10. třída

 

U RÁKOSNÍČKA

 

Charakteristika třídy:

 

            Naše třída U Rákosníčka je třídou heterogenní. Věkové složení dětí je od čtyř do šesti let.  Do třídy dochází 21 dětí.

            Třída se nachází v horním patře MŠ, poslední vpravo. Má tvar do „L“.Třída je prostorná, světlá, tvoří podkroví školky, které působí velice útulně. Podlaha je pokryta zčásti kobercem, zčásti marmoleem. První část tvoří poměrně prostorná herna, která je otevřená pro mnohé aktivity dětí. Jak pro společnou hru, tak pro možnosti volné hry a tvoření dětských koutků, které si děti tak rády staví. Část druhá je tvořena ze stolků a židliček, kde má každé dítě své pevné místo. Jsou zde také koutky malých kutilů, pokusníků, přírodovědců, výtvarníků. Pro hudební chvilky využijeme elektronický klavír. Ze třídy je přístup do umývárny. Před třídou je šatna, kde má každý své místo na oblečení a kde jsou také nástěnky s informacemi pro rodiče a prostor na výtvarné a jiné práce dětí.

Materiální podmínky:

            Materiální vybavení je velmi pestré, dostačující hračky jsou dětem dostupné, využíváme ke hře různé šátky, deky, velké dřevěné kostky, záclony, látky, odpadový materiál, který se dá různými způsoby dotvářet i přetvářet. Do přírodovědném koutku si nasbíráme přírodniny (šišky, kamínky, větvičky, a další zajímavosti).      Třída je nově vybavena dětským nábytkem. Prostory třídy jsou vyzdobeny produkty a obrázky dětí. Nechybí zde i náš Rákosníček. 

 Společně s dětmi vytváříme společná pravidla, která všichni respektujeme. Pravidlo zdravého stravování, pravidlo o pomoci a kamarádství, pravidlo respektování, pravidlo o sebeobsluze, pravidlo zacházení s hračkou a uklízení. Slouží nám k jejich připomínání obrázkové piktogrami. Děti jsou pravidelně upozorňovány na možná nebezpečí, na co si mají dávat pozor. Vedeme děti k povědomí o vlastním zdraví. Prostory třídy jsou uspořádány tak, aby zde mohlo docházet k volnému pohybu dětí.

 

Organizace vzdělávání:

            Děti se od šesté hodiny ráno scházejí ve třídě U KRTKA.Od sedmé hodiny do půl osmé jsou ve třídě U FERDY. Od půl osmé do patnácti hodin jsou děti ve své třídě. Odpoledne  děti  přecházi k FERDOVI, pak ke KRTKOVI a po šestnácté  hodině se rozcházi od MAKOVÉ PANENKY. Během dne střídáme aktivity jak rušné, tak klidové. Snažíme se vyvarovat zbytečnému spojování a suplování jiných učitelek. V některých situacích, kdy dochází ke změnám organizace  dne, jsou děti vždy seznámeny předem. Při stolování, hygieně a oblékání se snažíme o samostatnost dětí, samozřejmě s naší dopomocí. Děti se obsluhují  při nalévání čaje. Nesou zodpovědnost za použití toalet a splachování, zastavení vody.

           Dodržování pitného režimu, během dne mají děti ve třídě svoje vlastní hrníčky, do nichž si buď samy, nebo s naší dopomocí nalévají pití. Respektujeme individuální potřeby dětí ohledně jídla. Každé dítě si může samo přidat, do jídla, které dětem nechutná, nikoho nenutíme, k jídlu se chováme s úctou a vždy za něj paní kuchařce poděkujeme. O jídle špatně nemluvíme. Co se týká odpoledního odpočinku, po obědě si na molitánkách s vlastními polštářky na chvilku odpočineme. Čteme si pohádky, zpíváme ukolébavky, posloucháme relaxační hudbu, využíváme pohádky na CD. Při odpočinku necháme spáče usnout, při dodržení odpoledního klidu si můžeme prohlížet knížky, malovat, stavět stavebnice tak, abychom nikoho neprobudili. Při používány toalety respektujeme soukromí dětí, učíme je samostatnosti. Když někdo potřebuje pomoc, rádi pomůžeme. Potřeba pohybu odpovídá uspořádání třídy. V části mezi stolečky neběháme, z důvodů bezpečnosti. Část třídy na koberci využíváme k  volnému pohybu dětí a pohybovým aktivitám. Při pohybu venku docházíme jak na školní zahradu, tak na oblíbené sportovní hřiště. Za pěkného počasí pořádáme dlouhé výlety do přírody.

 

Třídní pedagog: MgA. Daniela Šůnová

Školní asistent: Ing. Eva Ševčíková