Aktuality

Agrese - agresivita dětí v předškolním věku - přednáška pro rodiče

Vážení rodiče!

Zveme Vás na přednášku  pro rodiče na téma Agrese-agresivita dětí předškolního věku.

Lektor PhDr. Marta Franclová, Pd.D., Školní psycholog (Psychologické poradenství a diagnostika) působící na Základní škole Planá nad Lužnicí 

Kdy? 5.6. 2018 od 15:30 hod

Kde? ve třídě U Ferdy Mravence

Publikační činnost: FRANCLOVÁ, M. Zahájení školní docházky, FRANCLOVÁ, M a BÁRTOVÁ, J. Motivace žáků ve vyučování, FRANCLOVÁ, M a BALOUNOVÁ, J. Klima školní třídy očima rodičů, FRANCLOVÁ, M. Specifika v hodnocení žáků 1. třídy,  M. Motivace žáků k učení. 

Zahajovací schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí na školní rok 2018/2019 - POZOR! změna termínu

Vážení rodiče!

Zveme Vás na první zahajovací schůzku pro rodiče nově zapsaných dětí na školní rok 2018/2019. Proběhne 13.6. 2018 od 16.00 hod. ve třídě U Krtka (první patro mateřské školy). Tato první zahajovací schůzka vyžaduje Vaši účast! Dojde zde k předání potřebné dokumentace, která zakládá školní matriku, bez níž není možné zahájit docházku dětí do mateřské školy. Schůzka je určena rodičům, proto Vás prosíme na tuto dobu o zajištění péče o Vaše děti. Budeme mít tak dostatek času na společnou otevřenou komunikaci i Vaše otázky. 

Děkujeme - budeme se na Vás těšit - Mateřská škola Pohádka

Cesta pohádkou

Zakončení společnou akcí pro děti, které půjdou po prázdninách do základní školy.

Cesta pohádkou

Přespávání v mateřské škole

Kdy? 21.6.2018 čas bude upřesněn cca. 16:30

Co si vzít s sebou?

spacák

pyžamo

polštář

věci na převlečení

pití na cestu

něco dobrého na svačinu na cestu

dobrou náladu a statečnost:)

 

Stužkování předškoláků

Slavnostní rozloučení s nejstaršími dětmi, které po prázdninách odcházejí do základní školy.

Kdy: 25.6. 2018 16:30 hod.

Kde? na zahradě mateřské školy

Program:

 

  • zahájení

  • vystoupení všech předškolních tříd

  • stužkování předškoláků

  • rozloučení

Besídky ke Dni matek 2018

 

Milé maminky!

Za Mateřskou školu Pohádka Vám přejeme vše nejlepší ke krásnému svátku, kterým je Den matek.

Tento den oslavíme společně v mateřské škole besídkami na jednotlivých třídách. 

 

Pařezová chaloupka - 28.5. 2018

Maková panenka a motýl Emanuel - 16.5. 2018

Rumcasj a Manka - 29.5.2018

Včelí medvídci - 21.5. 2018

Víla Amálka - 24.5. 2018 

Krtek - 30.5. 2018 pozor změna

Ferda Mravenec - 6.6. 2018 pozor změna

Rákosníček - 23.5. 2018

Zápisy do mateřské školy

 

 

Zápisy do Mateřské školy Planá nad Lužnicí, ČSLA 515 se budou konat ve dnech: 9. -10.5. 2018 

v dopoledních hodinách 8.30 hod. - 11.30 hod.

v odpoledních hodinách 14.00 hod. - 17.00 hod.

Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení. Výsledek přijímacího řízení  bude zveřejněn (pod registračními čísly) na webových stránkách, ve vestibulu školy. Termín zveřejnění Vám bude sdělen při podání žádosti a zároveň k nahlédnutí na webových stránkách školy v záložce "zápisy do mateřské školy". Bude zde také uveden termín první zahajovací schůzky, která vyžaduje Vaši účast, dojde zde k předání potřebné dokumentace, která zakládá školní matriku a bez níž není možné zahájit docházku do mateřské školy.

Co je potřebné k zápisu do mateřské školy?

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte fyzicky se svým dítětem a přinese s sebou rodný list, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, který bude dítě zastupovat ve správním řízení.

  • vyplnit žádost - doma nebo v MŠ (ke stažení naleznete v sekci dokumenty)

  • potvrzení od lékaře o řádném očkování

Kdo má povinnost se dostavit k zápisu?

Novela školského zákona č. 178/2016 Sb.se zavedením povinného předškolního vzdělávání ukládá povinnost docházky dítěte do mateřské školy, která před zahájením daného školního roku, pro který je vypsán termín zápisu, dovrší k 31.8. pěti let.,v případě odkladu povinné školní docházky k 31.8. šesti let. Povinnné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném ve školním řádu školy. Povinnost přeškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání se stanoví  ve školní řádu školy.

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání:

§ 34a ostavec.5 písmeno a)

individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

§34 odst. 5 písmeno b)

vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a

Pokud zákonný zástupce zvolí individuální způsob vzdělávání, musí se dostavit k zápisu a řídí se stanovenými požadavky v souladu se školním řádem školy.