4. a 5. třída

 

U MANKY A RUMCAJSE

 

Charakteristika třídy

Třída u Rumcajse a Manky je třídou studiového typu. 

 Třída se nachází v přízemí MŠ, po pravé straně od vchodu.  Třída studiového typu jde rozdělit na dvě části. V obou částech nalezneme hernu otevřenou pro mnohé aktivity dětí. Loňský škloní rok sem byl pořízen nový nábytek, ve kterém děti mohou přehledně skladovat hračky, je zde i dětská kuchyňka. Na podlaze je koberec a linoleum. Pro stravování slouží stolky a židličky, využívají se i pro výtvarnou činnost. Ke třídě patří také prostorná šatna, umývárna a toalety pro děti, šatna a sociální zařízení pro učitelky a kuchyňka, kde se připravuje jídlo a pití pro děti.

Organizace vzdělávání

Třída je otevřena od 7.00 do 15.30. Mezi 6.00 a 7.00 se děti schází U MAKOVÉ PANENKY. Odpoledne mezi 15.30 a 16.30 jsou také tam.

Režim třídy:

  • 7.00-8.30 volná hra a scházení dětí
  • 8.30-9.00 zdravotní cvičení a pohybové hry
  • 9.00-9.15 svačina
  • 9.15-10.00 řízená činnost
  • 10.00-11.15 pobyt venku (podle počasí lze zkrátit i prodloužit)
  • 11.15-12.00 oběd a rozcházení dětí
  • 12.00-14.00 odpočinek na postýlkách
  • 14.00 svačina, poté volná hra a rozcházení dětí

Charakteristika vzdělávání:

Třídní vzdělávací program vychází z RVP a ŠVP. Je v něm zahrnuto seznámení dětí s novým prostředím, ostatními dětmi, učitelkami a výchova a vzdělávání, která respektuje roční období a využívá jejich potenciál.

Zaměříme na dobrý průběh adaptace dětí na mateřskou školu a vytváření dětského kolektivu. Budeme se snažit vhodnými metodami a formami práce děti nadchnout a motivovat k činnostem zajímavým pro tuto věkovou skupinu. Dětem budeme nabízet činnosti tak, aby každé z nich našlo práci jemu blízkou. Proto na nástěnkách pro rodiče jsou činnosti pro určitá témata rozděleny do osmi částí, které reprezentují osm směrů, na které může být zaměřene inteligence a zájmy dítěte.

Jelikož se u dětí v poslední době objevují častější logopedické vady, budeme častěji zařazovat preventivní logopedická cvičení, rytmizaci slov, gymnastiku mluvidel.

 

Třídní pedagog: Hana Vlková 

Asistent pedagoga: Iveta Křemenová

                             Linda Tomášková