Aktuality

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče!

Srdečně vás zveme na informační schůzku pro zákonné zástupce nově přijatých dětí.

V úterý 25. 8. od 16.00 hod.

Schůzka bude probíhat v  1. patře budovy MŠ - Třídě Krtek.

Na informační schůzce budete seznámeni s organizací Mateřské školy Planá nad Lužnicí. Nutné bude vyplnit potřebné dokumenty - evidenční list dítěte, bez něhož není možné předání dítěte učitelkám na třídách.

Nové seznamy dětí pro školní rok 2020/2021 naleznete na webu MŠ v sekci "aktuality" dne 26. 8. 2020.

Těšíme se na setkání.

 

 

 

Provoz o letních prázdninách

Vážení rodiče!

Vzhledem k rozsahu přestavby rozvodů topení v budově MŠ bude prázdninový provoz MŠ od pondělí 13. 7. do 14. 8. přesunut do prostor ZŠ Planá nad Lužnicí.

          

Provoz na ZŠ Planá nad Lužnicí:

6,00 - 8,30  hod. -   přístupný zadní vchod do ZŠ od MÚ  / za tělocvičnou/

8,30 hod -  zamykání  ZŠ

Při pozdějším příchodu volat na tel : 604 534 178

                                                             739 091 843

Šatny dětí jsou v prvním patře stejné budovy nad tělocvičnou.

Vyzvedávání dětí:  Po obědě mezi 12,00 - 12,30 hod.

                                Odpoledne od 14,30 hod. v ZŠ nebo za příznivého počasí na zahradě mateřské školy. Odtud nebude možno vracet se do ZŠ pro věci dětí.

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                 Děkujeme za pochopení

 

 

INFORMACE O PROVOZU DNE 29. 6. a 30. 6.

Vážení rodiče!

 

V přízemí budovy MŠ bude od pondělí 29. 6. 2020 zahájená rekonstrukce rozvodů topení. Přízemí budovy bude po dobu rekonstrukce uzavřeno! Děti, které budou nahlášené k provozu v pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. budou využívat první patro budovy.

Organizace provozu dne 29. 6. a 30. 6. 2020:

Třída Včelí medvídci + Rákosníček

Třída Ferda Mravenec + Maková panenka a Motýl Emanuel

Třída Krtek + Rumcajs a Manka

 

 

                                                                                                                 Děkujeme za pochopení

ROZHODNUTÍ - ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021

ROZHODNUTÍ  - ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Mateřská škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor zastoupena ředitelkou rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se v souladu § 81 a násl. správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává mateřské škole, která rozhodnutí vydala (Mateřská škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor), prostřednictvím které bude odvolání postoupeno odvolacímu správnímu orgánu - Krajský úřad České Budějovice,odboru školství a mládeže, který o odvolání rozhodne. Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě, že odvolání v zákonem stanovené lhůtě podáno nebude, nabude toto rozhodnutí dnem následujícím po uplynutí lhůty pro odvolání právní moci ve smyslu § 73 správního řádu.

Vyvěšeno dne 5.6. 2020

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

V měsíci červnu 8. 6. a 9. 6. 2020 nás čeká fotografování dětí (společná fotografie pro školní rok 2019/2020). Možnost fotografovat se budou mít i děti, které v současné době nedocházejí do MŠ.

K fotografování využijte prosím vchod na zahradu MŠ. Zde vás poprosíme o vyplnění dokumentů - čestné prohlášení, bezinfekčnost doprovázející osoby.

S vyplněním vám pomůžou zaměstnanci MŠ. Fotografování bude probíhat jednotlivě po třídách v zahradě mateřské školy.

Bližší informace dostanete u Vašich třídních učitelek. 

Fotografování 1. patro 8. 6. 2020

Víla Amálka 8:00 -8:40 hod.
Krtek 8:40 - 9:20
Ferda mravenec 9:20 - 10:00 hod.
Rákosníček 10:00 - 10:40 hod.

Fotografování přízemí 9. 6. 2020

Pařez. chaloupka 8:00 - 8:40 hod.
Mak.panenka a motýl Emanuel 8:40 - 9:20 hod.
Rumcajs a Manka 9:20 - 10:00 hod.
Včelí medvídci 10:00 - 10:40 hod. 

Cena fotografie je 50 Kč. 

Náhled fota:

INSPIRACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

posíláme vám srdečný pozdrav a doufáme, že jste všichni zdraví a v pořádku. Věříme, že to pro vás není lehké období a stejně to cítíme i my. Moc se nám stýská po dětech a těšíme se, až se opět setkáme. Rádi bychom vám nějakým způsobem zpříjemnili tento čas alespoň malou inspirací, jak strávit čas s dětmi. Každý pátek budou paní učitelky do odkazu "Třídy"  vkládat nápady pro činnosti s dětmi. Inspirovat se můžete jak ve své třídě, tak i ve třídách ostatních. Je zcela na vás, zda tuto možnost využijete. Pokud ano, přejeme vám i vašim dětem příjemnou zábavu.

Mějte se krásně a přejeme pevné zdraví. Kolektiv MŠ

EKOŠKOLA - pozorování ptáků

Jak se stát dobrým pozorovatelem ptáků?

 

 

Klikněte na odkazy a pojďte se na chvíli toulat ptačí říší.

 

https://drive.google.com/open?id=12Jk3zK_i5b7_s8W_XX8HtPlNP6aK8VYs

https://drive.google.com/open?id=160rwGuZ6lj93t3g3fZFGvJn-rznRoNJa

 

 

Pokud se vám podaří pozorovat nějakého zástupce ptačí říše, třeba čápa, klikněte na tento odkaz a podělte se o své zážitky.

 

http://www.springalive.net/cs-cz

 

 

 

PRVNÍ JARNÍ VÝZVA

 

Pojďme se společně naučit krásnou jarní písničku s Hradišťanem. Ve školce si ji pak všichni společně zazpíváme.

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s9pLCcsxAeo

 

 

DRUHÁ JARNÍ VÝZVA

 

Sází celá Pohádka, ať nám kvete zahrádka.

 

 

Zasaďte libovolné semínko, starejte se o ně dle obrázkového návodu. Až se sejdeme v mateřské škole, zasadíme si vypěstované sazeničky do záhonků a uděláme si naši zahradu ještě krásnější.

 

 

 

 

TŘETÍ JARNÍ VÝZVA

 

Namalujte jarní obrázek. Hotové dílko přineste do školky. Z obrázků si vytvoříme vernisáž.

 

 

Ranní blok na probuzení a protažení těla

 

 

 

 

 

 

 

Jarní budíček

Halo, všichni vstávejte,

jaro opět vítejte,

celou zimu jste jen spali,

protáhněte svoje svaly.

Raz a dva a levá, pravá,

rozcvička je vždycky zdravá.

Tak už honem vstávejte,

jaro opět vítejte!

 

 

Brouček (básnička s pohybem)

Malý brouček spinkal v trávě, (dřep, spíme)

probudil se dneska právě, (do stoje, protahovat se)

protáhl si nožičky, (protahovat nohy)

hlavičku i ručičky. (protahovat hlavu a ruce)

Na nohy vzal bačkorky (ruka ukazuje na nohy)

a utíkal do školky. (běh na místě)

Tak je tady všechny máme (děti běží k pí. uč. nebo k mamince)

a hezky se přivítáme. (všichni se obejmout)

„Dobrý den!“ (uklonit se, pozdravit)

 

 

Cvičení s Míšou

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE

 

 

Jóga se Sítou

https://www.youtube.com/watch?v=UfJE-ldlqoU

 

 

 

 

Pozdravíme sluníčko, usmějem se maličko.

Je tam někde na obloze, ukryté ve zlatém voze.

Skutálí se ze své výše, s paprsky si na zem píše.

Přivoní si z květů, z luk, tak jsem tady, kuk!

 

 

 

Naučte se jógovou sestavu s kočičkou. Společně si ji pak v mateřské škole zacvičíme. Rodiče vás také mohou natočit.

 

 

 

 

Zpívánky

 

Tělo jsme rozcvičili, tak teď ještě hlásky. Pojďte si s námi zazpívat.

 

 

Jan Svěrák, Jaro dělá pokusy

 

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k

 

 

 

 

Kašpárek v rohlíku, Dvě malý víly

 

https://www.youtube.com/watch?v=vPBRYF6Tfvg

 

 

 

 

Blok s prima nápady - tvoření

 

KUŘÁTKA

 

Co potřebujeme: tempery, fix, ruku

Jak na to: obtiskneme nabarvenou dlaň a prsty. Dokreslíme hlavičky, trávu

 

 

SLEPIČKY

 

 

ZAJÍČCI – tiskání z roliček od toaletního papíru

 

 

 

 

ZAJÍČCI ZE DŘEVA

 

 

 

BAHÝNKOVÁ KRASLICE

 

Postup:

 Na vhodném místě natěžíme hlínu. Můžeme připravit i různé odstíny (černozem, písčitá hlína, velmi různé barvy umí jíl atd.). Vyfouknutá vajíčka si jemně napíchneme na větvičky a můžeme začít. Štětcem nanášíme vrstvu hlíny na vajíčko. Můžeme přímo kreslit tvary, nebo natřít větší plochu.

Po zaschnutí vrstvy hlíny můžeme vyškrabovat ostrou větvičkou nebo špičkou tužky další vzory a tvary. Je možné postup několikrát opakovat. Vyškrabování skvěle vynikne na předem obarvených vajíčkách – pod vrstvou hliněné barvy se může skrývat třeba červená.

 

Náš tip:

Vyzkoušejte přírodní obarvování! Například žlutohnědé až červenohnědé odstíny získáte pomocí cibulových slupek, červenou díky vývaru z červené řepy a modrou pomocí vývaru z červeného zelí s přidáním octa.

 

 

 

VESELÍ  UŠÁCI  Z  PONOŽEK

 

 

 

 

Trénujeme hlavičky

 

 

 

Obrázek rozstříhej a nalep na čistý papír, jak správně patří.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoj zvířátko s mláďátkem, mláďátka pojmenuj.

 

 

 

 

Přepiš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omalovánky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básničky

 

 

Kos černý

Kose, kose, černý ptáku

copak sháníš do zobáku?

Žížaly mám nejradši,

třešně klidně postačí,

abych neměl hlad.

Máš je taky rád?

 

 

Čáp bílý

Bažinami rád se brodí,

dlouhé nohy se mu hodí.

Velký zobák jakbysmet,

žábu do něj chytí hned.

 

 

Krtek obecný

Kdo nadělal hromádky,

uprostřed mojí zahrádky?

To byl nejspíš malý krtek,

záhon zničil a pak utek´.

Krtci totiž potají

chodby v zemi vrtají.

Při práci se čichem řídí,

to proto, že špatně vidí.

 

 

Žížala obecná

Růžová žížala v hlíně se klouzala,

jídlo tam hledala, pozor si nedala,

A tak vklouzla ptáku rovnou do zobáku,

a ten pták byl rád, protože měl hlad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hádanky

 

 

 1. Pod sněhem se tiše krčí, na paprsky čeká,

nevadí, že vítr hučí, voní do daleka.

 

 1. Hřeje, co mu síly stačí, kytičky to těší,

směje se na kluky ptačí, na auta i pěší.

 

 1. Žížaly mu nevěří, venku chodí bos,

pěkný hlásek, černé peří, oranžový nos.

 

 1. Nechvátá a nepospíchá, nezná žádný spěch,

pomalu a zvolna dýchá, dům nosí na zádech.

 

                

 

 

Velikonoční pečení

 

 

VELIKONOČNÍ BERÁNEK Z TŘENÉHO TĚSTA

 

Co potřebujeme:

160g másla, 4 vejce, 300g moučkového cukru, 300g hladké mouky,100 ml mléka, ½ sáčku kypřicího prášku, kůra z poloviny citronu, máslo a hrubá mouka na vymazání formy

Postup:

Máslo, 4 žloutky a cukr utřeme do pěny. Přidáme mléko, mouku s práškem do pečiva a strouhanou citronovou kůrou. Na závěr zlehka vmícháme dotuha vyšlehané 4 bílky. Těsto vlijeme do formy na beránka vymazané máslem a vysypané hrubou moukou. Pečeme 45min. na 180 °C. Propečenost vyzkoušíme špejlí. Necháme vychladnout a pak beránka z formy vyklopíme a pocukrujeme.

 

 

VELIKONOČNÍ BERÁNEK Z TVAROHOVÉHO TĚSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Co potřebujeme:

150 g měkkého másla, 150 g krupicového cukru, 1 vanilkový cukr, 2 lžíce medu, 250 g tučného tvarohu, 4 vejce, 250 g polohrubé mouky, 1 lžíce prášku do pečiva, nasekané rozinky a ořechy

Postup:

Máslo utřeme s krupicovým a vanilkovým cukrem, medem, tvarohem a vejci. Na vál nasypeme mouku s práškem do pečiva, přidáme tvarohovou hmotu, rozinky a ořechy a vypracujeme vláčné těsto. Formu vymažeme a vysypeme moukou, vložíme do ní těsto a v troubě při 180 °C upečeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA

 

 

 

Co potřebujeme:

25 dkg vařeného vepřového masa, 25 dkg  vařeného hovězího masa, 25 dkg uzeného masa, 4 rohlíky, 2 dl mléka, 5 vajec, jarní bylinky (kopřivy, petrželka, pažitka, listy pampelišky), sůl, pepř

Postup:

Rohlíky nakrájíme na kostičky a zalijeme mlékem. Všechno maso nakrájíme na kostičky, promícháme se žloutky a vymačkaným pečivem a poté do směsi zlehka zapracujeme sníh z bílků. Nakonec přimícháme nasekané bylinky a ochutíme solí a pepřem. Vložíme do vymazaného pekáčku a pečeme asi 30 minut  při 180 °C.

 

 

VELIKONOČNÍ MAZANEC

 

 

 

Co potřebujeme:

250 g tučného tvarohu, 150 g másla, 150 g práškového cukru, 2 vejce, vanilkový cukr, 70 g hrozinek, 50 – 70 g mandlí, 50 ml mléka, 2 lžíce rumu, 1 kypřicí prášek do pečiva, 500 g hladké mouky, 1 vejce na potření

Postup:

Ve šlehači ušleháme 2 celá vejce, tvaroh, cukr, vanilkový cukr, rozpuštěné máslo. Přidáme mléko, rum, rozinky, nasekané mandle. Na pracovní desku si připravíme mouku s práškem do pečiva, do které vlijeme připravenou směs. Vypracujeme těsto, z kterého vypracujeme dva menší mazance. Před pečením potřeme vejcem a posypeme mandlemi. Pečeme v předehřáté troubě na 170 °C. Propečenost vyzkoušíme špejlí. Upečený mazanec posypeme moučkovým cukrem.

 

 

VIZOVIČTÍ ZAJÍČCI

 

 

Co potřebujeme:

300 g hladké mouky, 6 lžic vody, 3 lžíce octa, štětec, vajíčko, koření (pepř, nové koření, hřebíček, kmín…), malé nůžky,  nožík, plech a pečicí papír

Postup:

 1. Z hladké mouky, vody a octa vypracujeme speciální vizovické těsto. Suroviny smícháme. Těsto se zpočátku drolí, ale usilovným hnětením se spojí. Práce je to poměrně zdlouhavá, ale na pořádném vypracování těsta velmi záleží. Pracujte min. půl hodiny, dokud není těsto homogenní a hladké. Při kontrolním rozříznutí má těsto konzistenci asi jako sýr eidam. Nejsou v něm cucky mouky ani vzduchové bubliny. Těsto obalte fólií a přes noc nechte v chladu odpočívat.
 2. Odpočaté těsto rozkrájejte na menší kousky.
 3. Uválejte dva dlouhé tenké válečky, jeden delší (asi 10 až 12 cm) a jeden kratší (kolem 5 cm)
 4. Delší váleček na obou koncích rozkrojte tak, jak to vidíte na fotce. Vytvoříte tím základ pro uši a přední tlapky zajíčka.
 5. 5. Podle obrázku váleček zohýbejte a spoje k sobě dobře přimáčkněte.
 6. Z malého válečku vytvořte zadní tlapky zajíčka. Opět dobře přimáčkněte. Vytvořte malou kuličku, lehce ji navlhčete vodou a přilepte zajíčkovi jako ocásek.
 7. Nožem dotvořte tlapky. Nůžkami nastříhejte Těsto tak, aby vypadalo jako srst. Ušáků z této dávky těsta vyrobíte asi 8 až 10.
 8. Vizovické ozdoby si ozdobte přírodninami (koření) podle vaší fantazie. Hotové zajíčky dejte na plech a minimálně hodinu je nechte odležet. Pak zajíčky opatrně natřeme rozšlehaným vejcem. Dáme do trouby a necháme při 50 °C sušit, dokud nezačne být povrch ozdobiček lesklý. Pak přidáme teplotu a při 120 až 150 °C je upečeme do zlatohnědé barvy. Ještě teplé opatrně ostrým nožem podebereme a odlepíme od papíru.

 

 

 

VESELÉ VELIKONOCE!

 

 

 

 

Veselé svačinky

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční pranostiky

 

 

 

 

 

 

Školní program a on-line pokladna

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci při spouštění nového systému pro platby. Pokud potřebujete více informací, tak je najdete na odkazech níže. Děkujeme.

ŠKOLNÍ PROGRAM:

https://www.msplananl.cz/uploads/documents/0a55a6497bb008215dba73a4e4cab63f.pdf

ON-LINE POKLADNA:

https://www.msplananl.cz/uploads/documents/56f18d91707f17c198adc85ba172b2da.pdf

Omlouvání předškolních dětí - povinné předškolní vzdělávání

Oznámení nepřítomnosti je možné provést písemně třídnímu učiteli nebo na emailovou adresu školy msplanaomluvenky@seznam.cz

Změna čísla účtu pro úhradu stravného u České spořitelny

Vážení rodiče, strávníci,

vzhledem k rušení sběrných účtů České spořitelny jsme nuceni od 1.10.2018 změnit číslo účtu pro úhradu stravného. Tato změna se týká všech strávníků, kteří mají pro platbu stravného zřízen souhlas k inkasu u České spořitelny. Kdo souhlas k inkasu pro stravné nemá, můžete si jej zřídit.

Co je potřeba udělat?

1.) Navštívit Vaši banku a nebo přes internetové bankovnictví zrušit stávající souhlas k inkasu a založit nový souhlas ve prospěch účtu: MŠ 0704467389/0800

-při zřizování souhlasu neuvádíte žádný variabilní a jiný symbol.

-v případě, že na škole máte více dětí, stačí zřídit 1 souhlas k inkasu, ale s dostatečným limitem pro strhávání peněz.

2.) Do papíru "Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu, vyplnit potřebné údaje, podepsat a vrátit zpět do kanceláře vedoucí ŠJ nebo třídnímu učiteli nejpozději do 25.9.2018. Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu vyplníte pro každého strávníka zvlášť.

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do školky

10 dobrých rad, které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do školky

 

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
 2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
 3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod. 
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku, šátek).
 7. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
 8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.  Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
 10. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod. 

 Autor: PhDr. Simona Hoskovcová