3. Integrovaný blok

 

 BÍLÁ PANÍ ZIMA JEDE, RADOSTI NÁM PLNO VEZE 

 

Časový rozvrh: přibližně 10 týdnů

 

Činnostní charakteristika:

Toto období bude plné kouzelné atmosféry. Počasí zimního období, sníh a led a jejich vlastnosti, hry se sněhem, zimní sporty, výlet do přírody, pozorování zvířecích stop, krmení zvířat a ptáčků, příprava vánočního stromečku pro zvířátka a ptáky a pozorování zimní atmosféry nabídne příroda.

Maximálně využijeme kouzelnou atmosféru období čertů a Mikuláše a adventního času k posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, oživení tradic a lidových zvyků, poslech koled a tvoření dárečků. Nebude chybět ani pečení vánočního cukroví.

Navštívíme ZŠ, podíváme se na svoje kamarády, společně si zahrajeme na školu, nabídneme rodičům předzápisovou návštěvu a posezení s pedagogy formou konzultačního odpoledne.

Na závěr tohoto bloku oslavíme Masopust. Vyrobíme společně masky, vyzdobíme třídy a pustíme se do karnevalového reje.

 Naše záměry:

 • vhodnou motivací podpořit děti k aktivnímu všímání si dějů a jevů kolem sebe, jejich porozumění, vyjádření svých pocitů
 • přiblížíme změny v přírodě i společnosti a budeme rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi
 • prostřednictvím pohybového a sportovního vyžití budeme podporovat tělesný rozvoj a zdraví dětí a radost z toho, co dítě samo dokázalo, podpora sebedůvěry
 • pohybem v přírodě, krmením zvířátek a ptáků podpořit u dětí uvědomění si, že není jedno, v jakém prostředí žijí, a že svým chováním se na něm podílí
 • přiblížíme dětem tradice Vánoc, přiblížením vánoční atmosféry podpoříme mezilidské vztahy doma i ve svém okolí
 • podpoříme fantazii, kreativitu a tvořivost
 • budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, posilovat kultivovaný projev dětí
 • budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním dětem, sociální soudržnost

 

Závazné činnosti:

 • vycházky zimní přírodou
 • mikulášská nadílka
 • příprava Vánoc pro seniory
 • příprava vánočních dárků
 • Vánoce v Pohádce
 •  karneval v Pohádce  

Doporučené činnosti:

 • zdobení stromečku pro zvířata a ptáky
 • divadelní představení s vánoční tematikou
 • výlet do Jindřichova Hradce na Jesličky
 • zimní sporty na sněhu a ledu
 • tvořivé odpoledne s rodiči -  vánoční tematika
 • návštěva základní školy před zápisem
 • schůzka rodičů a pedagogů ZŠ a MŠ, konzultační odpoledne před zápisem do školy
 • výroba vánočních svícnů, vánoční dekorace
 • zimní škola v přírodě