1. Třída

 PAŘEZOVÉ CHALOUPKY

 

 

Charakteristika prostředí a podmínek třídy

Třída U Pařezové chaloupky se nachází ve spodním  patře MŠ stranou od ostatních tříd. Tato třída je svým prostorem a vybavením přizpůsobena nejmladším dětem. Ze šatny vchází děti dveřmi na školní zahradu, kde mají své pískoviště s domečkem a dostatečně velkým, dřevěným plůtkem, ohraničneným prostorem pro pobyt venku. Všechny hračky a pomůcky ve třídě jsou umístěny tak, aby na ně děti dobře viděly a mohly s nimi lépe manipulovat. Prostředí třídy je během školního roku dotvářeno podle ročních období, tématických celků a podle potřeb dětí.

Materiální podmínky

Materiální vybavení je velmi pestré, dostačující hračky jsou dětem dostupné, využíváme ke hře i různé šátky, deky, velké molitanové kostky, záclony, látky, odpadový materiál, který se dá různými způsoby dotvářet i přetvářet.

Ke třídě patří také prostorná šatna, umývárna a toalety pro děti.

Organizační podmínky

 • Děti se od šesté hodiny ráno scházejí ve třídě u Makové panenky.
 • V 7.30 hod. odcházejí děti do své domácí třídy U Pařezové chaloupky.
 • V čase 14.45 převádíme děti do třídy U makové panenky.
 • Provoz v mateřské škole končí v 16.30 hod.
 • Každý den se společně setkáváme u rituálů, které jsou pro nás velice důležité.
 • Během dne střídáme aktivity jak rušné, tak klidové.
 • Snažíme se vyvarovat zbytečnému spojování a suplování jiných učitelek. V některých situacích, kdy dochází ke změnám organizace dne, jsou děti vždy seznámeny předem.

třídní pedagog pro školní rok 2020/2021: Eva Košnerová

                                         školní asistent: Markéta Prachařová

 

 

                  

 

Milé děti/ Vážení rodiče,

  vzhledem k současné epidemiologické situaci došlo k uzavření mateřské školy. Moc nás mrzí, že se nemůžeme společně setkávat. Věříme, že tato opatření nám dovolí se opět co nejdříve v poklidu a především ve zdraví vrátit do školky. Než se zase sejdeme v Pařezové chaloupce, budeme Vám každý týden na stránku třídy na webové stránky MŠ vkládat témata a inspiraci na vyplnění volných chvil doma. Především si užívejte doma, hodně si hrajte a choďte s rodiči do přírody, pozorujte, jak se všechno mění a zkuste třeba najít první jarní kytičky.

  Všem přejeme chvíle klidu, radosti ze společně stráveného času a hlavně pevné zdraví.  

  Vaše Eva a Markéta a také Vás všechny moc pozdravuje Nina.

  V případě jakýchkoli dotazů, připomínek, nápadů mi napište na msplanakosnerova@seznam.cz

 

 

 

 

                                                                                   3.5. -7.5.

  

                                    Kdo je ta nejkrásnější květinka?
                                          No přece naše maminka!  

 

 

                                                                 

                                                                    

 

 

Charakteristika:

Co má na starost maminka? Co ostatní členové rodiny? Jak jim pomáháme? 
Jak dáme najevo maminkám svou úctu a lásku?
Svátek maminek je také příležitostí pro téma „rodina“ a uvědomění si, kdo všechno rodinu tvoří
(maminka, tatínek, sourozenci, prarodiče) a také zamyšlení se nad vzájemnými vztahy, chováním, uvědomováním si svého místa v rodině i své identity.
 

Vzdělávací cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky, vnímání barev
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)
  i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

Očekávané výstupy:

 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit
  po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se
 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
  (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném)
  a cizím prostředí
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně,
  mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

 

  

                                             

     Pohádka o mamince:       

Bylo, nebylo, žila, byla jedna maminka.
Protože byla milá a stále se usmívala, všichni kolem ji měli rádi.
Maminka velmi ráda chodila se svými dětmi na procházky do parku
nebo na dětské hřiště a často sebou brávala i děti svých sousedů.
Tam pak pro všechny vymýšlela různé úkoly a soutěže, aby získaly obratnost, vytrvalost a sílu.
Nezapomínala samozřejmě všechny za jejich výkony odměnit.
Nejčastěji doma pečenými koláči. A ty povidlové uměla nejlépe na světě.
Když bylo špatné počasí, hrála s dětmi jejich oblíbené – Člověče, nezlob se!
Nebo si sedla ke klavíru. Hrála a učila děti zpívat české písničky.
Děti pak bez reptání mamince pomohly s úklidem.
Vynesly smetí nebo utřely nádobí. Nejraději však pomáhaly při pečení koláčů.
To měly povidla až za ušima.
A večer před spaním maminka nikdy nezapomněla vyprávět pohádky,
z nichž si mnohé i sama vymýšlela.
Ale ona to vlastně není pohádka.

 

Vždyť je to naše MAMINKA

                                                                                                                                                                

* spontánně převyprávět přečtený příběh, mluvit zřetelně a v přiměřeném tempu
* rozvoj myšlení, paměti

 

Aby měla maminka radost, můžeš jí vybarvit obrázky kytiček,
nebo kytičkové sluníčko i spočítat počet lístků:

 

 

 

          

 

 

 

               

 

https://www.google.com/search?q=kyti%C4%8Dka+omalov%C3%A1nka&sxsrf

* rozvoj jemné a hrubé motoriky, vnímání barev
* rozvoj početních dovedností

 

 

                     Básničky pro maminku:   

 

                        

 

* vlastními slovy převyprávět, o čem a pro koho je básnička
* rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)
* rozvoj prosociálních vztahů v rodině

 

Náhrdelník pro maminku:

Vezmi si pastelky a pokračuj ve vybarvování korálků pro maminku – pozor, ať pravidelně střídáš barvy

                                

                        

* rozvoj pozornosti, jemné motoriky, umět se soustředit na úkol, sled barev 

 

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/0d9681387d623a84602d86291106c39b.docx

 

Také můžeš mamince vyrobit přáníčko
– RADOSTNÝ OBLÁČEK s mašličkou:

Pomůcky: bílá čtvrtka, nůžky, černý fix nebo pastelku, růžový(červený) barevný papír,
růžovou nebo barevnou mašličku, špejli, lepidlo-lepící páska

Postup: na bílou čtvrtku nakresli obláček – nebo popros tatínka, staršího sourozence, dědečka),
 aby ti ho nakreslil. Obláček vystřihni a dokresli mu oči a pusu.
Z barevného papíru vystřihni 2 kolečka a nalep je jako tvářičky.
Pokud to zvládneš, tak ještě z proužku barevného papíru, nebo stužky můžeš na mráček nalepit mašličku.
Ze zadní strany přilep špejli. A radostný obláček je hotový.

 

             

 

* rozvoj a osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
* rozvoj fantazie, tvořivosti
* mít radost z vlastního výrobku

Pojďte si s námi zazpívat a zatancovat.                                                                                       
Kdo si zpívá, tancuje a hraje si, nezlobí.

Písnička pro maminku a o mamince "Naše máma"                   

 https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I

 

                          

                                               

* rozvoj pohybového aparátu                                                                    
* rozvoj pro melodii a rytmus                  

 

 

           Obrázkové cvičení s maminkou:

 

 

 

https://www.google.com/search?q=obr%C3%A1zkov%C3%A9+cvi%C4%8Den%C3%AD&sxsrf

* protažení celého těla, rozvoj pohybového aparátu  
* předmatematická gramotnost – počítání cviků do 6ti
* rozvoj fantazie – vymýšlení pořadí cviků i jiných cviků                                          

 

Zkusíš poskládat obličeje tak, aby z nich byly maminky?

Napřed celý obrázek rozstříhej a pak poskládej stejné poloviny k sobě.
Pokud chceš maminky vybarvi.

 

https://www.google.com/search?q=C4%8Dka+omalov%C3%A1nka&sxsrf

* vědomě si všímat změněného, chybějícího, zaměření na detail
* umět popsat svoji maminku, jak vypadá – co se jim nejvíce líbí.
* jaké vlastnosti má tvoje maminka
* jaký má obličej, když se zlobí a jaký, když má radost – rozvoj citového vnímání

                                                          

 

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/0d9681387d623a84602d86291106c39b.docx

* rozpoznat odlišnosti v detailech, najít stejný tvar – trpělivost, pozornost

 

Jistě víš, co všechno maminka dělá a je to hodně práce.
Mohl bys jí pomoci třeba i takto. Co myslíš, zvládneš to?

 

                     

 

 

http://www.uploads/documents/425d849bd2d450e78c2a64a4222ccd94.docx

 * vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc
(chovat se citlivě a ohleduplně, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

 

 

 

                       Milé děti a maminky,
             hezky si spolu užijte sváteční den.

                                                                              

       

 

 

 

 

 

 

                                              26.4. - 30.4.

                        HEJ, HEJ, HEJ, BLÍŽÍ SE ČARODĚJNICKÝ REJ.....     

Říká se, že 30. dubna mají kouzelné síly největší moc. Čarodějnice létají na Temný vrch, kde provádějí svoje reje.

Proto se stalo zvykem pálit ohně, aby se zabránilo jejich kouzlům a zlomily se tak jejich čáry.                                                     

 Charakteristika:
Popovídáme si o čarodějnicích…

Jak vypadá čarodějnice? Může být hezká i ošklivá. (má koště, potrhané šaty, bradavice, dlouhé drápy, klobouk, zacuchané vlasy,…)
Co všechno umí? (čarovat, vařit kouzelné lektvary, měnit podoby,…)
Jsou zlé nebo hodné? (hodné - léčí, věští, pomáhají, zlé - jenom škodí,…)
Jaká zvířátka ji pomáhají? (černý kocour, had, krysa, pavouk, žába, havran, netopýr, můra,…)
Jaké používá kouzelné věci? (létající koště, kouzelná hůlka, křišťálová koule,...)
Co bys vykouzlil/a, kdybys uměl/a čarovat?

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

Očekávané výstupy:

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
 • koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb a přizpůsobit jej podle pokynu mít povědomí o životním prostředí
 • (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsob, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 

Pro pravou čarodějnickou atmosféru si můžeš poslechnout písničky
a využít je i pro pohybovou chvilku.... 

PĚT JEŽIBAB  a  JEŽIBABA

Petr Skoumal – Pět ježibab https://www.youtube.com/watch?v=jH1iGx8VR8s
Dáda Patrasová - Ježibaba https://www.youtube.com/watch?v=xh6l3dOMh5Q

* rozvoj pozornosti a pochopení příběhu                               
* rozvoj slovní zásoby,vyjadřování

https://www.google.com/search?q=%C4%8Darod%C4%9Bjnice+pracovn%C3%AD+listy

* rozvoj pozornosti                                          
* rozvoj myšlení
 

Děti, rozstříhejte si čtverečky a přiřaďte stejnou barvu k pavoučkovi:

 

                                   

https://www.google.com/search?q=%C4%8Darod%C4%9Bjnice+pracovn%C3%AD+listy

 *rozvoj  smyslového vnímání, poznávání barev

Zkus také spočítat čarodějné klobouky, kočky......a můžeš je i vybarvit:

                        

* Rozvoj matematické pregramotnosti     

 

 

Pokud najdeš stejný tvar netopýra, tak ho spoj  čarou...

 

               

http://www.tvorivepracky.cz/wp-content/uploads/2015/10/pracovni-listy11.jpg

* Rozvoj jemné motoriky, rozvoj koordinace oko-ruka

 

ČARODĚJNICE SI RÁDY ZPÍVAJÍ......            

             

ttps://www.google.com/search?q=%C4%8Darod%C4%9Bjnice

* rozvoj kladného vztahu k hudbě
* rozvoj sluchového vnímání

 

https://www.google.com/search?q=%C4%8Darod%C4%9Bjnice             

* rozvoj jemné motoriky, grafomotorická cvičení

 

Můžeš si vyrobit i čarovný lektvar...na který budeš potřebovat:

 • sklenice
 • prášek do pečiva
 • potravinářské barvy
 • vlažnou vodu

                                       

                                          

 

* radost z objevování, zkoumání
* poznávání barev
 

                                        MILÉ DĚTI ......PŘEJEME  VÁM.........

                   

 

 

 

 

 

 

                   

                          12.4. - 23. 4. 2021 

         Téma: Další nová mláďátka

 

Milé děti, tento týden si povíme o dalších mláďátkách.
Příroda to zařídila chytře, a tak se většina mláďat se rodí na jaře. Kdyby na svět vykoukla jen o pár týdnů dříve, pravděpodobně by nepřežila.
Na jaře se vše kolem nás probouzí k životu, potravy je dostatek, a tak mají i ti malí tvorečkové spoustu času nabrat síly i zkušenosti do své první zimy.
Mláďata neoplývají takovými zkušenostmi jako dospělí, ještě se musí všemu učit, tak jako vy děti. Také se naučíte nové básničky, zacvičíte si a zazpíváte.
Povíme si o různých povoláních a vytvoříte si podkovu. Zahrajete si hru „Tajemný košík“.
Budete kreslit do mouky, vytvoříte cestu a pokud budete chtít, postavíte si domeček z přírodnin.

 

 

 

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,

   porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky

  vyjádřit

 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,

   přizpůsobivosti apod.)

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Očekávané výstupy:

 • zachovávat správné držení těla
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se

ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb a přizpůsobit jej podle pokynu
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,

   výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)

 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí

i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

 

      

 MOTIVAČNÍ POHÁDKA:
Přečtěte si společně s rodiči obrázkovou pohádku O třech kůzlátkách.
Rodiče Vám budou číst písmenka, vy budete číst obrázky. Poté si o pohádce popovídejte.

http://www.sylvafrancova.com/Animacek_pohadky.php?jzk=0

 

Před začátkem čtení je dobré s dětmi jednotlivé obrázky pojmenovat.
Po přečtení si řekněte, o čem pohádka byla.

Otázky k textu: Kam šla máma koza? Kdo je kovář? Co takový kovář dělá? Jaká chtěl mít vlk hlas? A jaký ho měl dřív? Kam strčil vlk pracku? Víte, jaké máme druhy mouky? Z čeho se taková mouka dělá a jak? Jak by příběh dopadl, kdyby se maminka koza nevrátila?

* umět soustředěně sledovat děj pohádky a dokáže odpovědět na otázky.
* cvičení  očních pohybů a sledování příběhu, zároveň rozšiřování slovní zásoby.

Zde je přiložen odkaz na pohádky O třech kůzlátkách - k relaxaci, před spaním, pro společné chvilky a povídání.

audio pohádka: https://www.youtube.com/watch?v=AHEKUMTVv8E

hraná pohádka: https://www.youtube.com/watch?v=VwrGXu9mHzM

loutkové divadlo: https://www.youtube.com/watch?v=bn76tVIfjew

 

NÁVAZNOST NA TÉMA – Kůzlátka jsou mláďátka od kozy. Jak se jmenují mláďátka od koníka, kravičky, ovečky, pejska, prasátka…?

 

2. MLÁĎÁTKA: Najděte doma knihu, kde jsou vyobrazená jakákoliv zvířátka.
Jednotlivě si je pojmenujte, řekněte si, kdo je maminka.
Zvířátka si popište: jak vypadají, jak jsou velká či malá, jakou mají srst (chlupy, peří, šupiny…), jakou mají barvu (jedna barva, skvrny, fleky…), co mají na hlavě
(rohy, tvar uší…), kolik má končetin, co mají na končetinách (kopyta…), co mají na zadečku (ocas, jak dlouhý), jaký má nos (rypáček, chobot, zobák…)

 

         

 

     

 

 Až si s dětmi budete povídat o jednotlivých zvířátkách, zkuste si s dětmi krátkou logopedickou chvilku.
Vyzkoušejte si, jaké zvuky dělají s různou intenzitou hlasu (šeptáme, zavoláme…).

TIP: https://www.youtube.com/watch?v=KOi2FA-sStM

                                

* Osvojování nových poznatků, nácvik mluvního a pěveckého projevu

 3.POHYBOVÉ BÁSNIČKY A PÍSNIČKY-naučíme se nové:

Káčátko
Děti, víte, jak dělá káčátko? A myslíte, že umí plavat? Tak si na takové káčátko zahrajeme.

 

      

 

Teče voda voděnka, přes kameny skáče (skoky na místě)
A já chodím po louce, jako malé káče (jdeme jako kačenka-v podřepu)
Káčátko si chodí trávou, střídám nohu levou, pravou.
Stoupnu si a ruce v bok (stojíme a máme ruce v bok)          

K potůčku už ani krok. (stojíme, ruce v bok a kroužíme v pase nebo se přetáčíme střídavě doleva a doprava).
Pak si lehnu na záda do lučního kvítí (lehneme si na záda a „jedeme na kole“)
A zamávám sluníčku, že nám pěkně svítí.

* protažení těla, zapamatování si krátkého textu, rozvoj hrubé motoriky

 

 

TAJEMNÝ KOŠÍK:
Pamatujete si, jak to bylo na začátku v pohádce?
Kam maminka koza odešla a proč?
Společně s rodiči si zahrajte hru, co vše byste si chtěly koupit, kdybyste šly na nákup samy.
Koukněte se mamince do lednice nebo do spíže, co máte doma. Co vám chutná a co ne?

Můžete hledat obrázky v knihách či starých letácích.
Obrázky z letáků vystřihněte nebo vytrhněte a nalepte na papír a popovídejte si, co tam máte.

HRA S RODIČI -  do košíku nebo krabice dejte několik potravin – ať vás děti nevidí (například jablko, mrkev, rohlík apod.),
zakryjte šátkem a nechte ať dítě do košíčku sáhne, hlavně se nesmí koukat, osahá si jednu libovolnou věc a řekne vám, co nahmatal.
Poté předmět vyndá z košíku a uvidíte, jestli je to správně.

* Rozvoj hmatového vnímání, rozvoj fantazie a pozornosti.
* Schopnost vyhledat obrázky dle zadání.

KOVÁŘ:
Pamatujete si, ke komu běžel vlk, aby mu vykoval jazyk?
Řekněte si s rodiči o tomto povolání. Jistě dojdete k závěru, že kovář kuje i podkovy. A vy si jí můžete vymodelovat z plastelíny.

Také si můžet vytvořit podkovu technikou tupování.

Pomůcky: bílý papír, vytištěnou a vystřiženou šablonu, temperu zvolené barvy, kousek kuchyňské houbičky.

Postup: Vystřiženou šablonu zajíčka si přiložíte na papír, v barvě namočenou houbičkou budete ťupat přes okraje na papír po celém obvodu šablony. Je důležité šablonu pevně držet na místě, aby se nepohnula a barva se nedostala pod ni. Poté šablonu zvednete a na jejím místě zůstane bílá podkova.

HRA S RODIČI -  Vystřihněte dětem šablonu a dávejte pozor, pomozte jim s pevným držením šablony a ťupání okolo barvou. Houbička by měla půlkou zasahovat na šablonu a půlkou na papír, aby vznikl hezký obtisk a bílý zajíček.

* Rozvoj jemné motoriky, rozvoj koordinace.
* Umět provést činnost na základě zadání dospělého.

šablona: https://pin.it/5E0ERSF

 

MOUKA:

Určitě jste každý viděl maminku v kuchyni pracovat s moukou.
Kde se mouka bere? Jistě, koupíme jí v obchodě. Ale z čeho vznikla?

         

Poproste maminku, ať vám nasype různé druhy mouky do misky a osahejte si jí.

HRA S RODIČI- Nasypejte dětem do hlubokého pekáče dětskou krupičku a nechte ho, ať si nakreslí například kolečko – jako sluníčko apod.

 

Básnička s pohybem
– prstové cvičení. Prsty obou rukou propleteme do sebe a palce „melou“.

Mlýnek plný zrní mám,

mouku si z něj udělám.

Koláč si pak upečeme,

to se ale pomějeme.

* Rozvoj kognitivních znalostí, fantazie, jemné motoriky.
* Na základě zkušenosti osvojí druhy různých materiálů.

 

CESTA MAMINKY KOZY:
Ve školce jsme stavěly z různých kostek cesty a překážkové dráhy, ukažte to i doma rodičům.
Najděte si nějaké kostky a zkuste postavit cestu, kterou asi šla maminka koza na nákup.

HRA S RODIČI -  Zkuste dětem doma nebo venku vytvořit překážkovou dráhu.
Rozložte na zem papíry-po kterých půjdou, delší provázek – jako když jdou po laně, židli – kterou podlezou nebo přelezou. Také ať si zkusí poskok snožmo, lezení po kolenou, plazení, převaly – „válení sudů“, pomalou či rychlou chůzi, běh apod.

*Rozvoj motoriky, orientace v prostoru.

 

PROCHÁZKA ZA MLÁĎÁTKY: Pamatujete si, kudy maminka koza a vlk putovali? Vypravte se s rodiči na procházku do lesa nebo do parku. Nejen, že společně strávíte příjemné chvilky na čerstvém vzduchu, ale také zapojíte fantazii a hlavně oči. Zkuste hledat různá zvířátka a řekněte si, jak se říká mamince, tatínkovi a mláděti. Zkuste si z přírodnin postavit domeček pro kozu a kůzlátka.

*Rozvoj paměti, fantazie a představivosti. Rozvoj hrubé motoriky.

 

Tvoření
Zkus z kostek nebo z lega postavit ohradu pro zvířátka
Vytvoř si svoji farmu – zvířátka, která znáš i jejich mláďátka

Které mláďátko k mamince patří? Můžeš si i vybarvit.

https://www.google.com/search?q=zv%C3%AD%C5%99ata+a+jejich+ml%C3%A1%C4%8Fata+pracovn%C3%AD+listy&sxsrf


*Rozvoj fantazie a představivosti. Rozvoj jemné motoriky.

 

 

 

 

    6. 4. - 11. 4. 2021

 Téma: Co se klube ze skořápky

Velikonoční pondělí je za námi. Po svátcích vám jistě doma zbyla pořádná nálož vajec, které maminka zpracuje v kuchyni, uvaří nebo upeče něco moc dobrého. Ale vajíčka nejsou pouze k jídlu. Může se v nich cosi ukrývat a my se tento týden budeme věnovat některým mláďátkům, která se z vajíčka vyklubou. S rodiči si můžete přečíst novou pohádku O ošklivém káčátku, dozvíte se něco o vajíčku a také se podívat, jak líhnou mláďátka. Nebudou chybět pohybové básničky a můžete si i zazpívat. Vyrobíte si bambulky a užijete si s nimi hodně legrace. Také nebude chybět tvoření a jiná zábava.  

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekávané výstupy:

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • utvořit jednoduchý rým
 • koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb a přizpůsobit jej podle pokynu
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • spolupracovat s ostatními
 • zachytit a vyjádřit své schopnosti, těšit se z hezkých a příjemných zážitků vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc

 

1. MOTIVAČNÍ POHÁDKA:

Přečtěte si společně s rodiči obrázkovou pohádku O ošklivém káčátku. Rodiče Vám budou číst písmenka, vy budete číst obrázky. Poté si o pohádce popovídejte.

http://www.sylvafrancova.com/Animacek_pohadky.php?jzk=0

PRO RODIČE: Dítě spolu s Vámi sleduje text. Učí se klidnému soustředění, cvičí oční pohyby a sleduje příběh, zároveň rozšiřuje slovní zásobu. Před začátkem čtení je dobré s dětmi jednotlivé obrázky pojmenovat. Po přečtení si řekněte, o čem pohádka byla.

Otázky k textu: Co se z vajíčka vylíhlo? Jak káčátko vypadalo? Proč bylo káčátko smutné? Kam káčátko uteklo? Kdo přiletěl z teplých krajin? Bylo káčátko opravdu káčátko?

=> Dítě vydrží soustředěně sledovat děj pohádky a dokáže odpovědět na otázky.

Přikládám odkaz na pohádky O ošklivém káčátku - k relaxaci, před spaním, pro společné chvilky a povídání.

audio pohádka: https://www.youtube.com/watch?v=FxFoMMVMIhs

hraná pohádka: https://www.youtube.com/watch?v=Qi8hWlwjX9s

loutkové divadlo: https://www.youtube.com/watch?v=Tn-MyXEnQ54

NÁVAZNOST NA TÉMA - Kdo ještě snáší vajíčka? Vzpomeňte si, říkali jsme si to minulý týden. Ano, je to slepička. Zkuste doma v encyklopedii najít, kdo ještě snáší vajíčka a jaká mláďátka se z nich líhnou.

 

2. VEJCE:

Každý znáte vajíčko. Možná, že jste někdy pomáhaly v kuchyni a viděly, jak vypadá uvnitř vejce syrové a vejce vařené. Ale ono není jen k jídlu. V některých se schovává nový život.

Vejce je plod plazů, ptáků a vejcorodých savců. Jeho základními strukturálními složkami jsou žloutek, bílek a vaječná skořápka.

Vejce vzniká v těle samice. Matka klade jedno či více vajec do vhodného prostředí, kde se nějakou dobu vyvíjí samostatně až do vylíhnutí. U vejcoživorodých se vejce vyvíjí v těle matky a mláďata se líhnou těsně před snůškou (porodem), v jejím průběhu nebo vzápětí. Vzhled vajec se liší podle živočišného druhu. Tvrdému, i když pórovitému povrchu vejce se říká skořápka.

TIP: Jak se líhnou kosi: https://www.youtube.com/watch?v=bJ7iocXn1x8;

Jak se líhnou kajmani: https://www.youtube.com/watch?v=tOW3tD974tU;

Jak se líhnou želvy: https://www.youtube.com/watch?v=0NIWodNkO6s

=> Dítě si osvojí nové poznatky.

 

3. POHYBOVÉ BÁSNIČKY A PÍSNIČKY:

Naučíme se nové pohybové básničky a písničky.

Vajíčko

Točí se vajíčko, /točíme se dokola/

točí se, točí,

chyť si ho slepičko, /imaginárně chytáme rukama/

chyť si ho, kočí.

Točí se vajíčko, /pažemi děláme velké kruhy/

točí se, točí.

Dívej se maminečko, /uděláme dalekohled z rukou/

na klín ti skočí. /plácneme se do stehen/

 

Klubíčko

Motám, motám, klubíčko,

podívej se babičko.

Napravíme za krátko,

co vyvedlo koťátko.

 

TIP: Čiperkové - Říkanky pro nejmenší https://www.youtube.com/watch?v=dgpG3CVn7Pc&list=PLYEDbAsgRNq5sn663oJftTAkhnW0ZWGsO&index=8

 

4. OBRÁZKOVÉ KOLO:

V příloze posílám karty, na kterých si s rodiči procvičíte barvy a tvary, a dozvíte se, čím se které zvířátko živí. Pozorně sledujte kartičky a hledejte stejné obrázky.

PRO RODIČE: V příloze zasílám hru Kolo. První list je ukázka, jak pracovat dál. Vytiskněte si je, vystříhejte (pro lepší manipulaci je vhodné kolečka zalaminovat) a společně se bavte při hře. Jednotlivé obrázky patřící ke kolu nalepte například na kolíček a přikládejte k odpovídajícímu obrázku. Kdo najde první shodný obrázek, vyhrává.

ODKAZ NA PŘÍLOHY:  Příloha 1-5

=> Rozvoj zrakového vnímání. Dítě je schopno najít dva shodné obrázky. Rozvoj pozornosti. Upevňování společenských pravidlem a sociálního rozvoje. Dítě dodržuje herní pravidla, a je schopno přijmout prohru.

 

5. KUŘÁTKO:

Technikou tupování si vytvoříme kuřátko.

Pomůcky: bílý papír, temperu zvolené barvy, pastelky, kousek kuchyňské houbičky, nalepovací oči nebo barevné papíry.

Postup: v barvě namočenou houbičkou budete ťupat uprostřed papíru. Na jeden papír můžete udělat jedno velké kuřátko, nebo několik malých. Kuřátku nalepte oči, nebo je můžete vyrobit, když zmuchláte kousek barevného papíru. Z barevného papíru utrhněte malý kousek, který bude sloužit jako zobáček. Také oči a zobáček můžete nakreslit otiskem svého prstíku. Nakonec dokreslete nožičky.

PRO RODIČE: Pro lepší manipulaci chyťte kousek ustřižené houbičky do prádelního kolíčku. Vždy se dopředu domluvte, kde a kolik bude kuřátek, aby dítě vědělo, jak má pracovat.

=> Rozvoj jemné motoriky, rozvoj koordinace, nácvik správného úchopu. Dítě je schopno provést činnost na základě zadání dospělého.

 

6. PROCHÁZKA ZA KÁČÁTKEM:

Pamatujete si, kudy káčátko putovalo? Vypravte se s rodiči na procházku do lesa nebo do parku. Nejen, že společně strávíte příjemné chvilky na čerstvém vzduchu, ale také zapojíte fantazii a hlavně oči. Zkuste hledat různá zvířátka a řekněte si, jak se říká mamince, tatínkovi a mláděti.

=> Rozvoj paměti, fantazie a představivosti. Rozvoj hrubé motoriky.

 

7. BAMBULKY:

Tentokrát budete opět spolupracovat a vyrábět s rodiči. Vytvoříte si bambulky a s nimi si pak můžete hrát, vyrobit různá zvířátka anebo vyzdobit pokojíček. Rodiče vám připevní provázek na vidličku a ukážou, jak budete namotávat. Pak si můžete s rodiči nebo sourozenci zahrát „foukaný fotbal“. Když zvládnete udělat bambulek víc, jakékoliv barvy, můžete vyrobit zvířátko či nějakou ozdobu.

PRO RODIČE: Společně si vytvořte bambulky, děti jistě zvládnou provázek na vidličku namotávat a bude je to bavit. Bambulka je malá a lehce se do ní fouká. Sedněte si s dítětem naproti sobě ke stolu a foukejte, dokud bambulka soupeři nespadne dolů. Také si zkuste, co se stane, když fouknete málo a hodně (jakou vzdálenost bambule urazí).

TIP: Můžete si zakoupit i různé kreativní sady, například https://www.mall.cz/vytvor-sam/ses-vyroba-bambuli-zviratka

=> Rozvoj jemné motoriky, rozvoj koordinace. Dítě je schopno provést činnost na základě zadání dospělého. Dechové cvičení – poznávání síly a délky výdechu.

 

8. NAJDI A PŘIŘAĎ:

V příloze zasílám popletené obrázky. Najdete, jak správně k sobě patří? Můžeš ukázat pouze prstem nebo je spoj čárou. Je to těžký úkol, dávej pozor na tvary, barvy a druhy. Řekněte si, proč to tak je.

ODKAZ NA PŘÍLOHY: Příloha 6-8

=> Rozvoj zrakového vnímání. Rozvoj předmatematických představ. Dítě dokáže přiřadit k sobě patřící části. Rozvoj jemné motoriky.

 

 

9. 3. - 5. 4. 2021

Téma: Velikonoce jsou tady 

Minulý týden jsme přivítali jaro. Venku už to také vypadá mnohem více jarně, více svítí sluníčko a je tepleji. Tento týden se budeme věnovat oslavě Velikonoc. Z minulého týdne má jistě někdo z Vás připravené osení. Tento týden si můžete zkusit obarvit vajíčka přírodními barvami. Vyrobíte si na ně stojánek. Budete tvořit, hrát si a zkusíte najít stádo beránků. Nebudou chybět pohybové básničky a naučíme se velikonoční koledy. Tento týden si přečtete pohádku O Kohoutkovi a slepičce.

 Vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,přizpůsobivosti, apod.)
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 Očekávané výstupy:

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • utvořit jednoduchý rým
 • koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb a přizpůsobit jej podle pokynu
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • spolupracovat s ostatními
 • zachytit a vyjádřit své schopnosti, těšit se z hezkých a příjemných zážitků
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc

 

 1. MOTIVAČNÍ POHÁDKA: Přečtěte si společně s rodiči obrázkovou pohádku O Kohoutkovi a slepičce. Rodiče Vám budou číst písmenka, vy budete číst obrázky. Poté si o pohádce popovídejte. http://www.sylvafrancova.com/Animacek_pohadky.php?jzk=0

PRO RODIČE: Dítě spolu s Vámi sleduje text. Učí se klidnému soustředění, cvičí oční pohyby a sleduje příběh, zároveň rozšiřuje slovní zásobu. Před začátkem čtení je dobré s dětmi jednotlivé obrázky pojmenovat. Po přečtení si řekněte, o čem pohádka byla.

Otázky k textu - Co kohoutek spolkl? Za kým slepička šla? Co si kdo přál? Co kohoutek slepičce slíbil?

=> Dítě vydrží soustředěně sledovat děj pohádky a dokáže odpovědět na otázky.

 

Přikládám odkaz na pohádky O kohoutkovi a slepičce - k relaxaci, před spaním, pro společné chvilky a povídání.

audio pohádka: https://www.youtube.com/watch?v=JXtGB96f5Rc

hraná pohádka z kanálu Chlap ze školky: https://www.youtube.com/watch?v=G7WSuto7U20

loutkové divadlo:  https://www.youtube.com/watch?v=GIr8KKxyXnE

 

NÁVAZNOST NA TÉMA - Co snáší slepička? Vajíčka a ty na Velikonoce zdobíme. Kohoutkovi a slepičce se narodí kuřátka. Stejně jako další mláďátka, která jsou symboly Velikonoc - beránek a zajíček.

2. VELIKONOCE: V příloze posílám Velikonoční karty, na kterých si s rodiči přečtete všechno důležité - proč se Velikonoce slaví, co to je Pašijový týden, jak se jmenují jeho dny a co se během jich dříve dělalo. Také se dočtete o jednotlivých symbolech a tradicích Velikonočních svátků. TIP: Materiály lze zakoupit na http://www.unoduo.cz

=> Dítě si osvojí nové poznatky.

 

3. POHYBOVÉ BÁSNIČKY A PÍSNIČKY: Naučíme se nové pohybové básničky a velikonoční koledy.

 VELIKONOĆNÍ KOLEDY - říkanky doprovázené šupáním pomlázkou

Upletl jsem pomlázku,

je hezčí než z obrázku,

všechny holky, které znám,

navštívím a vymrskám.

Než mi dají vajíčko,

vyplatím je maličko.

 

Hody, hody, zdravíčko,

dejte klukům vajíčko.

Na pomlázku mašli,

že k vám cestu našli.

 

Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný.

Nedáte - li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička Vám snese jiný.

 

VELIKONOCE

 Přišlo jaro, slunce svítí,             (chůze na místě, rukama velký kruh)

v zahradách je plno kvítí.          (ze dřepu stoj)

Co to ptáci štěbetají?                 (ruce k uchu, posloucháme)

Že mi tady rádi dají,                  (ruce natáhnout před sebe, dlaněmi nahoru)

malovaná vajíčka,                      (rukama naznačujeme tvar vajíčka)

co jim snesla slepička.               (ve dřepu, ruce na ramena a děláme křidélka)

 

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

 Malovaná vajíčka,                   (rukama naznačujeme tvar vajíčka)

zahradu plnou sluníčka.          (rukama velký kruh)

Přejeme Vám ze srdce,           (ruku na srdce a pošleme vzdušnou pusu)

krásné Velikonoce.                  (zatočíme se na místě)

 

ZAMRAČENÝ ZAJÍČEK

 Zamračený zajíček.                 (uděláme zamračený obličej)

vzal si mrkve kousíček.          (předvádíme, že koušeme mrkev)

A když mrkev ochutnal,         (pohladíme se po bříšku)

nemračil se, ale smál.              (uděláme rukama nenene a pořádně se usmějeme)

 => Rozvoj hrubé motoriky. Dítě napodobí pohyb, koordinuje pohyby, vnímá rytmus a rým. Za pomoci pohybu je schopno se naučit krátkou básničku.

 

4. VELIKONOČNÍ DOBBLE: Společně s rodiči si zahrajte společenskou hru Dobble. Pozorně sledujte kartičky a hledejte stejné obrázky.

PRO RODIČE: V příloze zasílám hru Dobble s velikonoční tématikou. Vytiskněte si ji, vystříhejte (pro lepší manipulaci je vhodné kolečka zalaminovat) a společně se bavte při hře. Balíček karet dejte obrázky nahoru doprostřed stolu, každý dostane jednu kartu. Hledá, zda je na horní kartě v balíčku stejný obrázek, jako má na své kartě. Kdo najde první shodný obrázek, bere si horní kartu. Stejně pokračujeme, dokud nedojdou karty v balíčku. TIP: Materiály lze zakoupit na http://www.unoduo.cz

=> Rozvoj zrakového vnímání. Dítě je schopno najít dva shodné obrázky. Rozvoj pozornosti. Upevňování společenských pravidlem a sociálního rozvoje. Dítě dodržuje herní pravidla, je schopno přijmout prohru.

 

5. VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK: Technikou tupování si vytvoříme velikonočního zajíčka.

Pomůcky: bílý papír, vytištěnou a vystřiženou šablonu, temperu zvolené barvy, kousek kuchyňské houbičky, chlupatou bambulku nebo kousek barevného papíru.

Postup: Vystřiženou šablonu zajíčka si přiložíte na papír, v barvě namočenou houbičkou budete ťupat přes okraje na papír po celém obvodu šablony. Je důležité šablonu pevně držet na místě, aby se nepohnula a barva se nedostala pod ni. Poté šablonu zvednete a na jejím místě zůstane bílý zajíček. Na zadeček mu přilepíte bambulku nebo zmuchlaný kousek barevného papíru jako ocásek.

PRO RODIČE: Vystřihněte dětem šablonu a dávejte pozor, pomozte jim s pevným držením šablony a ťupání okolo barvou. Houbička by měla půlkou zasahovat na šablonu a půlkou na papír, aby vznikl hezký obtisk a bílý zajíček.

=> Rozvoj jemné motoriky, rozvoj koordinace. Dítě je schopno provést činnost na základě zadání dospělého.

 

6. BARVENÍ VAJÍČEK: Určitě jste už s rodiči barvily vajíčka. Možná koupenou barvou, samolepkami nebo třeba v cibuli. Posílám Vám další nabídku v čem je možné vajíčka na Velikonoce obarvit. Jsou to všechno přírodní barviva.

PRO RODIČE: Zkuste s dětmi obarvit vajíčka pomocí přírodních barviv. Budeme rády za fotografie Vašich letošních velikonočních vajíček.

=>  Rozvoj kognitivních znalostí. Dítě si na základě zkušenosti osvojí fyzikální zákonitosti.

7. STOJÁNEK NA VAJÍČKO: Tentokrát budete opět spolupracovat a vyrábět s rodiči. Vytvoříte si stojánek/ obal na vajíčko. Rodiče vám ho vystřihnou. Vaším úkolem bude ohnout nožičky podle světlé linie čtverce uprostřed a spojit díky připraveným rýhám zajíčky, tak aby se drželi za ručičky kolem dokola. Doprostřed poté dáte vajíčko, které budou zajíčky držet.

PRO RODIČE: Společně si vytvořte stojánek/obal na vajíčko, který najdete v příloze. Vy ho vystřihněte, děti ohnou nožičky a spojí zajíčky za ručičky pomocí nastřižených rýh.

TIP: Pracovní list lze najít na FB stránkách společnosti Insgraf.

=> Rozvoj spolupráce a koperace. Rozvoj jemné motoriky.

 

8. NAJDI BERÁNKA: Vaším úkolem bude najít čtyři beránky. Spojit hlavu a tělíčko se zadečkem. Pozorně si prohlédni, jaký vzor mají jejich kožíšky. Je to těžký úkol, ale pokuste se najít alespoň jednoho. Buď můžete části, které k sobě patří vybarvit stejnou pastelkou, nebo poproste rodiče, aby Vám části vystřihnuli a vy je na čistý papír, slepte k sobě.

=> Rozvoj zrakového vnímání. Rozvoj přematematických představ. Dítě dokáže přiřadit k sobě patřící části. Rozvoj jemné motoriky. Nácvik správného úchopu.

 

 

22.3. - 28. 3. 2021

 Téma: Jaro už je tady ...

Venku ještě velká zima, občas pořádně zafouká nebo dokonce nasněží. Za okny to tak vůbec nevypadá, ale tento týden nám začíná Jaro. V přírodě můžeme pozorovat velké změny - na stromech se začínají objevovat první lístečky a pupeny, tráva se začíná zelenat, můžeme zahlédnout první jarní kytičky Sněženky, prodlužuje se den a snad se co nejdříve začne také oteplovat. Také rodí spoustu mláďátek a vrací se ptáčci s teplých krajin. Na jaře se slaví Velikonoce. Budeme si povídat o příchodu jara, přichystáme si už něco na Velikonoce. Zahřejeme se u pohybových písniček a básniček. Opět si něco vytvoříme a tímto týdnem nás provede pohádka O Budulínkovi.

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání  pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,přizpůsobivosti, apod.)
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 Očekávané výstupy:

 • koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb a přizpůsobit jej podle pokynu
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • utvořit jednoduchý rým
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • spolupracovat s ostatními
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc
 1. MOTIVAČNÍ POHÁDKA: Přečtěte si společně s rodiči obrázkovou pohádku O Budulínkovi. Rodiče Vám budou číst písmenka, vy budete číst obrázky. Poté si o pohádce http://www.sylvafrancova.com/Animacek_pohadky.php?jzk=0

PRO RODIČE: Dítě spolu s Vámi sleduje text. Učí se klidnému soustředění, cvičí oční pohyby a sleduje příběh, zároveň rozšiřuje slovní zásobu. Před začátkem čtení je dobré s dětmi jednotlivé obrázky pojmenovat. Po přečtení si řekněte, o čem pohádka byla.

Otázky k textu - Kdo žil v chaloupce? Co Budulínek babičce a dědečkovi slíbil? Kdo ho odnesl? Na co hráli babička s dědečkem?

 => Dítě vydrží soustředěně sledovat děj pohádky a dokáže odpovědět na otázky.

 

 Přikládám odkaz na pohádky O Budulínkovi - k relaxaci, před spaním, pro společné chvilky a povídání.

 audio pohádka: https://www.youtube.com/watch?v=PzFR5wFUFLw

hraná pohádka Miniopery Svěrák a Uhlíř: https://www.youtube.com/watch?v=c-imTGNZDxY

loutkové divadlo:  https://www.youtube.com/watch?v=WnTcJ-5bRVo

 

NÁVAZNOST NA TÉMA - Budulínek jedl hrášek - semínko, ze kterého vyroste nové rostlina. Na Jaře všechno klíčí a začíná růst. Zvířata mají mláďata, jako měla liška.

2. PŘICHÁZÍ JARO: Vydejte se za ním. Když půjdete na procházku, pozorujte kolem sebe změny v přírodě, které se jarem přicházejí - už bylo tepleji a svítilo více sluníčko? Našli jste nějakou kytičku? Byla už více zelená tráva? Slyšeli jste zpívat ptáčky? V lese zkuste postavit domeček/ noru pro lišku.

=> Dítě je schopno vnímat a popsat změny kolem sebe. Rozvoj prostorové představivosti.

 

3.POHYBOVÉ BÁSNIČKY A PÍSNIČKY: Opět nás čeká tancování a zpívání u písniček a nové pohybové básničky.

 JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA: https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE

JARO DĚLÁ POKUSY: https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k

 

PROBUZENÍ

Haló, všichni vstávejte.          (ruce k ústům, voláme)

Jaro opět vítejte.                      (máváme nad hlavou směrem k obloze)

Celou zimu jste jen spali,        (ruce pod hlavu)

protáhněte svoje svaly.            (jako posilování)

Raz a dva a pravá, levá,          (pochodujeme dokola)

rozcvička je vždycky zdravá.  (běh na místě)

Tak už všichni vstávejte,         (ruce k ústům, voláme)

pěkně jaro vítejte.                     (máváme nad hlavou směrem k obloze)

 

KYTIČKA

Maličká cibulka pod zemí,    (ve dřepu, ťukáme na zem)

je hezká kytička, to dobře ví. (stále ve dřepu, pohladíme si tvářičky)

na jaře při prvním sluníčku,   (rukama uděláme velký kruh)

vystrčí ven svojí hlavičku.      (otáčíme hlavou ze strany na stranu)

Pak stačí jen malá chvilička,   (stoupáme si)

a venku je celá kytička.            (vytáhneme se na špičky a zvedneme ruce)

 

KYTKA NA SLUNCI

Vyšlo slunce, zasvítilo,      (ze dřepu do stoje, rukama uděláme velký kruh)

na nebi se obrátilo.             (ruce mírně upažíme, rozkročíme nohy, přešlápneme z nohy na nohu)

Každá kytka maličká,         (ukazujeme na několik míst před sebe)

užívá si sluníčka.                 (zatočíme se dokola)

Ke slunci se naklání,           (ruce mírně upažíme, rozkročíme nohy, přešlápneme z nohy na nohu)

lístky z hlíny vyhání.           (vzpažíme a upažíme ruce)

 

SNĚŽENKA

Na zemi je bílý sníh,           (rukama kruh před sebou)

děti jezdí na saních.             (houpání v kolenou)

Sněžence to ale nedá,           (rukama kroutíme nenene)

nad sebou si snížek zvedá.   (ze dřepu stoj)

Pak vykoukne na svět bílý,  (ruku nad oči, rozhlížíme se ze strany na stranu)

jaro je tu každou chvíli.        (zatočit se dokola)

 => Rozvoj hrubé motoriky. Dítě napodobí pohyb, koordinuje pohyby, vnímá rytmus a rým. Za pomoci pohybu je schopno se naučit krátkou básničku.

 

4. HÁDANKY: Rodiče Vám opět přečtou krátkou nedokončenou básničku, tentokrát o prvních jarních kytičkách. Vaším úkolem bude uhodnout, o kterou se jedná a název doplnit do textu básničky. Pokud to bude těžké, zkus se podívat do připravených obrázků. Poté si řekněte znovu celou básničku.

PRO RODIČE: Přikládám pomocné obrázky sněženky, petrklíče a bledule. Čtete dětem pomalu básničku, nechte je doplnit název. Pokud nebudou vědět, pomůžou si právě vyhledáním v obrázcích. Poté si básničku řekněte celou společně.

=> Rozvoj slovní zásoby (aktivní i pasivní). Rozvoj sluchového vnímání. Vnímá rým. Dítě je schopno si na základě slyšeného vybavit či přiřadit známý pojem.

TIP: Hádanky jsou opět z knihy Zuzany Pospíšilové Hádám, hádáš, hádáme.

Trojdílná sukýnka, bílá a malinká, nosí ji panenka má jméno_____. (sněženka)

Na nevelkém stonečku spousta malých zvonečků, každý z nich má k jaru klíč. Copak to je? ______.  (petrklíč)

Malá kytky celá bledá, ze sněhu si cestu hledá, při teplotě na nule rozkvétají______. (bledule)

 

5.NAJDI JARNÍ KLÍČ: Rodiče Ti připraví bílé klíče. Pozorně si prohlédni, jak vypadají. Klíč, který má stejný tvar, zkus najít na zelené louce. Potom klíč přilep a namaluj na něj kytičky, vznikne tak krásná jarní louka.

PRO RODIČE: V příloze posílám šablony klíčů. Jednou je prosím vytiskněte na bílý papír a vystřihněte. Podruhé buď na zelený papír, nebo opět na bílý a celý ho přemalujte světle zelenou (aby byly vidět obrysy, ale děti měly zelenou louku). Dějte dětem vystřižené bílé klíče, ony je podle tvaru přiřadí ke vzorům na zeleném papíře. Poté přilepí a pomalují kytičkami. Vznikne jarní louka.

 => Rozvoj předmatematických představ. Dítě rozpozná tvar a přiřadí předmětu vzor. Rozvoj jemné motoriky. Rozvoj tvořivosti.

 

6. JARO DĚLÁ POKUSY: Pamatujete, co měl v misce od babičky Budulínek? Vzpomínáte, že všechny rostliny vyrostou ze semínek? Poproste rodiče o tácek, vatové tamponky (nebo vatu)a pár hrášků, trochu čočky, fazolí, cizrny, možná doma najdete řeřichu nebo mungo, také igelitový pytlík nebo rozprašovač s vodou. Na tácek si dejte ve vodě namočené vatové tamponky, od každé luštěniny na ně dejte asi šest kusů. Buď celý tácek můžete zavřít do igelitového sáčku - uděláte malý skleníček, nebo budete každý den chodit semínka zavlažovat vodou z rozprašovače. Po několika dnech můžete začít pozorovat, jak vypouští malinkaté kořínky. Můžete pozorovat, která luštěniny začne klíčit jako první. Pokud budou kořínky dostatečně velké, můžete je zasadit do hlíny na zahrádku nebo do květináče.

PRO RODIČE: Připravte si s dětmi vatové lůžko pro klíčení semínek. Na tácek na mokré vatové tamponky položte semínka několika druhů luštěnin. Buď uzavřete do sáčku, nebo zavlažujte vodou z rozprašovače. Pozorujte kořínky a rozdíl rychlosti klíčení u jednotlivých luštěnin. Tento úkol trvá déle než pouze jeden týden.

7. ZMĚNA POČASÍ: Když se mění počasí, chvilku je zima, padá sníh a někdy je krásně, začíná svítit sluníčko, je nám často nejlépe v teple doma a oknem a tohle všechno venku jen pozorujeme. Pojďme si takové okno s měnícím se počasím vytvořit.

PRO RODIČE: Potřebujeme: 2ks papírových talířků, temperové/vodové barvy/postačí i pastelky, zbytky barevných papírů, nůžky, patentek/cvoček/provázek s korálkem. Postup: Uprostřed obou talířků udělejte dírku. Jeden talířek nechte dítěti pomalovat - půlku barvami zimy (bílá, modrá), ze zbytků modrého či bílého papíru vystřihněte malé vločky (stačí kolečka) a dítě je nalepí na pomalovanou plochu. Druhu polovinu nabarví jarními barvami (zelené, žlutá, růžová), z barevného papíru vystřihněte kytičky (opět postačí kolečka), dítě opět nalepí. Na druhém talířku vystřihněte okénko. Talířek s okénkem přiložte na oschnutý talířek s ročním obdobím. Pomocí patentku či provázku s korálkem talířky připevněte k sobě. Spodním talířkem se bude otáčet, za oknem se bude měnit počasí a roční období. - fotografie výrobku poslána v plánu emailem.

=> Rozvoj jemné motoriky. Rozvoj spolupráce.

 

8. PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE: Další týden budeme slavit Velikonoce. Je třeba se na ně přichystat. Proto si již tento týden zasadíme osení. Můžete ho zasadit klasicky ho květináče, do kelímku či do talířku. Ale můžete to udělat i zajímavější a veselejší formou. Vyfouknete vajíčko, s rodiči ho vymyjete, nahoře opatrně ulámete skořápku, dáte do ní trochu hlíny a semínek osení, budete zalévat. Hlínu se semínky můžete nasypat do staré punčochy, dodělat obličej, z osení budou vlasy.

PRO RODIČE: Připravte si společně s dětmi osení na Velikonoce. Vymyslete novou zábavnou formu aranžování. Pro inspiraci přikládám fotografie.

=> Rozvoj jemné motoriky. Rozvoj tvořivosti.

15. 3. - 21. 3. 2021

 Téma: Jsme to, co jíme

 Tento týden s tématem opět navážeme na dvě předchozí. Budeme si povídat o zdravých a nezdravých potravinách. O ovoci a zelenině. Procvičíme si barvy. Naučíme se nové pohybové básničky, zatančíme si na nové písničky a naučíme se Mazurku. Budeme hodně tvořit a Přečteme si o pohádku O Otesánkovi a zkusíme ho také najít v lese. Zapojíme se do soutěže o pohádkovou knížku

 Vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,přizpůsobivosti, apod.)

 Očekávané výstupy:

 • koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb a přizpůsobit jej podle pokynu
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • utvořit jednoduchý rým
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc
 1. MOTIVAČNÍ POHÁDKA: Přečtěte si společně s rodiči obrázkovou pohádku O veliké řepě. Rodiče Vám budou číst písmenka, vy budete číst obrázky. Poté si o pohádce popovídejte. http://www.sylvafrancova.com/Animacek_pohadky.php?jzk=0

PRO RODIČE: Dítě spolu s Vámi sleduje text. Učí se klidnému soustředění, cvičí oční pohyby a sleduje příběh, zároveň rozšiřuje slovní zásobu. Před začátkem čtení je dobré s dětmi jednotlivé obrázky pojmenovat. Po přečtení si řekněte, o čem pohádka byla.

Otázky k textu - Jak se jmenovalo děťátko ze dřeva? Kde pracoval táta? Co všechno Otesánek snědl?

 => Dítě vydrží soustředěně sledovat děj pohádky a dokáže odpovědět na otázky.

 

Přikládám odkaz na pohádky O Otesánkovi - k relaxaci, před spaním, pro společné chvilky a povídání.

audio pohádka:https://www.youtube.com/watch?v=NitzukU0QqQ

pohádka: https://www.youtube.com/watch?v=cUx8NaiwLnQ

loutkové divadlo: https://www.youtube.com/watch?v=vdhBuxp1qLA

 

NÁVAZNOST NA TÉMA - Jsme to, co jíme. Proč není dobré jíst hodně sladkých věcí? Víš, jaké potraviny jsou zdravé? Víš, co úplně zdravé není? Jíst dost ovoce a zeleniny? Máš rád mléko?

2a. ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ JÍDLO: Určitě víte o tom, že některé potraviny jsou pro naše zdraví prospěšné a měli bychom jim jíst dostatečné množství. Jsou to ovoce a zeleniny, protože obsahují mnoho vitamínů. Mléko a mléčné výrobky - sýry, tvaroh, jogurt, kde je obsažen vápník pro správný růst kostí a zoubků. Oříšky a ryby, ve kterých jsou látky prospěšné pro náš mozek. Maso a vajíčka, díky nimž máme silné svaly.  Jedná se o potraviny, které nám poskytne příroda. Velmi důležité je dodržovat pitný režim, pro který je nejlepší čistá voda. Stejně tak existují potraviny, které pro naše zdraví nejsou zcela vhodné. Jsou to dobroty, které v sobě mají buď mnoho cukru, nebo soli, jako třeba dortíky, sušenky, bonbony, chipsi, popcorn a sladké limonády. Jsou to potraviny, které jsou už nějak vyrobené a zpracované. Tyto věci nám však často chutnají více, než ty zdravé. Je však třeba jíst je s mírou a alespoň vyváženě s těmi zdravými.

Prohlédni si obrázky, s rodiči si řekněte, co na nich je. Podle toho, co jste se o nich teď dozvěděli, je zkuste roztřídit - ty zdravé dejte na papír, kde bude nakreslené bříško, ty nezdravé dejte na papír, kde bude nakreslená polička.

 PRO RODIČE: V příloze zasílám přefocenou vlastní didaktickou pomůcku na třídění zdravých a nezdravých potravin. Prosím pro děti ji vytiskněte, obrázky (společně) rozstříhejte. Na další listy papíru nakreslete na jeden bříško (ovál/kruh), kam budou děti dávat zdravé věci, na druhý poličku (čára), kam budou dávat věci nezdravé. Nejdříve si říkejte, co na obrázcích je - nejdříve dětem říkej, co mají ukázat, poté ukazujte vy a ony budou popisovat.

2b. OVOCE A ZELENINA: Pokud máte doma pexeso s obrázky ovoce a zeleniny připravte si ho. Pokud ne až půjdete na procházku nebo nakoupit, zajděte na trafiky nebo na poštu, tam byste si ho mohli koupit. Jestli ho nebudou mít, přiložila jsem Vám jedno do odkazu.

Opět si s rodiči ukažte a pojmenujte, co je na obrázcích pexesa. Zkuste si určit a rozdělit na hromádky, co je ovoce = většinou roste na stromě a je sladké a co je zelenina = většinou roste v zemi nebo u zeleně a dají se z ní dělat saláty a před snězením je lepší ji uvařit. Nakonec si pexeso zahrajte.

PEXESO: https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace/Pexeso_ovo_zel%20_tisk%20pdf.pdf

 => Rozvoj slovní zásoby. Dítě porozumí textu. Dítě ukáže či pojmenuje předměty.  Rozvoj předmatematických představ. Dítě dokáže roztřídit předměty podle pravidla. Rozvoj paměti. Upevňování společenských pravidlem a sociálního rozvoje. Dítě dodržuje herní pravidla, je schopno přijmout prohru.

 

3.POHYBOVÉ BÁSNIČKY A PÍSNIČKY: Zatančete si a zazpívejte podle videa a naučte se a zacvičte nové básničky, zatancujte si s rodiči tanec Mazurka na písničku Měla babka čtyři jabka.

 BANANAFON: https://www.youtube.com/watch?v=2EbK6BKvll0

OVOCE A ZELENINA: https://www.youtube.com/watch?v=6Zonz1RLx8g&t=128s

ZELENINA: https://www.youtube.com/watch?v=GJ7Ft4q4eto

LÍZÁTKO: https://www.youtube.com/watch?v=GCtMvfVjqcc&t=119s

MAZURKA: https://www.youtube.com/watch?v=U7169NFRUkE

 

OVOCE A ZELENINA

Ovoce a zelenina                  (ukážeme dlaně před sebou)

to je zdraví, to je síla.             (počítáme na prstech jedné ruky)

Kdo jí hrušky, ředkvičky,      (počítáme na prstech druhé ruky)

bude zdravý celičký.               (ukážeme svaly)

 

SÁZÍM ZELENINU

Sázím, sázím zeleninu,         ( rozkročíme se a rukama naznačujeme kopání motykou)

už mám ruce samou hlínu.    ( pohyb jako když si umýváme ruce)

Sázím mrkev, sázím zelí,       (rovný stoj s rukama vzpaženýma nad hlavou, sed do dřepu)

abychom se dobře měli.         (rychlý běh na místě)

 => Rozvoj hrubé motoriky. Dítě napodobí pohyb, koordinuje pohyby, vnímá rytmus a rým. Za pomoci pohybu je schopno se naučit krátkou básničku.

 

4. HÁDANKY: Rodiče Vám přečtou krátkou nedokončenou básničku o ovoci nebo zelenině. Vaším úkolem bude uhodnout, o které ovoce nebo zeleninu se jedná a název doplnit do textu básničky. Pokud to bude těžké, zkus se podívat do připravených obrázků. Poté si řekněte znovu celou básničku.

 PRO RODIČE: Připravte si (například z pexesa) obrázky hrášku, mrkve, ředkvičky, citronu, pomeranče, banánu, brambory, jablka, švestky a jahod. Rozložte si je před sebe. Čtete dětem pomalu básničku, nechte je doplnit název ovoce. Pokud nebudou vědět, pomůžou si právě vyhledáním v obrázcích. Poté si básničku řekněte celou společně.

TIP: Další hádanky i z jiných okruhů naleznete v knize Zuzany Pospíšilové Hádám, hádáš, hádáme.

 => Rozvoj slovní zásoby (aktivní i pasivní). Rozvoj sluchového vnímání. Vnímá rým. Dítě je schopno si na základě slyšeného vybavit či přiřadit známý pojem.

 

Malé lusky zelené, v nich kuličky schované. Budulínek, rarášek, moc rád chodil na ___________. (Hrášek)

Sladká je a oranžová, do země se rychle schová. Mám pro tebe, králíčku, oblíbenou  ___________ . (Mrkvičku)

Uvnitř bílá, zvenku červená, je kulička v zemi zrozená. Kdo přemýšlí chviličku, pozná jistě ______. (Ředkvičku)

Kyselá je jeho šťáva, do čaje se často dává. Jako žlutý balonek, vypadá jen ________. (Citronek)

Oranžové půlměsíčky, zabalené do kuličky. Ája, Lenka, Majka, Anče, mají rády ________. (Pomeranče)

Opice je rády mají, vždy si na nich pochutnají. Žlutou slupku po ránu, oloupu si z _______. (Banánu)

Žluté hlízy z podzemí, uvaří se, pak se sní. S motykou či s traktory, vykopou se ________. (Brambory)

To ovoce kulaté, bývá hodně šťavnaté. Každý kluk i holčička, má rád sladká ____________. (Jablíčka)

Modré plody na slivoni, přenádherně hezky voní. Ty oválky s peckami, nazýváme _______. (Švestkami)

V zahradě i v lese zrají, sládnou, při tom červenají. Jaké jsou to dobrůtky? Malé sladké______. (Jahůdky)

 

6. VESELĚ SVAČINKY: Společně si rodiči si zkuste vytvořit veselé svačinky či snídaně na různá témata. Vytvářejte je z potravin, které máte rády, nebo naopak zkuste ty, které jsou pro Vás nové. Vždy ale dbejte na to, abyste jídlo snědly a nevytvářely mnoho zbytků, s jídlem neplýtvaly. Veselé svačinky budou tedy jinou formou servírování ne prostředek k hraní.

INSPIRACE: https://blog.rohlik.cz/2017/05/29/hratky-s-jidlem/

 => Rozvoj prostorového vnímání. Rozvoj představivosti a tvořivosti.

 

7. PROCHÁZKA ZA OTESÁNKEM: Pamatujete si, z čeho tatínek vytvořil Otesánka a kde ho našel? Vypravte se s rodiči na procházku do lesa nebo do parku. Nejen, že společně strávíte příjemné chvilky na čerstvém vzduchu, ale také zapojíte fantazii a hlavně oči. Zkuste v lese také takového malého dřevěného Otesánka najít. Můžete ho vyfotit a poslat nám ho.

 => Rozvoj paměti, fantazie a představivosti. Rozvoj hrubé motoriky.

 

8. PŘIŘAZOVÁNÍ BAREV: Ovoce a zeleninu lze třídit a přiřazovat podle barev a to bude také Váš úkol, který pro Vás rodiče připraví.

PRO RODIČE: V příloze zasílám přefocenou v originále dřevěnou didaktickou pomůcku na přiřazování podle barev. Prosím pro děti ji vytiskněte (pro lepší manipulaci můžete zalaminovat), čtverečky s ovoce a zeleninou rozstříhejte, proužky s barevnými puntíky nechte v celku (pro lepší manipulaci můžete slepit k sobě). Úkolem dětí bude k barevným puntíkům přiřadit ovoce či zeleninu dané barvy, určit barvu a pojmenovat, co je na obrázku. Samozřejmě děti neznají všechno, vůbec to nevadí - jde hlavně o barvy a pojmenování základních, známých plodů.

=> Rozvoj předmatematických představ. Dítě dokáže přiřadit předmět k barvě.

 

9. SOUTĚŽ: Pojďme se zapojit do soutěže o pohádkovou knížku Dveře do pohádky. Poslechněte si pohádku o malé čarodějnici, které více než čarování, šlo pečení dortíků. Pozorně poslouchejte, jak dortíky vypadaly a co uměly. Potom libovolnou technikou zkuste dortíky nebo další její pochoutky namalovat nebo vytvořit. Vaše výtvory vyfoťte, pošlete nám je a my je pošleme do soutěže.

POHÁDKA HÁTINO ČAROVÁNÍ: https://www.youtube.com/watch?v=521YlH9JflM

 => Rozvoj jemné motoriky. Rozvoj představivosti a fantazie. Rozvoj pozornosti.

 

8. 3. - 14. 3. 2021

 Téma: HLAVNĚ AŤ JSME ZDRAVÍ...

 

Navážeme na téma z minulého týdne, kdy jsme si povídali o lidském těle. Tento týden si budeme povídat o tom, jak podporovat své zdraví a vyhýbat se nemocem. O tom, že proti bacilům se nejlépe bojuje vitamíny a jak moc je důležité si pořádně umývat ruce. Opět se protáhneme u písniček a naučíme se nové pohybové básničky. Budeme hodně tvořit a povídat si o pohádce O veliké řepě.

 Vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání  pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 Očekávané výstupy:

 • koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb a přizpůsobit jej podle pokynu
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • mít povědomí o životním prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

1. MOTIVAČNÍ POHÁDKA: Přečtěte si společně s rodiči obrázkovou pohádku O veliké řepě. Rodiče Vám budou číst písmenka, vy budete číst obrázky. Poté si o pohádce popovídejte.

http://www.sylvafrancova.com/Animacek_pohadky.php?jzk=0

PRO RODIČE: Dítě spolu s Vámi sleduje text. Učí se klidnému soustředění, cvičí oční pohyby a sleduje příběh, zároveň rozšiřuje slovní zásobu. Před začátkem čtení je dobré s dětmi jednotlivé obrázky pojmenovat. Po přečtení si řekněte, o čem pohádka byla.

Otázky k textu - Byla řepa velká nebo malá? Bylo těžké nebo lehké ji vytáhnout? Kdo tahal řepu první? Tahali řepu jen lidé nebo i zvířátka? Jaká zvířátka pomáhala tahat řepu?

=> Dítě vydrží soustředěně sledovat děj pohádky a dokáže odpovědět na otázky.

 Přikládám odkaz na pohádky O řepě - k relaxaci, před spaním, pro společné chvilky a povídání:

 audio pohádka: https://www.youtube.com/watch?v=OhZXC4dOnVU

 pohádka: https://www.youtube.com/watch?v=Y6noz8e2IOM&t=185s

 loutkové divadlo: https://www.youtube.com/watch?v=8iOcKcuxs0Y

 NÁVAZNOST NA TÉMA - Řepa je zelenina - zdroj vitamínů. Proč je dobré jist vitamíny? Co by se stalo, když bychom žádné vitamíny nejedli? Jaké to je být nemocný?

 

2. BACILY A ZDRAVÍ: Poproste rodiče, ať Vám přečtou příběh O zlém Bacilu a hodném vitamínu, také si společně pusťte písničku O bacilu a podívejte se na video. Pozorně poslouchejte příběh i písničku. Zkuste rodičů povědět, co si z příběhu pamatujete a o čem byl, co je pro nás důležité.

 Písnička O bacilu: https://www.youtube.com/watch?v=nv3JCEvvgSs

 O zlém bacilu a hodném vitamínu

 Po světě chodil jeden maličký, zlý čaroděj. Jmenoval se Bacil. Byl tak maličký, že ho nikdo nemohl pouhým okem vidět. A čaroděj Bacil neměl nikoho rád. Miloval jen špínu a zimu. Jakmile potkal nějakou holčičku nebo kluka, začal ihned čarovat: „Čaruji, čaruji svá kouzla zlá, ať je ta holka hned nemocná. Čaruji, čaruji, své čáry máry fuk, ať je hned nemocný i tenhle kluk.“ A v té chvíli začalo holčičku i kluka bolet v krku, dostali teplotu, bolela je hlava i bříško. Zkrátka, začali být nemocní. Všechny maminky i všichni tatínkové začali být smutní, protože měli moc starostí, a protože nemocných dětí bylo stále víc. „Co se to děje s našimi dětmi, že jsou stále nemocné,“ říkali si nešťastní rodiče. „Musíme zavolat naší chytré babičce, ta nám vždycky poradila.“ Zavolali tedy a babička jim řekla: „Vaše děti začaroval zlý čaroděj Bacil. Zavolejte si hodného kouzelníka Vitamína. Ten by dětem mohl pomoci. Rodiče tedy zavolali hodného kouzelníka Vitamína. Ten znal uzdravovací kouzla. Začaroval se do ovoce a do zeleniny. Ale byl tak maličký, že nebyl vůbec vidět. Jakmile přišel k nemocnému klukovi nebo holčičce, začal odříkávat svoje uzdravovací kouzla: „Za pomoci vitamínů odeženu kašel, rýmu. Budeš zdravý jako buk, ať jsi holka nebo kluk.“ Děti se začaly rychle uzdravovat, ale musely kouzelníkovi Vitamínovi slíbit, že budou jíst ovoce a zeleninu, protože v nich jsou začarovaná uzdravovací kouzla, které lidé po kouzelníkovi nazvali vitamíny. A kam se poděl ten zlý čaroděj Bacil? Odešel tam, kde lidé nejedí ovoce a zeleninu, protože neznají jejich uzdravovací kouzla, tak tam může Bacil ukázat svou moc.

 PRO RODIČE: Přečtěte dětem příběh, pusťte písničku a video. Poté nechte děti, aby Vám vyprávěly, co se tam odehrálo, co si pamatují, co je důležité. Můžete se doptávat.

Otázky k příběhu - Co Bacil způsobuje? Co měl Bacil nejraději? Co způsobovaly jeho čáry? Co museli rodiče udělat, aby se děti uzdravily? Jak se jmenoval druhý kouzelník? Co mu děti musely slíbit? Otázky k písničce - Kdo sedí na klice? Na co čeká? Proč je důležité mýt si ruce? Co se stane, když si je nemyjeme? Kdy si musíme mít ruce?

Je vhodné pokud si dítě nevzpomene, přečíst nebo pustit pro připomenutí úsek, kde lze najít odpověď.

=> Dítě udrží pozornost. Dokáže souvisle vyprávět,  je schopno odpovědět na otázky.

 

3.POHYBOVÉ BÁSNIČKY A PÍSNIČKY: Zatančete si a zazpívejte podle videa a naučte se a zacvičte nové básničky.

 SANITKA: https://www.youtube.com/watch?v=-xOPK2BISlk

 VITAMÍNY

Když máš málo vitamínů,   (ukážeme ukazováček jako pozor)

jez ovoce a zeleninu.            (na prstech ukazujeme 1, 2)

Bacily snadno přemohou,     (boxujeme před sebe)

nemoci na Tebe nemohou.    (kroutíme rukama nene)

Citron je kyselý, mrkev je sladká,  (zašklebíme se, usmějeme se a hladíme bříško)

kiwi je chlupaté, jablka hladká.        ( roztahujeme prsty od sebe, děláme kuličku)

Pětkrát denně malou porci,               (ukazujeme 5 prstů)

a budeme zdraví borci.                      (uděláme svaly)

 

JAK NA BACILY

Jezte děti zeleninu,          (ukazujeme, že jíme)

ať nemáte v zimě rýmu.   (kroutíme rukama nene, ukazujeme na nos)

myjte ruce mýdlem denně, (ukazujeme, že si myjeme ruce)

to bacily odežene.               (ukazujeme ruka od sebe pryč)

ABY BYLY RUČIČKY ČISTÉ JAKO RYBIČKY http://szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Nove/leporelo_Aby_byly_rucicky_ciste.pdf

=> Rozvoj hrubé motoriky. Dítě napodobí pohyb, koordinuje pohyby, vnímá rytmus a rým. Za pomoci pohybu je schopno se naučit krátkou básničku.

 

4. VELIKÁ ŘEPA: Připravte si velký bílý nebo hnědý papír, barevný červený a zelený papír a lepidlo. Poproste rodiče, aby Vám na bílý nebo hnědý papír nakreslili obrys řepy s velkými listy. Poté si vezmete červený papír, budete si utrhávat malé kousky a lepit je do obrysu řepy, to samé uděláte se zeleným papírem, jehož kousky nalepíte do obrysu listů.

PRO RODIČE: Obrys nakreslete co nejjednodušší, např.: kruh a nad něj tři ovály jako listy. Popřípadě můžete vytisknout z internetu. Malujte i tiskněte dostatečně velké, ať děti mají kam lepit.

 => Rozvoj jemné motoriky. Orientace v ploše. Dítě porozumí zadání, dokáže splnit úkol.

 

5. BACILY: Připravte si bílou čtvrtku, vodové barvy, štětec, fixy a brčko. Na papír si naneste vetší "kaňku" barvy, poté ji brčkem rozfoukejte do stran - vytvoříte bacila. Po zaschnutí mu domalujte obličej (popřípadě tělo) podle toho, jak si takový bacil představujete.

=> Dechové cvičení. Rozvoj jemné motoriky. Rozvoj představivosti.

 

5. ŘAZENÍ: Opět se vrátíme k pohádce O veliké řepě. Vybarvíte si obrázky z pohádky. https://www.pinterest.ru/pin/315674255123140441/

PRO RODIČE: Děti si vybarví obrázky. Než obrázky rozstříháte, ať Vám ukážou, kdo je za řepou první, kdo stojí poslední. Poté společně obrázky rozstříhejte. Děti je zkusí za sebe seřadit, jak v pohádce přicházeli pomáhat tahat řepu. Pokud si nevzpomenou, znovu jim pohádku přečtěte. Můžete ji číst jako diktát, hned jak dítě slyší, kdo přišel, přidá jeho postavu za řepu.

=> Dítě podle paměti sestaví řadu. Dítě dokáže postavit řadu podle zadání.

 

Stejně jako minulý týden vyběhnete s rodiči ven, pozorujte, co se děje na zahrádkách a v přírodě, užívejte si s rodiči doma a hlavně pečujte o své zdraví.

 

1. 3. - 7. 3. 2021

Téma: VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

Přelom zimy a jara je kvůli měnícím se teplotám období plné nemocí a nepohody. Proto je důležité udržovat tělo zdravé a mysl dobře naladěnou. V tomto týdnu si budeme povídat o lidském těle. Naše tělo pořádně protáhneme u pohybových básniček a písniček. Vyzkoušíme si některé naše smysly. Budeme tvořit a povídat si o pohádce O hloupém a líném Honzovi.

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj komunikačních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • poznávání sama sebe, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 Očekávané výstupy:

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve sněhu, na ledu,  ve vodě, v písku)
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb a přizpůsobit jej podle pokynu
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např.:s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji)
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • rozhodovat o svých činnostech
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 

1. MOTIVAČNÍ POHÁDKA: Přečtěte si společně s rodiči obrázkovou pohádku O hloupém Honzovi. Rodiče Vám budou číst písmenka, vy budete číst obrázky. Poté si o pohádce popovídejte. Zkuste se poté podívat doma do svých knížek, zda v nich nenajdete také pohádku O hloupém nebo O líném Honzovi.

PRO RODIČE: Dítě spolu s Vámi sleduje text. Učí se klidnému soustředění, cvičí oční pohyby a sleduje příběh, zároveň rozšiřuje slovní zásobu. Před začátkem čtení je dobré s dětmi jednotlivé obrázky pojmenovat. Po přečtení si řekněte, o čem pohádka byla. Otázky k textu - Jaké postavy se v pohádce objevily? Kdo bydlel v chalupě, kdo na zámku, kdo ve mlýně? S kým Honza bojoval?Pokud doma najdete jinou verzi této pohádky, zkuste s ní po přečtení pracovat podobně, popřípadě hledat rozdíly mezi texty.

Přikládám odkaz na pohádky O Honzovi - k relaxaci, před spaním, pro společné chvilky a povídání:

Audio pohádka na pokračování: https://www.youtube.com/watch?v=-SmqcHlTfMI&t=22s , https://www.youtube.com/watch?v=_dedpVW05Vk , https://www.youtube.com/watch?v=V8QLV5uWPu8

Večerníček Bubáci a Hastrmani: https://www.youtube.com/watch?v=Ze4kIGWyLvc

Loutkové divadlo: https://www.youtube.com/watch?v=-RF_KLt58dM

NÁVAZNOST NA TÉMA - Co to znamená, když je někdo líný? O co přichází, když jen leží na peci? Bavilo by Vás to jen ležet? Asi byste se i nudily a všechno by Vás bolelo.

2. LIDSKÉ TĚLO: Budete si společně ukazovat a pojmenovávat části našeho těla. Hlava, vlasy, oči, uši, pusa, nos, jazyk; ruce, nohy, břicho, záda, zadek, prsty; ramena, kolena.

 

PRO RODIČE: Nejdřív části těla dětem říkejte, děti je ukážou na svém těle, poté je zkuste ukazovat, děti je budou popisovat. Stejný postup volte u obrázku a poté ať ukazují a popisují na Vás nebo sourozenci. Společně si spočítejte, kolik máme prsů na jedné a druhé ruce, na nohou, kolik jich je dohromady dětem řekněte vy. Zeptejte se, co všechno mám dvě/dvakrát. Pusa je na nahoře nebo dole? Jsou nohy dole? Kde jsou oči?

3. POHYBOVÉ BÁSNIČKY A PÍSNIČKY: Abyste si všechny části těla pořádně procvičily, zatančíte si s rodiči na naše známé písničky a zopakujete si básničky.

HLAVA, RAMENA: https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY

DO RYTMU SE HÝBEJ: https://www.youtube.com/watch?v=QVzsoTAAw_8&t=1s

  HÝBEJ SE

Ten, kdo žije zdravě, rád si zacvičí,  (ukážeme svaly, zvedáme ruce jako s činkami)

proběhne se v trávě krokem opičím.  (běžíme na místě, skáčeme jako opičky)

Umíš dřepy? Ukaž jaké. (zvedneme ukazováček jedné ruky, druhé ruky)

Nebuď líný, zkus to také. (uděláme dva dřepy)

Sportovců je hej, dřepy taky udělej. (vyskočíme a uděláme dřep)

 

  ABY HLAVA NEBOLELA

Kdo jí málo nebo moc, (pohladíme bříško, ukážeme velké bříško)

kdo nespí, když je noc. (zakroutíme rukama, dáme ruce pod hlavu)

Kdo sedí a nehýbe se, (sedneme si)

neví, jak to voní v lese. (zakroutíme rukama, zhluboka se nadechneme)

Tomu se pak stává, (krčíme rameny)

že ho často bolí hlava. (chytneme se za hlavu a zatočíme dokola)

 

  CVIČENÍČKO

Nachystáme tělíčko, (postavím se rovně)

zacvičíme maličko. (zvedáme ruce jako s činkami)

Dokola se zatočíme,

pak se na zem posadíme.

Zatleskáme rukama,

zakopáme nohama.

Uděláme dřep, vyskočíme hned.

 

4. MOJE TĚLO: Poproste rodiče o modelínu a vymodelujte si svoje tělo - ať má hlavu, obě ruce i nohy a bříško.

PRO RODIČE: Pusťte se s dětmi do modelování a tvoření, nechte nejdřív děti si s modelínou vyhrát, poté jim navrhněte modelování lidského těla. Nechte je modelovat samostatně, poté si o výtvoru promluvte, nechte je ukázat, kde je jaké část těla.

 

5. HMAT, ZRAK: Ve školce jsme si povídali o tom, že máme několik smyslů. Doma si je postupně vyzkoušíte. Poproste rodiče o něco jemného (plyšáčka), něco hladkého (talíř), něco hodně drsného (brusný papír), a podobné věci. Pak si zavřete nebo nechte zavázat oči a jen hmatem zkuste poznat, o jakou věc jde. Pokud se nebudete bát, zavřete si opět oči a zkuste se poslepu projít pokojíčkem nebo po bytě/domě.

PRO RODIČE: Věci si s dětmi pojmenujte, osahejte a pak je děti zkusí poznat jen podle hmatu. Nechte také děti projít bytem/domem/pokojem/ v přírodě, tak aby prostor neviděly.

 

6. KOSTKY: Ve školce jsme kostky používali na stavění obrysů našich těl, ukažte to i doma rodičům. Najděte si nějaké kostky a zkuste obestavit ležící sourozence, rodiče nebo třeba pejska. Můžete poprosit rodiče, aby obestavili Vás a pak se kouknete, kde a jak jste ležely. Kostky se dají využít i jako stavební materiál - postavte třeba Honzovu pec, zámek nebo dračí jeskyni.

 

PŘEKVAPENÍ: Vím, že hodně z Vás má rádo písničku z Ledového království. Jeden skladatel v dřívějších dobách složil skladbu Zima. Protože venku už začíná být moc hezké počasí je na čase se se zimou pomalu rozloučit. Pusťte si tuhle písničku, které je spojením obou písniček a rozlučte se tanečkem, který si samy vymyslíte.

https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE

 

SPOLEČNÉ TVOŘENÍ S RODIČI: Vytiskněte nebo přemalujte čápa. Vytiskněte nebo namalujte několik čepiček a nechte je dětem vymalovat, každou jinou barvou. Barvy ať Vám děti ukazují i pojmenovávají. Z druhé strany můžete přidělat kancelářskou sponku a pomocí ní poté při hře Pan Čáp ztratil čepičku připínat čepičku na okraj papíru, aby dítě dobře barvu vidělo a mohlo ji hledat po bytě/pokoji nebo venku.

Přejeme Vám příjemně strávené společné chvilky. Hlavně si pořádně hrajte a dovádějte venku. 

 

 

CO SE NYNÍ UČÍME

PRSTY:                                                                 SNĚŽÍ:

Všechny moje prsty                                                                    Sněží, sněží potichu,

schovaly se v hrsti.                                                                     kočky choďte v kožichu.

Spočítám je hned,                                                                       Noste kožich kočičí,

jeden, dva, tři, čtyři, pět.                                                              pod něj vítr nefičí.

 

TŘI KRÁLOVÉ V KORUNĚ:                                MALÍŘ MRÁZ:                                      SNĚHULÁK:

Tři králové v koruně                                                                   Sněhulák se raduje,                                               Sněhuláček panáček

mají dlouhou cestu,                                                                    pan malíř ho maluje.                                              má na hlavě plecháček.       

neposedí na trůně,                                                                     Velká koule, menší pak                                          Místo očí uhlíky

jdou od města k městu.                                                              a už je tu sněhulák.                                                a z uhlíků i knoflíky.

                                                                                                                                                                                  Chodí, chodí bos

Kašpar dělá dlouhé kroky,                                                                                                                                         a má dlouhý nos.                                                                                                                                     

Melichar ho hlídá,           

Baltazar se loudá vzadu,

Volají, ať přidá.               

 

ZKOUŠÍME PŘIVOLAT ZIMU:                              KAPŘÍ PÍSNIČKA:                               VÁNOCE:                                                   

Kam se zima schovala,                                                                Plave kapr v rybníčku,                                          Zvonky zvoní, stromek voní,

vědět nám to nedala,                                                                    zpívá kapří písničku.                                             Vánoce jsou krásný čas.

jenom bláto nechala,                                                                    Písnička je němá,                                                  Navzájem si dárky dáme,

to nás pěkně naštvala.                                                                 kapr hlásek nemá.                                                 šťastný bude každý z nás.

Zimo, zimo, vrať se k nám,                                                           A tak z jeho pusinky,

já si sáně přichystám,                                                                   vychází jen bublinky.

přines s sebou bílý sníh,

budem jezdit na saních.


NAŠE TŘÍDNÍ RITUÁLY:

SVOLÁVÁNÍ DO KRUHU

Hola děti, hola,

roztočíme kola.

Už se rychle točí,

děti v kolotoči.

Pomalinku jen se toč,

zastavíme kolotoč.

  

UVÍTACÍ BÁSNIČKA

Bum, bum, ratata,

nejsme žádná mrňata,

jako z vody rosteme,

hezký den si přejeme.

 

BÁSNIČKA NA MYTÍ RUKOU

To jsou prsty,

to jsou dlaně,

mýdlo s vodou,

patří na ně.

 

BÁSNIČKA PŘED JÍDLEM

Vyklepeme povídání,

zatočíme klubíčko,

pssst a už ani slovíčko.

 

BÁSNIČKA NA ÚKLID HRAČEK

Když si hračky roztahám,

na místo je vždycky dám.

Hračky se pak usmívají,

když pořádek kolem mají.