Stanovení stravného v Mateřské škole Planá nad Lužnicí

    Mateřská škola Planá nad Lužnicí stanovuje dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, cenu stravného od 1.9.2017 takto:

 

    Cena stravného v naší mateřské škole je stanovena s ohledem na plnění spotřebního koše, zachování pestrosti jídelníčku a naplnění požadavků výše uvedené vyhlášky.

 

Ceny stravného platné od 1.9.2017

 

36,- Kč děti MŠ (7-10 let) svačina + oběd + svačin

28,- Kč děti MŠ (7-10 let) svačina + oběd

34,- Kč děti MŠ (3-6 let) svačina + oběd + svačina

26,- Kč děti MŠ (3-6 let) svačina + oběd

 

                                                                                                    Bc. Jitka Čápová

                                                                                                               ředitelka MŠ

V Plané nad Lužnicí dne 30.08.2017