4. Integrovaný blok

 

JARO UŽ SE SMĚJE, SLUNÍČKO NÁS HŘEJE

 

 

Časový rozvrh: přibližně 9 týdnů

Činnostní charakteristika:

Zima se s námi loučí, je stále více sluníčka, prodlužuje se den. Příroda se probouzí a chystá pro nás spoustu kouzel – pod zbytky sněhu začíná nový život, první jarní květiny netrpělivě vystrkují listy a chlubí se svými květy, semínka se mění na rostliny, z pupenů na větvích raší nové listy a rozvíjí se poupata. Z vajíček se líhnou ptáčata, lesní pelíšky i dvory se hemží mláďaty, housenky se budou měnit na motýly, larvy na brouky.

Jarní kouzla nás lákají ven. Zahrada nabízí prostor k pohybovým činnostem, hrám a experimentování. Okolní ekosystémy jsou vhodné k pozorování a získávání nových poznatků v péči o životní prostředí. Vnímání změn v přírodě přinese celkový enviromentální rozvoj dítěte.

Lidové velikonoční zvyky nás budou inspirovat ke kouzlení s barvami za použití různých výtvarných technik, k přípravě velikonočních dárků.

Naše záměry:

 • rozšiřovat poznatky o přírodě a životním prostředí
 • sledovat změny v přírodě
 • experimentovat s rostlinami
 • v přírodě vyhledávat rostliny a živočichy a pojmenovávat je s použitím encyklopedií
 • všímat si negativních jevů, které životní prostředí poškozují, snažit se je ovlivnit v pozitivním duchu
 • zapojování všech smyslů a vytváření zdravých životních návyků
 • posilovat vytrvalost, obratnost a koordinaci pohybu dětí
 • dělat radost sobě i druhým
 • pracovat jednotlivě i ve skupinách s použitím různých výtvarných technik
 • dokončit započatou práci
 • procvičovat paměť
 • seznamovat s lidovými zvyky a tradicemi

 Závazné činnosti:

 • vycházky do přírody
 • oslava Velikonoc
 • pohybové činnosti na školní zahradě

 Doporučené činnosti:

 • pokusy – klíčení semen, pěstování nenáročných rostlin, pučení listů
 • vycházka do přírody s rodiči
 • návštěva velikonoční výstavy
 • výroba velikonočních dekorací s rodiči
 • čarodějnický rej
 • pozorování života v trávě
 • tvořivé odpoledne s rodiči
 • sportovní olympiáda
 • výlety za zvířátky – ZOO, chovatelská stanice, malochovatelé i velkochovatelé, les,…
 • jarní úklid hřiště, zahrady,…