5.  Integrovaný blok

 

LÉTO VOLÁ PRÁZDNINY, RADOST KAŽDÉ RODINY 

 

  

 Časový rozvrh: přibližně 9 týdnů

 Činnostní charakteristika:

V tomto období se seznámíme s novými poznatky o přírodě a jejích proměnách. Zahrada školy nabídne maximální pobyt venku, převážně pro rozvoj pohybových dovedností, ale i pro pozorování přírody (včely, mravenci atd.- spolupráce, tolerance, ohleduplnost,…).

Oslava Dne matek přinese spoustu zážitků a bude jedinečnou příležitostí pro téma „rodina a vše, co s ní souvisí“ (maminka, tatínek, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, vzájemné vztahy a tolerance, uvědomování si vlastní identity a svého místa nejen v rodině).

Společně oslavíme Den dětí. Přiblížíme si život dětí v různých světadílech, budeme se seznamovat s jejich způsobem života, hrami a zvyklostmi.

Budeme poznávat naši planetu Zemi, slunce, měsíc, hvězdy, vesmír.

Děti pojedou na výlet, seznámí se s různými druhy dopravních prostředků. Společně se budeme těšit na prázdninová dobrodružství.

Naše záměry:

 • podpoříme získávání poznatků o světě lidí, kultury, přírody i techniky
 • podpoříme aktivitu dětí a radost z toho, co samo dokázalo
 • budeme děti učit hodnotit své osobní pokroky
 • na základě vlastní zkušenosti se budou děti učit řešit své problémy
 • budeme podporovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem - rodina
 • děti povedeme ke komunikaci bez zábran a ostychu a budeme je seznamovat s tím, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky
 • povedeme děti tak, aby byly schopny se ve skupině vrstevníků prosadit, ale i podřídit, vytvářet si společná pravidla a pak se jimi řídit
 • budeme je učit, aby si uvědomovaly, že za sebe a své jednání nesou odpovědnost a důsledky
 • dovedeme je ke stanovisku, že všichni lidé jsou si rovni, a to bez ohledu na to, že se něčím odlišují (tělesně, zdravotně, jazykově,…)
 • naučíme se rozlišovat, co zdraví prospívá a co škodí
 • upozorníme na nebezpečí hrozící v dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi, neznámými předměty,…
 • budeme vytvářet v dětech povědomí o tom, že pracovitost je přínosem a naopak lhostejnost a nízká aktivita, mající své nepříznivé důsledky

 Závazné činnosti:

 • oslava Dne matek, společné posezení s programem dětí
 • oslava Dne dětí
 • společný výlet dětí
 • rozloučení s předškoláky – Cesta pohádkou

 Doporučené činnosti:

 • olympiáda
 • návštěvy na pracovištích – poznávání práce různých profesí (pošta, pekárna, knihovna, lékárna, obchod,…)
 • výlet do Českých Budějovic – planetárium
 • třídní výlety
 • delší procházky po městě Planá nad Lužnicí
 • škola v přírodě