1. Třída

  
U PAŘEZOVÉ CHALOUPKY

 

 Charakteristika prostředí a podmínek třídy:

 Třída U Pařezové chaloupky se nachází ve spodním  patře MŠ. Tato třída je svým prostorem a vybavením  přizpůsobena nejmladším dětem. Jsou zde vytvořeny  vhodné podmínky pro tuto věkovou kategorii dětí.  Například dostatečné množství relaxačních ploch,  molitanových hraček, domečků. Uprostřed třídy jsou  stolečky se židličkami, kde má každé dítě své pevné  místo. Nechybí zde zajisté ani výtvarný koutek  s vhodným výtvarným materiálem.

  Ve třídě jsou sestaveny dětské koutky, které  dětem umožní hraní ve skupinkách, příjemné prostředí i  jejich soukromí.  Třída je postupně dotvářena vzhledem  k ročnímu období a tematickým celkům.

 

Materiální podmínky

Materiální vybavení je velmi pestré, dostačující hračky jsou dětem dostupné, využíváme ke hře i různé šátky, deky, velké molitanové kostky, záclony, látky, odpadový materiál, který se dá různými způsoby dotvářet i přetvářet.

Ke třídě patří také prostorná šatna, umývárna a toalety pro děti.

Organizační podmínky

  • Děti se od šesté hodiny ráno scházejí ve třídě u Makové panenky.
  • V 7.30 hod. odcházejí děti do své domácí třídy U Pařezové chaloupky.
  • V čase 14.45 převádíme děti do třídy U makové panenky.
  • Provoz v mateřské škole končí v 16.30 hod.
  • Každý den se společně setkáváme u rituálů, které jsou pro nás velice důležité.
  • Během dne střídáme aktivity jak rušné, tak klidové.
  • Snažíme se vyvarovat zbytečnému spojování a suplování jiných učitelek. V některých situacích, kdy dochází ke změnám organizace dne, jsou děti vždy seznámeny předem.

 

 

třídní pedagog pro školní rok 2017/2018: Bc. YVONA SOUKUPOVÁ

                                            školní asistent: ANGELA JANDOVÁ