4. a 5. třída

 

U RUMCAJSE A MANKY 

 

Charakteristika třídy:

Třída se nachází v přízemí budovy mateřské školy.  Jedná se o třídu studiového typu, kterou navštěvuje celkem 32 dětí ve věku 3 až 5 let. Pracují zde soustavně dvě učitelky a jedna asistentka pedagoga. Třída je vybavena a uzpůsobena věkové skupině dětí. Je rozčleněna na několik zákoutí, v nichž se děti mohou věnovat určitým aktivitám. Protože se jedná o třídu studiovou, využívají pedagogové zatahovací dveře při řízených činnostech tak, aby mohly pracovat samostatně se svojí skupinou dětí. Třída je bohatě vybavena stavebnicemi, skládačkami, společenskými hrami a také výtvarné vybavení je velice bohaté a volně přístupné dětem. K námětovým hrám dětí slouží také kuchyňský a kadeřnický koutek. Součástí třídy je i relaxační kout, kde děti mohou odpočívat nebo si prohlížet knihy a časopisy. Na třídu navazuje umývárna s WC a šatna. 

Provoz třídy "U Rumcajse a Manky" je od 6.45 hod do 15.30 hod. Do 6:45 hod se děti scházejí ve třídě "Maková panenka a motýl Emanuel" a od 15.30 hod se odtud také rozcházejí domů.

Organizace vzdělávání:

6:45 - 7:45 spontánní činnosti

7:45- 8:00 úklid hraček

8:00 - 8:15  hygiena, svačina

8:15 - 9:00 řízená činnost

9:00-9:15 hygiena

9:15- 11:15 pobyt venku

11:15- 11:30 hygiena

11:30 - 12:00 oběd

12:00 - 14:00 odpolední odpočinek

14:30 - 15:30 spontánní činnosti

 

Charakteristika vzdělávání:

Třídní vzdělávací program naší třídy vychází ze ŠVP a RVP. Je vytvořený tak, aby rozvíjel děti ve všech pěti oblastech dle RVP a plně přitom respektoval jejich věk a individuální zvláštnosti. Způsob plánování výchovně - vzdělávacího procesu nabízí všem dětem činnosti jim blízké, ve kterých se mohou realizovat. Rodiče jsou o konkrétním tématickém celku podrobně informováni na nástěnce, která je umístěna v šatně dětí.

Třídní pedagogové pro školní rok 2020/2021: Bc. Klára Štenclová, Mgr. Lenka Macháčková

Asistent pedagoga Lucie Stejskalová