Zaměstnanci

 

 

Ředitelka školky:

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Zástupkyně ředitelky: 

Bc. Jitka Čápová

 

 

 

Pedagogogové

Mgr., Bc. Plachá Ludmila

Kinclová Romana

Bc. Kisby Hana

Mgr. Šťastná Kamila

Bc. Štenclová Klára

Bc. Moravová Vendula

Bc. Richterová Lucie, DiS.

Bc. Skaláková Jana

Mgr. Hradilová Věra

Bc. Soukupová Yvona

MgA. Šůnová Daniela

Vlková Hana

Asistenti pedagoga:

Alena Čadilová

Vlasta Mrázová

Eva Košnerová

IVETA KŘEMENOVÁ

LINDA TOMÁŠKOVÁ

ANGELA JANDOVÁ

 

Vedoucí školní jídelny, účetní: Holanová Marie

Vedoucí kuchařka: Švecová Miroslava

Kuchařky:

 Nápravová Jaroslava

 Švecová Jana

 Kobližková Ilona

Školnice: Pravečková Eva

Nepedagogický personál:

Křemenová Iveta   

Tomášková Linda

Jandová Angela 

Kubíková Kateřina

Šálková Kateřina