MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

V Plané nad Lužnicí dne 22. 10. 2020

Vážení rodiče!                                                                                                                           

Po dohodě s Radou města Planá nad Lužnicí a doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, rozhodla ředitelka MŠ o uzavření Mateřské školy Planá nad Lužnicí od pátku 23. 10. 2020 do 1. 11. 2020.

Důvodem je nařízená domácí karanténa jedné třídy (a dalším dětem kontaktovaným školou), potvrzení výskytu onemocnění covid-19 a nařízení karantény u více jak 30 procent zaměstanců Mateřské školy Planá nad Lužnicí.

                                                                                                                                                                                                                        ředitelka školy

                                                                                                                                                                                                         Mgr. Kateřina Burgtstallerová

 

V případě potřeby potvrzení formuláře na ošetřovné dítěte nás kontaktujte na emailové adrese: msplananluz@seznam.cz, nebo tel. čísle 731 677 214.

Sledujte zdravotní stav vašeho dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou(tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb, a řiďte se jeho pokyny.

 

 

 

Přišel podzim do zahrady,
všechny barvy namíchá,
s každým lístkem ví si rady,
barvy na něj nadýchá.

Konec léta je tu, děti,
podzimní už přišel čas,
listí k zemi s větrem letí,
plno zlata je tu zas.

               

Vážení rodiče, přátelé školy!

            Školní rok 2019/2020 byl pro všechny zúčastněné velmi výjimečný a nepředvídatelný. Každá změna je velmi náročná a  bez upozornění a řady příprav bývá velmi těžce přijatelná. Situace, které nás v letošním roce potkaly jsou toho důkazem. Vzhledem k neočekávaným událostem kolem uzavření škol během jara a opatření vlády v následujících měsících jsme přišli o spoustu krásných společných zážitků s vámi rodiči, dětmi i přáteli školy. Chtěli bychom vám poděkovat za přijetí všech opatření, za vaši ochotu, podporu  a sounáležitost.

            Našim budoucím školákům, kteří slavnotně vstoupí na základní školu přejeme další šťastné a spokojené životní kroky. Aby je v životě provázela radost, neutichající touha poznávat svět, který i přes některá úskalí a těžkosti přináší neskutečné možnosti a životní štěstí.

MŠ Planá nad Lužnicí Pohádka

 

 

 

Naším společným cílem je vytvářet pro děti prostředí pohody, veselí a radosti z prožité činnosti společně se svými kamarády a učitelkami.

Vychovávat je v autentickou rozvinutou osobnost na základě jejich věkových a individuálních zvláštností, s plným využití fantazie, zájmů a nadání. 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Naše mateřská škola je v současné době jediné zařízení svého druhu ve městě s 3 500 obyvateli. Historie předškolního zařízení v Plané nad Lužnicí sahá až k 1.9.1945. Stávající budova je v provozu od roku 1978.

Současná kapacita školy je 190 dětí, s možností členění na 10 tříd. Součástí školy je školní jídelna.

Od 1.1.2003 je škola samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací, což je jedinečný přínos pro její autonomii.

Architektonické řešení budovy se zásadním způsobem změnilo v roce 1998, kdy škola prodělala rozsáhlou rekonstrukci a přístavbu dvou tříd. V roce 2006 pak došlo k rozšíření o další třídu přestavbou bytu, který byl součástí školy. Znova se škola rozšířila v roce 2009 o třídu v prostorách ZŠ a v roce 2010 o další třídu z bytu v budově MŠ. V roce 2013 došlo ke změně vzhledu budovy přístavbou dalších 2 tříd a zateplením celé mateřské školy.

Specifikou školy je její dispoziční řešení interiérů tak, aby přineslo kvalitnější způsob práce s menší skupinou dětí. Toto řešení je velmi přínosné pro děti samé, neboť se nám tak lépe daří naplňovat požadavky individuálního přístupu. Zajištění funkčnosti školy dle našich představ a plánů je velice náročné na organizaci práce všech zaměstnankyň.

Příjemné řešení interiéru umocňuje jeho vybavení dětským nábytkem, rozmístění a vytvoření zázemí a koutků pro děti, doplnění výzdobou především z vlastních výtvorů a výrobků dětí. Obměna nábytku, aby splňoval veškeré parametry dané předpisy, je předmětem plánu čerpání rozpočtu zřizovatele. Díky nemalým investicím je naše škola v současné době moderním, dobře vybaveným zařízením, plně vyhovujícím pro rozvoj dětí předškolního věku s ohledem na jejich individuální potřeby. Zřizovatelem tohoto zařízení je město Planá nad Lužnicí.

Provozní doba:

 Po - Pá 6:00 - 16:30

 

KDE NÁS NAJDETE?

     

                              Výsledek obrázku pro šablony mš

  

BOS | Bez obav spolu     

 

 Klokanovy školky