
Očekávaný výstup: koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY

Pokud rád cvičíš, můžeš se ještě protáhnout jako kočka a pejsek:
https://www.youtube.com/watch?v=Wi8MI7nIBIM

https://www.youtube.com/watch?v=PL3GaoaS8sY

Zazpívej si písničky o zvířátkách

Zkus třeba tuhle Krávy, krávy https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU a procvičíš si u toho pěkně svojí pusinku. Pokud nechceš zpívat, můžeš vyťukávat jejich rytmus.

Vzpomeneš si na nějaké další písničky o zvířatech?
Záměr: vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
Očekávaný výstup: vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální

Staň se malířem
Nauč se nakreslit kočičku krok za krokem. Víš proč je kočka lidem užitečná?
https://drive.google.com/file/d/1owCvQUYUjzL0Z1bPE9bjBtEEZSghWBYy/view?usp=sharing

Záměr: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
Očekávaný výstup: napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena

Vyběhni ven na sluníčko a rozhlížej se, jestli už se narodila nějaká mláďata.
Pokud víš ve svém okolí o nějaké pastvině, vydej se tam a pozoruj. Můžeš nám mláďáta i vyfotit a poslat!
Přejeme příjemné tvoření se zvířátky a těšíme se na viděnou.

Březen 2021

Navštíví nás zakrátko, malé žluté kuřátko.Velikonoce nám nese, no tak, děti, radujme se!

29.3. - 2.4.2021

Ahoj děti, taky máte tak rádi JARO? Já ano, jaro je pro mě jedno z nejkrásnějších ročních období. Příroda se zvířátky se probouzí ze zimního spánku, na stromech se začínají objevovat zelené lístečky a v trávě spatříme první kytičky. Ráno nás probouzí za okny ptačí zpěv.Je to zkrátka nádhera. Ale stejně všichni dobře víme, že to nejhezčí, co a světě máme je naše rodina. To místo kam patříme, kde jsou maminka s tátou, sourozenci, babička a děda nebo teta se strejdou. Poslední týdny si užíváte společný čas, můžete společně vařit, nakupovat, jen tak si povídat nebo jít na společnou procházku. Aby vám ty společné chvilky lépe utíkaly, máte tady připravených několik úkolů a návodů na zkrácení dlouhé chvíle.

Motivační příběh :
Záměry:rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

Očekávané výstupy: sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat

O zeleném vajíčku (Eduard Petiška)
„Kohoutku, chtěla bych vysedět zelené vajíčko“, řekla slepička kohoutkovi. „Kdopak to kdy slyšel, že by slepička snášela zelená vajíčka,“ polekal se kohoutek.
„Jdi a přines mi je. Dřív mi nechoď na oči,“ řekla umíněná slepička. A tak šel kohoutek hledat zelené vajíčko.
Přišel k paní krůtě. „Paní krůto, nemáte zelené vajíčko?“
„Ale kohoutku, kde bych vzala zelené vajíčko? Jdi k tetě huse, třeba nějaké má.“
Kohoutek šel k tetě huse: „Teto huso, nemáte zelené vajíčko?“
„I ty kohoutku, snad se mi neposmíváš! Copak snáším zelená vajíčka?“
„Neposmívám se, ale slepička mě posílá, abych jí přinesl zelené vajíčko.“
„Jdi a zeptej se špačků, třeba tam najdeš zelené vajíčko.“
Kohoutek šel ke špačkům.
„Prosím vás, špačkové, slepička mě poslala pro zelené vajíčko, nemáte nějaké?“
„Kdepak bychom je vzali, ale zeptej se drozda, snad ví o zeleném vajíčku.“
Kohoutek šel k drozdovi. „Prosím, drozde, slepička mě posílá pro zelené vajíčko, nemáš nějaké? Už jsem byl u paní krůty, u tety husy i u špačků, a nikde nemají zelené vajíčko. Pokud ho nemáš ani ty, tak mi aspoň poraď.“
Drozd odpověděl: „Zelené vajíčko nemám, ale snad je bude mít skřivánek. Toho se zeptej.“
Kohoutek šel ke skřivánkovi. „Skřivánku, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička mě posílá, abych jí nějaké přinesl.“
Skřivánek se zamyslel a povídá: „Taková vejce by mohla mít jen babička sova. Nenajdeš-li zelené vajíčko u ní, nenajdeš ho nikde.“
Kohoutek šel k babičce sově: „Babičko sovo, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička mě posílá, abych jí nějaké přinesl. Už jsem všude byl a nikde jsem zelené vajíčko nedostal.“
Babička sova ospale zamrká a povídá: „Taková vejce neznám. Vrať se domů a řekni slepičce, ať jen snáší bílá vajíčka.“
Kohoutek jde smutně domů. Před vraty se zastaví. Alenka maluje velikonoční kraslice a dává barevná vajíčka na okno. Jedno vajíčko je krásně zelené.
Frrr – vyletí kohoutek na okno a už pospíchá se zeleným vajíčkem k slepičce.
„To je krása kohoutku,“ raduje se slepička ze zeleného vajíčka a posadí se na ně. Vajíčko pod ní křupne a zbydou jen zelené střepy. Je vyfouknuté. Nic v něm není. „Bílá vajíčka jsou přece jen lepší,“ povídá slepička, „aspoň víme, že se z nich vylíhne kuřátko.“ A kohoutek je rád, že nemusí shánět nové zelené vajíčko.

Otázky k pohádce – Co chtěla slepička od kohoutka? Za jakými zvířátky šel kohoutek pro radu? Která zvířátka snášejí vajíčka a která zvířátka rodí mláďátka bez vajíček? Sehnal kohoutek zelené vajíčko? Jak to nakonec dopadlo?


Přidávám ještě odkaz na jednu pohádku, která se také k Velikonocům hodí
O kohoutkovi a slepičce

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY

nebo příběh z Chaloupky na vršku
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

 

Naučte se jednu z velikonočních koled:

Záměry: rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
Očekávané výstupy: naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

 

⦁ Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný

⦁ Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám.

⦁ Já jsem malý zajíček, nesu pytel vajíček, potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené, já jsem řekl ne, ne, ne!
Tam za vodou blízko lesa mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem, malovaná vajíčka.

 Vyzkoušejte si, jakou máte slovní zásobu a vytvořte zdrobněliny k následujícím slovům

Záměry : rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování
Očekávané výstupy:poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu (synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma)


(př.: hřib x hříbek)
Slunce… ,pes…. ,kytka…. ., motýl… ,vejce…. .,strom…. ,kytka…. .,slepice….. ,kuře…. , holka…. ,
kluk… ,stůl… ,loď…. ,kohout…. ,sova…. ,pták…. ,…..

Tedˇpozorně poslouchej co ti maminka nebo taťka říkají a udělej, co slyšíš
Záměry: vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
Očekávané výstupy:uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím

Dvakrát tleskni, vyskoč a sedni si na bobek
Vezmi pět kostek a postav komín a vezmi tři kostky a postav je do řady
Jdi do kuchyně, vezmi tam utěrku a dones ji do dětského pokoje
Nakresli modré kolečko a červený čtverec
Poskoč dvakrát na jedné noze a třikrát tleskni


Víš, jaké vajíčko bude následovat v řadě?
Záměry:posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Očekávané výstupy: zaměřit se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMIRiXEf0ge6cMw&cid=A061547B77913BB2&id=A061547B77913BB2%2163681&parId=A061547B77913BB2%2163639&o=OneUp

Poskládej slova – symboly velikonoc – z rozsypaných korálků

Záměry : osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
Očekávané výstupy: poznat některá písmena a číslice, popř. slova

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMIRiXEf0ge6cMw&cid=A061547B77913BB2&id=A061547B77913BB2%2163682&parId=A061547B77913BB2%2163639&o=OneUp


Taky máte doma v pračce obludu, která baští ponožky a každou chvíli jedna ponožka zmizí a té druhé, která zůstala je smutno? Udělejte z té smutné ponožky velikonočního zajíčka a hned bude ponožce veseleji. Návod najdete zde :
Záměry : rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
Očekávané výstupy : vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

https://drive.google.com/file/d/1Cm6tI-5YOd3jIbU8PaCJ5FSZKmM-zcyA/view?usp=sharing 


Vytvoř si velikonoční dekoraci
Záměry:rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
Očekávané výstupy: využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
Dobře víte, že vajíčka na Velikonoce pro koledníky nebo na ozdobu si musíme obarvit nebo nějak jinak ozdobit pěkně samy doma. Může to být úplně netradičně mákem, rýží nebo kokosem obarveným potravinářským barvivem :
https://www.rexo.cz/volny-cas/tvoreni-s-detmi/Makova-vajicka/

Víš, jak se vlastně dostane na svět kuřátko? Na následujícím pracovním listě je koloběh života jedné slepičky, rozstříhej si pracovní list na dílky buď sám, nebo popros mamku a znovu je nalep tak, jak jdou po sobě

Záměry: posilování přirozených poznávacích citů
Očekávané výstupy:rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase
https://www.akademiekvality.cz/download/pracovni-listy-4/vejce.pdf

Nauč se písničku „Sluníčko, sluníčko“, tu určitě zná i mamka a podle videa si můžete i zatančit
Záměry : vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
Očekávané výstupy: vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně - pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

https://www.youtube.com/watch?v=fUj7Bs-VmPE

Poslechněte si písničku“ Proč, proč, proč, pro slepičí kvoč“
Záměry: vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
Očekávané výstupy: vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
https://www.youtube.com/watch?v=Vc0ob4Q0js4

Procvič si ruku tvořením kudrlinek na ovčím kožíšku, ale ještě než začneš, procvič si prsty s naší říkankou „Táta, máma, Jana, Pepa, Bobina…“
Záměry:rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
Očekávané výstupy: tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím, vést stopu tužky při kresbě

https://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy/577-jarni- dokreslovani-beranek

Vyzkoušej si pokusy s vajíčkem, zjistíš zajímavé věci

Záměry:posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

Očekávané výstupy: vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení


5 úžasných vědeckých experimentů pro děti
https://www.facebook.com/thedadlab/videos/923199798422488

GUMOVÉ NAHATÉ VAJÍČKO

Další experiment, tentokrát s vajíčkem. Skvělý způsob jak dětem ukázat, co je pod skořápkou.
Potřebujeme:
⦁ syrové vejce
⦁ ocet
⦁ sklenici
Vajíčko vložte do sklenice a zalejte octem, aby bylo celé ponořené. Případně jej můžete zatížit lžičkou. Nechte v octě stát 24 hodin. Postupně můžete pozorovat, jak se na povrchu vajíčka tvoří malé bublinky a jak se z vejce uvolňuje vápník, skořápka se rozpouští a zabarvuje ocet.
Opatrně pak vejce vyndejte a zbytky skořápky lehce setřete nebo omyjte vodou. Můžete začít zkoumat. Na vajíčku zůstává jen tenká pružná blána. Pod ní vidíte žloutek uvnitř vejce. Vajíčko můžete lehce zmáčknout jako by to byl gumový míček. Ale pozor, snadno se protrhne.
S dětmi si můžete povídat a ukazovat, že vajíčko tvoří žloutek, bílek, ale i pružná blána a tvrdá skořápka.

Zdroj: https://www.testovanonadetech.com/aktivita/1015-gumove-nahate-vajicko

Víte, jak rozpoznat vařené vajíčko od syrového? Že ho rozbijete a uvidí se? Ale to vůbec není třeba.

POTŘEBUJETE
Talíř, dvě vajíčka, malý hrnec a vodu.

POSTUP
Uvařte jedno vajíčko natvrdo (asi 8 minut). Když vajíčko vychladne, zeptejte se kamaráda, zda umí rozeznat syrové vajíčko od vařeného. Lze to poznat jednoduše. Roztočte obě vajíčka na talíři, zastavte je krátce prstem, a pak je nechte dotočit. Vařené vajíčko se zastaví, syrové se dále otáčí.
VYSVĚTLENÍ
Bílek a žloutek uvnitř syrového vajíčka se vlivem setrvačnosti dále otáčejí, i když je zastavena skořápka. Jakmile dáte prst z vajíčka, uvede se i skořápka opět do pohybu. Pohybující se tělesa si zachovávají svůj pohyb. Syrové vajíčko se točí, vařené zůstane stát.

Určitě si z uvařených vajíček udělejte veselé svačinky, které budou i skvěle chutnat
Záměry: rozvoj kooperativních dovedností
Očekávané výstupy: spolupracovat s ostatními


Najdi rozdíly na obrázku
Záměry : posilování přirozených poznávacích citů
Očekávané výstupy:umět se zaměřit na to, co je z poznávacího hlediska důležité
https://www.cibulacek.cz/wp-content/uploads/2021/03/Rozd%C3%ADly-slepi%C4%8Dka.pdf

Na obrázku spočítej jednotlivé hmyzáčky (motýlky, včelky, housenky) a řekni kolik kterých je

Záměry: vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Očekávané výstupy: zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi

 

Jednoduchý návod na jednoduché obrázky…..stačí namočit prstík do barvy a fixou dokreslit
Záměry:rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
Očekávané výstupy: vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

 

Pokus se složit jednoduché origami. Stačí, když doma najdete obyčejný balicí papír a podle návodu to bude určitě hračka. Pokud nemáte doma pohyblivé oči, domaluj oči černou fixou nebo pastelkou. Jako čumáček poslouží například knoflík.
Záměry: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
Očekávané výstupy:provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami

Teď se dozvíte o Velikonocích něco, co jste možná ještě nevěděli, pozorně poslouchejte, až Vám to mamka bude číst a můžete si o tom společně popovídat
Záměry:vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
Očekávané výstupy: vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
Víte děti co jsou to Velikonoce ?
. Začínají na V stejně jako Vánoce. Vánoce slavíme vždy ve stejný den 24.prosince a nikdy se to nemění.
. Velikonoce začínají také na písmenko V, ale jsou na tom jinak. Je to svátek takový klouzavý. Můžeme je slavit od konce března do konce dubna. Podle toho je i počasí o Velikonocích. Někdy je tepleji, můžeme být v tričku a někdy se ještě choulíme v bundách.
.Velikonoce slavíme vždy na jaře a pro jaro je typické rození mláďátek. Samičky zvířátek nepřivádí své děti na svět v zimě, aby nezmrzly. Na jaře se rodí kuřata, jehňata, zajíčci. Ptáci zahřívají vajíčka, ze kterých se rodí ptáčata.
.Hlavním symbolem Velikonoc je tedy vajíčko. Kdyby na něm seděla slepička a zahřívala ho, tak se z něho vylíhne kuřátko. Protože se o Velikonocích slaví narození jara, vajíčko je také symbolem narození.

Na velikonoční svátky nás čeká hodně úkolů:
Záměry: rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
Očekávané výstupy: pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
. uklidit si pokojíček a to už víte, jak na to
. týden před Velikonocemi zasadíme do květináčku zrní, aby nám vyrostl malý trávníček
. pomůžeme mamce upéct piškotového beránka
. nazdobíme vajíčka a položíme do košíku
. pomůžeme s výrobou salátu nebo velikonoční nádivky
. upleteme jednoduchou pomlázku ze tří proutků


https://www.ceskykutil.cz/clanek-10626-pomlazka-krok-za-krokem

Důležité velikonoční dny a co o nich možná nevíte:

Modré pondělí -dřív lidé nechodili do práce a doma se uklízelo. Kostely se zdobily do modré a fialové barvy

Žluté úterý – pokračovalo se v úklidu, vymetaly se pavučiny a prach. Lidé se loučili se zimou. Žlutá je symbolem sluníčka
Škaredá středa – vymetali se komíny od sazí a nikdo se v tento den nesměl mračit. Znamenalo by to, že by se mračil celý rok

Zelený čtvrtek – jedlo se jídlo ze zeleniny a luštěnin (například hrachová kaše nebo špenát), proto zelený čtvrtek
Velký pátek – lidé se omývali studenou vodou, aby se chránili před nemocemi a na Velký pátek se nepralo prádlo.

Bílá sobota – doma se uklízelo a bílilo, maminky pekly mazance a beránky, tatínkové pletli pomlázky. Lidé na Bílou sobotu třásli ovocnými stromy kvůli úrodě.
Velikonoční neděle – barví se vajíčka, chodí se do kostela. Je konec půstu, rodiny se vzájemně navštěvovaly a hodovalo se
Velikonoční pondělí – kluci a chlapi chodí po koledě, vyšlehají děvčata pomlázkami, aby byla zdravá a veselá. Děvčata je odměňují obarvenými vajíčky.
Velikonoce jsou časem znovuzrození- všechno se probouzí, rozkvétá a je nové. Říká se také, že na Velikonoce bychom si měly koupit něco nového na sebe, aby nás velikonoční beránek nepokakal.Abychom to jarní sluníčko povzbudili a nalákali, pojďme ho cvičením pozdravit

Záměry:osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
Očekávané výstupy: zachovávat správné držení těla


Zacvičte si se Sokolem
https://www.sesokolemdozivota.cz/ke-stazeni

 

Jednoduchý pracovní list na kterém budeš rozlišovat slepičky otočené vlevo a vpravo
Záměry : osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
Očekávané výstupy : chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

https://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy/430-pracovni-list-zvirata-ii.


Tady si dokresli vajíčka podle vzoru, můžeš pastelkou, aby byla pěkně barevná. Soustřeď se na správné držení tužky
Záměry:rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
Očekávané výstupy:ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.),
vést stopu tužky při kresbě

https://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy/578-jarni-dokreslovani-vajicka


Jděte ven, užijte si jarního počasí a hledejte to, co vám mamka poschovávala v trávě
Záměry : rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
Očekávané výstupy : všímat si změn a dění v nejbližším okolí
http://www.hrajemesivenku.cz/2017/03/23/velikonocni-hledacka/

 

A nakonec si můžete připravit dobrotu podle Angely:)

Na začátku našeho tématu jsem Vám psala o jaru a o rodině, jak je strašně moc důležité, když okolo sebe máme lidi, které máme rádi a kteří k nám patří. Bohužel je teď doba, že se nemůžeme vidět se všemi a tak se může stát, že babička s dědou jsou smutní, protože jste se s nimi dlouho neviděli. Jestli to tak je, vyrobte Velikonoční přáníčko (třeba z těch otisknutých prstíků) a babičce s dědou ho pošlete. Určitě je to potěší.
HEZKÉ VELIKONOCE


Na svatého Řehoře čáp letí od moře...

22. - 26. 3. 2021

Charakteristika:

Dny už se výrazně prodloužily a jaro už je tu! Příroda se raduje, na zahrádkách se objevují první květy a sluníčko, když se ukáže, už má docela velikou sílu. Pokud vyrazíte do přírody, uslyšíte hlavně rozmanitý zpěv mnoha druhů ptáků. A věřte nebo ne, na některá místa se už vrátili i ti, kteří na zimu odlétají do teplých krajin. V březnu slaví svátek Řehoř. K tomuto dni se pojí mnoho pranostik. Jedna z nich je právě ta, že ...na svatého Řehoře čáp letí od moře a žába pusu otevře. Čáp přiletí z teplých krajů, kde žije celou zimu. Je to proto, že tady u nás by na zamrzlém rybníku nemohl chytat žabky a neměl by co jíst. A proto jej budeme už brzy zase u rybníka vídat...a nebo už dokonce do našeho kraje přiletěl?


Motivační příběh:

Jistě se ti bude lépe pracovat, pokud ti doma někdo přečte následující příběh. Pak si o něm můžete povídat... např. kde čápi obvykle hnízdí, proč jsou užiteční, co je pro ně nebezpečné,..

Záměr: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

Očekávaný výstup: porozumět slyšenému

Úryvek z knihy Já Baryk, František Nepil, kapitola Já Baryk a můj čáp
...A tak jsem tu rybníkářství nezaložil a na čápy jenom vzpomínám. Hlavně na toho, co hnízdil na našem komíně.
Ne že by se toho jeden od něho dověděl moc. Čápi jsou němí. Nekdákají ani nekokrhají, natož aby štěkali. Jen syčí jako husy, a hlavně klapají zobákem.
Ale i tak se tatík dověděl, že se k nám vracejí z jižní Afriky a že denně uletí asi 150 kilometrů. A že u nás je jim nejlíp. U nás je každý považuje za člena rodiny a leckde jinde je hledí dostat spíš na pekáč.
A to jsou přitom například v Africe ještě víc k užitku než u nás. V Africe dovedou spořádat hejna kobylek, co bývala postrachem a pohromou celé země.
V Evropě čápům vadí prý jen dráty.
"Já nevím, proč musíte po té Evropě natahovat tolik drátů, " pustil se vždycky náš čáp do mého tatíka. "Nás kvůli nim přijde za rok o krk tolik, že si to neumí nikdo představit."
"Já žádné dráty po Evropě nenatahuju," bránil se vždycky tatík, "já nepotřebuju ani telefon, ani žárovky. Kam chci, tam doštěknu, a kam nedoštěknu, tam nechci. A místo žárovky máme my psi čumák. Žádná žárovka neočuchá patník. Natož aby avizovala listonoše nebo kominíka."
Když čapí pár přiletí, sepere se nejdříve o své hnízdo s jiným párem. Ono těch hnízd není tak moc - v Evropě je jich sice přes devatenáct tisíc, ale v Čechách jen tři sta. Proto se o ně čápi perou jako hasačerti, ale rytířsky. Čáp s čápem a čápice s čápicí. Nikdy se nepere čáp s cizí čápicí. V tomhle jsou tihle ptáci tak vychovaní jako my psi.
Kdo vyhraje, ten si hnízdo opraví a vysedí na něm obyčejně tři čtyři mláďata. Někdy až sedm. Ale čápí mláďata! Lidé totíž tvrdí, že čápi nosí mimina. Mně se to tedy nikdy nezdálo a jednou jsem se osmělil a toho svého čápa jsem se zeptal, jestli je na tom něco pravdy.
"Něco jo," řekl, "ale vlastně nic. Pravda je, že nosíme jenom žáby. Kluky ne. Ale kromě žab sbíráme i čolky, mloky, hady a ještěrky, a v polích a u rybíků i krtky, a hlavně hraboše. Víš, kolik pochytáme hrabošů, když je takový myší rok? I přes čtyřicet za hodinu! Chytil jsi někdy čtyřicet hrabošů za hodinu?"
"Nechytil," přiznal jsem se tenkrát. "Jenže já jsem ještě štěně. Až dorostu do psa, chytím jich za hodinu osmdesát," holedbal jsem se.
"Chichichi," smál se čáp, "jestli jich chytíš za hodinu osmdesát, tak ti uštípnu špičku ocásku a připíchnu ji v Africe na nástěnku. Celá Afrika se ti tam bude chodit klanět." Měl pravdu. Osmdesát jsem jich nikdy nechytil. Jenže taky je mi špička ocásku milejší na oháňce než na nástěnce v Africe. Ale stejně je to škoda, že mi vyprášili z kožichu to rybníkářství. Tady si lidé sázejí pod okna růže a já nevím co. A nevědí, že obyčejný komín s čapím hnízdem a čápaty je taková krása, jaké se nic na světě nevyrovná.

Posloupnost příběhu
Záměr: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Očekávaný výstup: rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase
Z motivačního příběhu sis jistě důležité věci zapamatoval, tak pro tebe nebude problém správně sestavit sled následujících obrázků. Obrázky nejprve rozstříhej a pak nalep na papír jak jdou správně za sebou. Můžes se je pokusit očíslovat od jedné do šesti.
Malá nápověda: Nejdříve na opuštěné hnízdo přilétá "pan" čáp, aby ho opravil. Později přiletí jeho družka, která pak snese do hnízda vajíčka. Nakonec se jim vylíhnou mladí čápi, kteří natahují krky a čekají, co dobrého jim rodiče do zobáčku přinesou.Písničky o čápech
Záměr: vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
Očekávaný výstup: vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky

Poslechni si milou písničku o čápech, můžeš si připravit jednoduchý čapí kostým, zavři oči a představuj si, že si čáp který plachtí vzduchem. Nosí opravdu děti čáp?
https://www.youtube.com/watch?v=0joX9A7H7Pk

A pravdu o tom se dozvíte zde:
https://www.youtube.com/watch?v=d0WKHs90iMo


Ještě jedna o čápovi, tu asi budeš znát a můžeš si ji zazpívat - Na jaře čáp jede v kočáře
https://www.youtube.com/watch?v=g0vTb4mBp6s

 

Pohádka o čápovi - Přílet - ze seriálu Čapí příběhy

Pokud budeš mít chuť na pohádku, za odměnu si můžeš pustit tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=NE6d_gpzXT4


Záměr: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
Očekávaný výstup: spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií
Pohádku rodičům vyprávěj. S dětmi pak můžete vést rozhovor o tom, zda čápi skutečně potřebují k migraci mapu:--) A podle čeho se vlastně orientují? Jaká nebezpečí na cestě čápům mohou hrozit?
Nápověda zde:
Podle čeho se čápi orientují a podle čeho po roce najdou opět své hnízdo a partnera? ... Čápi stejně jako další tažní ptáci se řídí magnetickým polem Země, dále vnímají významné topografické prvky jako jsou řeky, jezera, pohoří, ale i silnice a velké stavby.
Při cestě pak čápy nejvíce ohrožují dráty vysokého napětí.


Zdroj a další zajímavé otázky a odpovědi naleznete zde:
https://www.birdlife.cz/ornitolog-na-drate-1-dil-odpovedi/Rytmizace s dřívky za pomoci básničky
Záměr: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
Očekávaný výstup: zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, chřestidly)


Čápa by jistě potěšilo, kdyby ses o něm naučil následující básničku! Když čáp mluví, klape při tom zobákem - pokus se o to stejně jako on - vezmi si do ruky dvě dřívka, nebo vařečky a vyťukej jednotlivé slabiky, určitě si říkanku i lépe zapamatuješ.
Poznáš, na které písmenko začíná slovo čáp? Pokud tě to bude bavit, mamka ti může vybrat několik dalších slov z říkanky a ty urči jejich počáteční písmenka.


Kdybys chtěl, můžeš si slepit čapí zobák podle následujícího návodu a klapat jako doopravdický čáp:
https://www.televizeseznam.cz/video/vychytavecky/cap-z-papiru-248732

Příšlo jaro, čáp se vrátil, 

už se těšl domů, 

na louky a kamarády, 

na koruny stromů.

 

Letěl přímo na rybníček,

vodička ho osvěží,

možná při tom umývání

chytne rybu k večeři.

Jak čápi skutečně klapou zobákem ti mohou rodiče pustit zde:
https://temata.rozhlas.cz/cap-bily-7970700

Dokázal bys to stejně?:-)

Žabí mlsky
Čáp má moc rád žabky. Pojď mu teď s mamkou připravit nějakou dobrotu - no co jiného, než žabku!
Záměr: rozvoj kooperativních dovedností
Očekávaný výstup: spolupracovat s ostatními

Popis receptu zde:
http://www.pekarnomanie.cz/zaby-zabky/


Angela už to zkoušela a vida! Žabky jsou tu!

 

Jak loví čáp?

Záměr: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
Očekávaný výstup: zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály

Pojď si teď vyzkoušet, jak je těžké ulovit potravu jen svým zobákem. Připravte si doma malý rybníček např. z provázku, obruče nebo švihadla. Dále budeš potřebovat nějaké kleštičky - nejlépe na cukr nebo postačí i obyčejný kolíček na prádlo. Do rybníčku vyber různé předměty, které bys mohl lovit - třeba malé plyšové hračky... a hra může začít! Pokus se co nejrychleji nalovit "potravu" a doletět s ní do hnízda. Až poletíš, mávej přitom křídly jako čáp:-)
Kdo vyhraje? Ty, rodiče nebo sourozenci?

Pozorování čápů - výroba dalehokledu
Záměr: rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
Očekávaný výstup: pomáhat pečovat o okolní životní prostředí - chránit přírodu v okolí, živé tvory
Na některá místa v naší republice už čápi letos přiletěli. I ty se můžeš stát pozorovatelem! Zkuste si doma vzpomenout, jestli je ve vašem okolí nějaké místo, kde čápi obvykle hnízdí a vydejte se na výpravu!
Správný pozorovatel musí být ale náležitě vybaven dalekohledem! Ten si vyrobíš podle následujícího návodu:

https://www.rexo.cz/volny-cas/tvoreni-s-detmi/Dalekohled/

 

Pokud na hnízdě nějakého čápa spatříš, můžeš tento údaj společně s rodiči dokonce zaznamenat. Postupuj podle návodu České ornitologické společnosti a na těchto stránkách se dozvíš i mnoho dalších zajímavostí:
https://www.birdlife.cz/capi/

Detail hnízda v Plané nad Lužnicí (strkovský komín) najdeš zde: https://www.birdlife.cz/capi/capi-detail-hnizda/?id=494

Místa na mapě, kde už k nám letos čápi přiletěli můžeme pozorovat zde:
https://birds.cz/avif/cap_mapa-juv2.php

Pohrajte si v přírodě a „Postavte hnízdo
Záměr: rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
Očekávaný výstup: být citlivý k přírodě

Když už budeš v přírodě pozorovat čápy, můžeš zkusit postavit malé hnízdo za použití materiálů, které venku najdeš: větvičky, listí, kousky mechu, tráva. Pomůže ti to pochopit, jak zruční musí být ptáci, aby postavili hnízdo.
Pro předškoláky - Kdo si troufá, může zkusit postavit hnízdo jen s palcem a ukazovákem (jako zobákem – aby se situace co nejvíce podobala té ptačí).

Co dělat když?
..najdete poraněného čápa?
Mohl by sis pamatovat že, pokud najdeš poraněného nebo nemocného čápa nebo nalezneš vypadlé mládě, pomůžeš mu, pokud zavoláš třeba hasiče. A číslo na si určitě dávno pamatuješ! V žádném případě se ho nesnaž sám ošetřit.

Mimochodem, věděl jsi že můžeš pozorovat čápy na komíně on-line?
Třeba tady už čáp přiletěl:
https://vox.optomedia.cz/cheb/?sekce=1&idw=2885&article=&idw=2885&article

Jestlipak se ti podaří najít čápovi správný stín?
Záměr: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Očekávaný výstup: zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

https://cz.pinterest.com/pin/423549539934096306/


Jogové cviky čáp a žába
Záměr: osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
Očekávaný výstup: zachovávat správné držení těla, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru

Podle následujícího videa se můžeš proměnit v nejen v čápa a protáhnout si u toho své tělo!
https://edu.ceskatelevize.cz/video/971-joga-cviky-cap-zaba


Hra na barvy - pan čáp ztratil čepičku
Záměr: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Očekávaný výstup: rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, modrá, žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová),...
Pokud si ještě nejsi jistý v rozpoznávání barev, zahraj si hru Pan čáp ztratil čepičku. Určitě ji znáš, ale pro jistotu připomínáme:
Chodíme dokola za doprovodu říkanky: Pan čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku...Rodiče nebo ty pak určíte barvu a musíte co nejrychleji doma najít předmět dané barvy. Kdo ho najde první, vyhrává.

Čáp z vatových tampónů
Záměr: rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
Očekávaný výstup: řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně

Podle následujícího návodu si můžeš jednoduše vyrobit čápa - doma zi ho zapíchneš třeba do květináče a kdyby se venku pokazilo počasí, bude ti připomínat jaro:-)
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-z-papiru-267/cap-a-zabka-1724

Nebo si vytvoř celou ptačí rodinku, může vypadat třeba takto:
http://www.zskninice.cz/27-3-31-3-u-krtecku

Sestavování z geometrických tvarů

Záměr: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

Očekávaný výstup: rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník

Budeš šikula, když si podle následujícího vzoru sestavíš a vybarvíš svého čápa. Můžeš mu vymyslet jméno a mamka ti ho možná pomůže i napsat:-)
Poznáš o jaké tvary se jedná?
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/pracovni-listy-pro-predskolaky-412/cap-predloha-na-hratky-3026


Rytmizace+pohybová písnička Čapí svět
Záměr: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
Očekávaný výstup: koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

S mamkou určitě znáte melodii písničky Strýček Donald farmu měl a na tu si následující písničku můžete zkusit zazpívat:
1) Na svatého Řehoře, jupí, jupí, jé! Čápi letí od moře, jupí, jupí, jé!
(na citoslovce "jupí, jupí, jé" rytmicky tleskáme nebo máváme rukama nad hlavou)
Ahoj tam a ahoj sem, to se loučí se pštrosem! (nezpíváme - jen voláme a máváme)
Čápi letí od moře, jupí, jupí, jé!

2 ) Na svatého Řehoře, jupí, jupí, jé! Čápi letí od moře, jupí, jupí, jé!
Plachtí tam a plachtí sem, síly šetří den co den! (voláme a napodobujeme plachtění čápa)
Čápi letí od moře, jupí, jupí, jé!

3) Na svatého Řehoře, jupí, jupí, jé! Čápi letí od moře, jupí, jupí, jé!
Krouží tam a krouží sem, to vyhlíží žabky jen! (kroužíme pažemi a vyhlížíme žabky "dalekohledem")
Čápi letí od moře, jupí, jupí, jé!

víte, že…
Čáp je prakticky němý? Dorozumívá se klapáním zobáku.
Čápi k nám přilétají v březnu a odlétají na přelomu srpna a září.
Při letu poznáte čápa od volavky podle nataženého krku? Volavka ho mívá esovitě prohnutý.
Mladí čápi mají šedé peří.
Čápi se s oblibou vracejí na svá hnízdiště, a to po celé generace? Mohou tak na jednom místě hnízdit i stovky let.
Mohutný čáp dosahuje hmotnosti až čtyř a půl kilogramu a rozpětí křídel sto pětašedesáti centimetrů. Vysoký může být přes metr.
Čápi jsou si věrní jako labutě
Zdroj:
https://vyskovsky.denik.cz/serialy/capi-hnizdi-na-jednom-miste-i-staleti20100518.html

 

Můžeš si vyrobit čápa podle následujícího návodu, možná ti bude i létat:-)

Záměr: rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

Očekávaný výstup: vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

Další návody můžete najít zde https://www.birdlife.cz/capi/navody-na-vyrobu-capu/

https://www.birdlife.cz/wp-content/uploads/2019/02/letici-cap.pps


Vybarvování komínů dle zadání
Záměr: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Očekávaný výstup: postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

Čápi si pro svá hnízda vybírají místa ve velké výšce. Mohou hnízdit na stromech nebo na vysokých nepoužívaných komínech. Následující obrázek vybarvi takto:
Nejvyšší komín červenou pastelkou, nejmenší hnědou a pro ten prostřední můžeš zvolit barvu podle své fantazie. Mráček uprostřed vybarvi modře a ten vpravo pak černou pastelkou.
https://skola-rokytno.webnode.cz/_files/200042688-b0ee2b0ee3/Mot%C3%BDlci_hn%C3%ADzda%20%C4%8D%C3%A1p%C5%AF.jpg

Stavba co nejvyššího komínu z kostek
Záměr: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
Očekávaný výstup: pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek,...)

Určitě máš doma nějaké kostky nebo stavebnici. Pokus se postavit co nejvyšší komín pro čápa! Dávej přitom pozor, aby komín nespadl:-)
Obměna: Zkus poprosit někoho doma a dejte si závod o stavbu nejvyššího komínu. Bude to legrace!

Grafomotorický list čápův komín
Záměr: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
Očekávaný výstup: vést stopu tužky při kresbě

Procvič si ruku a pokus se dokreslit cihly na komíně. Nejdříve si uvolni prstíky za pomoci naší známé básničky a nauč ji i mamku:

Mámá, táta, Jana, Pepa, Bobina, (ukazují se jednotlivé prsty)
to je celá naše rodina.
Když ráno vstávají, pusinky si dávají (prsty se dotýkají jeden po druhém palce)
a když jsou večer spát, pohladí se, mám tě rád. (prsty se pohladí jeden po druhém s palcem)
Teď ti to jistě půjde skvěle:
https://www.mskolovec.cz/wp-content/uploads/2021/02/vodorovne-cary.pdf

Čapí hnízdo s kouskem vlny

Záměr: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.)

Očekávaný výstup: kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů

Na výrobu tohoto hnízda budeš potřebovat pastelky, nůžky, lepidlo a hnědou vlnu.
Nejdříve si vybarvi ptačí rodinku a komín a pak do naznačeného otvoru - hnízda postupně nalepuj ústřižky vlny - určitě se ti to povede!
http://pomocucitelum.cz/katalog-ucebnich-materialu/ostatni/pracovni-cinnosti/capi-hnizdo-221.html

 

Zahraj si na cestu s teplých krajin

Záměr: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Očekávaný výstup: vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný

Koncem srpna a začátkem září si většina našich čápů "balí kufry" a odlétá do afrických zimovišť. Nejprve odlétají mladí ptáci, migrační vlnu uzavírají nejzasloužilejší rodiče – ti čápi, kteří odchovali více jak tři mláďata. Nejspíš se musí po té letní dřině trošku vykrmit a odpočinout si, než se pustí na cestu. Při letu čápi využívají vzestupné vzdušné proudy, které umožňují plachtění. Proto se vyhýbají letu přes moře, kde tyto proudy nebývají.


Kudy vlastně čápi letí se můžeš podívat zde:
https://www.akademie-svetla.cz/sekce/861-cap-bily-ciconia-ciconia


Představ si, že by ses i ty měl vydat na dalekou cestu. Co by sis s sebou vzal? Co je nevyhnutelné na přežití cesty? Kam bys nejraději "letěl"? Do čeho si sbalíš svoje věci? Může si čáp s sebou vzít batůžek?
Pokud to rodiče dovolí, zkus si doopravdy sbalit svůj batůžek.

Čáp z roličky a papírového tácku
Záměr: rozvoj kooperativních dovedností
Očekávaný výstup: obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.

Pokud budeš mít ještě chuť, popros rodiče ať ti pomohou vyrobit čápa z papírového talířku a ruličky od toaletního papíru. Určitě si užijete spoustu legrace!
https://cz.pinterest.com/pin/423549539931897186/Další zajímavé informace o čápovi se dozvíš v tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=22u_enRDo64

Doufáme, že tě tvoření s čápy bavilo a těšíme se na tvoje výtvory! Pokud nám je pošleš, zase je pověsíme na nástěnku.

 

 

Vrby už nám zelenají, na dvě strany rozkvétají


15.3.-19.3.2021


Charakteristika: nadcházející týden si budeme společně přát, aby už skutečně přišlo jaro, aby sluneční paprsky zahřály studenou zem a kytičkám pomohly vykouknout ven. Sem tam vidíme v trávě sněženky, krokusy, bledule nebo čemeřice. Ze země nesměle vystrkují první listy i tulipány. Venku začne být veseleji a barevněji, protože příroda se začíná probouzet. K začínajícímu jaru patří spousta radosti, ale také práce. Začnou práce na zahrádkách a polích, ale i doma v našich domovech. Až sluníčko nakoukne v plné síle, většina maminek začne smejčit, leštit a uklízet. Protože jsme většinou všichni společně doma, můžete jim pomoci, aby ten jarní úklid byl rychle hotový….
Motivační pohádka :
Jednou ráno se skřítek Ostružinka probudil, vyskočil a hned se usmíval. Víte proč děti? To proto, že krásně svítilo sluníčko a skřítek Ostružinka cítil, že zima už pomalu odchází a jaro se blíží mílovými kroky. Hned si vzpomněl na básničku, kterou ho naučila jeho maminka a hned si ji začal říkat:


„Vrby se nám zelenají, na dvě strany rozkvétají. Radujme se, veselme se.
Žežulička v háji zpívá, sedmihlásek se ozývá. Radujeme se, veselme se.
Byla zima mezi náma, a teď už je za horama. Radujme se, veselme se.“


Pomalu došel k rybníčku. Posadil se na břeh, vybalil svačinku a vyhříval se. Všude okolo začínala kvést spousta mokrýšů a Ostružinka s plným bříškem pomalu usínal. Vtom zaslechl tiché kvákání. Otevřel oči, rozhlédl se a uviděl žabku, jak do mělké vody klade vajíčka. Pozdravil a chvilku si se žabičkou povídal. Potom se rozloučili a Ostružinka pokračoval dál podél potůčku, který z rybníčka vytékal. Najednou zaslechl něčí zpěv, rozhlížel se, ale nikoho neviděl. Opatrně šel dál a došel až k místu, kde se potok vlévá do řeky. A tam už uviděl, kdo to zpívá. Spousta malých i větších dětí s dospěláky, kteří šli průvodem k řece a v čele nesli na velikém klacku Moranu. Slaměnou postavu, představující zimu, které se teď chtějí všichni zbavit, aby zima už odešla a přišlo konečně jaro. Když celý průvod došel ke břehu, zastavil se a ten, který nesl Moranu, začal předříkávat. Ostatní se k němu přidávali :


„Zimo, zimo, už jdi pryč, jaro už si chystá klíč. Otevírá jarní bránu, jmenuje se petrklíč.“


Potom Moranu zapálili a hodili ji do řeky. Hořící loutka plavala po proudu řeky pryč od vesnice a odnášela si s sebou dlouhou zimu. A jaro může začít….


⦁ Přečtěte si s mamkou příběh, soustřeďte se na něj a chvíli si o něm povídejte, můžete odpovídat na otázky přímo k textu : proč se Ostružinka radoval ze sluníčka, co viděl na břehu rybníčka, co je to Morana, máte i vy radost z blížícího se jara a proč…..


Záměry : - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
Očekávané výstupy: - sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku


⦁ Naučte se společně básničku o první jarní kytičce:
Záměry : rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
Výstupy: naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

 

⦁ Složte si jednoduchou sněženku z papíru podle předlohy, takto hotové a poskládané sněženky můžete nalepit na předem připravený barevný papír, domalovat stonky a lístečky

https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/jaro/396-snezenky-nejen-vodovkami


Záměry : rozvoj tvořivosti
Očekávané výstupy: vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

 ⦁ Než každá rostlinka vyroste, je nejprve malé semínko, které spí v zemi a čeká na jarní vláhu a sluníčko. Zacvičte si s mamkou a říkejte si přitom básničku :

Záměry : uvědomění si vlastního těla
Očekávané výstupy : koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou , provádět jednoduché pohyby podle vzoru
SEMÍNKO:
V zemi malé semínko, spinká jenom malinko, dřep
když sluníčko zasvítí, začne pěkně klíčiti. zvedáme ruce nad hlavu
Klíčí stále výš a výš, zvedneme se do stoje
až poupátko uvidíš . sepneme ruce nad hlavou
A pak z toho poupěte, nádherný květ vykvete roztáhneme ruce nad hlavou

⦁ Hledejte společně odpovědi na jednoduché hádanky , například :
Záměry : rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
Očekávané výstupy: chápat jednoduché hádanky a vtipy , porozumět slyšenému


Která kytka je bílá jako sníh a vykukuje první ze sněhu?
Která květina je žlutá jako sluníčko a na konci jména má lišku?
Která květina má klíč od jara?
Která květina má jméno po předmětu, který cinká?
Která květina má sedm krás?
O které kytičce se říká, že je královna květin a má trny?
Malá kytka, celá bledá, ze sněhu ven cestu hledá, při teplotě na nule, rozkvétají?
Na malém stonečku,spousta žlutých zvonečků, každý z nich má k jaru klíč, je to přece?


⦁ Poslechněte si písničku Jaro dělá pokusy, můžete si ji společně zazpívat třeba při společném úklidu. Je veselá a vtipná, jistě Vám zvedne náladu


Záměry : vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
Očekávané výstupy: vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně pohybovou činností
https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k


⦁ než vezmete do ruky tužku, procvičte si prstíky jednoduchým prstovým cvičením, kdy budete otevírat a zavírat dlaně – předvádíte rozvíjení poupátka a říkáte si společně jednoduchou básničku:

záměry : rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
očekávané výstupy : ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
procvičit si prsty a části ruky

Když sluníčko pěkně svítí,
rozvíjí se všechno kvítí.
I nejmenší poupátko
rozvije se zakrátko


⦁ Něco těžšího pro naše předškoláky…. mezi písmenky najděte názvy kytiček
Záměry: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Očekávané výstupy: ozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto)
https://cz.pinterest.com/pin/5840674506363169/

⦁ Naučte si písničku, mamky ji určitě znají a přivolejte sluníčko:
Záměry: vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
Výstupy: vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)


⦁ Květinové sudoku .: jaká kytička bude následovat v řadě?
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMWicb8rX3G%2D3WE&cid=A061547B77913BB2&id=A061547B77913BB2%2163619&parId=A061547B77913BB2%2163586&o=OneUp

Záměry : posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Očekávané výstupy: rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto)

⦁ Zahrajte si s vystřiženými obrázky domino
https://cz.pinterest.com/pin/30821578689301553/

 

⦁ Již několikrát jsme ve školce zkoušeli diktát, teď si můžete vyzkoušet doma s mamkou nebo taťkou. Oni vám budou říkat, co máte vybarvit a jakou barvičkou :
Záměry : rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
Očekávané výstupy: Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku

https://cz.pinterest.com/pin/533746993336160388/

⦁ Časová posloupnost – tady rozstřihejte obrázek, na nový nejlépe barevný papír poskládejte a nalepte jednotlivé obrázky tak, jak si myslíte, že jdou za sebou a slovně popište
Záměry : rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
Očekávané výstupy : Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase


https://cz.pinterest.com/pin/30117891247537423/

⦁ Pár nápadů pro činnosti na ven, pokud bude hezké počasí
Záměry: pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
Očekávané výstupy: mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

https://www.hrajsisnami.cz/jarni-ukoly-pro-deti/


⦁ Konečně si po dlouhé zimě vyzout teplé boty.
⦁ Zasadit vlastní kytičky nebo bylinky a pozorovat jejich růst.
⦁ Uplést jarní věnec.(březové proutí)
⦁ Upéct a nachystat si dobroty, třeba jahodové muffiny.
⦁ A všechno to sníst na pikniku.
⦁ Jít na dlouhou procházku a naučit se pojmenovat alespoň tři nové květiny.
⦁ Umýt si kolo/koloběžku/odrážedlo.
⦁ Posbírat v lese odpadky.
⦁ Zacvičit si venku.
⦁ Nakreslit a skákat panáka.
⦁ Vylézt na strom.
⦁ Udělat si v pokojíčku jarní úklid – roztřídit, s čím si už nehrajete, a poslat to dál.
⦁ Nakrmit kachny u rybníka/jezera.
⦁ Udělat oheň a opéct párky nebo bramboru.

⦁ Zkus zvládnout jednoduchý pracovní list podle návodu
Záměry : osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
Očekávané výstupy: Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat
https://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy/576-snezenka-a-bledule

⦁ A ještě na závěr dva, tři pokusy, ke kterým budeš potřebovat: papírové kytičky, tác s vodou(první pokus) a kypřící prášek, štětec, vodu a hodně naředěnou vodovku (druhý pokus)
Záměry : posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Očekávané výstupy: experimentovat s výtvarně netradičními materiály

https://www.i-creative.cz/2016/03/29/vytvarne-kouzlo-papirove-kvety-ktere-se-rozvijeji/

 

http://www.sikovny-cvrcek.cz/namodraly-narcis-pokus-pro-deti

http://www.sikovny-cvrcek.cz/tajemne-obrazky-v-kyprici-prasek

⦁ A abychom těm našim mamkám opravdu trochu pomohly s jarním úklidem, tady je pár nápadů na „veselý jarní úklid“
Záměry : rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
Očekávané výstupy : pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)


https://www.cleanipedia.com/cz/rodina/jak-naucit-deti-tridit-odpad.html

https://www.cleanipedia.com/cz/rodina/zabavne-zp_soby--jak-zapojit-dti-do-uklizeni.html

malý příklad :
⦁ Třídění (párování ponožek)
⦁ Hod špinavým prádlem do koše na prádlo
⦁ Mamky stopněte, za jak dlouho si uklidí pokoj
⦁ Zahrajte si na číšníky a servírky a nechte je prostřít stůl
⦁ Nechte je třídit odpady (znají ze školky)
⦁ Nechte je sešlápnut plast.lahve
⦁ Dovolte jim donést lehkou tašku s plasty do kontejneru
⦁ Zahrajte si na reklamu na nějaký čistící nebo prací prostředek


⦁ Za odměnu si udělejte společně nějakou dobrotu, třeba zdravý řepný salát podle Angely s dobrým domácím chlebem (kdo by měl zájem o domácí kvásek, neváhejte se obrátit na naši Angelu - kontakt viz výše:-)

Záměry : rozvoj kooperativních dovedností
Očekávané výstupy :spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem

Přejeme vám hezké, veselé dny při společném úklidu i tvoření a pokud se pustíte do společného vaření, tak dobrou chuť !!!

 


Bacil bacil bacila

8.3. - 12.3. 2021


Zdraví je důležité a je třeba o něj s láskou pečovat a s pokorou k němu přistupovat. Nejen naše zdraví je cenné, ale i zdraví ostatních, mámy, táty, babičky, dědečka, sourozence, ale i celé Země. O tom všem jsme se za poslední rok přesvědčili až příliš...V tomto týdnu se pokusíme u dětí probudit zájem o péči o své zdraví a předcházení nemocem. Děti by se měly dozvědět, že sport, zdravá strava, otužování jsou prospěšné pro naše zdraví a upevnit si pravidla čistoty a hygieny.

Motivační příběh O nevysmrkaném nosu (z knihy A pak se to stalo!, Ester Stará)


Záměr: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
Očekávaný výstup: chápat slovní vtip a humor

"Hepčí!" kýchl Marcel a z nosu mu vyletěla obrovská nudle.
"Koukej se vysmrkat, máš kapesník v kapse!" nařídila maminka, která tušila, kde by mohle nudle skončit.
Marcel byl cestovatel a milovník zvířat. Ve své fantazii prošel hory, proplul jezera, řítil se prérií na ztepilém koni, na severním pólu si ochočil ledního medvěda....


Zažíval neskutečná dobrodružství, když se s africkými domorodci vypravil na lov lidožravého lva nebo když navracel do moře velryby uvízlé na břehu.
Není divu, že mu na tak přízemní záležitosti, jako je tekoucí nos, nezbýval čas. Nejednou se tak nudle ocitla v rukávu, na koleni či polštáři.
Pravda, nebyl to moc pěkný pohled na odvážného cestovatele s nudlí u nosu.
"Marcelku, takový šikovný kluk, ale vysmrkat se neumíš!" zlobila se maminka.
Jenže Marcel jen mávl rukou a vydal se na další odvážnou výpravu k Obřím vodopádům do koupelny.

Ten den po poledni si Marcel hrál na balkoně. Pozoroval, jak se holubi - vlastně nádherní ptakoještěři - pošťuchují obrovskými zobáky. Už měl zase rýmu jako trám.

A pak se to stalo!!!

Kýchl, že se zatřásly okenní tabulky. U nosu se mu objevila bublina. Ale jaká! Megabublina!
Ta se začala nafukovat, nafukovat, až byla velká jako balon.

Zafoukal vítr. Opřel se do bubliny. Než se Marcel nadál, odlepil se od podlahy a už se vznášel nad domem. Pomóc! chtěl zakřičet, ale hrdlo měl sevřené úzkostí i úžasem.

Vítr ho rychle odnášel pryč od domova. Minul zahradu, přeletěl silnici, vznášel se nal lipovou alejí, letěl dál a dál. Lidé na zemi nevěřícně kroutili zakloněnými hlavami:
"Co to proboha, je? Nějaká reklama? Co je to za triky? Že by UFO?"
Jen děti na zahradě mateřské školky hned poznaly, co se děje.
"To je Marcel. A má nudli."
"Vskutku!" odvětila paní učitelka a běžela telefonovat Marcelově mamince, jestli ví, že jí uletěl chlapec.

Teplý podzimní vítr odvál Marcela až k zoologické zahradě. Přenesl ho nad ptačí voliéru. Sup se poplácal křídlem po hlavě jako by říkal: Co je tohle za ptáka? Ale to už si to náš usmrkánek mířil k žirafám. Sotva se prosmekl mezi jejich dlouhými krky, pokračoval nad výběh slonů. Slonice Šeherezáda si zrovna sprchovala záda chobotem, a tak Marcel schytal pěknou spršku.
Vtom se vítr stočil a bublina zanesla vzduchoplavce k ledním medvědům. Tady už končila všechna legrace. Medvědi ještě nebyli po obědě. Vztyčili se na zadních a předními tlapami chňapali do vzduchu.
Naštěstí naprázdno.
Musím honem něco udělat, uvažoval Marcel. Tohle by mohlo špatně skončit. Zvířátka mám rád, ale nenechám se samou láskou sežrat! Co teď? Co teď?! Co s tou nud... Kapesník! blesklo mu hlavou a začal usilovně šátrat v kapsách.
"Mám ho!"
Ještě nikdy se z kapesníku tak neradoval. Ze všech sil do něj zatroubil. Hned nato se snesl k zemi. A právě včas. Jen o fous nespadl do jezírka s třímetrovými krokodýly!

Není jisté, jestli vydechl nadšením, nebo úlevou.
Jisté ovšem je, že od té doby ho s nudlí u nosu už nikdo nikdy neviděl.

S dětmi si povídáme o příběhu: Vzpomeneš si na legrační situace, které tě v příběhu rozesmály? Vyprávěj si s rodiči vtipnou příhodu, kterou jsi sám zažil. Proč používáme při rýmě kapesník? Koho tím chráníme? Co bychom měli udělat když se vysmrkáme?... umýt si ruce

Dále si můžete s dětmi poslechnout pohádku Mach a Šebestová, Kropáček má anginu zde :https://www.youtube.com/watch?v=oxVZKf2oPz0

Písnička o bacilovi

Písničku si nejprve poslechneme, pokusíme se zapamatovat si alespoň část textu a zazpívat si ji. Děti mohou vyťukávat rytmus pomocí jednoduchých "hudebních nástrojů" - dvou vařeček nebo dřevěných kostek.
Písnička bacil zde: https://www.youtube.com/watch?v=nv3JCEvvgSs
Záměr: vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
Očekávaný výstup: vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně pohybovou činností

Mytí rukou

Jak postupujeme když si jdeme umýt ruce? Vytištěný obrázek vystříháme a pokusíme se ho znovu sestavit do řady a nalepit na dlouhý papír.
Záměr: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
Očekávaný výstup: kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů

Obrázek pro postup při mytí rukou naleznete zde: https://cz.pinterest.com/pin/346073552615248537/

Video jak správně si mýt ruce si můžete pustit zde: https://www.pigy.cz/video/koronavirus-jak-si-spravne-myt-ruce/

Domácí pokus s mytím rukou


Záměr: osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
Očekávaný výstup: znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek

V návaznosti na povídání o hygieně si můžete s dětmi udělat malý pokus, jak je důležité mýt ruce, jak se bacily bojí mýdla: budeme potřebovat misku s vodou, drcený nebo mletý pepř nejlépe černý (aby byl dobře vidět, bude nám představovat bacily, viry a špínu) a tekuté mýdlo. Do misky s vodou nasypeme trošku pepře – vysvětlíme dětem, že jsou to ty bacily a že jsou všude v misce i kolem nás (pepř plave na povrchu), vyzveme dítě, aby ponořilo do misky 1 prstík, nic se nestane, pepř – bacily plavou v klidu dál, ale vyzkoušíme, co se stane, když si prstík namočíme do tekutého mýdla a opět ponoříme…. Pepř se rozuteče na všechny strany daleko od prstíku s mýdlem. Stejně to funguje i s prostředkem na nádobí.

Jak vypadám já, když smrkám?


Záměr: rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
Očekávaný výstup: zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

S dětmi si přečtěte motivační básničku Kapesník. Můžete se pokusit ji vytleskat a určit počet slabik v jednotlivých slovech.

Zima, zima samá rýma,
až to bude lepší,
uděláme hepčí.

A kdo nemá kapesník,
ten udělá jenom pšík.

Můžete pak vytvořit následující obrázek. Budete potřebovat 2 papíry A4, nůžky, lepidlo, pastelky(voskovky) a papírový kapesník.
Na jeden papír děti obkreslí svoji ruku a vystřihnou, na další papír předkreslete dětem kruh (obličej) a děti ho opět vystřihnou. Obličej nalepí na papír a dokreslí pastelkami svůj obličej i část těla - krk, ramena, trup. Vybarví dle fantazie. Pod nos nalepíme papírový kapesník a přes kapesník nakonec i vystiženou ruku.

https://cz.pinterest.com/pin/346073552615192829/

 

Zdraví a naše tělo

Záměr: uvědomění si vlastního těla
Očekávaný výstup: pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek)

Přečteme si motivační básničku. Ukážeme si kde je hlava, kde plíce a další části těla a vnitřní orgány.
Vysvětlíme si pojem vitamín. Jaké vitamíny známe a kde je můžeme najít?

Bacil a vitamíny
Byl jeden bacil,
do hlavy mě bacil.
Hlava hodně bolela,
zavolejte doktora.
Pak mi sedl na plíce,
bolelo to velice.
Nejedl jsem vitamíny,
teď mám nosík plný rýmy.

Můžeme si zacvičit na písničku Hlava, ramena, kolena palce zde: https://www.youtube.com/watch?v=xSCdWymIveE

Kreslený diktát postavy

Za doprovodu básničky dítě nakreslí lidskou postavu.
Záměr: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
Očekávaný výstup: rozvíjet vizuomotorickou koordinaci za doprovodu básničky

 


Vysvětlíme si přísloví k tématu: Čistota-půl zdraví! V dravém těle zdravý duch!

Doplňíme logickou řadu správnou barvou bacila

Záměr: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Očekávaný výstup: rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto)

https://www.facebook.com/epredskolaci/posts/3140714749384026/


Najdi správný stín svému bacilovi

https://www.pinterest.jp/pin/537476536763047525/

 https://i.pinimg.com/originals/c5/95/eb/c595eb001b10c5563080311d5e49ca94.jpg

Malování bacilů rozfoukáváním

Záměr: rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
Očekávaný výstup: vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k  nim

Bacily "malujeme" tak, že pomocí brčka rozfoukáváme skvrny z vodovek nebo rozředěných temperových barev. Nožičky můžeme rozetřít špejlí a po uschnutí pak dolepíme pohyblivé nebo papírové oči.

Návod je k dispozici zde: https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=273


Povídejte si s dětmi o tom, jak můžeme posílit naše zdraví

Uvařte si bylinkový čaj s medem a citrónem, který je plný vitamínů a vypracujte následující grafomotorický list.
Grafomotorický list zde: https://www.pinterest.com.mx/pin/843158361467165326/

Záměr: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
Očekávaný výstup: Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku

Jděte s rodiči ven, pozorujte přírodu a radujte se z přicházejícího jara, posilujete tak své zdraví

Záměr: rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
Očekávaný výstup: pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
Nápady během pobytu venku naleznete zde: www.ucimesevenku.cz

Můžte dětem přečíst následující článek o otužování a inspirovat se :-)https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/354331/deti-pred-nemoci-ochrani-otuzovani-jak-a-kdy-zacit.html?kapitola=370147

Připravte si doma s rodiči, sourozenci či prarodiči něco zdravého a plného vitaminů. Nabízíme Vám následující recepty

Záměr: rozvoj kooperativních dovedností
Očekávaný výstup: spolupracovat s  ostatními, obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.

Jablečný koláč

Na rychlý jablečný koláč budeme potřebovat
Těsto:
300 g polohrubé mouky
80 g cukru
1 vejce
1 kypřící prášek
250 g bílého jogurtu
40 g másla
citronovou kůru
mléko pro případné zředění těsta

Náplň:
500 g polotučného tvarohu ve vaničce
400 g bílého jogurtu
1 vejce
80 g cukru
hrst rozinek
4 jablka
šťávu z 1/2 citronu
1 lžíci cukru
skořici

Postup přípravy

Nejprve si připravíme náplň. Tvaroh ručním šlehačem nebo metličkou smícháme s jogurtem, vajíčkem, cukrem a rozinkami.
Poté si nahrubo nastrouháme jablka, dochutíme je cukrem, citronovou šťávou a skořicí.
V kuchyňském robotu smícháme mouku s kypřícím práškem, přidáme vajíčko, jogurt, zchladlé rozpuštěné máslo a citronovou kůru. Těsto dobře vyšleháme. Během šlehání přilijeme ještě trochu mléka, abychom dosáhli požadovaně husté konzistence.


Do máslem vymazané a moukou vysypané koláčové formy nalijeme připravené těsto. Na to přijde tvarohovo-jogurtová náplň s rozinkami a nakonec nastrouhaná jablka.
Koláč vložíme do rozpálené trouby a pečeme na 180 °C zhruba 60 minut (hodně záleží na výšce těsta/velikosti formy).

 Mrkvový salát s jablky

500g mrkve
500g jablek
štáva z čerstvého citrónu
štáva z pomeranče
3 lžíce medu

Mrkev oloupeme, jablka zbavíme jadřinců. Nastrouháme na hrubém struhadle.
Přidáme šťávu z citronu, pomeranče a med. Dobře promícháme. Množství citronu a medu je potřeba upravit podle chuti. Záleží především na tom, zda máme sladká nebo kyselá jablka.

Dobrou chuť a pevné zdraví!:-)

 

ZDÁ SE MI TO NEBO NEZDÁ, NA OBLOZE PADÁ HVĚZDA…….
1.3.2021 – 5.3.2021CHARAKTERISTIKA: kdybychom se v noci podívali na oblohu, divili bychom se kolik na ní svítí hvězd….asi jako zrnek písku všech pláží světa. Obyčejným okem vidíme ale jenom málo hvězd…asi tolik, kolik zrnek písku by se nám vešlo do dlaně. Jako první vychází večer na oblohu hvězda, které se říká Severka, určitě ji zahlédnete, protože svítí jasně a je docela veliká. Hvězdy, které vidíme, jsou velmi daleko ve vesmíru a tvoří spolu dohromady různá souhvězdí a obrazce…

Motivační říkanka

Zdá se mi to nebo nezdá,
na obloze padá hvězda.
A hned vedle za ní letí,
stejně rychle druhá, třetí.
A než zmizí její pád,
zkus si rychle něco přát.

 

Nabídka činností :

⦁ přečtěte si s mamkou motivační básničku


⦁ můžete si povídat o svých přáních, co byste si přáli a proč, kdyby se vám podařilo zahlédnout padající hvězdu


⦁ vyrobte si z porcelánové hmoty hvězdičky a planety (recept na hmotu najdete v příloze)


⦁ spojte pomyslné hvězd y a vytvořte souhvězdí Velkého vozu (spojením bonbonů Vexta s párátky)


⦁ na PL najděte správnou cestu od startu k cíli


⦁ z ruličky od toaletního papíru si vytvořte vesmírnou raketu


⦁ z rozstřihaného obrázku sestavte celý obrázek kosmonauta


⦁ motivační básničku se můžete naučit


⦁ využijte hezkého počasí a jděte ven, najděte si vhodné kamínky různých velikostí, které si můžete nabarvit jako planety poskládat model sluneční soustavy…která planeta je nejblíže Slunci, která za ní atd. Můžete se inspirovat zde: www.ucimesevenku.cz


⦁ na stránkách školky pod naší třídou, najděte s mamkou písničku z minulého týdne, naučte ji mamku, taťku i sourozence


⦁ poslechněte si písničku Chválím tě země má (Svěrák, Uhlíř)


⦁ zkuste poskládat vesmírné sudoku


⦁ ve školce jsme si četli o pobytu kosmonautů v raketě, víte, že to nemají vůbec snadné….zkuste se obléci jako kosmonauti do kombinézy, holinek a helmy a překonávejte různé překážky, které vám rodiče připraví

Cíle:

⦁ uvědomění si vlastního těla
⦁ rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
⦁ posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
⦁ rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
⦁ vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
⦁ pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 

Výstupy:

⦁ koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
⦁ vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
⦁ naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
⦁ vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
⦁ zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)
⦁ vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
⦁ mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 Raketa z ruličky od toaletního papíru:

Vzor pro vytvoření souhvězdí (bonbony Vexta a parátka)

vzor zde

Pokuste se spojit souhvězdí podle vzoru:

souhvězdí zde

 Obrázek kosmonauta k rozstříhání:

Obrázek kosmonauta naleznete zde

Najdi cestu od startu k cíli

Cesta raketou zde

 

 

Vesmírné bludiště zde

Zkus vyřešit vesmírné sudoku

Vesmírné sudoku zde

Recept na porcelánovou hmotu


2 hrnky jedlé sody, 1 hrnek kukuř.škrobu, 1 hrnek vody, vše se uvaří za stálého míchání, až hmota zhoustne. Necháme vychladnout, zabalíme do potr.folie a následně hmotu vyválíme a vykrajujeme tvary (v našem případě hvězdy a planety).

Necháme volně uschnout a můžeme nabarvit temperami.

A takto pak můžeme zavěsit:

 

 

Téma - Raketou do vesmíru

22.-26.2.2021

Písnička Naše Země kulatá

Naše Země kulatá je, říká se to.

Po nebi se koulí světem celé léto.

 

Ref.:Pozor ať se nesrazíš s tou hvězdičkou v dáli!

To bychom se o tebe vskutku báli.

 

Chtěl bych jednou, třeba někdy tahle k ránu.

Nasednout do velikého aeroplánu.

 

Nasednout do rakety, podívat se z výše, 

je-li Země kulatá, jak se píše.

 

Básničku Sluneční soustava naleznete zde

https://www.mschyne.cz/wp-content/uploads/2016/10/B%C3%A1sni%C4%8Dka-SLUNE%C4%8CN%C3%8D-SOUSTAVA-5.pdf